5 jaar Incluusion: "Incluusion stimuleerde me om te blijven studeren"

Incluusion viert lustrum met hartverwarmende video

Via Incluusion deden meer dan 900 vluchtelingstudenten mee aan cursussen van de Universiteit Utrecht, de Utrecht Summer School en de Universiteit voor Humanistiek. Incluusion heeft ook een traineeship programma opgezet voor vluchtelingen met een uitkering. Het traineeship stelt ze in staat werkervaring op te doen en een professioneel netwerk op te bouwen in Nederland.

Ter ere van het 5-jarig bestaan van Incluusion vroegen we vluchtelingstudenten, UU-docenten, trainees en leidinggevenden wat zij van Incluusion vinden. Dit resulteerde in de hartverwarmende video hieronder, inclusief een speciale boodschap van Diversity Dean Janneke Plantenga.

Yara Aldibhnied: "Het volgen van een Incluusion-cursus was een geweldige kans."

"Na 5 jaar was het tijd om te reflecteren op ons werk tot nu toe. We organiseerden een enquête onder voormalige Incluusion-studenten en vroegen wat we goed doen en wat we moeten verbeteren", vertelt Ragna Senf, projectmanager van Incluusion.

Dit leidde tot een rapport met onze plannen voor de komende jaren:
 

 1. Pre-course training 
  Incluusion zal een pre-course training ontwikkelen voor vluchtelingstudenten. Via deze training maken zij kennis met de UU en het Nederlandse academische onderwijssysteem, voordat zij deelnemen aan een cursus aan de UU.
 2. Versterken van onze gemeenschap
  We gaan de Incluusion community versterken, door het buddysysteem (waarbij reguliere UU-studenten gekoppeld worden aan Incluusion-studenten) door te ontwikkelen en een netwerk voor vluchtelingen op te zetten.
 3. Toelating tot de UU
  Incluusion gaat samenwerken met het Admissions Office, om vluchtelingstudenten in staat te stellen de stap te maken van deelname aan een losse cursus naar het volgen van een voltijd programma aan de UU.
 4. Traineeships
  We gaan de traineeships doorontwikkelen van een pilot tot een professioneel programma, waarbij we universiteitsbreed werkervaringsplaatsen aanbieden en samenwerken met (onder andere) de gemeente Utrecht.

Diversity Dean Janneke Plantenga vat de waarde van Incluusion samen: "Het werk van Incluusion is heel belangrijk. Natuurlijk in de eerste plaats voor de vluchtelingen zelf. Maar het is ook belangrijk voor de universiteit, omdat het zorgt voor een diverse studie- en werkpopulatie."

Senf besluit: "Het is geweldig dat niet alleen Incluusion-studenten, maar juist ook docenten en leidinggevenden van de UU hebben gereageerd op onze oproep voor deze video. De boodschappen geven weer dat Incluusion waardevol is geweest voor alle betrokkenen. Ik hoop dat we dat over 5 jaar weer kunnen zeggen!"