18 december 2013

Innovatieve geneesmiddelen voor auto-immuunziekten, infectieziekten en kanker

27,6 miljoen voor nieuw vakgebied ‘chemische immunologie’

Het ministerie van OCW en onderzoekfinancier NWO hebben een Zwaartekrachtsubsidie van 27,6  miljoen toegekend aan het Institute for Chemical Immunology (ICI), een initiatief van onderzoekers van het Nederlands Kanker Instituut, de Universiteit Leiden, de Universiteit Utrecht en het UMC St Radboud. Het ICI zal een nieuw vakgebied ontwikkelen: de chemische immunologie. Vanuit de Universiteit Utrecht zijn prof.dr. Albert Heck (Scheikunde/Farmaceutische Wetenschappen) en prof.dr. Piet Gros (Scheikunde) betrokken.

Het immuun- of  afweersysteem beschermt het lichaam tegen infectieziekten en kanker. Als dit niet goed werkt, kunnen infecties en kanker ontstaan. Werkt het afweersysteem onbedoeld té goed, dan kan dit tot auto-immuunziekten leiden. Hierbij valt het immuunsysteem het eigen lichaam aan, zoals bij reumatoïde artritis en multiple sclerosis.

Innovatieve middelen

In het ICI gaan immunologen en chemici samen onderzoek doen en wordt een multidisciplinaire opleiding ontwikkeld. Mede-aanvrager prof.dr. Albert Heck, hoogleraar Biomoleculaire Massaspectrometrie en Proteomics, legt uit waarom deze combinatie zo belangrijk is:  “Je moet je vijand kennen om hem te bestrijden. Complexe ziekten kunnen alleen succesvol worden aangepakt door een beter begrip op moleculair niveau. Die kennis staat ons toe innovatieve middelen te ontwikkelen.”

Auto-immuunziekten, infectieziekten en kanker

Hoofdaanvrager prof.dr. Sjaak Neefjes van het Nederlands Kanker Instituut en de Universiteit Leiden vult aan: “Het combineren van chemie en immunologie is een winst voor beide disciplines. Als we de kennis die in de immunologie verworven wordt willen vertalen naar echte oplossingen, dan moeten er geneesmiddelen gemaakt worden. Dat kan alleen door chemie, maar dan moeten beide disciplines elkaar wel goed begrijpen en dat is het doel van het ICI consortium. Zo kan deze combinatie van vakgebieden tot nieuwe en originele oplossingen leiden in de aanpak van auto-immuunziekten, infectieziekten en kanker.”

In het consortium werken samen:
Hoofdaanvrager: Prof.dr. Sjaak Neefjes (NKI en Universiteit leiden)
Medeaanvragers: Prof.dr. Carl Figdor (UMC St Radboud)
prof. dr. Piet Gros (Universiteit Utrecht)
prof. dr. Albert Heck (Universiteit Utrecht)
prof. dr. H.S. Overkleeft (Universiteit Leiden)
prof. dr. T.N.M. Schumacher (Nederlands Kanker Instituut).

UU Bètawetenschappen betrokken bij drie Zwaartekrachtsubsidies

Het ministerie van OCW en NWO investeren met Zwaartekracht in totaal 153 miljoen in langlopend en grootschalig onderzoek op het hoogste wetenschappelijke niveau. Zes onderzoeksteams van topwetenschappers van verschillende Nederlandse universiteiten krijgen geld om de komende tien jaar samen excellente wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s op te zetten. Een door NWO ingestelde internationale commissie was verantwoordelijk voor de beoordeling van de binnengekomen voorstellen.
De faculteit Bètawetenschappen is betrokken bij drie van de zes gehonoreerde voorstellen. Van het 'Nederlands Centrum voor Multiscale Catalytic Energy Conversion' is de faculteit penvoerder, met prof.dr.ir. Bert Weckhuysen (Scheikunde) als hoofdaanvrager en prof.dr. Alfons van Blaaderen (Natuur- en Sterrenkunde) als mede-aanvrager. Prof.dr. Hans Oerlemans (Natuur- en Sterrenkunde) is mede-aanvrager van het ‘Netherlands Earth System Science Centre’.

Meer informatie

Monica van der Garde, persvoorlichter faculteit Bètawetenschappen,
06 13 66 14 38; m.vandergarde@uu.nl.