Geef om Nederlands voor alle kinderen

Kinderen met een migratieachtergrond hebben een kleinere woordenschat in het Nederlands dan kinderen die in Nederland zijn geboren. De woordenschat van nieuwkomers wordt namelijk niet bepaald door hun leeftijd, maar juist door hoe lang zij al met de Nederlandse taal bezig zijn. Taalwetenschappers van de Universiteit Utrecht brengen het taalniveau van nieuwkomerskinderen in kaart en kijken ook naar de factoren die de taalverwerving beïnvloeden. Want taalonderwijs op maat
draagt bij aan gelijke kansen voor ieder kind. Helpt u ook mee?

Of doneer via een Tikkie!

U kunt uw bijdrage ook overschrijven op rekeningnummer NL43INGB0000014475 o.v.v. de projectnaam ´Geef om Nederlands voor alle kinderen´.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Caroline van de Beek
Telefoonnummer: 06 28 744 176
E-mail: c.a.vandebeek@uu.nl