2 juni 2016

7,5 miljoen aan Europese subsidie voor Utrechtse onderzoekers

Zowel hoogleraar Pedagogiek Paul Leseman als hoogleraar Zorg & Welzijn Trudie Knijn van de Universiteit Utrecht heeft een Horizon 2020-subsidie toegekend gekregen. Hun internationale en interdisciplinaire onderzoeksgroepen ontvangen van de Europese Commissie respectievelijk 5 en 2,5 miljoen euro.

Paul Leseman gaat met het Europese project ISOTIS, dat staat voor Inclusive Education and Social Support to Tackle Inequalities in Society, de komende drie jaar onderzoek doen naar maatschappelijke ongelijkheid en de rol die gezinsondersteuningsprogramma’s, voorschoolse opvang en het onderwijs kunnen spelen in het terugdringen van deze ongelijkheid. Leseman: “Die ongelijkheid hangt sterk samen met integratieproblemen en de manier waarop onze instituties - de zorgstructuur, het onderwijs, de wijken - werken."

Situatie in gezinnen

De hoogleraar Pedagogiek stelt dat ongelijkheid al heel vroeg ontstaat en dat het grote gevolgen heeft voor het latere leven: voor welzijn, gezondheid, arbeidsmarktkansen, inkomen, participatie. Leseman: “Ongelijkheid leidt tot tweedeling en polarisatie in de samenleving. Om te weten hoe we deze ongelijkheid in de samenleving kunnen tegengaan, beginnen we met onderzoek naar de situatie in de gezinnen, zowel in grote migrantengemeenschappen als in de traditionele autochtone arbeidersklasse. We doen dit onderzoek in verschillende landen, en met gerenommeerde onderzoekers van 16 verschillende Europese partneruniversiteiten.” 

Rechtvaardigheid

Het project ETHOS (Towards a European THeory Of juStice and fairness) van Trudie Knijn en postdoc Dorota Lepianka zal onderzoek verrichten naar een empirisch gefundeerde Europese theorie over rechtvaardigheid. Met het onderzoeksteam, waarin wetenschappers participeren uit Nederland, Engeland, Turkije, Portugal, Oostenrijk en Hongarije, gaan Knijn en Lepianka achterhalen welke theoretische funderingen er ten grondslag liggen aan Europese opvattingen over rechtvaardigheid. 

Wetenschappelijke kennis

Knijn geeft aan ook te willen weten welke opvattingen over rechtvaardigheid leven bij Europese burgers, bij stakeholders en bij kwetsbare groepen in de samenleving. De resultaten van het onderzoek worden systematisch gedeeld en besproken met belangrijke representanten van burgers op nationaal en Europees niveau. Knijn: “Met dit project en onze huidige Europese projecten (Solidus en bEUcitizen) dragen we bij aan de opbouw van wetenschappelijke kennis over burgerschap, solidariteit en rechtvaardigheid in Europa.” 

Meer informatie
Persvoorlichting faculteit Sociale Wetenschappen, 030-253 4027, r.a.b.vanveen@uu.nl