2,5 miljoen voor publiek-privaat onderzoek naar duurzamere staalproductie

In totaal zeven Utrechtse publiek-private projecten toegekend binnen NWO ENW-PPS

Een publiek-privaat consortium onder leiding van prof. Bert Weckhuysen en Ward van der Stam (Scheikunde), ontvangt een subsidie van NWO voor het project “Transforming carbon-rich industrial waste gases of metallurgical plants into valuable products”. Samen met Tata Steel, Universiteit Leiden en M2i gaan de onderzoekers werken aan duurzamere staalproductie, door vrijkomend CO2 om te zetten in waardevolle basischemicaliën.
Het projectbudget van in totaal 2,5 miljoen euro wordt voor 50% gefinancierd door NWO en voor 50% door de industriële partners. Naast dit project zijn nog zes kleinere publiek-private projecten toegekend aan Utrechtse onderzoekers binnen het NWO ENW-PPS-programma.

Met een CO2-reductie van meer dan 50% ten opzichte van het conventionele hoogovenproces is het recent ontwikkelde HIsarna proces een belangrijke stap voorwaarts in de ambitie van Tata Steel: een volledig koolstofneutrale staalproductie. In dit consortium staat het gebruik van het HIsarna topgas centraal. Tata Steel, Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden en M2i bundelen hun krachten om langs thermo- en elektrochemische weg de CO2-rijke uitstoot op hoge temperatuur van het HIsarna topgas om te zetten in waardevolle basischemicaliën. Hiervoor zullen naast nieuwe katalysatoren ook nieuwe thermo- en elektrochemische meetmethoden worden ontwikkeld, die generiek toepasbaar zijn in het brede veld van de katalyse en procestechnologie.

Nieuwe generatie antlichamen voor de behandeling van leukemie

Een andere grote NWO ENW-PPS-toekenning is voor Wei Wu (Farmaceutische Wetenschappen) in een project van in totaal 830.000 euro. Samen met de VU (penvoerder), AMC, QVQ en argenx gaan de onderzoekers op zoek naar een nieuwe generatie antlichamen voor de behandeling van leukemie.

Chronisch lymfatische leukemie is de meest voorkomende vorm van bloedkanker (ongecontroleerde groei van specifieke witte bloedcellen). Het chemokine receptoreiwit CXCR4 komt verhoogd tot expressie op leukemie cellen en speelt een belangrijke rol bij hun celdeling en migratie naar de lymfeklieren waar ze, door interacties met andere cellen, verdere celdeling bevorderen en minder gevoelig worden voor celdood. De onderzoekers gaan na of het remmen van specifieke CXCR4 complexen en/of het inschakelen van het immuunsysteem het meest effectief is om CXCR4 positieve tumor cellen uit te schakelen. Dit zal leiden tot een nieuwe generatie, CXCR4-gerichte antilichamen voor de behandeling van leukemie.

Katalysatoren, antilichamen en plastics

Naast deze twee onderzoeksprogramma’s zijn er nog vijf kleinere projecten binnen het NWO ENW-PPS-programma toegekend aan Utrechtse onderzoekers.