15 maart 2018

1,7 miljoen euro voor PhD-opleiding Zwaartekrachtprogramma MCEC

Bert Weckhuysen (rechtsvoor) en PhD-student Jochem Wijten (midden) tijdens een recent werkbezoek van een delegatie van de vaste Tweede Kamercommissie voor OCW.

Het Zwaartekrachtprogramma Netherlands Center for Multiscale Catalytic Energy Conversion (MCEC) ontvangt 1,7 miljoen euro als gedeeltelijke bijdrage voor de deelname van 16 nieuwe internationale studenten aan de PhD-opleiding. De subsidie is toegekend vanuit het Europese Marie Skłodowska-Curie COFUND-programma.

"Ons onderzoek naar duurzame energieconversie richt zich op een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Wij vinden het daarom belangrijk om te investeren in een innovatieve gezamenlijke opleiding voor de volgende generatie onderzoekers”, licht professor Bert Weckhuysen, wetenschappelijk directeur van MCEC toe. “We zijn dan ook blij dat de EU de waarde van het MCEC-programma voor de opleiding van deze jonge onderzoekers erkent.”

“Onze opleiding integreert de scheikundige, natuurkundige en technische aspecten van de duurzame energieconversie, zowel in samenwerkingen binnen de wetenschap als met de industrie. Dit betekent dat studenten al in een vroeg stadium van hun loopbaan vaardigheden en competenties ontwikkelen die ze nodig hebben om effectief te opereren in multidisciplinaire teams. Wij verwachten dat zij dankzij het Marie Skłodowska-Curie COFUND met een vliegende start kunnen bijdragen aan het veld”, stelt Weckhuysen.

Top drie

Het Marie Skłodowska-Curie COFUND van de European Research Council is bedoeld om in de opleiding van onderzoekers excellentie, mobiliteit en loopbaanontwikkeling te stimuleren. Het voorstel voor de verdere ontwikkeling van het MCEC PhD-trainingsprogramma eindigde in de top drie van in totaal 48 ingediende voorstellen.

Joint degree

Het gezamenlijke PhD-opleidingsprogramma omvat drie Summer Schools die zich richten op de multidisciplinaire aspecten van het onderzoek. Studenten kunnen er daarnaast voor kiezen onderzoek te doen bij twee van de drie deelnemende universiteiten. Dit stelt hen in staat hun ervaring in het veld uit te breiden, samen te werken met collega's uit andere disciplines en een doctorsbul van twee universiteiten te behalen. Last but not least, zullen de promovendi tijdens hun opleiding bijdragen aan outreach-activiteiten voor het algemene publiek en middelbare scholieren, benadrukt Weckhuysen.

MCEC

In het Netherlands Center for Multiscale Catalytic Energy Conversion bundelen chemici, fysici en ingenieurs van Universiteit Utrecht, Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit Twente hun krachten om efficiënte processen te ontwikkelen voor het omzetten van hernieuwbare grondstoffen, zoals niet eetbare biomassa, afval en zonne-energie, in brandstoffen en chemische bouwstenen. Als resultaat van een positieve evaluatie, is het Zwaartekrachtprogramma onlangs door het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verlengd met nog eens 5 jaar.

Meer informatie

Meer informatie over het Netherlands Center for Multiscale Catalytic Energy Conversion

Neem voor meer (algemene) informatie over het PhD-opleidingsprogramma, contact op met Emke Molnar.