20 jaar master Neuropsychology

Wat begon als een piepklein masterprogramma, groeide zo hard dat er een numerus fixus moest komen. Carla Ruis, universitair hoofddocent bij Psychologische Functieleer, was één van die eerste studenten en blikt terug en vooruit. Dat doet ze samen met Neuropsychology-student Lisa van Vliet én hoogleraar Chris Dijkerman, die twintig jaar mastercoördinator was. Hij gaf dat stokje inmiddels door aan Anouk Keizer.

Lisa van Vliet, Carla Ruis en Chris Dijkerman

De master Neuropsychology begon twee decennia geleden met vier studenten. Voertaal was Nederlands, de opleidingsnaam eindigde nog op -ie en Carla Ruis had als student in de eerste lichting geen bachelordiploma op zak, maar een propedeuse en doctoraal. “Ik had ontwikkelingspsychologie gestudeerd in Leiden en liep stage in het LUMC. Daar ontdekte ik dat mijn hart bij de neuropsychologie lag. Dat was destijds nog niet echt een groot vakgebied en er was minder opleidingsaanbod. De Universiteit Utrecht startte toen nét met de master Neuropsychologie, dus kwam ik hierheen. Heel bleu meldde ik me op de 17e etage van het Van Unnikgebouw.” Tot haar verrassing werd Carla daar feestelijk onthaald. “Ik kreeg een privérondleiding over de hele afdeling.”

Van 4 naar 280 aanmeldingen

Een van haar docenten, toen: Chris Dijkerman. Chris: “We begonnen heel kleinschalig, maar nu heeft de master een staf van ongeveer vijftien mensen. Dit jaar hadden we bijna driehonderd aanmeldingen. De master heeft tegenwoordig een numerus fixus want we kunnen maar vijfenzestig studenten plaatsen. Zo’n kwart daarvan is internationaal.”

Meekijken met hersenoperaties

Naast UHD in de master werkt Carla als klinisch neuropsycholoog bij het UMC Utrecht en leidt zij psychologen op vanuit de master, de Gz-opleiding en de specialistenopleiding. In het UMC loopt ze regelmatig Lisa van Vliet tegen het lijf, student van de huidige Neuropsychology-master. Werd zij ook met taart ontvangen toen ze begon aan de master? Lisa: “Nee, ik was al blij dat ik was toegelaten! Dat ik voor deze master zou kiezen had ik voordat ik Psychologie ging studeren niet kunnen voorspellen; ik had niks met biologie. Maar het eerstejaarsvak Hersenen en gedrag vond ik heel interessant, dus koos ik al tijdens mijn bachelor voor vakken in deze richting.” Lisa van Vliet liep een halfjaar stage in het UMC Utrecht. “Tijdens mijn stage mocht ik onder andere meekijken bij ‘wakkere hersenoperaties’, en had ik ook voor en na de operatie contact met de patiënt! De theorie komt zo echt tot leven.”

De opzet van de master is grotendeels nog hetzelfde als toen we begonnen, maar de inhoud van de vakken is wel veranderd

Van EEG naar VR

Het vakgebied van de neuropsychologie ontwikkelt zich razendsnel. Chris: “Het grappige is: de opzet van de master is grotendeels nog hetzelfde als toen we begonnen, maar de inhoud van de vakken is wel veranderd.” Dat zit ‘m deels in de technologische ontwikkelingen. “Tegenwoordig testen we met tablets, en gebruiken we virtual reality en andere innovatieve methodes.” Ook zijn er een aantal specifieke vakken toegevoegd aan de master.

Diagnostiek en behandeling

Een andere grote verandering: de neuropsychologie is steeds breder geworden. Carla Ruis: “Toen ik begon was ons vak vooral gericht op diagnostiek. Maar dat werd in de loop der jaren veel breder, we werken nu ook aan de behandelkant.” Chris: “Studenten willen een vertaalslag maken van fundamentele kennis naar toepassing in de gezondheidszorg. Maar mensen die in de zorg werken, zijn heel druk met het testen en behandelen van patiënten. We proberen toch ruimte te creëren voor innovaties.” Carla: “We testen eerst op een gezonde populatie. Pas als dat is afgerond, volgen tests in een klinische setting. Dat kan door de sterke band tussen de opleiding en het UMC Utrecht.”

Anouk Keizer is de nieuwe mastercoördinator

Pijn verlichten

Een voorbeeld van zo’n vertaalslag is het thesisonderzoek van Lisa. “Ik onderzoek hoe je de chronische pijn bij Parkinsonpatiënten kunt verlichten met affectieve aanraking op de harige huid. Dat werkt anders dan op huid zonder haar, zoals de binnenkant van je hand.”

Toekomst

Begin dit jaar stopte Chris als mastercoördinator; hij coördineert nog wel twee cursussen en begeleidt studenten. Anouk Keizer volgde hem op. Zij heeft meteen een flinke klus op haar bord liggen, vertelt Carla. “We mogen terugkijken op twintig zeer mooie jaren, maar de toekomst brengt ook uitdagingen met zich mee. Er wordt gewerkt aan een directe aansluiting van de Gz-opleiding op de master, en we willen dat de neuropsychologie daarin een duidelijke plek krijgt. Kennis van ons vak is gewoon onmisbaar voor Gz-psychologen.”