30 miljoen euro voor onderzoek naar sociale cohesie

Prestigieuze Summit grant voor SOCION-consortium

Het SOCION-consortium, waarin sociale- en geesteswetenschappers van vijf verschillende kennisinstellingen onderzoek doen naar sociale cohesie, heeft een NWO Summit grant van 30 miljoen euro verworven. Mede-aanvragers van de Universiteit Utrecht zijn Naomi Ellemers, Tanja van der Lippe en Elise Nederveen Meerkerk. Ellemers: 'Met dit geld kunnen we de komende 10 jaar onderzoeken hoe je sociale verbanden in de samenleving kunt verstevigen zonder andere verbanden te ondermijnen.'

De Summit grant is bedoeld voor onderzoeksconsortia die in bestaande samenwerking bewezen hebben dat zij tot de absolute wereldtop behoren. Volgens NWO heeft het SOCION-consortium, dat voortbouwt op het lopende Zwaartekracht-programma SCOOP, zijn waarde bewezen door een werkwijze te ontwikkelen voor interdisciplinair onderzoek in de sociale- en geesteswetenschappen. Het interdisciplinaire team kan nu nieuwe cohorten PhDs en Postdocs aanstellen om het project succesvol voort te zetten, waarmee de onderzoekers een belangrijke bijdrage leveren aan nieuwe kennis voor de samenleving.

sociale cohesie

Weefsel van de samenleving

Het consortium onderzoekt sociale cohesie. Sociale cohesie is ‘het weefsel van de samenleving', cruciaal voor duurzame samenlevingen en het welzijn van burgers. Sociale cohesie wordt echter steeds meer ondermijnd door erosie van gemeenschappen en polarisatie tussen groepen. Binnen het SOCION-consortium bundelen psychologen, historici, demografen, filosofen en sociologen hun krachten met maatschappelijke organisaties om inzicht te krijgen in hoe verbindingen tussen individuen, groepen en instituties bijdragen aan nieuwe routes naar en vormen van sociale cohesie. Ellemers: “Het consortium heeft als doel een gereedschapskist te ontwikkelen van kennis en maatregelen die effectief kunnen worden ingezet om maatschappelijke ontwrichting tegen te gaan. Ontwrichtingen die teweeg gebracht kunnen worden door ontwikkelingen zoals migratie, klimaatverandering, en een verouderende bevolking.”

Nederland loopt mee in de voorste linies van het wereldwijde onderzoek.

55, 15, 5

Van de 55 samenwerkingsverbanden die door besturen van Nederlandse kennisinstellingen mochten worden voorgedragen, werden er 15 geselecteerd om een volledige aanvraag uit te werken, en deze te presenteren. Uiteindelijk hebben vijf consortia financiering ontvangen. Op de website van NWO staat een bericht over alle toekenningen. Daar reageert minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) enthousiast op de consortia die de subsidie ontvangen: 'Nederland loopt mee in de voorste linies van het wereldwijde onderzoek. Dat bewijzen de gehonoreerden van de Summit grant.' 

Het SOCION-consortium bestaat uit de Rijksuniversiteit Groningen (penvoerder), de Universiteit Utrecht, de Vrije Universiteit, de Radboud Universiteit en het NIDI.