3Rs-Centre Utrecht Life Sciences draagt bij aan verfijning proefdieronderzoek met zebravissen

Lancering

Utrecht, 11 april 2017 – Het 3Rs-Centre Utrecht Life Sciences heeft een nieuwe module gelanceerd op de website www.Humane-Endpoints.info. Deze module draagt bij  aan de verfijning van onderzoek met zebravissen. Het helpt onderzoekers die met zebravissen werken om onnodig ongerief bij de proefdieren te voorkomen. De informatie is gratis toegankelijk op de Humane Endpoints website.

De Humane Endpoints (HE) website leert humane eindpunten te herkennen in proefdieren. Een humaan eindpunt is de eerste indicatie in een dierexperiment van pijn of ongerief bij proefdieren. Onderzoekers kunnen deze indicaties gebruiken om pijnlijke en/of stressvolle procedures bij proefdieren te verlichten. De website draagt bij aan verfijning van de experimenten, omdat ze onderzoekers, biotechnici en dierverzorgers leert om onnodig ongerief bij proefdieren te voorkomen. 

Zebravis als proefdier

Op de HE website was al informatie te vinden over ratten en muizen, maar nu dus ook over zebravissen. De zebravis wordt wereldwijd veelvuldig als proefdier ingezet. In Nederland vinden er op jaarbasis gemiddeld 5000 experimenten met zebravissen plaats. De HE website wordt succesvol gebruikt in verschillende proefdierkundecursussen wereldwijd. Hij heeft 1200 unieke bezoekers per maand en ruim 1400 geregistreerde gebruikers voor het besloten gedeelte van de website. De nieuwe zebravismodule is voorlopig beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits. Later zullen ook vertalingen volgen in het Frans, Spaans en Chinees. Het ontwikkelen van de zebravismodule is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse sponsorpartner ZonMw.

3V-Databaseprogramma

De HE website is, samen met de Interspecies Database, onderdeel van het 3V-databaseprogramma van het 3Rs-Centre Utrecht Life Sciences (ULS). Dit programma stelt 3V-informatie gratis beschikbaar en beoogt daardoor bij te dragen aan implementatie van de 3V’s in proefdieronderzoek. De HE website ontvangt geen overheidssubsidies en is afhankelijk van donaties en giften. Om de website in de toekomst ook gratis beschikbaar te houden en de kwaliteit te kunnen blijven garanderen, zijn donaties welkom. Het 3Rs-Centre ULS is onderdeel van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Meer informatie over het 3Rs-Centre ULS is hier te vinden.