28 juni 2018

24 uurs Onderwijsconferentie 2018: sociaal en betrokken

Vlnr Judith Deynen, Richard Kraan, Judith Werkman, Peter Steijn

Onderwijs is continue in ontwikkeling. Elk jaar benut de Universiteit Utrecht haar denk- en daadkracht tijdens de 24-uurs Onderwijsconferentie om nieuwe kansen te ontdekken en ervaringen te delen. Dit jaar met een sociaal en betrokken thema.

Vier vertegenwoordigers van partners uit de regio Utrecht trapten in een panel af en appelleerden aan de social responsibility van de universiteit. Judith Deynen (Vrijwilligerscentrale Utrecht), Richard Kraan (PwC en Economic Board Utrecht), Judith Werkman (Academie van de Stad) en Peter Steijn (gemeente Utrecht) riepen de deelnemers aan de Onderwijsconferentie van 2018 op om community engagement in het onderwijs verhogen:

·      “Wacht niet langer en leidt studenten op om nú van waarde te zijn!”

·      “We zoeken jonge mensen die buiten kaders kunnen denken en die kennis verbinden met andere vakgebieden.”

·      “Zoek niet ver maar kijk om je heen en gebruik de stad als leeromgeving.”

·      “We zitten op goud, nu nog verzilveren.”

Op landgoed De Horst in Driebergen bogen ruim 70 onderwijsdirecteuren, vice-decanen onderwijs, teaching fellows, beleidsmedewerkers, studentassessoren en andere collega’s zich van 6 tot 7 juni 24 uur over de vraag wat studenten moeten kunnen en weten na afloop van hun studie om een zinvolle bijdrage aan de maatschappij te kunnen leveren. En wat zouden zij tijdens hun studietijd al moeten en kunnen betekenen voor de samenleving? Waar liggen daarvoor kansen binnen en buiten het onderwijs? Bij het panel met vertegenwoordigers uit de regio Utrecht onder leiding van moderator Maud Radstake, liepen de gesprekken van visie tot praktische uitvoering. Over één ding waren de aanwezigen het volledig eens: de noodzaak is hoog om onderwijs meer maatschappelijk betrokken te maken. Studenten en maatschappij vragen erom en community engagement zal ons onderwijs verrijken.

Enkele denkrichtingen: formuleer maatschappelijke betrokkenheid in de eindtermen van de opleiding, stimuleer docenten om maatschappelijke issues in een academisch kader te plaatsen, stimuleer studenten tot vrijwilligerswerk, schakel organisaties in die opdrachtgevers en issues met studenten en docenten kunnen matchen en kijk goed wat bij de eigen opleiding past. In zes workshops zoomden de deelnemers vervolgens dieper in op methodes om maatschappelijke betrokkenheid te verhogen.

Inclusief en divers onderwijs
Teaching Fellow Leoniek Wijngaards-Meij

Een andere social responsibilty is om onze universiteit meer inclusief te maken met een meer diverse studenten- en docentenpopulatie. Teaching fellow Leoniek Wijngaards-de Meij deed onderzoek naar diversiteit in de samenstelling van de studentenpopulatie bij aanmelding en inschrijving in de bacheloropleidingen van de Universiteit Utrecht, en naar het studiesucces van de verschillende groepen. Tijdens de donderdagochtend vertelde zij over de resultaten, waarna de faculteiten zelf aan de slag gingen met een plan van aanpak per faculteit en opleiding aan de hand van de scan die Leoniek per opleiding maakte  en die inzichtelijk maakt hoe het met de diversiteit gesteld is. Vergeleken met andere Randstad-universiteiten is de instroom van studenten met een migratieachtergrond op onze universiteit relatief lager, net als van studenten met ouders uit lagere inkomensklasse. Tussen de opleidingen zijn grote verschillen waarneembaar in de verhouding vrouwelijke/mannelijke studenten. Op basis van deze informatie zijn de deelnemers tijdens de conferentie begonnen.

Enkele denkrichtingen: contact intensiveren met en eerder beginnen op middelbare scholen (oa. U-talent), communicatie en marketing ook op ouders richten, diversiteit van personeel bevorderen, samenwerken met hogescholen om doorstroom vanuit het HBO te bevorderen, meer aandacht voor diversiteit in het curriculum, studenten met diversiteitskenmerken betrekken bij de aanpak, mogelijkheden van domestic scholarships (financiële bijdrage voor studenten) onderzoeken, community’s opzetten om studenten vast te houden en samenwerken met maatschappelijke organisaties (in de regio).

24-uurs Onderwijsconferentie Landgoed De Horst, Driebergen

De 24 uren vlogen voorbij. We hopen dat de deelnemers geïnspireerd en met veel ideeën aan de slag gaan binnen hun eigen opleiding om social responsibility van studenten te stimuleren in een diverse en inclusieve omgeving.

Meer weten over social responsibility in het onderwijs?

-     Het recent gestarte programma Community Service (Learning) ondersteunt docenten, bestuurders en beleidsmedewerkers die in het onderwijs willen werken aan maatschappelijke vraagstukken met externe partners. Ook stimuleert de UU vanuit dit programma studenten tot vrijwilligerswerk. Neem contact op met programmamanager Kim Zunderdorp (k.zunderdorp@uu.nl) als je meer wilt weten of ondersteuning zoekt.

-     Leoniek Wijngaards publiceert binnenkort de resultaten van haar onderzoek per faculteit. De onderzoekgegevens zijn toegankelijk via een link op haar profielpagina. Wil je nu al meer weten? Neem dan contact met haar op (l.wijngaards@uu.nl).

Kim Zunderdorp (O&O) & Mirjam Bok (CAT)