Aankondiging roostering Future Learning Spaces Semester 1 2023-2024

Voor semester 1 van academisch jaar 2023– 2024 kunnen aanvragen voor een Future Learning Space tót en met 23 maart 2023 kenbaar worden gemaakt via het aanmeldformulier of door een email te sturen aan fls@uu.nl.

Wil je in je onderwijs voor komend academisch jaar gebruik maken van activerend onderwijs of groepswerk en loop je tegen de grenzen van de standaard onderwijsruimtes aan? Misschien dat een Future Learning Space dan uitkomst kan bieden!

Binnen de universiteit zijn de volgende 5 Future Learning Spaces ontwikkeld met hun eigen kenmerken en mogelijke onderwijsvormen: 

 1. (Hybrid) Active Learning Classroom: Bolognalaan 100, ruimte 2.049 (capaciteit 48 personen)
  Ruimte waar interactief, studentgericht leren centraal staat en die door de opstelling actief leren stimuleert.
 2. Teaching & Learning Lab, grote zaal; Buijs Ballotgebouw 3.22 (capaciteit 36 personen)
  De flexibele indeling van de ruimte zorgt dat je deze eenvoudig kan aanpassen aan je leeractiviteiten.
 3. Teaching & Learning Lab, kleine zaal: Buijs Ballotgebouw 3.19 (capaciteit 20 personen)
  De flexibele indeling van de ruimte zorgt dat je deze eenvoudig kan aanpassen aan je leeractiviteiten.
 4. Virtual Classroom: Ruppertgebouw, ruimte 1.39 (capaciteit: 48 personen online)
  Ruimte voor onderwijs op afstand met een natuurlijke onderwijservaring vergelijkbaar met onderwijs in een fysieke leeromgeving.
 5. Learning Plaza: Minnaertgebouw, ruimte 1.35 (capaciteit: 150 personen)
  Door de grootte biedt de LP de mogelijkheid verschillende leeractiviteiten gelijktijdig plaats te laten vinden.

Bekijk de filmpjes via de linkjes hierboven of ga naar de website van Future Learning Spaces voor aanvullende informatie over de betreffende ruimtes. 

Op basis van onderzoek is besloten meer Active Learning Spaces te gaan ontwikkelen. Vanaf september 2023 hopen we studenten en docenten twee extra ruimtes gericht op actief leren te kunnen bieden. Meer informatie volgt op korte termijn.

Roosteren van een Future Learning Space

Omdat Future Learning Spaces beschikbaar zijn voor de hele universiteit en vanwege het experimentele karakter van de ruimtes is een oriëntatiegesprek onderdeel van het roosterproces. Roostering vindt centraal plaats, waarbij eerst de FLS-ruimtes, daarna de grote hoorcollegezalen en dan de overige onderwijsruimtes worden geroosterd. 

Heb je aangegeven gebruik te willen maken van een FLS, dan ontvang je een uitnodiging voor een gesprek met één van de leden van het project Future Learning Spaces. Tijdens dit gesprek wordt besproken wat je wensen zijn met betrekking tot de ruimte en of de onderwijsactiviteiten goed aansluiten bij het experimentele karakter van de Future Learning Space. Besluitvorming over gebruik van de ruimte vindt plaats volgens de planning van de UU-brede onderwijsroostering. 

Heb je nog vragen of wil je de ruimtes een keer bekijken? Neem dan contact op met: FLS@uu.nl