10 december 2018

11 teams uit 9 verschillende landen op allereerste pleitwedstrijd voor zeerecht

NILOS Moot Court Competition

Een verzonnen vis en twee imaginaire landen die het oneens zijn, behoren tot de elementen van een internationale wedstrijd voor rechtenstudenten, dit voorjaar aan de Universiteit Utrecht: de NILOS Moot Court Competition. 11 teams uit 9 verschillende landen (China x2, Italië x2, Duitsland, Vietnam, Indonesië, Cyprus, Iran, Griekenland en een team van de Universiteit Utrecht) hebben zich opgegeven en ontmoeten elkaar in de rechtbank.

The NILOS (Netherlands Institute for the Law of the Sea) Moot Court Competion wordt gehouden op 22, 23 en 24 mei 2019 en is georganiseerd door professor Seline Trevisanut, professor Alex Oude Elferink, dr. Erik Molenaar (adjunct directeur van NILOS), professor Cedric Ryngaert en dr. Machiko Kanetake. De halve finale en finale zullen plaatsvinden in de historische binnenstad van Utrecht. Deelnemers moeten schriftelijk en mondeling hun zaak bepleiten en hun vaardigheden etaleren op het gebied van juridisch onderzoek, analyse en het houden van mondelinge en schriftelijke pleidooien. De studenten moeten creatief en origineel zijn en niet met rechttoe rechtaan juridische antwoorden komen op het vraagstuk dat op tafel ligt.

Het recht van de zee

De pleitwedstrijd is uniek in zijn soort omdat het de eerste is ter wereld die procedures simuleert onder het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee. Er zal ook een procedure worden gesimuleerd voor het Internationaal Tribunaal voor de Rechten van de Zee (ITLOS) en het Internationale Gerechtshof (ICJ). De wedstrijd biedt studenten de kans om te oefenen met internationale geschillenbeslechting, geschillen in de visserij, duurzaamheid en de bescherming van het milieu op zee, de navigatie van schepen, vervuiling en hernieuwbare mariene energie.

De zaak

De Utrechtis lawis is een voor deze wedstrijd verzonnen beschermde vissoort waar de twee landen in de zaak op vissen, maar die als soort ook moet kunnen migereren op zee om te overleven. Eén van de twee imaginaire landen (de federale republiek Fulton) bouwt een golfslag energie-installatie op zee om te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs. Dit is tegen de zin van het land dat ook aan die zee grenst, het koninkrijk Vattel. Vissers uit Vattell zien de laatste tijd een significante afname van de vissoort Utrechtis lawis in het gebied, vergeleken met voorgaande jaren. Ben je benieuwd naar de rest van de rechtszaak, de hele zaak van de wedstrijd staat online