14 juni 2016

Aanbestedingsrecht en maatschappelijk verantwoord ondernemen

In het dossier MVO van de Universiteit Utrecht worden raakvlakken tussen verschillende onderzoeken rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen gebundeld. Centraal staat het rapport Zorgplichten van Nederlandse ondernemingen inzake internationaal maatschappelijke verantwoord ondernemen. Dit rapport gaat in op de verantwoordelijkheid van ondernemingen om te voorkomen dat hun activiteiten een negatieve uitwerking hebben op de mensenrechten van derden (corporate responsibility to respect) en de op staten rustende plicht om bescherming te bieden tegen bedrijfsgerelateerde mensenrechtenschendingen (state duty to protect). Dit onderzoek naar juridische normen en verplichtingen van staten en ondernemingen op het vlak van (internationale) mensenrechtenschendingen, kan ook van belang zijn voor het aanbestedingsrecht, blijkt uit onderzoek van Gerrieke Bouwman.