25 november 2019

Aanvraag subsidie voor Community Service Learning nu geopend

De Universiteit Utrecht wil studenten opleiden die bijdragen aan een betere wereld en het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Onze studenten zijn herkenbaar door hun maatschappelijke betrokkenheid. Ben je docent en vind je maatschappelijke betrokkenheid in het academisch onderwijs belangrijk? Dan kun je nu een subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van Community Service Learning (CSL) onderwijs.

CSL is “a course-based, credit-bearing educational experience in which students (a) participate in an organized service activity that meets identified community needs and (b) reflect on the service activity in such a way as to gain further understanding of course content, a broader appreciation of the discipline, and an enhanced sense of civic responsibility” (Bringle & Hatcher, 1995).

Je kunt een subsidie aanvragen tussen de 1000 en 4000 euro voor een onderwijsproject dat gericht is op het (verder) ontwikkelen van CSL. Dat kan gaan om onderwijsontwikkeltijd voor jezelf of je team van collega’s, maar het kan ook gaan om onderwijsactiviteiten met studenten en maatschappelijke partners, of om uitwisseling tussen docenten.

Het programma Community Service Learning (CSL) is opgericht in de zomer van 2018. De ambitie van dit programma is dat er voor alle studenten zichtbare en kwalitatief goede mogelijkheden zijn in het onderwijsaanbod om samen met partners uit de samenleving te werken aan maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering, gezondheid, diversiteit en inclusie. Studenten leren van de maatschappij en de maatschappij leert van studenten. De programmaraad CSL stelt deze subsidie ter beschikking om CSL binnen de UU te stimuleren.

Criteria
Projecten komen voor financiering in aanmerking als ze voldoen aan één of meer van de volgende criteria:

  • het project beoogt een vorm van participatie met één of meer maatschappelijke partners en/of burgers in het onderwijs;
  • het project geeft studenten de gelegenheid om theoretische kennis te verrijken met kennis uit de praktijk;
  • het project biedt studenten de gelegenheid om meer inzicht te krijgen in de complexiteit van (het oplossen van) maatschappelijke vraagstukken;
  • (op termijn) het project is gericht op het ontwikkelen van CSL in curriculair onderwijs.

Hoe meer het voorstel voldoet aan bovenstaande criteria, hoe groter de kans dat het wordt gehonoreerd. De programmaraad CSL beoordeelt de ingekomen voorstellen.

Voorstellen indienen
Het voorstel heeft de lengte van maximaal 1 A4. Dien je voorstel in voor maandag 9 december 12.00 uur, via CAT@uu.nl.