1,8 miljoen voor onderzoek naar klimaatbestendig Nederlands watersysteem

Het consortium WaterScape, onder leiding van hydroloog Niko Wanders (faculteit Geowetenschappen), ontvangt ruim € 1,8 miljoen voor onderzoek naar grootschalige transities die nodig zijn in het fysieke watersysteem, bestuur en beleid. Met een toenemende frequentie en intensiteit van overstromingen en droogtes, een toenemende vraag naar water en problemen van bodemdaling en zoutwaterintrusie is het onderhand duidelijk geworden dat het huidige watersysteem in Nederland niet kan worden gehandhaafd. We hebben dus een klimaatrobuust watersysteem nodig en daarvoor zijn ingrijpende aanpassingen nodig in het landgebruik.

Het project onderzoekt daarom waar de kansen, uitdagingen en conflicterende belangen liggen tussen verschillende functies en partijen. Samen met maatschappelijk partners en overheden wordt dit onderzocht voor Noord-Brabant, de Utrechtse Heuvelrug en Groningen met de potentie om de bevindingen regionaal en nationaal te gebruiken, om zo het Nederlandse watersysteem klimaatbestendig te maken. De partners binnen WaterScape zijn de Utrechtse faculteiten Geowetenschappen en Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, Wageningen University and Research, de HAS green academy en de Hogeschool Van Hall Larenstein.

“Waar voorheen ons land was ingericht op een snelle afvoer van water en het voorkomen van overstromingen, zullen we nu moeten onderzoeken hoe we water kunnen opslaan. Die opslag moet plaatsvinden op een duurzame manier én breed gedragen worden door de verschillende belanghebbenden”, zegt Niko Wanders. Alleen zo kunnen we ons wapenen tegen klimaatverandering, waarbij droogte, slechte waterkwaliteit en een beperkte beschikbaarheid van zoet water een steeds grotere rol zullen spelen. WaterScape ondersteunt deze transitie waarbij voortaan de beschikbaarheid van water en de eigenschappen van de ondergrond de belangrijkste pijlers zijn voor het landgebruik.

Het WaterScape project zal de komende zes jaar lopen en heeft als volledige naam: “Can’t escape the WaterScape: herontwikkeling van water- en bestuurssystemen voor het omgaan met klimaateffecten in de Nederlandse Delta.”

Kennis- en Innovatieconvenant

WaterScape is onderdeel van het programma Klimaatrobuuste watersystemen op landschapsschaal. Dat is een van de NWO-Kennis- en Innovatieconvenanten: onderzoek waarin publieke en private partijen samenwerken.

Binnen het programma Klimaatrobuuste watersystemen op landschapsschaal vallen ook de projecten Delta Wealth en RESHAPE. Ook daarbij zijn onderzoekers van de Universiteit Utrecht betrokken.