Door zeespiegelstijging veranderen ecosystemen in ondiepe kustgebieden

720 duizend euro voor onderzoek Henk Dijkstra naar effect klimaatverandering in Cariben

Prof.dr.ir. Henk Dijkstra (Natuur- en Sterrenkunde) heeft van NWO een toekenning gekregen van 720 duizend euro voor onderzoek naar de effecten van de klimaatverandering op de ondiepe kustgebieden van de Caraïben. In totaal kende NWO 5 miljoen euro toe voor Caraïbisch onderzoek, verdeeld over 9 onderzoeksprojecten op het gebied van biodiversiteit, geologie en maatschappij. Hieronder zijn ook twee projecten van de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Dijkstra en zijn collega’s gaan onderzoek doen naar de effecten van de zeespiegelstijging op kalkvormende algen. Deze algen zijn verantwoordelijk voor de kalksedimenten in de ondiepe baaien van vele Caraïbische eilanden.

Van mondiaal via regionaal naar lokaal

‘Het innovatieve van ons voorstel is dat we de processen op verschillende schalen bekijken, van mondiaal via regionaal naar lokaal’, aldus prof.dr.ir. Henk Dijkstra van het Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek Utrecht (IMAU). ‘De veranderingen in de Atlantische oceaancirculatie beïnvloeden de circulatie en zeespiegel van de Caraïbische Zee. Dit heeft met name effect op het zogenaamde golfklimaat en op de temperatuur en de zuurgraad van het zeewater. Wij willen bepalen wat hiervan de gevolgen zijn voor de groei van de kalkvormende algen.’ 

Complex Systems

Het project is een samenwerking met de Delftse groep Environmental Fluid Mechanics van prof.dr. Julie Pietrzak en de groep Ruimtelijke Ecologie van prof.dr. Peter Herman van het NIOZ. Het veldwerk gebeurt op het eiland Sint Eustatius, waar NWO onlangs het Caribbean Netherlands Science Institute opende.

Henk Dijkstra doet onderzoek naar complexe klimaatsystemen. De drie toekenningen aan Utrechtse onderzoekers maken deel uit van het Strategisch Thema Duurzaamheid van de Universiteit Utrecht. Het project van Dijkstra is bovendien een mooi voorbeeld van het onderzoek binnen het focusgebied Complex Systems van de universiteit. 

Meer informatie