28 mei 2018

Aanvragen bij universiteitsbibliotheek voortaan geanonimiseerd

In verband met de invoer van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat materiaal dat u aanvraagt bij de universiteitsbibliotheek voortaan geanonimiseerd voor u klaar.

In plaats van uw naam gebruiken we per aanvraag een code die bestaat uit twee letters en zes cijfers. U vindt deze code in het afhaalbericht en op het bonnetje in het boek.