30 april 2019

Rechtszaak over windmolens in natuurgebied

9 Utrechtse studenten strijden in oefenrechtbank tijdens EU Green Week

EU Green Week

Rechtenstudenten uit vier Europese landen, waaronder negen van de Universiteit Utrecht, buigen zich in een oefenrechtbank over een zaak van Europees milieurecht. De oefenrechtbank is op 17 mei in Brussel één van de evenementen van de EU Green Week, een conferentie over Europese milieuwetten. De Utrechtse studenten buigen zich over een fictieve zaak over het plaatsen van windmolens.

Concreet gaat het om de bouw van vijf windturbines in een verzonnen Natura 2000-gebied in de provincie Utrecht, door een fictief bedrijf, Windpower B.V. Hierbij kunnen vogels en vleermuizen overlijden en het verstoort hun broedgebied. Studenten moeten de belangen afwegen van EU-natuurbeschermingswetgeving, de habitat- en de vogelrichtlijn, maar ook van de Gedeputeerde Staten van Utrecht, een plaatselijke natuurvereniging, het windmolenbedrijf, etc. Eerst debatteren de studenten in Utrecht met elkaar (moot court session), sommige vertegenwoordigen de de overheid, sommigen een NGO en sommigen het bedrijf. Daarna strijden de studenten tegen elkaar tijdens een zitting bij de Raad van State op 10 mei 2019.
De deelnemende studenten uit andere EU landen doen hetzelfde in hun eigen land, met een vergelijkbare milieurechtszaak. 

Hoe legt de nationale rechter dit uit?

Op 17 mei komen de teams bij elkaar in Brussel tijdens een publieke sessie en delen ze de resultaten van hun oefenrechtbanken. Hoe heeft hun nationale rechter de wet uitgelegd? Hoe werd deze toegepast door de overheid, welke argumenten kwamen op tafel en wat was het uiteindelijke resultaat van de rechtszaak? Het interessante is de vergelijking: je ziet of het EU-recht, dat hetzelfde is voor alle lidstaten, op dezelfde manier wordt toegepast. Of je ziet dat de resultaten heel verschillend zijn en ook waarom. Deze ervaring over hoe EU-wetgeving in de praktijk in de lidstaten werkt is een bijzondere en het de studenten kunnen ook met het publiek in discussie gaan.

Deelnemers

De deelnemende studenten uit Utrecht studeren Europees recht of Staats- en Bestuursrecht. De meesten hebben een extra interesse in milieurecht of Europese kwesties. De deelnemers zijn: Antoine Katgert, Maartje Boekkooi, Nicole Brons, Pavla Cihlárová, Laura Hildt, Selma Kiliçoglu, Zola van der Maas, Tess Linders, Sophie Courbois.

Ze worden inhoudelijk begeleid door prof.dr. Chris Backes, mr. dr. Sanne Akerboom en mr.dr. Herman Kasper Gilissen.

EU Green Week logo

De oefenrechtbank maakt deel uit van de EU Green Week, die dit jaar helemaal in het teken van milieurecht staat. Tijdens deze week, (13 -17 mei 2019), zijn er in heel Europa evenementen rond dit thema, met een afsluitende top in Brussel van 15 tot 17 mei.