8 mei 2017

Samenwerking is dé sleutel tot een veerkrachtige samenleving

18,8 Miljoen voor onderzoek naar duurzame samenwerking

Het onderzoeksprogramma SCOOP ontvangt 18,8 miljoen subsidie in het kader van het prestigieuze NWO-zwaartekracht programma. Dit maakte minister Bussemaker vandaag bekend. SCOOP – Sustainable Cooperation: Roadmaps to a Resilient Society – is een omvangrijk interdisciplinair onderzoeksprogramma waarin sociologen, psychologen, historici, en filosofen hun krachten bundelen in het onderzoek naar nieuwe oplossingen voor duurzame samenwerking in de domeinen van de zorg, het werk, en integratie. In het consortium participeren onderzoekers van de Universiteit Utrecht, de Rijksuniversiteit Groningen (penvoerder), de Vrije Universiteit Amsterdam, de Radboud Universiteit Nijmegen, en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Samenwerking is dé sleutel tot veerkrachtige gezinnen, gemeenschappen, en organisaties. Door samen te werken kunnen individuen resultaten bereiken die ze in hun eentje nooit zouden kunnen realiseren. Maar waarom zien we sommige samenwerkingsverbanden uit elkaar vallen, terwijl andere over lange periodes uitstekend blijven functioneren? Zijn onze huidige samenwerkingsverbanden bestand tegen ingrijpende maatschappelijke veranderingen zoals een vergrijzende bevolking, grootschalige migratie, en de digitale revolutie?

Deze zwaartekrachtsubsidie voor excellent onderzoek is de pluim op onze interdisciplinaire samenwerking in de sociale- en geesteswetenschap.
Bas van Bavel
Hoogleraar geschiedenis

Interdisciplinair onderzoek

Vanuit een uniek, grenzen overschrijdend samenwerkingsverband bestuderen topwetenschappers vanuit verschillende disciplines de mechanismen van samenwerking en onderzoeken ze de mogelijkheden om maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Denk hierbij aan nieuwe oplossingen voor duurzame samenwerking in de domeinen van de zorg, het werk, en integratie. Een innovatief ‘mixed-method’ onderzoeksdesign wordt gebruikt om de effectiviteit van deze oplossingen te toetsen. Het programma staat onder leiding van zes hoofdaanvragers: prof. dr. Rafael Wittek (sociologie, RUG), prof. dr. Naomi Ellemers (psychologie, UU), prof. dr. Martin van Hees (filosofie, VU), prof. dr. Bas van Bavel (geschiedenis, UU), prof. dr. ir. Tanja van der Lippe (sociologie, UU), en prof. dr. Russell Spears (psychologie, RUG).

Bijzondere aanpak: evidence based beleidsaanbevelingen

Een belangrijk doel van het SCOOP-programma is wetenschappelijke inzichten in te zetten voor de praktijk. Zo omvat het programma projecten die als doel hebben evidence based beleidsaanbevelingen uit te werken en in de praktijk te toetsen. Hiermee wordt het mogelijk om de duurzaamheid van samenwerking in de domeinen van de zorg, het werk, en integratie te verbeteren.

Betrokkenheid verschillende universiteiten

Het onderzoek sluit aan bij de strategische thema’s Institutions for Open Societies van de Universiteit Utrecht en Sustainable Society van de Rijksuniversiteit Groningen, tevens penvoerder van het project. Andere deelnemers zijn de Vrije Universiteit Amsterdam, de Radboud Universiteit Nijmegen, en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

NWO Zwaartekracht

Het project is onderdeel van het programma Zwaartekracht, gefinancierd door het ministerie van OCW. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) adviseert over de selectie van de teams van wetenschappers. Binnen de consortia werken wetenschappers van verschillende universiteiten samen om excellente wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s op te zetten. Doel is een nieuwe impuls te geven aan samenwerking op het hoogste wetenschappelijke niveau. De excellente consortia moeten leiden tot profilering van universitair toponderzoek en leveren daarmee ook bijdragen aan de topsectoren en de grand challenges van het EU Kaderprogramma.

Contactinformatie

Persvoorlichting Universiteit Utrecht, Wietske de Lange, (030) 253 4073, w.delange@uu.nl.