3,4 miljoen Euro voor internationaal onderzoek naar methaanmetingen

Europese subsidie voor project onder leiding van Thomas Röckmann (IMAU)

Thomas Röckmann

De Europese Commissie heeft een subsidie van bijna 3,4 miljoen Euro toegekend aan het project ‘MEthane goes MObile - MEasurements and Modelling’ (MEMO2), onder leiding van Thomas Röckmann (IMAU). In dit Marie Curie-project gaan onderzoekers werken aan nauwkeurigere manieren om methaanuitstoot te meten. Het project is een samenwerking tussen de universiteiten van Utrecht, Groningen, Wageningen en zes andere Europese universiteiten in Frankrijk, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Polen en Zweden.

Een sterke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen is nodig om de klimaatdoelstellingen te bereiken die in 2015 in Parijs zijn afgesproken. Een belangrijke horde daarin is dat het nog steeds lastig is om de uitstoot van broeikasgassen te meten. Er zijn grote verschillen tussen de officiële uitstoot-inventarissen en schattingen afgeleid van directe luchtmetingen. De beloofde vermindering van uitstoot is daarmee moeilijk te meten en controleren, evenals het identificeren van de belangrijkste bronnen van broeikasgassen.

Methaanuitstoot

Onderzoekers gaan in het project MEMO2 betere meetmethoden ontwikkelen voor methaan (CH4), het op één na belangrijkste broeikasgas na CO2 en een van de belangrijkste energiebronnen in Europa. Methaanuitstoot is een belangrijke oorzaak van klimaatverandering, en een goed doelwit voor het tegengaan van klimaatverandering.

Toekenningen Weckhuysen en Hennink

Onderzoekers van de faculteit Bètawetenschappen nemen ook deel aan twee andere gehonoreerde projecten binnen het Marie Curie-programma:

  • Bert Weckhuysen (Scheikunde) is mede-aanvrager van het project ‘European Training Network for the sustainable, zero-waste valorisation of (critical) metal containing industrial process residues
  • Wim Hennink (Farmaceutische Wetenschappen) is mede-aanvrager van het project ‘Educational Network in Ocular Drug Delivery and Therapeutics