18 miljoen euro voor onderzoek naar duurzaam gebruik van onze ondergrond

Project EPOS-eNLarge gefinancierd vanuit NWO-GWI beurs

Intensiever benutten van de ondergrond, bijvoorbeeld voor geothermie of ondergrondse opslag, is cruciaal voor het behalen van de (inter)nationale doelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen. Vandaag is bekend gemaakt dat EPOS-eNLarge, een onderzoeksproject gericht op een efficiënt en veilig gebruik van de Nederlandse ondergrond, financiering ontvangt uit het programma Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het 10-jarige project ontvangt 17,9 miljoen euro van NWO.

Samenwerking

Binnen EPOS-eNLarge werken de Universiteit Utrecht, de TU Delft, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en TNO Geologische Dienst Nederland nauw samen. Het project helpt de natuurkunde van de ondergrond beter te begrijpen. Dit biedt mogelijkheden om meer onderzoek te doen naar de microprocessen in de ondergrond, en hoe deze op macroniveau het bodemgedrag tijdens geo-energieproductie of vloeistofopslag bepalen. Een van de belangrijkste doelstellingen van EPOS-eNLarge is een efficiënter gebruik van aardwarmte, waardoor uiteindelijk het aantal geothermische projecten in Nederland een flinke impuls krijgt.

Dankzij deze subsidie hebben we veel meer mogelijkheden om de impact van het menselijk gebruik van onze ondergrond te onderzoeken

Open toegang tot onderzoeksgegevens

Dankzij het onderzoeksproject komen unieke gegevens uit de Nederlandse ondergrond voor iedereen beschikbaar en zullen ze centraal toegankelijk zijn via EPOS, de Europese onderzoeksinfrastructuur voor vaste aardwetenschappen. EPOS-eNLarge bouwt voort op het onderzoeksproject EPOS-NL. Dat integreert grootschalige geofysische faciliteiten in Nederland in een coherente infrastructuur voor onderzoek naar geo-maatschappelijke uitdagingen.

Tekst loopt door onder afbeelding

 

Schematische weergave van onderzoek naar impact van het menselijk gebruik van onze ondergrond

Van nanometer tot kilometer

"Dankzij deze subsidie hebben we veel meer mogelijkheden om de impact van het menselijk gebruik van onze ondergrond te onderzoeken," aldus Martyn Drury, wetenschappelijk directeur van EPOS-eNLarge en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. "Het is van groot belang om die impact op alle relevante niveaus te begrijpen: van nanometer tot kilometer. En om vervolgens onze bevindingen internationaal te delen via het EPOS-dataportaal. We zijn allemaal erg enthousiast dat we nu de middelen kunnen ontwikkelen om dit mogelijk te maken."

Over NWO-GWI

Grootschalige wetenschappelijke infrastructuur is essentieel voor de Nederlandse wetenschap. Het kan gaan om zeer gespecialiseerde apparaten, zoals grote telescopen, hoge veldmagneten of geavanceerde sensoren en meetnetten noodzakelijk voor biologisch en aardwetenschappelijk onderzoek. Maar ook om 'virtuele' faciliteiten, zoals omvangrijke databanken, wetenschappelijke computernetwerken, of om data- en monstercollecties. “Investeringen in grootschalige infrastructuur dragen bij aan de internationale positie van Nederland als kennisland. Wetenschap en onderzoek kunnen niet zonder de juiste wetenschappelijke infrastructuur,” aldus minister Robbert Dijkgraaf (OCW).

Twee projecten van de Universiteit Utrecht hebben een NWO-GWI beurs ontvangen: ∆-ENIGMA en EPOS-eNLarge. In totaal zijn deze ronde negen projecten gehonoreerd.

Over ∆-ENIGMA
NWO: Negen projecten ontvangen 140 miljoen voor grootschalige wetenschappelijke infrastructuur