4 mei-herdenking

Vlag halfstok bij Academiegebouw Universiteit Utrecht

Zoals ieder jaar herdenkt de Universiteit Utrecht op 4 mei de leden van de universitaire gemeenschap die zijn omgekomen in de periode van oorlog en bezetting, 1940-1945. Dit jaar herdenken we opnieuw niet gezamenlijk, maar individueel en vanuit huis.

We staan vandaag met jou stil bij deze herdenking. Vicevoorzitter Margot van der Starre en voorzitter van de studentgeleding van de Universiteitsraad Marijn Baars, zijn op gepaste afstand samengekomen bij het herdenkingsmonument in het Academiegebouw om de krans te leggen en een korte boodschap tot je te richten. Bekijk de video’s hieronder.

'Vrijheid is alles behalve vanzelfsprekend'

Margot van der Starre (vicevoorzitter)

'Vandaag staan we schouder aan schouder'

Marijn Baars (voorzitter Studenten U-raad)

We hopen dat je binnen de mogelijkheden de tijd en rust vindt om stil te staan bij de herdenking op 4 mei en morgen op 5 mei de vrijheid, die we nu misschien nog even wat minder voelen, toch kunt vieren. We hopen tot snel.

Virtueel bloemen leggen bij monumenten

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft een alternatief bedacht voor het leggen van bloemen bij monumenten op Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Nederlanders kunnen digitaal een bloem leggen bij een van de 3.900 oorlogsmonumenten in het land. Ook ons monument in het Academiegebouw staat ertussen. Een virtuele bloem leggen kan via onderstaande link.

4 mei-lezing door Ellen Deckwitz

Dit jaar zal dichter en columnist Ellen Deckwitz de Studium Generale 4 mei-lezing geven. Over herinnering, zwijgen en de (on)macht van taal. Studenten kunnen zich aanmelden voor een plek in de zaal. Voor iedereen anders is er een livestream.