15 december 2013

Verstoringen van het systeem aarde: het lezen van het verleden om de toekomst te voorspellen

28 miljoen voor onderzoek naar klimaatgevoeligheid van de aarde

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft 28 miljoen euro uit het prestigieuze Zwaartekrachtprogramma toegekend aan het nieuwe onderzoeksprogramma ‘Netherlands Earth System Science Centre’. De faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht  is penvoerder. Vanuit de faculteit Bètawetenschappen is prof.dr. Hans Oerlemans (Natuur- en Sterrenkunde) mede-aanvrager.

Het Netherlands Earth System Science Centre (ESSC) richt zich op onderzoek naar het klimaat in het verleden, heden en toekomst, om de toekomstige klimaatomstandigheden op onze planeet nog beter te kunnen voorspellen. Hiertoe brengt het nieuwe centrum paleoklimatologen, biogeowetenschappers en klimaatmodelleerders bij elkaar.

Koolstofkringloop

In hun onderzoek zullen zij onder andere kijken naar de elkaar beïnvloedende interacties tussen geosfeer, biosfeer, hydrosfeer en atmosfeer op verschillende tijdschalen. Het consortium richt zich met name op de invloed van de koolstofkringloop om na te gaan hoe warm de aarde zal gaan worden door de huidige verstoring van de koolstofkringloop en hoe plotseling veranderingen in het klimaat kunnen plaatsvinden.

“Het is fantastisch nieuws dat het Nederlands klimaatonderzoek tot de absolute top gerekend wordt. Dit geeft een enorme impuls aan het onderzoek in dit veld. En dat in een tijd waarin het steeds moeilijker wordt geld voor dit type onderzoek te genereren.” aldus Prof.dr.ir. Jaap Sinninghe Damsté, hoofdaanvrager van het ESSC.

Samenwerking

Vanuit de faculteit Bètawetenschappen zijn klimaatonderzoekers van het Instituut voor Meteorologisch en Atmosfersich Onderzoek Utrecht (IMAU) bij het centrum betrokken, onder leiding van prof.dr. Hans Oerlemans.

Daarnaast wordt samengewerkt met de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit Wageningen, de Radboud Universiteit Nijmegen en het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee.

UU Bètawetenschappen betrokken bij drie Zwaartekrachtsubsidies

Het ministerie van OCW en NWO investeren met Zwaartekracht in totaal 153 miljoen in langlopend en grootschalig onderzoek op het hoogste wetenschappelijke niveau. Zes onderzoeksteams van topwetenschappers van verschillende Nederlandse universiteiten krijgen geld om de komende tien jaar samen excellente wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s op te zetten. Een door NWO ingestelde internationale commissie was verantwoordelijk voor de beoordeling van de binnengekomen voorstellen.
De faculteit Bètawetenschappen is betrokken bij drie van de zes gehonoreerde voorstellen. Van het Nederlands Centrum voor Multiscale Catalytic Energy Conversion is de faculteit penvoerder, met prof.dr.ir. Bert Weckhuysen (Scheikunde) als hoofdaanvrager en prof.dr. Alfons van Blaaderen (Natuur- en Sterrenkunde) als mede-aanvrager. Prof.dr. Albert Heck (Scheikunde/Farmaceutische Wetenschappen) en prof.dr. Piet Gros (Scheikunde) zijn mede-aanvragers van het Institute for Chemical Immunology.

Meer informatie

Monica van der Garde, persvoorlichter faculteit Bètawetenschappen,
06 13 66 14 38; m.vandergarde@uu.nl.