prof. dr. Wilmar Schaufeli
w.schaufeli@uu.nl
Gegenereerd op 2018-09-19 18:46:50


Leeropdracht
Arbeids- en Organisatiepsychologie
Benoemingsdatum 01-02-1994
Oratiedatum 10-03-1995
Profiel

Wilmar Schaufeli is hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie (0,4). Tevens is hij als onderzoekshoogleraar verbonden aan de KU Leuven (België) en als gastdocent aan Loughborough Business School (Groot Brittannië) en Jaume I Universitat, Castellon (Spanje). Hij is geregistreerd klinisch psycholoog (1986), GZ-pycholoog (1999) en arbeids- en gezondheidspsycholoog (2001).

Voor meer informatie zie: www.wilmarschaufeli.nl

 Links

 

 

 

Strategische thema's / focusgebieden
Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises
Psychologie van Arbeid en Gezondheid
Gegenereerd op 2018-09-19 18:46:50
Curriculum vitae

Wilmar Schaufeli (1953) studeerde in 1978 af in de klinische psychologie aan de RU Groningen, waar hij vervolgens tot 1988 werkzaam was als wetenschappelijk medewerker. In 1988 promoveerde hij cum laude op het proefschrift "Unemployment and psychological health".
Van 1988 tot 1994 was hij werkzaam als universitair (hoofd)docent Arbeids- en Organisatiepsychologie van de KU Nijmegen en sinds 1994 is hij hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie. Van 2000-2005 was hij wetenschappelijk directeur van de landelijke onderzoeksschool Psychology & Health. Van 2008 tot 2011 was hij senior consultant bij Schouten & Nelissen en van 2012-2013 was hij Scientific Research Director bij 365. Sinds 2014 is hij eveneens als onderzoekshoogleraar verbonden aam de KU Leuven (België).

Gegenereerd op 2018-09-19 18:46:50
Alle publicaties
  Boeken - Wetenschappelijke publicaties
Van Beek, I., Taris, T.W. & Schaufeli, W.B. (2013). Het psychosociale welzijn van Nederlandse politiebeambten. Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoeks- en DocumentatieCentrum/WODC.
Schaufeli, W.B., Dijkstra, P. & Shimazu, A. (2012). Engagement at work. Tokyo: Seiwa Schote Co. Ltd..
Schaufeli, W.B., Dijkstra, P. & Borgogni, L. (2012). Engagement: La passion nel lavoro. Roma: Franco Agneli.
Salanova, M & Schaufeli, W.B. (2009). El engagement en el trabajo: Cuando el trabajo se convierte en pasión (Work engagement: When work turns into passion). Madrid: Alianza Editorial.
Schaufeli, W.B. & Bakker, A.B. (2007). De psychologie van arbeid en gezondheid (2de herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghm.
Richter, P., Peró, J.M. & Schaufeli, W.B. (2007). Psychosocial resources in health care systems. München: Rainer Hamp Verlag.
Kieselbach, T., De Witte, H., Bagnara, S., Lemkow, L. & Schaufeli, W.B. (2006). Coping with occupational transitions. An empirical study with employees facing job loss in five European countries. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
Schaufeli, W.B. & van Dierendonck, D. (2004). Handleiding van de Utrechtse Burnout Schaal (UBOS). Lisse: Swets & Zeitlinger.
Martínez, M., Dolz, J.L., Gil-Monte, P.R., Salanova, M, Schaufeli, W.B., Ferrer, M., Alcaine, A., Sopesens, F., Goicoechea, J.M., Moreno, B., Rodríguez, A., Garrosa, E., Morante, M.E., Neveu, J.P., Vallejo, R. & Polo, F. (2004). Quemarse en el trabajo (burnout): 11 perspectivas del burnout. Madrid: Elgido.
Schaufeli, W.B., Bakker, A.B. & De Jonge, J. (2003). De Psychologie van Arbeid en Gezondheid. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Schaufeli, W.B., Taris, T.W. & Houtman, I. (2000). Psychische vermoeidheid en werk: Algemene samenvatting en discussie. Alphen a/d Rijn: Samsom.
Schaufeli, W.B. & Enzmann, D.U. (1998). The burnout companion to study and research: A critical analysis. (220 p.). London: Taylor & Francis.
Schaufeli, W.B. (1995). Burnout: Dwaallicht of lichtpunt?. Utrecht: ISOR.
  Boeken - Vakpublicaties
Schaufeli, W.B., Loo, M., van der Velde, C. & Siegert, H. (2013). Arbokennisdossier Bevlogenheid. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Schaufeli, W.B., Dijkstra, P. & Vazquez, A.C. (2013). Engagemento no trabalho [Engagement at work]. Sào Paulo: Casae do Psycólogo - Pearson.
Schaufeli, W.B. & Dijkstra, P. (2010). Bevlogen aan het werk. Zaltbommel: Thema.
Salanova, M, Del Libano, M., Llorens, S., Schaufeli, W.B. & Fidalgo, M. (2008). La adiccion al trabajo (workaholism) (22th Serie). (759 p.). Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Bresó, E., Salanova, M, Schaufeli, W.B. & Nogareda, C. (2007). Síndrome de estar quemado por el trabajo "Burnout" (III): Instrumento de medición. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Gil-Monte, P.R., Salanova, M, Aragón, J.L. & Schaufeli, W.B. (2006). El Síndrome de quemarse por el trabajo en Servicios Sociales [The burnout syndrome in the Social Services]. Valencia: Diputacíon de Valencia.
de Geus, A.C., van Son, A.M., Le Blanc, P.M. & Schaufeli, W.B. (2000). 'Take Care!' Een teamgerichte interventie ter bevordering van welzijn op het werk. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.
Calje, D., Schaufeli, W.B. & Schreurs, P.J.G. (1998). GezonderWIJS. Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) voor het onderwijs. Handleiding ten behoeve van de bedrijfsgezondheidszorg. (52 p.). Heerlen: St. vervangingsfonds en bedrijfsgezondheidsz. v.h. onderwijs.
van Gorp, K. & Schaufeli, W.B. (1996). Een gezonde geest in een gezonde organisatie: Een aanzet tot burnout-interventie in de ambulante GGZ. (63 p.). Den Haag: VUGA.
Janssen, P.P.M., Nijhuis, F.J.N., Lourijsen, E.C.M.P. & Schaufeli, W.B. (1996). Gezonder werken: Minder verzuim! Handleiding voor de integrale gezondheidsbevordering op het werk. (140 p.). Amsterdam: Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden..
Calji, D., Schaufeli, W.B. & Schreurs, P.J.G. (1996). Meetinstrumenten voor het onderwijs. Een inventarisatie van meetinstrumenten in het kader van het PAGO-project. Utrecht: Instituut Werk en Stress.
Calji, D., van Horn, J.E., Schaufeli, W.B. & Schreurs, P.J.G. (1996). Welzijn in het onderwijs. Een literatuur onderzoek naar stress en burnout onder leraren in het kader van het PAGO-project. Utrecht: Instituut Werk en Stress.
  Artikelen - Wetenschappelijke publicaties
Harju, Lotta K., Hakanen, Jari & Schaufeli, Wilmar B. (11-01-2018). A multilevel study on servant leadership, job boredom and job crafting. Journal of Managerial Psychology
Mazzetti, Greta, Schaufeli, Wilmar B. & Guglielmi, Dina (01-01-2018). Are workaholism and work engagement in the eye of the beholder? A multirater perspective on different forms of working hard. European Journal of Psychological Assessment, 34 (1), (pp. 30-40) (11 p.).
van den Bosch, Ralph, Taris, T.W., Schaufeli, W.B., Peeters, M.C.W. & Reijseger, G. (2018). Authenticity: A matter of fit?. Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied
Hakanen, Jari J, Peeters, Maria C W & Schaufeli, Wilmar B (13-02-2018). Different Types of Employee Well-Being Across Time and Their Relationships With Job Crafting. Journal of Occupational Health Psychology, 23 (2), (pp. 289-301). (c) 2017 APA, all rights reserved)..
Carmona–Halty, Marcos, Salanova, Marisa, Llorens, Susana & Schaufeli, Wilmar B. (20-01-2018). How Psychological Capital Mediates Between Study–Related Positive Emotions and Academic Performance. Journal of Happiness Studies, (pp. 1-13) (13 p.).
Brenninkmeijer, Veerle, Lagerveld, Suzanne E, Blonk, Roland W B, Schaufeli, Wilmar B & Wijngaards, Leoniek (15-02-2018). Predicting the Effectiveness of Work-Focused CBT for Common Mental Disorders - The Influence of Baseline Self-Efficacy, Depression and Anxiety. Journal of Occupational Rehabilitation
van Hoffen, Marieke F.A., Roelen, Corné A.M., Van Rhenen, Willem, Schaufeli, Wilmar B, Heymans, Martijn W & Twisk, Jos W R (09-02-2018). Psychosocial work characteristics and long-term sickness absence due to mental disorders. JMIR mental health, (pp. 1-8) (8 p.).
Roelen, Corné A.M., van Hoffen, Marieke F.A., Waage, Siri, Schaufeli, Wilmar B., Twisk, Jos W R, Bjorvatn, Bjørn, Moen, Bente E. & Pallesen, Ståle (2018). Psychosocial work environment and mental health-related long-term sickness absence among nurses. International Archives of Occupational and Environmental Health, 91 (2), (pp. 195-203) (9 p.).
Bakusic, Jelena, Duca, R. C., Creta, M., Claes, Stephan, Schaufeli, W. & Godderis, Lode (2018). Salivary cortisol and cortisone: UPLC-MS/MS method validation and temporal variability over one week. Journal of Psychosomatic Research, 109, (pp. 88-88).
Kašpárková, Ludmila, Vaculík, Martin, Procházka, Jakub & Schaufeli, Wilmar B. (13-04-2018). Why resilient workers perform better - The roles of job satisfaction and work engagement. Journal of Workplace Behavioral Health, 33 (1), (pp. 43-62) (20 p.).
Andreassen, Cecilie Schou, Pallesen, Ståle, Moen, Bente E., Bjorvatn, Bjørn, Waage, Siri & Schaufeli, Wilmar B (2018). Workaholism and negative work-related incidents among nurses. Industrial Health
Balducci, Cristian, Avanzi, Lorenzo, Consiglio, Chiara, Fraccaroli, Franco & Schaufeli, Wilmar (01-11-2017). A cross-national study on the psychometric quality of the Italian version of the Dutch Work Addiction Scale (DUWAS). European Journal of Psychological Assessment, 33 (6), (pp. 422-428) (7 p.).
Schaufeli, Wilmar B., Shimazu, Akihito, Hakanen, Jari, Salanova, Marisa & De Witte, Hans (17-10-2017). An Ultra-Short Measure for Work Engagement - The UWES-3 Validation Across Five Countries. European Journal of Psychological Assessment
Mäkikangas, Anne, Bakker, Arnold B. & Schaufeli, Wilmar B. (04-05-2017). Antecedents of daily team job crafting. European Journal of Work and Organizational Psychology, 26 (3), (pp. 421-433) (13 p.).
Schaufeli, Wilmar B. (01-04-2017). Applying the Job Demands-Resources model - A ‘how to’ guide to measuring and tackling work engagement and burnout. Organizational Dynamics, 46 (2), (pp. 120-132) (13 p.).
van Mol, Margo M.C., Nijkamp, Marjan D., Bakker, Jan, Schaufeli, Wilmar B. & Kompanje, Erwin J.O. (20-05-2017). Counterbalancing work-related stress? Work engagement among intensive care professionals. Australian Critical Care
Reijseger, G., Peeters, M.C.W., Taris, T.W. & Schaufeli, W.B. (2017). From motivation to activation: Why engaged workers are better performers. Journal of Business and Psychology, 32, (pp. 117-130).
Peñalver, Jonathan, Salanova, Marisa, Martínez, Isabel M. & Schaufeli, Wilmar B. (10-11-2017). Happy-productive groups - How positive affect links to performance through social resources. Journal of Positive Psychology, (pp. 1-16) (16 p.).
Lovakov, Andrey V., Agadullina, Elena R. & Schaufeli, Wilmar B. (2017). Psychometric properties of the Russian version of the Utrecht work engagement scale (UWES-9). Psychology in Russia: State of the Art, 10 (1), (pp. 145-162) (18 p.).
Tuithof, Marlous, ten have, margreet, Beekman, Aartjan, van Dorsselaer, Saskia A F M, Kleinjan, Marloes, Schaufeli, Wilmar & de graaf, ron (2017). The interplay between emotional exhaustion, common mental disorders, functioning and health care use in the working population. Journal of Psychosomatic Research, 100, (pp. 8-14) (7 p.). Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved..
Petrou, Paraskevas, Van den Heuvel, Machteld & Schaufeli, Wilmar (2017). The joint effects of promotion and prevention focus on performance, exhaustion and sickness absence among managers and non-managers. Personnel Review, 46 (8), (pp. 1493-1507) (15 p.).
Mazzetti, Greta, Vignoli, Michela, Schaufeli, Wilmar B. & Guglielmi, Dina (2017). Work addiction and presenteeism - The buffering role of managerial support. International Journal of Psychology
Harju, Lotta K., Hakanen, Jari J. & Schaufeli, Wilmar B. (01-08-2016). Can job crafting reduce job boredom and increase work engagement? A three-year cross-lagged panel study. Journal of Vocational Behavior, 95-96, (pp. 11-20) (10 p.).
Petrou, P., Demerouti, E. & Schaufeli, W. B. (18-02-2016). Crafting the Change: The Role of Employee Job Crafting Behaviors for Successful Organizational Change. Journal of Management, (pp. 0149206315624961).
Hu, Q., Schaufeli, W.B. & Taris, T.W. (2016). Extending the job demands-resources model with guanxi exchange. Journal of Managerial Psychology, 31 (1), (pp. 127-140).
Schaufeli, Wilmar B. (08-08-2016). Heavy work investment, personality and organizational climate. Journal of Managerial Psychology, 31 (6), (pp. 1057-1073) (17 p.).
Mazzetti, Greta, Biolcati, Roberta, Guglielmi, Dina, Vallesi, Caryn & Schaufeli, Wilmar B. (06-06-2016). Individual characteristics influencing physicians’ perceptions of job demands and control - The role of affectivity, work engagement and workaholism. International Journal of Environmental Research and Public Health, 13 (6) (15 p.).
Mazzetti, Greta, Schaufeli, Wilmar B., Guglielmi, Dina & Depolo, Marco (09-05-2016). Overwork climate scale - psychometric properties and relationships with working hard. Journal of Managerial Psychology, 31 (4), (pp. 880-896) (17 p.).
Mäkikangas, Anne, Kinnunen, Ulla, Feldt, Taru & Schaufeli, Wilmar (02-01-2016). The longitudinal development of employee well-being - a systematic review. Work and Stress, 30 (1), (pp. 46-70) (25 p.).
Lagerveld, S.E., Brenninkmeijer, V., Blonk, R.W.B., Twisk, Jos W R & Schaufeli, W.B. (2016). The predictive value of work related self-efficacy change on RTW for employees with common mental disorders. Occupational and Environmental Medicine
van Wyk, Sumarie M., de Beer, Leon T., Pienaar, Jaco & Schaufeli, Wilmar B. (2016). The psychometric properties of a workplace boredom scale (DUBS) within the South African context. SA Journal of Industrial Psychology, 42 (1) (10 p.).
Consiglio, Chiara, Borgogni, Laura, Di Tecco, Cristina & Schaufeli, Wilmar B. (09-05-2016). What makes employees engaged with their work? The role of self-efficacy and employee’s perceptions of social context over time. Career Development International, 21 (2), (pp. 125-143) (19 p.).
Souza Vasquez, A, Dos Santos, E, Paico, E, Hurtz, C & Schaufeli, W.B. (2015). Adaptation of the Brazilian version of the Utrecht Work Engagement Scale. Psico-USF, 20 (2), (pp. 207-217) (10 p.).
Roelen, C. A M, van Hoffen, M. F A, Groothoff, J. W., de Bruin, J., Schaufeli, W. B. & van Rhenen, W. (2015). Can the Maslach Burnout Inventory and Utrecht Work Engagement Scale be used to screen for risk of long-term sickness absence?. International Archives of Occupational and Environmental Health, 88 (4), (pp. 467-475) (9 p.).
Rantanen, Johanna, Feldt, Taru, Hakanen, Jari J., Kokko, Katja, Huhtala, Mari, Pulkkinen, Lea & Schaufeli, Wilmar (01-04-2015). Cross-national and longitudinal investigation of a short measure of workaholism. Industrial Health, 53 (2), (pp. 113-123) (11 p.).
Sulea, Coralia, van Beek, Ilona, Sarbescu, Paul, Virga, Delia & Schaufeli, Wilmar B. (01-08-2015). Engagement, boredom, and burnout among students - Basic need satisfaction matters more than personality traits. Learning and Individual Differences, 42, (pp. 132-138) (7 p.).
Schaufeli, Wilmar B. (14-09-2015). Engaging leadership in the job demands-resources model. Career Development International, 20 (5), (pp. 446-463) (18 p.).
Alessandri, Guido, Borgogni, Laura, Schaufeli, Wilmar B., Caprara, Gian Vittorio & Consiglio, Chiara (01-06-2015). Erratum to: From Positive Orientation to Job Performance: The Role of Work Engagement and Self-efficacy Beliefs [J Happiness Stud, DOI 10.1007/s10902-014-9533-4]. Journal of Happiness Studies, 16 (3), (pp. 811) (1 p.).
Alessandri, Guido, Borgogni, Laura, Schaufeli, Wilmar B., Caprara, Gian Vittorio & Consiglio, Chiara (01-06-2015). From Positive Orientation to Job performance - The Role of Work Engagement and Self-efficacy Beliefs. Journal of Happiness Studies, 16 (3), (pp. 767-788) (22 p.).
Akkermans, T.J., Brenninkmeijer, V., Schaufeli, W.B. & Blonk, R.W.B. (2015). It's all about career skills: Effectiveness of a career development intervention for young employees. Human Resource Management, 54 (4), (pp. 533-551) (19 p.).
Petrou, Paraskevas, Demerouti, Evangelia & Schaufeli, Wilmar B. (01-10-2015). Job crafting in changing organizations - Antecedents and implications for exhaustion and performance. Journal of Occupational Health Psychology, 20 (4), (pp. 470-480) (11 p.).
MYKLETUN, REIDAR J., FURUNES, TRUDE, SOLEM, PER ERIK, de Lange, Annet H., Schaufeli, W.B. & ILMARINEN, JUHANI (2015). Late career decision making: A qualitative panel study. Work, Aging and Retirement, 1 (3), (pp. 284-295) (11 p.).
Mäkikangas, Anne, Schaufeli, Wilmar, Leskinen, Esko, Kinnunen, Ulla, Hyvönen, Katriina & Feldt, Taru (24-11-2015). Long-Term Development of Employee Well-Being - A Latent Transition Approach. Journal of Happiness Studies, (pp. 1-21) (21 p.).
van Dijk, Frank & Schaufeli, Wilmar (2015). Preventieve bedrijfsgezondheidszorg. Resultaten van een innoverend onderzoeks- en ontwikkelprogramma 2007-2013 - (3) Slotbeschouwing, conclusies en aanbevelingen. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 23 (1), (pp. 9-11) (3 p.).
Seppälä, Piia, Hakanen, Jari, Mauno, Saija, Perhoniemi, Riku, Tolvanen, Asko & Schaufeli, Wilmar (04-05-2015). Stability and change model of job resources and work engagement - A seven-year three-wave follow-up study. European Journal of Work and Organizational Psychology, 24 (3), (pp. 360-375) (16 p.).
van der Klink, Jac Jl, Bültmann, Ute, Burdorf, Alex, Schaufeli, Wilmar B, Zijlstra, Fred Rh, Abma, Femke I, Brouwer, Sandra & van der Wilt, Gert Jan (23-11-2015). Sustainable employability - definition, conceptualization, and implications - A perspective based on the capability approach. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health
Schaufeli, W.B. (2015). Van burnout naar bevlogenheid Werk en welbevinden in Nederland. M & O, 69, (pp. 15-31).
Schaufeli, W.B. (2015). Van burn-out tot bevlogenheid. M&O, 69 (3), (pp. 15-31) (17 p.).
Shimazu, Akihito, Schaufeli, Wilmar B., Kamiyama, Kimika & Kawakami, Norito (01-02-2015). Workaholism vs. work engagement - the two different predictors of future well-being and performance. International Journal of Behavioral Medicine, 22 (1), (pp. 18-23) (6 p.).
Schaufeli, Wilmar & van Dijk, Frank (19-10-2014). (1) Ontwikkelingen die de bedrijfsgezondheidszorg veranderen - Preventieve Bedrijfsgezondheidszorg. Resultaten Van Een Innoverend Onderzoeks- En Ontwikkelprogramma 2007-2013. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 22 (8), (pp. 353-357) (5 p.).
Airila, Auli, Hakanen, Jari J., Schaufeli, Wilmar B., Luukkonen, Ritva, Punakallio, Anne & Lusa, Sirpa (01-01-2014). Are job and personal resources associated with work ability 10 years later? The mediating role of work engagement. Work and Stress, 28 (1), (pp. 87-105) (19 p.).
Mazzetti, Greta, Schaufeli, Wilmar B. & Guglielmi, Dina (01-01-2014). Are workaholics born or made? Relations of workaholism with person characteristics and overwork climate. International Journal of Stress Management, 21 (3), (pp. 227-254) (28 p.).
van Beek, Ilona, Kranenburg, Ilse, Reijseger, Gaby, Taris, Toon & Schaufeli, Wilmar (01-01-2014). Bevlogenheid en werkprestatie: De rol van psychologische behoeftebevrediging en de gevolgen voor de werkprestatie. Gedrag en Organisatie, 27 (4), (pp. 385-406) (22 p.).
Van Dijk, Frank & Schaufeli, Wilmar (2014). De oogst van het programma: Kennis, instrumenten en interventies. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 22 (9), (pp. 401-406) (5 p.). Preventieve bedrijfsgezondheidszorg. Resultaten van een innoverend onderzoeks- en ontwikkelprogramma 2007-2013 (2).
Beek, Ilona Van, Kranenburg, Ilse, Reijseger, Gaby, Taris, Toon & Schaufeli, Wilmar (2014). De rol van psychologische behoeftebevrediging en de gevolgen voor de werkprestatie. Gedrag en Organisatie, 27 (4), (pp. 385-406) (22 p.).
Hu, Q., Schaufeli, Wilmar, Taris, Toon, Hessen, Dave, Hakanen, J.J., Salanova, M. & Shimazu, Akihito (2014). East is east and west is west and never the twain shall meet: Work engagement and workaholism across Eastern and Western cultures. Journal of Behavioral and Social Sciences, 1 (1), (pp. 6-24).
Salanova, Marisa, Del Líbano, Mario, Llorens, Susana & Schaufeli, Wilmar B. (01-02-2014). Engaged, workaholic, burned-out or just 9-to-5? Toward a typology of employee well-being. Stress and Health, 30 (1), (pp. 71-81) (11 p.).
Van Wijhe, Corine I., Peeters, Maria C W & Schaufeli, Wilmar B. (01-01-2014). Enough is enough - Cognitive antecedents of workaholism and its aftermath. Human Resource Management, 53 (1), (pp. 157-177) (21 p.).
Salanova, Marisa, Rodríguez-Sánchez, Alma M., Schaufeli, Wilmar B. & Cifre, Eva (2014). Flowing together - a longitudinal study of collective efficacy and collective flow among workgroups.. Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 148 (4), (pp. 435-455) (21 p.).
van Beek, Ilona, Taris, Toon W., Schaufeli, Wilmar B. & Brenninkmeijer, Veerle (01-01-2014). Heavy work investment - Its motivational make-up and outcomes. Journal of Managerial Psychology, 29 (1), (pp. 46-62) (17 p.).
Harju, Lotta, Hakanen, Jari J. & Schaufeli, Wilmar B. (21-08-2014). Job boredom and its correlates in 87 Finnish organizations. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 56, (pp. 911-918) (8 p.).
Roelen, Corné, van Rhenen, Willem, Schaufeli, Wilmar, van der Klink, Jac, Magerøy, Nils, Moen, Bente, Bjorvatn, Bjørn & Pallesen, Ståle (2014). Mental and physical health-related functioning mediates between psychological job demands and sickness absence among nurses. Journal of Advanced Nursing, 70 (8), (pp. 1780-1792) (13 p.).
Ouweneel, Else, Le Blanc, Pascale M. & Schaufeli, Wilmar B. (01-01-2014). On being grateful and kind - Results of two randomized controlled trials on study-related emotions and academic engagement. Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 148 (1), (pp. 37-60) (24 p.).
Schaufeli, Wilmar & Van Dijk, Frank (2014). Ontwikkelingen die de preventieve bedrijfsgezondheidszorg veranderen. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 22 (8), (pp. 353-357) (5 p.).
Basińska, Beata A., Gruszczyńska, Ewa & Schaufeli, Wilmar B. (2014). Psychometric properties of the polish version of the Job-related Affective Well-being Scale. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 27 (6), (pp. 993-1004) (12 p.).
Rongen, Anne, Robroek, Suzan J W, Schaufeli, Wilmar & Burdorf, Alex (01-01-2014). The contribution of work engagement to self-perceived health, work ability, and sickness absence beyond health behaviors and work-related factors. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 56 (8), (pp. 892-897) (6 p.).
SOLEM, PER ERIK, SYSE, ASTRI, FURUNES, TRUDE, MYKLETUN, REIDAR J., DE LANGE, ANNET, SCHAUFELI, WILMAR & ILMARINEN, JUHANI (22-10-2014). To leave or not to leave - retirement intentions and retirement behaviour. Ageing and Society
van Beek, Ilona, Kranenburg, Ilse, Reijseger, Gaby, Taris, Toon & Schaufeli, Wilmar (2014). Work engagement and workaholism: the role of psychological need satisfaction and consequences for performance. Gedrag en Organisatie, 27 (4), (pp. 385-406) (22 p.).
Van Beek, Ilona, Kranenburg, Ilse C., Taris, Toon W. & Schaufeli, Wilmar B. (01-09-2013). BIS- and BAS-activation and study outcomes - A mediation study. Personality and Individual Differences, 55 (5), (pp. 474-479) (6 p.).
Taris, T.W., Houtman, I.L.D. & Schaufeli, W.B. (2013). Burnout: De stand van zaken. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 29, (pp. 241-257) (17 p.).
Brauchli, Rebecca, Schaufeli, W.B., Fuellermann, Jenny & Bauer, Georg (2013). Disentangling stability and change in job resources, job demands, and employee well-being - A three-wave study on the Job-Demands Resources Model. Journal of Occupational Health Psychology, 83, (pp. 117) (129 p.).
Hu, Qiao, Schaufeli, Wilmar B. & Taris, Toon W. (02-09-2013). Does equity mediate the effects of job demands and job resources on work outcomes? An extension of the job demands-resources model. Career Development International, 18 (4), (pp. 357-376) (20 p.).
Consiglio, C., Borgogni, L., Alessandri, G. & Schaufeli, W.B. (2013). Does self-efficacy matter for burnout and sickness absenteeism? An extension of the job demands-resources at the individual and team levels. Work and Stress, 27, (pp. 22-42) (21 p.).
Ouweneel, A.P.E., Le Blanc, P.M. & Schaufeli, W.B. (2013). Do-it-yourself: An online positive psychology intervention to promote positive emotions, self-efficacy, and engagement at work. Career Development International, 18, (pp. 173-195) (23 p.).
Mäkikangas, A., Schaufeli, W.B., Tolvanen, A. & Feldt, T. (2013). Engaged managers are not workaholics: Evidence from a longitudinal person-centered analysis. Revista de Psicologia del Trabajo y de las Organizaciones, 29 (3), (pp. 135-143) (9 p.).
Schaufeli, Wilmar & Taris, Toon (19-06-2013). Het job demands-resources model - Overzicht en kritische beschouwing. Gedrag en Organisatie, 26 (2), (pp. 203-204) (2 p.).
van Iperen, C.I., Peeters, M.C.W. & Schaufeli, W.B. (2013). Irrational beliefs at work and their implications for workaholism. Journal of Occupational Rehabilitation, 23 (3), (pp. 336-346) (11 p.).
Schaufeli, W.B. & Taris, T.W. (2013). Over stress en motivatie: Een kritische beschouwing van het Job demands-Resources model. Gedrag en Organisatie, 26, (pp. 182-204) (23 p.).
van Iperen, C.I., Peeters, M.C.W., Schaufeli, W.B. & Ouweneel, A.P.E. (2013). Rise and shine: Recovery experiences of workaholic and non-workaholic employees. European Journal of Work and Organizational Psychology, 22 (4), (pp. 476-489) (14 p.).
Simbula, S., Gugliemi, D., Schaufeli, W.B. & Depolo, M. (2013). The Italian validation of the Utrecht Work Engagement Scale: Characterization of engaged groups in a sample of school teachers. Bolletino di Psicologia Applicata, 268, (pp. 43-54) (12 p.).
Rostami, Z., Abedi, M.R., Schaufeli, W.B., Ahmadi, A. & Sadeghi, A.H. (2013). The psychometric characteristics of the Maslach Burnout Inventory - Student Survey - among students of Isfahan University. Zahedan Journal of Research in Medical Sciencies, 15, (pp. 29-33) (5 p.).
Akkermans, T.J., Schaufeli, W.B., Brenninkmeijer, V. & Blonk, R.W.B (2013). The Role of Career Competencies in the JD-R Model. Journal of Vocational Behavior, 83, (pp. 356-366) (11 p.).
Reijseger, Gaby, Schaufeli, Wilmar B., Peeters, Maria C W, Taris, Toon W., van Beek, Ilona & Ouweneel, Else (01-09-2013). Watching the paint dry at work - psychometric examination of the Dutch Boredom Scale. Anxiety, Stress and Coping, 26 (5), (pp. 508-525) (18 p.).
Reijseger, G., Schaufeli, W.B., Peeters, M.C.W., Taris, T.W., van Beek, I. & Ouweneel, E. (2013). Watching the paint dry: Validation of the Dutch Boreout Scale. Anxiety, Stress and Coping, 26, (pp. 508-525) (18 p.).
Akkermans, T.J., Brenninkmeijer, V., van den Bossche, S.N.J., Blonk, R.W.B & Schaufeli, W.B. (2013). Young and Going Strong? A Longitudinal Study on Occupational Health Among Young Employees of Different Educational Levels. Career Development International, 18 (4), (pp. 416-435) (20 p.).
Xanthopoulou, D., Bakker, A.B., Demerouti, E. & Schaufeli, W.B. (2012). A diary study on the happy worker: How job resources generate positive emotions and personal resources. European Journal of Work and Organizational Psychology, 21 (4), (pp. 489-517) (29 p.).
Del Libano, M., Llorens, S., Salanova, M & Schaufeli, W.B. (2012). About the bright and dark sides of self-efficacy: Work engagement and workaholism. Spanish journal of Psychology, 15, (pp. 688-701) (14 p.).
Petrou, P., Demerouti, E., Peeters, M.C.W. & Schaufeli, W.B. (2012). Crafting a job on a daily basis: Contextual antecedents and the effect on work engagement. Journal of Organizational Behavior, 33, (pp. 1120-1141) (22 p.).
Nijhuis, Nahymja, van Beek, Ilona, Taris, Toon & Schaufeli, Wilmar (01-11-2012). De motivatie en prestatie van werkverslaafde, bevlogen en opgebrande werknemers. Gedrag en Organisatie, 25 (4), (pp. 324-346) (23 p.).
Taris, Toon W., van Beek, Ilona & Schaufeli, Wilmar B. (01-04-2012). Demographic and occupational correlates of workaholism. Psychological Reports, 110 (2), (pp. 547-554) (8 p.).
Hakanen, J.J. & Schaufeli, W.B. (2012). Do burnout and work engagement predict depressive symptoms and life satistaction? A three-wave seven-year prospective study. Journal of Affective Disorders, 141, (pp. 415-424) (10 p.).
Borgogni, L., Consiglio, C., Alessandri, G. & Schaufeli, W.B. (2012). Do not throw the baby out with the bathwater! Interpersonal strain at work and burnout. European Journal of Work and Organizational Psychology, 22, (pp. 875-898) (24 p.).
Shimazu, A., Schaufeli, W.B., Kubota, K. & Kawakami, N. (2012). Do workaholism and work engagement predict employee well-being and performance in opposite directions?. Industrial Health, 50, (pp. 316-321) (6 p.).
Rostami, Z., Abedi, M.A. & Schaufeli, W.B. (2012). Does interest predict academic burnout?. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 3, (pp. 877-885) (9 p.).
Ouweneel, A.P.E., Le Blanc, P.M. & Schaufeli, W.B. (2012). Don’t leave your heart at home: Gain cycles of positive emotions, resources, and engagement at work. Career Development International, 17, (pp. 537-556) (20 p.).
Balducci, C., Fraccaroli, F. & Schaufeli, W.B. (2012). Exploring the relationship between workaholism and workplace aggressive behaviour: The role of job-related emotion. Personality and Individual Differences, 53, (pp. 629-634) (6 p.).
van Beek, I., Hu, Qiao, Schaufeli, Wilmar B., Taris, Toon W. & Schreurs, Bert H J (01-01-2012). For Fun, Love, or Money - What Drives Workaholic, Engaged, and Burned-Out Employees at Work?. Applied Psychology, 61 (1), (pp. 30-55) (26 p.).
Ouweneel, A.P.E., Le Blanc, P.M., Schaufeli, W.B. & Van Wijhe-van Iperen, C.I. (2012). Good morning, good day: A diary study on positive emotions, hope, and work engagement. Human Relations, 65, (pp. 1129-1154) (26 p.).
De Jager Meezenbroek, E.C., Garssen, B., van den Berg, M., Van Dierendonck, D., Visser, A. & Schaufeli, W.B. (2012). Measuring spirituality as a universal human experience: A review of spirituality questionnaires. Journal of Religion and Health, 51, (pp. 336-354) (19 p.).
De Jager Meezenbroek, E.C., van den Berg, M., Garssen, B., Tuytel, G., Van Dierendonck, D., Visser, A. & Schaufeli, W.B. (2012). Measuring spirituality as a universal human experience: Development of the Spiritual Attitude and Involvement List (SAIL). Journal of Religion and Health, 30, (pp. 141-167) (27 p.).
Ouweneel, A.P.E., Van Wijhe-van Iperen, C.I., Schaufeli, W.B., Le Blanc, P.M. & Peeters, M.C.W. (2012). Op zoek naar de verschillen tussen werkverslaving en bevlogenheid. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 28, (pp. 434-451) (18 p.).
Guglielmi, D., Simbula, S., Schaufeli, W.B. & Depolo, M. (2012). Self-efficacy and workaholism as initiators of the job demands-resources model. Career Development International, 17, (pp. 375-389) (15 p.).
Torrente, P., Salanova, M, Llorens, S. & Schaufeli, W.B. (2012). Teams make it work: How team work engagement mediates between social resources and performance in teams. Psicotema, 24, (pp. 106-112) (7 p.).
Kubota, K., Shimazu, A., Kawakami, N., Takahashi, M., Nakata, A. & Schaufeli, W.B. (2012). The empirical distinctiveness of work engagement and workaholism among hospital nurses in Japan: The effect on sleep quality and job performance. Ciencia & Trabajo, 14, (pp. 31-36) (6 p.).
Sulea, C., Virga, D., Maricutoiu, L.P., Schaufeli, W.B., Zaborila, C. & Sava, f.a. (2012). Work engagement as mediator between job characteristics and positive and negative extra-role behaviors. Career Development International, 17, (pp. 188-207) (20 p.).
Schaufeli, W.B. (2012). Work engagement: What do we know and where do we go?. Romanian Journal of Applied Psychology, 14, (pp. 3-10) (8 p.).
Lagerveld, S.E., Blonk, R.W.B., Brenninkmeijer, V., Wijngaards-de Meij, L.D.N.V. & Schaufeli, W.B. (2012). Work-focused Treatment of Common Mental Disorders and Return to Work: A comparative outcome study. Journal of Occupational Health Psychology, 17, (pp. 220-234) (15 p.).
Simbula, S., Guglielmi, D. & Schaufeli, W.B. (2011). A three waves study on job resources, self-efficacy and work engagement among Italian school teachers. European Journal of Work and Organizational Psychology, 20, (pp. 285-305) (21 p.).
Rodriguez, A., Schaufeli, W.B., Salanova, M, Cifre, E. & Sonneschein, M. (2011). An electronic diary study on flow experiences involving working and no-working tasks. Work and Stress, 25, (pp. 75-92) (18 p.).
Kubota, K., Shimazu, A., Kawakami, N., Takahashi, M., Nakata, A. & Schaufeli, W.B. (2011). Association between workaholism and sleeping problems among hospital nurses. Industrial Health, 48, (pp. 864-871) (8 p.).
Bresó, E., Schaufeli, W.B. & Salanova, M (2011). Can a self-efficacy intervention decrease burnout, increase engagement, and enhance performance? A quasi-experimental study. Higher Education, 61, (pp. 339-355) (17 p.).
Koopmans, L., Bernaards, C.M., Hildebrandt, V.H., Schaufeli, W.B., de Vet, H.C.W. & van Beek, A.J. (2011). Conceptual frameworks of individual work performance - A systematic review. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 53 (8), (pp. 856-866) (21 p.).
Kubota, K., Takahashi, M., Nakata, A., Shimazu, A. & Schaufeli, W.B. (2011). Distinción empírica entre engagement y trabajolismo en enfermeras hospitalarias de Japón: Efecto sobre la calidad del sueño y el desempeño laboral. [The empirical distinctiveness of workaholism and work engagement among hospital nurses in Japan: the effect on sleep quality and job performance]. Ciencia & Trabajo, 13, (pp. 152-157) (6 p.).
van der Klink, J.J.L.., Bültmann, U., Burdorf, L., Schaufeli, W.B., Zijlstra, F.R.H., Brouwer, S. & van der Wilt, G.J. (2011). Duurzame inzetbaarheid bij oudere werknemers, werk als waarde [Sustainable employability: Work as value]. Gedrag en Organisatie, 24, (pp. 342-356) (15 p.).
Ouweneel, A.P.E., Le Blanc, P.M. & Schaufeli, W.B. (2011). Flourishing students: A longitudinal study on positive emotions, personal resources, and study engagement. Journal of Positive Psychology, 6, (pp. 142-153) (12 p.).
Hu, Q. & Schaufeli, W.B. (2011). Job insecurity and remuneration in Chinese family-owned business workers. Career Development International, 16, (pp. 6-19) (14 p.).
Schaufeli, W.B., Maassen, G.H., Bakker, A.B. & Sixma, H.J. (2011). Stability and change in burnout: A ten-year follow-up study among primary care psysicians. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 84, (pp. 248-267) (20 p.).
Hu, Q. & Schaufeli, W.B. (2011). The convergent validity of four burnout measures in a Chinese sample: A confirmative factor-analytic approach. Applied Psychology, 60, (pp. 87-111) (25 p.).
Hu, Qiao, Schaufeli, Wilmar B. & Taris, Toon W. (01-08-2011). The Job Demands-Resources model - An analysis of additive and joint effects of demands and resources. Journal of Vocational Behavior, 79 (1), (pp. 181-190) (10 p.).
Balducci, C., Fraccaroli, F. & Schaufeli, W.B. (2011). The Job Demands-Resources Model and counterproductive work behaviour: The Role of job-related affect. European Journal of Work and Organizational Psychology, 20, (pp. 467-469) (3 p.).
Hu, C., Schaufeli, W.B. & Taris, T.W. (2011). The Job Demands-Resources Model: An analysis of additive and joint effects of demands and resources. Journal of Vocational Behavior, 79, (pp. 181-190) (10 p.).
Van Wijhe-van Iperen, C.I., Peeters, M.C.W. & Schaufeli, W.B. (2011). To stop or not to stop? That’s the question. About persistence and mood of workaholic and work engaged employees. International Journal of Behavioral Medicine, 18 (4), (pp. 361-372) (12 p.).
van den Broeck, A., Schreurs, B., de Witte, H., Vansteenkiste, M., Germeys, F. & Schaufeli, W.B. (2011). Understanding Workaholics' Motivations: A Self-Determination Perspective. Applied Psychology, 60, (pp. 600-621) (22 p.).
Van Wijhe-van Iperen, C.I., Peeters, M.C.W., Schaufeli, W.B. & Van den Hout, M.A. (2011). Understanding workaholism and work engagement: the role of mood and stop rules. Career Development International, 16, (pp. 254-270) (17 p.).
Schaufeli, Wilmar, van Wijhe, Corine, Peeters, Maria & Taris, Toon (01-03-2011). Werkverslaving, een begrip gemeten. Gedrag en Organisatie, 24 (1), (pp. 43-63) (21 p.).
Rodriguez-Sánchez, A., Salanova, M, Cifre, E. & Schaufeli, W.B. (2011). When good is good: A virtuous circle of self-efficacy and flow at work. (Cuando lo bueno es bueno: El círculo virtuoso entre autoeficacia y flow en el trabajo). Revista de Psicología Social, 26, (pp. 427-441) (15 p.).
De lange, A.H., van der Heijden, B.I.J.M., de Jong, N, Schaufeli, W.B. & Bal, M. (2011). When I'm 64: Psychological contract breach, work motivation and the moderating roles of future time perspective and regulatory focus. Work and Stress, 25, (pp. 338-354) (17 p.).
Miles, P., Van den Bos, K. & Schaufeli, W.B. (2011). When weak groups are strong: How low group cohesive groups moderate the effect of absence tolerance on voluntary absence at the individual and group level of analysis. Social Justice Research, 24, (pp. 207-230) (24 p.).
Schaufeli, W.B. & Salanova, M (2011). Work engagement: On how to better catch a slippery concept. European Journal of Work and Organizational Psychology, 20 (1), (pp. 39-46) (8 p.).
van Beek, I., Taris, Toon W. & Schaufeli, Wilmar B. (01-10-2011). Workaholic and Work Engaged Employees - Dead Ringers or Worlds Apart?. Journal of Occupational Health Psychology, 16 (4), (pp. 468-482) (15 p.).
Salanova, M, Llorens, S. & Schaufeli, W.B. (2011). Yes, I can, I feel good and just do it: On gain spirals of efficacy beliefs, affect and engagement. Applied Psychology, 60, (pp. 255-285) (31 p.).
De Jonge, C., van Veghel, N., Dormann, C. & Schaufeli, W.B. (2010). A longitudinal test of the demand-control model using specific job demands and specific job control. International Journal of Behavioral Medicine, 17.
Petrou, P., Demerouti, E., Peeters, M.C.W. & Schaufeli, W.B. (2010). Crafting a job on a daily basis: Contextual antecedents and the effect on work engagement (submitted for publication). Journal of Organizational Behavior
Le Blanc, P.M., Schaufeli, W.B., Salanova, M, Llorens, S. & Nap, R.E. (2010). Efficacy beliefs predict collaborative practice among Intensive Care Unit (ICU) nurses. Journal of Advanced Nursing, 66, (pp. 583-594) (12 p.).
Shimazu, Akihito, Schaufeli, Wilmar B. & Taris, Toon W. (01-06-2010). How does workaholism affect worker health and performance? The mediating role of coping. International Journal of Behavioral Medicine, 17 (2), (pp. 154-160) (7 p.).
Balducci, C., Fraccaroli, F. & Schaufeli, W.B. (2010). Psychometric properties of the Italian version of the Utrecht Work Engagement Scale (UWES-9): A cross-cultural analysis. European Journal of Psychological Assessment, 26.
Lagerveld, S.E., Blonk, R.W.B, Brenninkmeijer, V. & Schaufeli, W.B. (2010). Return to work among employees with mental health problems: Development and validation of a self-efficacy questionnaire. Work and Stress, 24, (pp. 359-375) (17 p.).
Líbano, M., Llorens, S., Salanova, M & Schaufeli, W.B. (2010). Validity of a brief workaholism scale. Psicothema, 22.
Taris, T.W., van Beek, I. & Schaufeli, W.B. (2010). Why do perfectionists have a higher burnout risk than others? The mediational effect of worksholism. Romanian Journal of Applied Psychology, 12, (pp. 1-7) (7 p.).
Shimazu, A., Schaufeli, W.B., Miyanaka, D. & Iwata, N. (2010). Why Japanese workers show low work engagement? An Item Response Theory analysis of the Utrecht Work Engagement Scale. BioPsychoSocial Medicine, 4, (pp. 17) (1 p.).
Gorgievski, M.J., Bakker, A.B. & Schaufeli, W.B. (2010). Work engagement and workaholism: Comparing the self-employed and salaried employees. The journal of positive psychology, 5, (pp. 83-96) (14 p.).
Schaufeli, Wilmar B., Shimazu, Akihito & Taris, Toon W. (01-11-2009). Being driven to work excessively hard - The evaluation of a two-factor measure of Workaholism in the Netherlands and Japan. Cross-Cultural Research, 43 (4), (pp. 320-348) (29 p.).
Van Doornen, L.J.P., Houtveen, J.H., Langelaan, S., Bakker, A.B. & Schaufeli, W.B. (2009). Burnout versus work engagement in their effects on 24-hour ambulatory monitored autonomic function. Stress and Health, 25, (pp. 323-331) (9 p.).
Schaufeli, W.B., Leiter, M.P. & Maslach, CH. (2009). Burnout: 35 years of research and practice. Career Development International, 14, (pp. 204-220) (17 p.).
Van den Heuvel, M., Demerouti, E., Schreurs, B.H.J., Bakker, A.B. & Schaufeli, W.B. (2009). Does meaning-making help during organizational change?: development and validation of a new scale. Career Development International, 14 (6), (pp. 508-533) (26 p.).
Montgomery, Anthony J., Panagopoulou, Efharis, Peeters, Maria C W & Schaufeli, Wilmar B. (2009). Exploring types of interference between work and non-work - Using a diary study approach. Community, Work and Family, 12 (4), (pp. 455-471) (17 p.).
Schaufeli, W.B., Bakker, A.B. & van Rhenen, W. (2009). How changes in job demands and resources predict burnout, work engagement, and sickness absenteeism. Journal of Organizational Behavior, 30, (pp. 893-917) (25 p.).
Salanova, M, Schaufeli, W.B., Martínez, I. & Bresó, E. (2009). How obstacles and facilitators predict academia performance: the mediating role of study burnout and engagement. Anxiety, Stress & Coping, 26, (pp. 1-18) (18 p.).
Shimazu, A. & Schaufeli, W.B. (2009). Is workaholism good or bad for employee well-being? The distinctiveness of workaholism and work engagement among Japanese employees. Industrial Health, 47, (pp. 495-502) (8 p.).
Demerouti, E., Le Blanc, P.M., Bakker, A.B., Schaufeli, W.B. & Hox, J.J. (2009). Present but sick: a three-wave study on job demands, presenteeism and burnout. Career Development International, 14 (1), (pp. 50-68) (19 p.).
Xanthopoulou, D., Bakker, A.B., Demerouti, E. & Schaufeli, W.B. (2009). Reciprocal relationships between job resources, personal resources, and work engagement. Journal of Vocational Behavior, 74 (3), (pp. 235-244) (10 p.).
Seppälä, P., Mauno, N., Feldt, T., Hakanen, J.J., Kinnunen, U., Tolvanen, A. & Schaufeli, W.B. (2009). The construct validity of the Utrecht work engagement scale: Multisample and longitudinal evidence. Journal of Happiness Studies, 10, (pp. 459-481) (23 p.).
Ouweneel, A.P.E., Schaufeli, W.B. & Le Blanc, P.M. (2009). Van preventie naar amplitie: Interventies voor optimaal functionerende werknemers. Gedrag en Organisatie, 22 (2), (pp. 118-135) (18 p.).
Korunka, C., Kubicek, B. & Schaufeli, W.B. (2009). Work engagement and burnout: Testing the robustness of the job demands-resources model. The journal of positive psychology, 4, (pp. 243-255) (13 p.).
Xanthopoulou, D., Bakker, A.B., Demerouti, E. & Schaufeli, W.B. (2009). Work engagement and financial turnover: A diary study on the role of job and personal resources. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 82, (pp. 183-200) (18 p.).
Schaufeli, W.B., Bakker, A.B., van der Heijden, F.M.M.A. & Prins, J.T. (2009). Workaholism among medical residents: It is the combination of working excessively and working compulsively that counts. International Journal of Stress Management, 16, (pp. 249-272) (24 p.).
Schaufeli, W.B., Bakker, A.B., van der Heijden, F.M.M.A. & Prins, J.T. (2009). Workaholism, burnout and well-being among junior doctors: The mediating role of role conflict. Work and Stress, 23, (pp. 155-172) (18 p.).
Salanova, M & Schaufeli, W.B. (2008). A cross-national study of work engagement as a mediator between job resources and proactive behaviour. International Journal of Human Resource Management, 19, (pp. 116-131) (16 p.).
Taris, T.W., Geurts, S.A.E., Schaufeli, W.B., Blonk, R.W.B & Lagerveld, S.E. (2008). All day and all of the night: The relative contribution of workaholism components to well-being among self-employed workers. Work and Stress, 22 (2), (pp. 153-165) (13 p.).
van Rhenen, W., van Dijk, F.J.H., Schaufeli, W.B. & Blonk, R.W.B (2008). Coping and sickness absence. International Archives of Occupational and Environmental Health, 81, (pp. 461-472) (12 p.).
Montgomery, A.J., Peeters, M.C.W., Schaufeli, W.B. & Panagopoulou, E. (2008). Crossover and work-home interference. Irish Journal of Psychology, 29, (pp. 61-76) (16 p.).
van Rhenen, W., van Dijk, F.J.H., Schaufeli, W.B. & Blonk, R.W.B (2008). Distress or no distress, that's the question: A cut-off point for distress in a working population. Journal of Occupational Medicine and Toxicology, 3, (pp. 1-8) (8 p.).
Lorente, L., Salanova, M, Martinez, I. & Schaufeli, W.B. (2008). Extension of the Job Demands-Resources model in the prediction of burnout and engagement among teacher over time. Psicothema, 20, (pp. 354-360) (7 p.).
De Jonge, J., van der Linden, S., Schaufeli, W.B., Peter, R. & Siegrist, J. (2008). Factorial invariance and stability of the Effort-Reward Imbalance Scales: A longitudinal analysis of two samples with different time-lags. International Journal of Behavioral Medicine, 15, (pp. 62-72) (11 p.).
Rodriguez-Sanchez, A.M., Schaufeli, W.B., Salanova, M & Cifre, E. (2008). Flow experiences among Information and Communication Technology Workers. Psychological Reports, 102, (pp. 29-39) (11 p.).
Sonnenschein, M.A., Sorbi, M.J., Verbraak, M.J.P.M., Schaufeli, W.B., Maas, C.J.M. & Van Doornen, L.J.P. (2008). Influence of sleep on symptom improvement and return to work in clinical burnout. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 34, (pp. 23-32) (10 p.).
Bakker, A.B. & Schaufeli, W.B. (2008). Positive organizational behavior: Engaged employees in flourishing organizations. Journal of Organizational Behavior, 29, (pp. 147-154) (8 p.).
Bakker, A.B. & Schaufeli, W.B. (2008). Special issue: Contexts of Positive Organizational Behavior. Journal of Organizational Behavior, 29 (2).
Bakker, A.B., Schaufeli, W.B., Leiter, M.P. & Taris, T.W. (2008). Special issue: Engagement at work. Work and Stress, 22.
Hakanen, J.J., Schaufeli, W.B. & Ahola, K. (2008). The Job Demands-Resources model: A three-year cross-lagged study of burnout, depression, commitment, and work engagement. Work and Stress, 22, (pp. 224-241) (18 p.).
Shimazu, A., Schaufeli, W.B., Kosugi, S., Suzuki, A., Nashiwa, H., Kato, A. & Sakamoto, M. (2008). Work engagement in Japan: Development and validation of the Japanese version of the Utrecht Work Engagement Scale. Applied Psychology, 57, (pp. 510-523) (14 p.).
Bakker, A.B., Schaufeli, W.B., Leiter, M.P. & Taris, T.W. (2008). Work engagement: An emerging concept in occupational health psychology. Work and Stress, 22, (pp. 187-200) (14 p.).
Schaufeli, W.B., Taris, T.W. & van Rhenen, W. (2008). Workaholism, burnout and engagement. Three of a kind or three different kinds of employee well-being. Apply Psychology: An International Review, 57, (pp. 173-203) (31 p.).
Xanthopoulou, D., Bakker, A.B., Heuven, E.M., Demerouti, E. & Schaufeli, W.B. (2008). Working in the sky: A diary study on work engagement among flight attendants. Journal of Occupational Health Psychology, 13, (pp. 345-356) (12 p.).
Schaufeli, W.B. (2007). Burnout in discussie: Stand van zaken. De Psycholoog, 42, (pp. 534-540) (7 p.).
Kitaoka-Hisashiguchi, K. & Schaufeli, W.B. (2007). Burnout: An overview of 25 years of concept and research. Hokuriku Journal of Public Health, 34, (pp. 1-7) (7 p.).
van Rhenen, W., Blonk, R.W.B, van Dijk, F.J.H. & Schaufeli, W.B. (2007). Can sickness absenteeism be reduced by stress reduction programs: On the effectiveness of two approaches. International Archives of Occupational and Environmental Health, 80, (pp. 505-515) (11 p.).
Bakker, A.B., Westman, M. & Schaufeli, W.B. (2007). Crossover of burnout: An experimental design. European Journal of Work and Organizational Psychology, 16 (2), (pp. 220-239) (20 p.).
Xanthopoulou, D., Bakker, A.B., Dollard, M.F., Demerouti, E., Schaufeli, W.B., Taris, T.W. & Schreurs, P.J.G. (2007). Different Combinations of Job Demands and Resources Predict Burnout. Journal of Managerial Psychology, 22, (pp. 766-786) (21 p.).
Llorens, S., Schaufeli, W.B., Bakker, A.B. & Salanova, M (2007). Does a positive gain spiral of resources, efficacy beliefs and engagement exist?. Computers in Human Behavior, 23, (pp. 825-841) (17 p.).
Shimazu, A. & Schaufeli, W.B. (2007). Does distraction facilitate problem-focused coping with job stress? A 1 year longitudinal study. Coping a sickness absence. Journal of Behavioral Medicine, 30, (pp. 423-434) (12 p.).
Schaufeli, W.B. & Salanova, M (2007). Efficacy or inefficacy, that's the question: Burnout and work engagement, and their relationschip with efficacy beliefs. Anxiety, Stress & Coping, 20, (pp. 177-196) (20 p.).
Sonnenschein, M.A., Sorbi, M.J., Van Doornen, L.J.P., Schaufeli, W.B. & Maas, C.J.M. (2007). Electronic diary evidence on energy erosion in clinical burnout. Journal of Occupational Health Psychology, 12, (pp. 402-413) (12 p.).
Sonnenschein, M.A., Sorbi, M.J., Van Doornen, L.J.P., Schaufeli, W.B. & Maas, C.J.M. (2007). Evidence that impaired sleep recovery may complicate burnout improvement independently of depression. Journal of Psychosomatic Research, 62, (pp. 487-494) (8 p.).
Sonnenschein, M.A., Mommersteeg, P.M.C., Houtveen, J.H., Sorbi, M.J., Schaufeli, W.B. & Van Doornen, L.J.P. (2007). Exhaustion and endocrine functioning in clinical burnout: an in-depth study using the Experience Sampling Method. Biological Psychology, 75, (pp. 176-184) (9 p.).
Bresó, E., Salanova, M & Schaufeli, W.B. (2007). In search of the "third dimension" of burnout. Efficacy or inefficacy?. Applied Psychology, 56, (pp. 460-478) (19 p.).
Langelaan, S., Bakker, A.B., Schaufeli, W.B., van Rhenen, W. & Van Doornen, L.J.P. (2007). Is burnout related to allostatic load?. International Journal of Behavioral Medicine, 14, (pp. 213-221) (9 p.).
Le Blanc, P.M., Hox, J.J., Schaufeli, W.B., Taris, T.W. & Peeters, M.C.W. (2007). Take Care! The evaluation of a team-based burnout intervention program for oncology care providers. Journal of Applied Psychology, 92 (1), (pp. 213-227) (15 p.).
Xanthopoulou, D., Bakker, A.B., Demerouti, E. & Schaufeli, W.B. (2007). The role of personal resources in the job demands-resources model. International Journal of Stress Management, 14, (pp. 121-141) (21 p.).
Hallberg, U., Johansson, G. & Schaufeli, W.B. (2007). Type A behaviour and work situation: Associations with burnout and work engagement. Scandinavian Journal of Psychology, 48, (pp. 135-142) (8 p.).
Hallberg, U. & Schaufeli, W.B. (2006). "Same same" but different?: Can work engagement be discriminated from job involvement and organizational commitment?. The European Psychologist, 11, (pp. 119-127) (9 p.).
González-Roma, V., Schaufeli, W.B., Bakker, A.B. & Lloret, S. (2006). Burnout and engagement: Independent factors or opposite poles?. Journal of Vocational Behavior, 68, (pp. 165-174) (10 p.).
Hakanen, J.J., Bakker, A.B. & Schaufeli, W.B. (2006). Burnout and work engagement among teachers. Journal of School Psychology, 43, (pp. 495-513) (19 p.).
Langelaan, S., Bakker, A.B., Van Doornen, L.J.P. & Schaufeli, W.B. (2006). Burnout and work engagement: Do individual differences make a difference?. Personality and Individual Differences, 40, (pp. 521-532) (12 p.).
van Rhenen, W., Blonk, R.W.B, van Dijk, F.J.H. & Schaufeli, W.B. (2006). Can sickness absence be reduced by stress reduction programs: on the effectiveness of two approaches. International Archives of Occupational and Environmental Health, 79, (pp. 139-148) (10 p.).
Langelaan, S., Bakker, A.B., Schaufeli, W.B., van Rhenen, W. & Van Doornen, L.J.P. (2006). Do burned-out and engaged employees differ in HPA-axis functioning?. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 32, (pp. 339-348) (10 p.).
Shimazu, A., Umanodan, R. & Schaufeli, W.B. (2006). Effects of a brief worksite stress management program on coping skills, psychological distress and physical complaints: A controlled trial. International Archives of Occupational and Environmental Health, 80, (pp. 60-90) (31 p.).
Schaufeli, W.B. & van Rhenen, W. (2006). Over de rol van positieve en negatieve emoties bij het welbevinden van managers: Een studie met de Job-related Affective Well-being Scale (JAWS). Gedrag en Organisatie, 19, (pp. 323-324) (2 p.).
Llorens, S., Bakker, A.B., Schaufeli, W.B. & Salanova, M (2006). Testing the robustness of the Job Demands-Resources model. International Journal of Stress Management, 13, (pp. 378-391) (14 p.).
Schaufeli, W.B. (2006). The balance of give and take: Toward a social exchange model of burnout. The International Review of Social Psychology, 19, (pp. 87-131) (45 p.).
Schaufeli, W.B., Bakker, A.B. & Salanova, M. (2006). The measurement of work engagement with a short questionnaire: A cross-national study. Educational and Psychological Measurement, 66, (pp. 701-716) (16 p.).
Heuven, E.M., Bakker, A.B., Schaufeli, W.B. & Huisman, N. (2006). The role of self-efficacy in performing emotion work. Journal of Vocational Behavior, 69, (pp. 222-235) (14 p.).
Salanova, M, Martínez, I., Cifre, E. & Schaufeli, W.B. (2005). ¿Se pueden vivir experiencias óptimas en el trabajo? Analizando el Flow en contextos laborales. Revista de Psicologia General y Aplicada, 58, (pp. 89-100) (12 p.).
Taris, T.W., Le Blanc, P.M., Schaufeli, W.B. & Schreurs, P.J.G. (2005). Are there causal relationships between the dimensions of the Maslach Burnout Inventory? A review and two longitudinal tests. Work and Stress, 19 (3), (pp. 238-255) (18 p.).
Peeters, M.C.W., Montgomery, A.J., Bakker, A.B. & Schaufeli, W.B. (2005). Balancing work and home: How job and home demands are related to burnout. International Journal of Stress Management, 12, (pp. 43-61) (19 p.).
Bakker, A.B., Le Blanc, P.M. & Schaufeli, W.B. (2005). Burnout contagion among intensive care nurses. Journal of Advanced Nursing, 51 (3), (pp. 276-287) (12 p.).
Schaufeli, W.B. (2005). Burnout en profesores: Una perspectiva social del intercambio. Revista de Psicologia del Trabajo y de las Organizaciones, 21 (1-2), (pp. 15-36) (23 p.).
Gorgievski-Duijvesteijn, M.J., Bakker, A.B., Schaufeli, W.B. & Van der Heijden, P.G.M. (2005). Finances and Wellbeing: A dynamic equilibrium model of resources. Journal of Occupational Health Psychology, 10, (pp. 210-224) (15 p.).
Weijman, I., Ros, W.J.G., Rutten, G.E.H.M., Schaufeli, W.B., Schabracq, M.J. & Winnubst, J.A.M. (2005). Frequency and perceived burden of diabetes self-management activities in employees with insulin-treated diabetes: relationships with health outcomes. Diabetes Research and Clinical Practice, 68 (1), (pp. 56-64) (9 p.).
Salanova, M., Brescó, E. & Schaufeli, W.B. (2005). Hacia un modelo espiral de las creencias de efficacia en el estudio del burnout y del engagement [Towards a spiral model of efficacy beliefs in the study of burnout and engagement]. Estress y Ansiedad, 11, (pp. 215-231) (17 p.).
Taris, TW, Schaufeli, WB & Verhoeven, LC (2005). Internal and external validation of the Dutch Work Addiction Risk Test - Implications for job strain and work-nonwork conflict. Applied Psychology, 54 (1), (pp. 37-60) (24 p.).
Taris, T.W., Stoffelsen, J.M., Bakker, A.B., Schaufeli, W.B. & van Dierendonck, D. (2005). Job control and burnout across occupations. Psychological Reports, 97, (pp. 955-961) (7 p.).
van Veghel, N., De Jonge, J., Bosma, H. & Schaufeli, W.B. (2005). Reviewing the Effort-Reward Imbalance Model: Drawing up the balance of 45 empirical studies. Social Science and Medicine, 60, (pp. 1117-1131) (15 p.).
Demerouti, E., Bakker, A.B. & Schaufeli, W.B. (2005). Spillover and crossover of exhaustion and life satisfaction among dual-earner couples. Journal of Vocational Behavior, 67, (pp. 266-289) (24 p.).
Schaufeli, W.B. & Taris, T.W. (2005). The conceptualization and measurement of burnout: Common ground and worlds apart. Work and Stress, 19, (pp. 256-262) (7 p.).
Bakker, A.B., Demerouti, E. & Schaufeli, W.B. (2005). The cross-over of burnout and work engagement among working couples. Human Relations, 58, (pp. 661-689) (29 p.).
van Rhenen, W., Blonk, R.W.B, Klink, J.J.L., van Dijk, F.J.H.. & Schaufeli, W.B. (2005). The effect of a cognitive and a physical stress-reducing programme on psychological complaints. International Archives of Occupational and Environmental Health, 78, (pp. 139-148) (10 p.).
Montgomery, A.J., Panagopoulou, E., Peeters, M.C.W. & Schaufeli, W.B. (2005). The meaning of work and home. Community, Work and Family, 8, (pp. 141-161) (21 p.).
Weijman, I., Ros, W.J.G., Rutten, G.E.H.M., Schaufeli, W.B., Schabracq, M J. & Winnubst, J.A.M. (2005). The role of work-related and personal factors in diabetes self-management. Patient Education and Counseling, 59 (1), (pp. 87-96) (10 p.).
Salanova, M., Llorens, S., Garcia-Renedo, M., Burriel, R., Brescó, E. & Schaufeli, W.B. (2005). Toward a four-dimensional model of burnout: A multi-group factor-analytic study including depersonalization and cynicism?. Educational and Psychological Measurement, 56, (pp. 901-931) (31 p.).
Schaufeli, W.B. & Bakker, A.B. (2004). Bevlogenheid: Een begrip gemeten. Gedrag en Organisatie, 17, (pp. 89-112) (24 p.).
Schaufeli, W.B. (2004). De psychologie van arbeid en gezondheid: Verleden, heden en toekomst. Gedrag en Organisatie, 17 (5), (pp. 327-341) (15 p.).
Weyman, I., Kant, IJ., Swaen, G.M., Rutten, G.E.H.M., Schaufeli, W.B., Schabracq, M.J. & Winnubst, J.A.M. (2004). Diabetes, employment and fatigue-related complaints: A comparison between diabetic employees, "healthy" employees, and employees with other chronic diseases. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 46, (pp. 828-836) (9 p.).
Salanova, M & Schaufeli, W.B. (2004). El engagement de los empleados: Un reto emergente para la direccion de los recursos humanos. Revista de Trabajo y Seguridad Social, 261, (pp. 109-139) (31 p.).
Taris, T.W., van Horn, J.E., Schaufeli, W.B. & Schreurs, P.J.G. (2004). Inequity, burnout and psychological withdrawal among teachers: A dynamic exchange model. Anxiety, Stress and Coping, 17, (pp. 103-122) (20 p.).
Schaufeli, W.B. & Houtman, I.L.D. (2004). Inleiding op het thema `Psychische vermoeidheid in de arbeidsstituatie¿. Gedrag en Organisatie, 17, (pp. 2-4) (3 p.).
Schaufeli, W.B. & Bakker, A.B. (2004). Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: A multi-sample study. Journal of Organizational Behavior, 25, (pp. 293-315) (23 p.).
Smets, E.M.A., Visser, M.R.M., van Oort, F.J., Schaufeli, W.B. & de Haes, J.C.J.M. (2004). Perceived inequity: Does it explain burnout among medical specialists?. Journal of Applied Social Psychology, 34, (pp. 1900-1918) (19 p.).
van Vegchel, N., De Jonge, J., Soderfeldt, M., Dormann, C. & Schaufeli, W.B. (2004). Quantitative versus emotional demands among Swedish human service employees: Moderating effects of job control and social support. International Journal of Stress Management, 11 (1), (pp. 21-40) (20 p.).
Heuven, E.M., Bakker, A.B. & Schaufeli, W.B. (2004). Ristrutturazione e outplacement nei Paesi Bassi. Studi Organizizzativi, 1, (pp. 47-64) (18 p.).
Terluin, B., van Rhenen, W., Schaufeli, W.B. & de Haan, M. (2004). The Four-Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ): Measuring distress and other mental health problems in a working population. Work and Stress, 18 (3), (pp. 187-207) (21 p.).
Schaufeli, W.B. (2004). The future of occupational health psychology. Applied Psychology, 53 (4), (pp. 502-517) (16 p.).
van Horn, J.E., Taris, T.W., Schaufeli, W.B. & Schreurs, P.J.G. (2004). The structure of occupational well-being: A study among Dutch teachers. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 77, (pp. 365-375) (11 p.).
Taris, T.W., Schaufeli, W.B. & Verhoeven, L.C. (2004). Workaholism in the Netherlands: Measurement and implications for job strain and work-nonwork conflict. Applied Psychology, 54, (pp. 37-60) (24 p.).
Bakker, A.B., Demerouti, E., Taris, T.W., Schaufeli, W.B. & Schreurs, P.J.G. (2003). A Multi-group analysis of the Job Demands-Resources Model in four home-care organizations. International Journal of Stress Management, 10, (pp. 16-38) (23 p.).
Taris, T.W., Kompier, M.A.J., de Lange, A., Schreurs, P.J.G. & Schaufeli, W.B. (2003). Bevordert werk het leren van leraren? Een longitudinale toets van de leerhypothese in Karasek' Demand-Control model. Gedrag en Organisatie, 16, (pp. 142-167) (26 p.).
Bakker, A.B., Demerouti, E. & Schaufeli, W.B. (2003). Dual processes at work in a call centre: An application of the job demands - resources model. European Journal of Work and Organizational Psychology, 12 (4), (pp. 393-417) (25 p.).
Weyman, I., Ros, W.J.G., Rutten, G.E.H.M., Schaufeli, W.B., Schabracq, M.J. & Winnubst, J.A.M. (2003). Fatigue in employees with diabetes: its relation with work charateristics and diabetes related burden. Occupational and Environmental Medicine, 60 suppl 1, (pp. i93-i98) (6 p.).
Taris, Toon, Schaufeli, Wilmar & Kalimo, R. (2003). Inequity at work: Its measurement and effects on worker health. Work and Stress, 16, (pp. 287-301).
Bakker, A.B., Demerouti, E., de Boer, E. & Schaufeli, W.B. (2003). Job demands and job resources as predictors of absence duration and frequency. Journal of Vocational Behavior, 62, (pp. 341-356) (16 p.).
Taris, T.W., Kompier, M.A.J., de Lange, A.H., Schaufeli, W.B. & Schreurs, P.J.G. (2003). Learning new behavior patterns: A longitudinal test of Karasek's active learning hypothesis among Dutch teachers. Work and Stress, 17, (pp. 1-20) (20 p.).
Reis Miranda, D., Nap, R., de Rijk, A., Schaufeli, W.B. & Iapichino, G. (2003). Nursing Activities Score. Critical Care Medicine, 31, (pp. 374-382) (9 p.).
Taris, T.W., Kompier, M.A.J., Schaufeli, W.B., Schreurs, P.J.G. & de Lange, A. (2003). Onderzoek naar werkkenmerken en leergedrag: Waarheen, waarvoor?. Gedrag en Organisatie, 16, (pp. 269-275) (7 p.).
Schaufeli, W.B. (2003). Past performance and future perspectives of burnout research. SA Journal of Industrial Psychology, 29 (4), (pp. 1-15) (15 p.).
Salanova, M, Llorens, S., Cifre, E., Martinez, I. & Schaufeli, W.B. (2003). Perceived collective efficacy, subjective well-being and task performance among electronic work groups: An experimental study. Small Group Research, 34, (pp. 43-73) (31 p.).
Deelstra, J.T., Peeters, M.C.W., Schaufeli, W.B., Stroebe, W., Zijlstra, F.R.H. & Van Doornen, L.J.P. (2003). Receiving instrumental support at work: When help is not helpful. Journal of Applied Psychology, 88, (pp. 324-331) (8 p.).
Taris, T.W., Kompier, M.A.J., Geurts, S.A.E., Schreurs, P.J.G., Schaufeli, W.B., de Boer, E., Sepmeijer, K.J. & Wattez, C. (2003). Stress management interventions in the Dutch domiciliary care sector: Findings from 81 organizations. International Journal of Stress Management, 10, (pp. 297-325) (29 p.).
Kalimo, R., Taris, T.W. & Schaufeli, W.B. (2003). The effects of past and anticipated future downsizing on survivor well-being: An equity perspective. Journal of Occupational Health Psychology, 8, (pp. 91-109) (19 p.).
Taris, T.W. & Schaufeli, W.B. (2003). Werk, werk en nog eens werk. Over de conceptualisering, oorzaken en gevolgen van werkverslaving. De Psycholoog, 38, (pp. 506-512) (7 p.).
Taris, T.W., Schaufeli, W.B., van Hoogenhuyze, C.L.P. & Zon, C.B. (2003). Werkverslaving , stress en gezondheid. Ontwikkeling en validatie van een Nederlandse workaholisme schaal. Gedrag & Gezondheid, 31, (pp. 2-18) (17 p.).
Montgomery, A.J., Peeters, M.C.W., Schaufeli, W.B. & Den Ouden, M.D. (2003). Work-home interference among newspaper managers: Its relationship with burnout and engagement. Anxiety, Stress and Coping, 16, (pp. 195-211) (17 p.).
Schaufeli, W.B., Martinez, I., Marques Pinto, A, Salanova, M & Bakker, A.B. (2002). Burnout and engagement in university students: A cross national study. Journal of Cross-Cultural Psychology, 33, (pp. 464-481) (18 p.).
Taris, T.W., Kalimo, R. & Schaufeli, W.B. (2002). In equity at work: Measurement and effects of workers' health. Work and Stress, 16, (pp. 287-301) (15 p.).
Bakker, A.B., Demerouti, E. & Schaufeli, W.B. (2002). Is burnout limited to the human services? An internet study across occupations. Anxiety, Stress and Coping, 15, (pp. 245-260) (16 p.).
Salanova, M, Piero, J.M. & Schaufeli, W.B. (2002). Self-efficacy specificity and burnout among information technology workers: An extension of the Job Demands Control Model. European Work and Organizational Psychologist, 11, (pp. 1-25) (25 p.).
van Vegchel, N., De Jonge, J., Bakker, A.B. & Schaufeli, W.B. (2002). Testing global and specific indicators of rewards in the Effort-Reward Imbalance Model: Does it make a difference?. European Journal of Work and Organizational Psychology, 11, (pp. 403-421) (19 p.).
Schaufeli, W.B., Salanova, M, Gonzalez-Roma, V. & Bakker, A.B. (2002). The measurement of burnout and engagement: A confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3, (pp. 71-92) (22 p.).
de Boer, E.B., Bakker, A.B., Syroit, J.E.M.M. & Schaufeli, W.B. (2002). Unfairness at work as a predictor of absenteeism. Journal of Organizational Behavior, 23, (pp. 181-197) (17 p.).
Bakker, A.B., Demerouti, E. & Schaufeli, W.B. (2002). Validation of the Maslach Burnout Inventory - General Survey: An Internet Study. Anxiety, Stress and Coping, 15, (pp. 245-260) (16 p.).
Stoffelsen, J.M., Taris, T.W., Bakker, A.B., Schaufeli, W.B. & van Dierendonck, D. (2002). Verschillen in burnoutrisico tussen functies en individuen: Wat is de rol van regelmogelijkheden?. Gedrag en Organisatie, 30, (pp. 17-29) (13 p.).
Buunk, B.P., Ybema, J.F., van der Zee, K. & Schaufeli, W.B. (2001). Affect Generated by Social comparisons among nurses high and low Burnout. Journal of Applied Social Psychology, 31, (pp. 1500-1520) (21 p.).
Buunk, Bram P., Ybema, Jan F., Van Der Zee, Karen, Schaufeli, Wilmar B. & Gibbons, Frederick X. (01-12-2001). Affect generated by social comparisons among nurses high and low in burnout. Journal of Applied Social Psychology, 31 (7), (pp. 1500-1520) (21 p.).
Demerouti, E., Bakker, A.B., De Jonge, J., Janssen, P.P.M. & Schaufeli, W.B. (2001). Burnout and engagement at work as a function of demands and control. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 27, (pp. 279-286) (8 p.).
van Dierendonck, D., Schaufeli, W.B. & Buunk, B.P. (2001). Burnout and inequity among human service professionals: A longitudinal study. Journal of Occupational Health Psychology, 6, (pp. 43-52) (10 p.).
Bakker, A.B., Schaufeli, W.B., Sixma, H. & Bosveld, W. (2001). Burnout contagion among general practitioners. Journal of Social and Clinical Psychology, 20, (pp. 82-98) (17 p.).
Le Blanc, P.M., Bakker, A.B., Peeters, M.C.W., van Heesch, N.C.A. & Schaufeli, W.B. (2001). Emotional job demands and burnout among oncology care providers. Anxiety, Stress and Coping, 14, (pp. 243-263) (21 p.).
Salanova, M., Grau, R., Llorens, S. & Schaufeli, W.B. (2001). Exposición a las tecnologías de la información, burnout y engagement: el rol modulador de la autoeficacia profesional. Revista de psicología social aplicada, 11, (pp. 69-89) (21 p.).
Taris, T.W., Peeters, M.C.W., Le Blanc, P.M., Schreurs, P.J.G. & Schaufeli, W.B. (2001). From inequity to burnout: the role of job stress. Journal of Occupational Health Psychology, 6, (pp. 303-323) (21 p.).
Buunk, B.P. & Schaufeli, W.B. (2001). Het belang van wederkerigheid in interpersoonlijke relaties voor gezondheid en welbevinden: een evolutionair perspectief. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 56, (pp. 41-56) (16 p.).
Schaufeli, W.B. & Greenglass, E.R. (2001). Introduction to special issue on burnout and health. Psychology and Health, 16, (pp. 501-510) (10 p.).
Maslach, CH., Schaufeli, W.B. & Leiter, M.P. (2001). Job burnout. Annual Review of Psychology, 52, (pp. 397-422) (26 p.).
van Horn, J.E., Schaufeli, W.B. & Taris, T.W. (2001). Lack of reciprocity among Dutch teachers: Validation of reciprocity indices and their relation to stress and well-being. Work and Stress, 15, (pp. 191-213) (23 p.).
Schaufeli, W.B., Taris, T.W., Le Blanc, P.M., Peeters, M.C.W., Bakker, A.B. & De Jonge, J. (2001). Maakt arbeid gezond? Op zoek naar de bevlogen werknemer. De Psycholoog, 36, (pp. 422-428) (7 p.).
Schaufeli, W.B. & Kompier, M.A.J. (2001). Managing job stress in the Netherlands. International Journal of Stress Management, 8, (pp. 15-34) (20 p.).
Schaufeli, W.B., Bakker, A.B., Hoogduin, K., Schaap, C. & Kladler, A. (2001). On the clinical validity of the Maslach Burnout Inventory and the Burnout Measure. Psychology and Health, 16, (pp. 565-582) (18 p.).
Houtman, I.L.D., Taris, T.W. & Schaufeli, W.B. (2001). Risicogroepen en risicofactoren bij vermoeidheid onder werkenden burnout. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 9, (pp. 163-170) (8 p.).
Taris, T.W., Houtman, I.L.D. & Schaufeli, W.B. (2001). Risicogroepen en risicofactoren van burnout. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 9, (pp. 123-321) (199 p.).
Schaufeli, W.B. & Greenglass, E.R. (2001). Special issue Job Burnout and Health. Psychology and Health, 16, (pp. 4) (1 p.).
Rodriguez-Campos, I., Bravo, M.J., Peiro, J.M. & Schaufeli, W.B. (2001). The Demand-Control Support model and locus of control: A longitudinal study. Work and Stress, 15, (pp. 97-114) (18 p.).
Demerouti, E., Bakker, A.B., Nachreiner, F. & Schaufeli, W.B. (2001). The Job Demands - Resources model of burnout. Journal of Applied Psychology, 86, (pp. 499-512) (14 p.).
van Dierendonck, D., Schaufeli, W.B. & Buunk, B.P. (2001). Towards a process model of burnout. Results from a secondary analyis. European Journal of Work and Organizational Psychology, 10, (pp. 41-52) (12 p.).
Schaufeli, W.B. & van Dierendonck, D. (2001). Utrechtse Burnout Schaal (UBOS). De Psycholoog, 36, (pp. 9-11) (3 p.).
Le Blanc, P.M., De Jonge, J., de Rijk, A.E. & Schaufeli, W.B. (2001). Well-being of intensive care nurses (WEBIC): a job analytic approach. Journal of Advanced Nursing, 36, (pp. 460-470) (11 p.).
Schaufeli, W.B. & Bakker, A.B. (2001). Werk en welbevinden: Naar een positieve benadering in de Arbeids- en Gezondheidspsychologie. Gedrag en Organisatie, 5, (pp. 229-253) (25 p.).
Demerouti, E., Bakker, A.B., Nachreiner, F. & Schaufeli, W.B. (2000). A model of burnout and life satisfaction among nurses. Journal of Advanced Nursing, 32, (pp. 454-464) (11 p.).
Bakker, A.B. & Schaufeli, W.B. (2000). Burnout contagion processes among teachers. Journal of Applied Social Psychology, 30, (pp. 2289-2308) (20 p.).
Reis Miranda, D., Schaufeli, W.B., van Rossum, W, Sanders, G., Jegers, M., Pepermans, R. & Nooij, G.J. (2000). De EURICUS-projecten. Nederlands Tijdschrift voor Intensive Care, 15, (pp. 5-14) (10 p.).
Salanova, Marisa, Schaufeli, W.B., Llorens Gumbau, Susana, Peiró Silla, José María & Grau Gumbau, Rosa María (2000). Desde el burnout al engagement: ¿una nueva perspectiva?. Revista de Psicologia del Trabajo y de las Organizaciones, 16 (2), (pp. 117-134) (18 p.).
Schaufeli, W.B., Taris, T.W. & Schut, H.A.W. (2000). Een verloren paradijs? Inleiding themanummer Psychische vermoeidheid in de arbeidssituatie. Gedrag & Gezondheid, 28, (pp. 83-89) (7 p.).
Bakker, A.B., Killmer, C.H., Siegrist, J. & Schaufeli, W.B. (2000). Effort-reward imbalance and burnout among nurses. Journal of Advanced Nursing, 31, (pp. 884-891) (8 p.).
Salanova, M. & Schaufeli, W.B. (2000). Exposure to burnout and its relationship to burnout. Behaviour and Information Technology, 19, (pp. 385-392) (8 p.).
Schaufeli, W.B. & Peeters, M.C.W. (2000). Job stress and burnout among correctional officers: A literature review study. International Journal of Stress Management, 7, (pp. 19-48) (30 p.).
Taris, T.W., Schaufeli, W.B., de Boer, E.M., Schreurs, P.J.G. & Calje, D. (2000). Onbillijkheid in de arbeidssituatie, gezondheid en ziekteverzuim: Hoe ziek is de calculerende leraar?. Gedrag & Gezondheid, 28, (pp. 123-137) (15 p.).
Bakker, A.B., Schaufeli, W.B., Sixma, H., Bosveld, W. & van Dierendonck, D. (2000). Patients demands, lack of reciprocity, and burnout: A five-year longitudinal study among general practitioners. Journal of Organizational Behavior, 21, (pp. 425-441) (17 p.).
Schaufeli, W.B., Taris, T.W. & Schut, H.A.W. (2000). Psychische vermoeidheid in de arbeidssituatie. Gedrag & Gezondheid, 28, (pp. 83-196) (114 p.).
Schutte, N., Toppinnen, S., Kalimo, R. & Schaufeli, W.B. (2000). The factorial validity of the Maslach Burnout Inventory - General Survey (MBI-GS) across nations and occupations. Journal of Organizational Behavior, 21, (pp. 425-441) (17 p.).
Hansson, E.K.S., Schaufeli, W.B., Vrijkotte, T.G.M. & Plomp, N.H. (2000). The validity and reliability of the Dutch effort-reward imbalance questionnaire. Journal of Occupational Health Psychology, 5, (pp. 142-156) (15 p.).
Bakker, A.B., Schaufeli, W.B., Demerouti, E. & Janssen, P.P.M. (2000). Using equity theory to examine the differences between burnout and depression. Anxiety, Stress and Coping, 13, (pp. 247-268) (22 p.).
Geurts, S.A.E., Schaufeli, W.B. & Rutte, C.G. (1999). Absenteeism, turnover intention and inequity in the employment relationship. Work and Stress, 13, (pp. 253-267) (15 p.).
Algera, J., van der Flier, H. & Schaufeli, W.B. (1999). Arbeidsomstandigheden: Bijdragen vanuit de psychologie. Gedrag en Organisatie, 12, (pp. 301-305) (5 p.).
Le Blanc, P.M., Schaufeli, W.B. & van Heesch, N.C.A. (1999). Burnout in de oncologie: Resultaten van een landelijk onderzoek. Medisch Contact, 54, (pp. 24-26) (3 p.).
Kop, N., Euwema, M.C. & Schaufeli, W.B. (1999). Burnout, job stress and violent behaviour among Dutch police officers. Work and Stress, 13, (pp. 326-340) (15 p.).
Taris, T.W., Schreurs, P.J.G. & Schaufeli, W.B. (1999). Construct validity of the Maslach Burnout Inventory - General Survey: A two-sample examination of its factor structure and correlates. Work and Stress, 13, (pp. 223-237) (15 p.).
Schaufeli, W.B. (1999). Evaluación de riesgos psicosociales y prevención del estrés laboral: Algunas experiencias holandesas. Revista de Psicologia del Trabajo y de las Organizaciones, 15 (2), (pp. 147-172) (26 p.).
van Horn, J.E., Schaufeli, W.B. & Enzmann, D.U. (1999). Teacher burnout and lack of reciprocity. Journal of Applied Social Psychology, 29, (pp. 91-108) (18 p.).
Taris, T.W., Caljé, D.G., Schreurs, P.J.G. & Schaufeli, W.B. (1999). Voorspelling van werkgerelateerd ziekteverzuim in het onderwijs. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 7, (pp. 251-257) (7 p.).
Taris, T.W., Schaufeli, W.B., Caljé, D.G. & Schreurs, P.J.G. (1999). Werkgebonden welzijn en ziekteverzuim onder leraren. Een prospectieve studie. Gedrag en Organisatie, 12, (pp. 205-223) (19 p.).
Janssen, P.M., Schaufeli, W.B. & Houkes, I. (1999). Work-related and individual determinants of the three burnout dimensions. Work and Stress, 13, (pp. 74-86) (13 p.).
de Rijk, A.E., Le Blanc, P.M., Schaufeli, W.B. & De Jonge, J. (1998). Active coping and need for control as moderators of the job demand-control model: Effects on burnout. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 71, (pp. 1-18) (18 p.).
Geurts, S.A.E., Schaufeli, W.B. & De Jonge, J. (1998). Burnout and intention to leave among health-care professionals: A social psychological approach. Journal of Social and Clinical Psychology, 17, (pp. 341-362) (22 p.).
Enzmann, D.U., Schaufeli, W.B., Janssen, P.P.M. & Rozeman, A. (1998). Dimensionality and validity of the Burnout Measure. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 71, (pp. 331-351) (21 p.).
De Jonge, J. & Schaufeli, W.B. (1998). Job characteristics and employee wellbeing: A test of Warr's Vitamin Model in health care workers using structural equation modeling. Journal of Organizational Behavior, 19, (pp. 387-407) (21 p.).
van Dierendonck, D., Schaufeli, W.B. & Buunk, B.P. (1998). The evaluation of an individual burnout intervention program: The role of inequity and social support. Journal of Applied Psychology, 83, (pp. 392-407) (16 p.).
De Jonge, J., Le Blanc, P.M., Schaufeli, W.B. & van der Linden, S. (1998). Verandering in werkkenmerken in relatie tot verandering in burnout en arbeidstevredenheid. Gedrag en Organisatie, 11, (pp. 121-134) (14 p.).
van Horn, J.E. & Schaufeli, W.B. (1997). A Canadian-Dutch comparison of teachers' burnout. Psychological Reports, 81, (pp. 371-382) (12 p.).
Le Blanc, P.M. & Schaufeli, W.B. (1997). Burnout in de oncologische zorg. Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie, 110, (pp. 42-43) (2 p.).
Le Blanc, P.M., van Heesch, N.C.A. & Schaufeli, W.B. (1997). Rapportage werkbeleving zorgverleners oncologie: Voormeting. 0/25 : tijdschrift over jeugd
van Horn, J.E., Calji, D., Schreurs, P.J.G. & Schaufeli, W.B. (1997). Stress en burnout bij docenten: Een literatuuroverzicht. Gedrag en Organisatie, 10, (pp. 247-256) (10 p.).
Schaufeli, W.B. (1997). Youth unemployment and mental health: Some Dutch findings. Journal of Adolescent Health, 20, (pp. 281-292) (12 p.).
Schaufeli, W.B., van Dierendonck, D. & van Gorp, K. (1996). Burnout and reciprocity: Towards a dual-level social exchange model. Work and Stress, 10, (pp. 225-237) (13 p.).
van Horn, J.E. & Schaufeli, W.B. (1996). Burnout bij leraren vanuit een Sociaal Uitwisselingsperspectief. Gedrag & Gezondheid, 4, (pp. 249-255) (7 p.).
Leiter, M.P. & Schaufeli, W.B. (1996). Consistency of the burnout construct across occupations. Anxiety, Stress and Coping, 9, (pp. 229-243) (15 p.).
van Dierendonck, D., Schaufeli, W.B. & Buunk, B. (1996). Equity amoung human services professionals: Measurement and relation to burnout. Basic and Applied Social Psychology, 18, (pp. 429-451) (23 p.).
Keijsers, G.J., Schaufeli, W.B., Le Blanc, P.M., Zwerts, C. & Reis Miranda, D. (1996). Performance and burnout in Intensive Care Units. Work and Stress, 9, (pp. 513-527) (15 p.).
Meijman, T.F. & Schaufeli, W.B. (1996). Psychische vermoeidheid en arbeid. De Psycholoog, 31, (pp. 236-243) (8 p.).
Reis Miranda, D., de Rijk, A.E. & Schaufeli, W.B. (1996). The simplified Theraputic Intervention Scoring System: The TISS-28 items - Results from a multicenter study. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 24, (pp. 64-73) (10 p.).
Schaufeli, W.B. & van Dierendonck, D. (1995). A cautionary note about the cross-national and clinical validity of cut-off points for the Maslach Burnout Inventory. Psychological Reports, 76, (pp. 1083-1090) (8 p.).
Peeters, M.C.W., Buunk, A.P. & Schaufeli, W.B. (1995). A micro-analytic exploration of the cognitive appraisal of daily stressful events at work: The role of controllability. Anxiety, Stress and Coping, 8, (pp. 127-139) (13 p.).
Peeters, M.C.W., Buunk, A.P. & Schaufeli, W.B. (1995). Social interactions and feelings of inferiority among correctional officers: A daily-event recording approach. Journal of Applied Social Psychology, 25, (pp. 1073-1089) (17 p.).
Peeters, M.C.W., Buunk, A.P. & Schaufeli, W.B. (1995). Social interactions, stressful events and negative affect at work: A micro analytic approach. European Journal of Social Psychology, 25, (pp. 391-401) (11 p.).
Dekker, W.A. & Schaufeli, W.B. (1995). The effects of job insecurity on psychological health and withdrawal: A longitudinal study. Australian Journal of Psychology, 30, (pp. 57-63) (7 p.).
Schaufeli, W.B. (1995). The evaluation of a burnout workshop for community nurses. Journal of Health and Human Services Administration, 18, (pp. 11-30) (20 p.).
Peeters, M.C.W., Schaufeli, W.B. & Buunk, A.P. (1995). The role of attributions in the cognitive appraisal of work-related stressful events: an event-recording approach. Work and Stress, 9, (pp. 463-474) (12 p.).
De Jonge, J., Schaufeli, W.B. & Furda, J. (1995). Werkkenmerken: Psychologische arbeidsvitamines. Gedrag en Organisatie, 8, (pp. 231-248) (18 p.).
Buunk, Bram P, Schaufeli, Wilmar & Ybema, Jan F. (01-10-1994). Burnout, uncertainty, and the desire for social comparison among nurses. Journal of Applied Social Psychology, 24 (19), (pp. 1701-1718) (18 p.).
  Artikelen - Vakpublicaties
Gosselink, Karel & Schaufeli, W.B. (24-11-2017). Werken met hart en ziel - Bevlogen tandarts is succesvoller. Nederlands Tandartsenblad, 72 (19), (pp. 20-23) (4 p.).
Schaufeli, W.B. (2017). Zo ontstond bevlogenheid. De Psycholoog, 52 (6), (pp. 32-33).
Peeters, M.C.W., Ligthart, Anouk, Schaufeli, W.B. & Taris, A.W. (2015). BRAVO op het werk: Een onderzoek naar de relatie tussen leefstijlgedragingen en individuele werkprestatie. Tijdschrift voor Human Factors, 40 (4), (pp. 5-9) (5 p.).
Shimazu, A. & Schaufeli, W.B. (2008). Work engagement: An emerging concept in occupational health psychology. BioScience Trends, 2, (pp. 171-171) (1 p.).
Del Libano, M., Llorens, S., Schaufeli, W.B. & Salanova, M (2006). Adicción al trabajo: Concepto y evaluación. Gestión Práctica de Riesgos Laborales, 27, (pp. 24-30) (7 p.).
Schaufeli, W.B. & Kompier, M.A.J. (2002). Berufluchen Stress managen: Wie moderne Gesetze in den Niederlanden Arbeitsgesundheit verbessern. Sichere Arbeit, 6, (pp. 14-17) (4 p.).
Bakker, A.B., Schaufeli, W.B., Bulters, A.J., van Rooijen, A. & ten Broek, E. (2002). Carriere counseling voor artsen via internet. Medisch Contact, 57, (pp. 454-456) (3 p.).
Schaufeli, W.B. & Salanova, M (2002). Como evaluar los riesgos psicosociales en el trabajo?. Prevención, Trabajo y Salud, 20, (pp. 4-9) (6 p.).
Schaufeli, W.B. & Kompier, M.A.J. (2002). Management of jon stress in the Netherlands. BTS Newsletter, 19/20 (September).
Schaufeli, W.B. & Kompier, M.A.J. (2001). Beruflichen Stress managen: Wie moderne Gesetze in den Niederlanden Arbeitsgesundheit verbessern. Sichere Arbeit, 6, (pp. 1-3) (3 p.).
Le Blanc, P.M., van Heesch, N.C.A. & Schaufeli, W.B. (2000). Burnout bij oncologische zorgverleners. Tijdschrift Kanker, 24, (pp. 28-30) (3 p.).
Le Blanc, P.M., Schaufeli, W.B. & van Heesch, N.C.A. (1998). Burnout bij oncologie verpleegkundigen: Resultaten van een landelijk onderzoek. Oncologica / Vereniging van Oncologie Verpleegkundigen, (pp. 9-13) (5 p.).
Le Blanc, P.M., Schaufeli, W.B. & van Heesch, N.C.A. (1998). Burnout bij radiotherapeutisch laboranten: Resultaten van een landelijk onderzoek. Gamma, 48, (pp. 243-247) (5 p.).
Taris, T.W., Schreurs, P.J.G., van Putten, M. & Schaufeli, W.B. (1998). Burnout in de verpleging: Wat valt ertegen te doen?. Verpleegkundig Management, 6, (pp. 9-13) (5 p.).
Calje, D., Schreurs, P.J.G., Schaufeli, W.B., Taris, T.W. & van Workum, R. (1998). Wie wordt ziek? PAGO-vragenlijst voor het onderwijs. Arbeidsomstandigheden, 98 (6), (pp. 48-50) (3 p.).
Reis Miranda, D., Schaufeli, W.B., van Rossum, W, Sanders, G., Jegers, M. & McLedingham, I. (1997). Intensive Care units in de landen van de Europese Gemeenschap: Verslag van de Euricus-I studie. Medisch Contact, 52, (pp. 921-925) (5 p.).
Schaufeli, W.B. (1997). Product en markt. Over de toekomst van A&O psychologie. A&O-items, 9 (1), (pp. 3-5) (3 p.).
Nauta, M., Hensen, M, van Zoelen-Nederhof, M. & Schaufeli, W.B. (1996). Gevoelige balans of balansgevoeligheid. Burnout bij verpleegkundigen. TVZ : Tijdschrift voor Verpleegkundigen, 106, (pp. 696-699) (4 p.).
Schaufeli, W.B. (1996). Van Molecuul tot Maatschappij. Bespreking van Johannes Siegrist "Soziale Krisen und Gesundheit'. Gedrag & Gezondheid, 24, (pp. 101-102) (2 p.).
Zwerts, C., Schaufeli, W.B., Keijsers, G.J., Le Blanc, P.M. & Reis Miranda, D. (1995). Burnout en prestatie in Intensive Care Units. Tijdschrift voor sociale gezondheidszorg : TSG : 14-daags blad van de Algemene Nederlandse Vereniging voor Sociale Gezondheidszorg, 73, (pp. 382-389) (8 p.).
Schaufeli, W.B. (1995). Burnout: Dwaallicht of lichtpunt?. Psychologie en Maatschappij, 19, (pp. 220-237) (18 p.).
Schaap, C.P.D.R., Schaufeli, W.B. & Hoogduin, C.A.L. (1995). Diagnostiek en behandeling van chronische werkstress en burnout. Dth, 15, (pp. 215-232) (18 p.).
  Artikelen - Populariserende publicaties
Taris, T.W. & Schaufeli, W.B. (03-10-2009). Kabinet grijpt te snel naar verhoging AOW-leeftijd. Trouw, (pp. 9-9) (1 p.).
  Boekdelen / hoofdstukken - Wetenschappelijke publicaties
Taris, A.W., Leisink, P.L.M. & Schaufeli, W.B. (2017). Applying Occupational Health Theories to Educator Stress - Contribution of the Job Demands-Resources Model. In Teresa McIntyre, Scott McIntyre & D.J. Francis (Eds.), Educator Stress - An Occupational Health Perspective (pp. 237-259). Dordrecht: Springer.
Schaufeli, Wilmar B. (01-07-2017). Burnout - A short socio-cultural history. Burnout, Fatigue, Exhaustion: An Interdisciplinary Perspective on a Modern Affliction (pp. 105-127) (23 p.). Springer International Publishing AG.
Hu, Q., Schaufeli, W.B. & Taris, T.W. (2016). The effect of a nation-specific stressor on well-being: Guanxi in Chinese workplace. In Akihito Shimazu (Eds.), Psychosocial factors at work in the Asia Pacific: From theory to practice (pp. 325-340). New York: Springer.
Taris, Toon & Schaufeli, Wilmar (2016). The job demands-resources model. In S. Clarke, T. Probst, F. Guldenmund & J. Passmore (Eds.), The Wiley-Blackwell Handbook of the Psychology of Occupational Safety and Workplace Health (pp. 157-180). Oxford: Wiley-Blackwell.
Makikangas, A, Kinnunen, U., Feldt, T. & Schaufeli, W (2016). The longitudinal development of employee well-being: a systematic review. Work and Stress (pp. 46-70) (25 p.).
Schaufeli, W.B. (2015). Coping with job stress. In James D. Wright (Eds.), International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences (pp. 902-904). Oxford.
Schaufeli, W.B. (2015). Engaging leadership in the job demands-resources model. Career Development International (pp. 446-463) (18 p.).
Schaufeli, W. B. (2015). Engaging leadership in the job demands-resources model. Career Development International (pp. 446-463) (18 p.).
Taris, T.W. & Schaufeli, W.B. (2015). Individual well-being and performance at work: A conceptual and theoretical overview. In M. Van Veldhoven & R. Peccei (Eds.), Well-being and performance at work: The role of context (pp. 15-34) (19 p.). london: Taylor & Francis.
Taris, T.W., van Beek, I. & Schaufeli, W.B. (2015). The beauty versus the beast: On the motives of engaged and workaholic employees. In R. Snir & I. Harpaz (Eds.), Heavy work investment: Its nature, sources, outcomes, and future directions (pp. 121-139) (19 p.). New York: Routledge.
Schaufeli, W.B. & Taris, T.W. (2014). A critical review of the Job demands-Resources model: Implications for improving work and health. In G. Bauer & O. Hammig (Eds.), Bridging Occupational, Organizational and Public Health (pp. 43-68). Dordrecht: Springer.
Schaufeli, W. B. & Taris, T. W. (2014). A critical review of the job demands-resources model: Implications for improving work and healthe. In G. F. Bauer & O. Hammig (Eds.), Bridging occupational, organizational and public health: A transdisciplinary approach (pp. 43-68) (26 p.). Springer.
Bauer, G.F., Hämmig, Oliver, Schaufeli, W.B. & Taris, T.W. (2014). A critical review of the job demands-resources model: implivations for improving work and health. In G.F. Bauer & O. Hämmig (Eds.), Bridging Occupational, Organizational and Public Health: A Transdisciplinary Approach (pp. 43 - 68) (26 p.).
Schaufeli, Wilmar & Salanova, Marisa (2014). Burnout, boredom and engagement at the workplace. In Maria Peeters, Jan De Jonge & Toon Taris (Eds.), People at work: An Introduction to Contemporary Work Psychology (pp. 293-320) (27 p.). Chichester: Wiley.
Bauer, G. F., Hammig, O., Schaufeli, W. B. & Taris, T. W. (2014). Chapter 4. In G. F. Bauer & O. Hammig (Eds.), Bridging Occupational, Organizational and Public Health: A Transdisciplinary Approach (pp. 43-68) (26 p.). Dordrecht: Springer Science+Business Media.
Schaufeli, Wilmar (2014). What is engagement?. In C. Truss, R. Dellbridge, K. Alfes, A. Shantz & E. Soane (Eds.), Employee engagement in theory and practice (pp. 15-35) (21 p.). London: Routledge.
Schaufeli, W.B. & Bakker, A.B. (2013). Burnout en bevlogenheid. In W.B. Schaufeli & A.B. Bakker (Eds.), De psychologie van arbeid en gezondheid (pp. 305-322) (18 p.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Schaufeli, W.B. (2013). De psychologie van arbeid en gezondheid. In W.B. Schaufeli & A.B. Bakker (Eds.), De psychologie van arbeid en gezondheid (pp. 1-22) (22 p.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bergsma, A. & Schaufeli, W.B. (2013). Positieve psychologie in organisaties [Positive psychology in organizations]. In E. Bohlmeijer, L. Bolier, G. Westenhof & J.A. Walburg (Eds.), Handboek positieve psychologie: Theorie, onderzoek, toepassingen (pp. 311-324) (14 p.). Meppel: Boom.
Reijseger, G., Schaufeli, W.B., Peeters, M.C.W. & Taris, T.W. (2013). Ready, set, GO! From work engagement to job performance. In s.m. Gonçalves & j.g. neves (Eds.), Occupational health psychology: From burnout to well-being (pp. 287-308) (22 p.). Rosemead, US: Scientific & Academic Publishing.
De Jonge, J., Le Blanc, P.M. & Schaufeli, W.B. (2013). Theoretische modellen over werkstress. In W.B. Schaufeli & A.B. Bakker (Eds.), De psychologie van arbeid en gezondheid (pp. 23-46) (24 p.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Taris, T.W. & Schaufeli, W.B. (2013). Workaholisme. In W.B. Schaufeli & A.B. Bakker (Eds.), De psychologie van arbeid en gezondheid (pp. 323-334) (12 p.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Schaufeli, W.B. (2012). The measurement of work engagement. In R.R. Sinclair, M. Wang & L.E. Tetrick (Eds.), Research methods in occupational health psychology: Measurement, design, and data analysis (pp. 138-153) (16 p.). New York, U.S.A.: Routledge.
Salanova, M, Schaufeli, W.B., Xanthopoulou, D. & Bakker, A.B. (2010). Gain spirals of resources and work engagement. Work engagement: A handbook of essential theory and research
Schaufeli, W.B. & Salanova, M (2010). How to improve work engagement?. In S. Albrecht (Eds.), The handbook of employee engagement: Persepctives, issues, research and practice (pp. 399-415) (17 p.).
van den Heuvel, M., Demerouti, E., Bakker, A.B. & Schaufeli, W.B. (2010). Personal resources and work engagement in the face of change. In J. Houdmont & S. Leka (Eds.), Contemporary occupational health psychology: Global perspectives on research and practice (pp. 124-150) (27 p.).
Van den Heuvel, M., Demerouti, E., Schaufeli, W.B. & Bakker, A.B. (2010). Personal resources and work engagement in the face of change. In J. Houdmont (Eds.), Occupational health psychology, European perspectives on research, education and practice (Vol. 4)
Schaufeli, W.B. & Bakker, A.B. (2010). The conceptualization and measurement of work engagement. In A.B. Bakker & M.P. Leiter (Eds.), Work engagement: A handbook of essential theory and research (pp. 10-24) (15 p.).
Taris, Toon W., Schaufeli, Wilmar B. & Shimazu, Akihito (10-03-2010). The push and pull of work - The differences between workaholism and work engagement. Work Engagement: A Handbook of Essential Theory and Research (pp. 39-53) (15 p.). Psychology Press.
Van Wijhe-van Iperen, C.I., Schaufeli, W.B. & Peeters, M.C.W. (2010). Understanding and treating workaholism: Setting the stage for successful interventions. Risky business: Psychological, physical and financial costs of high risk behaviour in organizations (pp. 107-134) (28 p.).
Shimazu, A., Miyanaka, D. & Schaufeli, W.B. (2010). Work engagement from a cultural perspective. In S. Albrecht (Eds.), The handbook of employee engagement: Perspectives, issues, research and practice (pp. 364-372) (9 p.).
Taris, T.W., Schaufeli, W.B. & Shimazu, A. (2010). Workaholism versus engagement: What's the difference?. In A.B. Bakker & M.P. Leiter (Eds.), Work engagement: A handbook of essential theory and research (pp. 39-53) (15 p.). Hove: Taylor & Francis.
Heuven, E.M., Schaufeli, W.B. & Bakker, A.B. (2009). Job insecurity and successful reemployment: Examples from The Netherlands. In T. Kieselbach, S. Bagnara, H. de Witte, L. Lemkow & W.B. Schaufeli (Eds.), Coping with occupational transitions: An empirical study with employees facing job loss in five European countries (pp. 169-224) (56 p.). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
Schaufeli, W.B. & Salanova, M (2008). Enhancing work engagement through the management of human resources. In K. Naswall, M. Sverke & J. Hellgren (Eds.), The individual in the changing working life (pp. 380-404) (25 p.). Cambridge: Cambridge University Press.
Oerlemans, W.G.M., Peeters, M.C.W. & Schaufeli, W.B. (2008). Ethnic diversity at work: An overview of theories and findings. In K. Näswall, M.J. Hellgren & M. Sverke (Eds.), Balancing work and well-being: The individual in the changing working life (pp. 211-232) (22 p.). Cambridge: Cambridge University Press.
Schaufeli, W.B., Taris, T.W. & Bakker, A.B. (2008). It takes two to tango: Workaholism is working excessively and working compulsively. In R.J. Burke & C.L. Cooper (Eds.), The long work hours culture: Causes, consequences and choices Bingly, UK: Emerald.
Le Blanc, P.M., De Jonge, J. & Schaufeli, W.B. (2008). Job stress and occupational health. In N. Chmiel (Eds.), An introduction to Work and Organizational Psychology: A European perspective (2nd ed) (pp. 119-148) (30 p.). London: Blackwell.
Maslach, CH., Leiter, M.P. & Schaufeli, W.B. (2008). Measuring burnout. In C.L. Cooper & S. Cartwrigth (Eds.), The Oxford handbook of organizational well-being (pp. 86-108) (23 p.). Oxford: Oxford University Press.
Bakker, A.B., Schaufeli, W.B., Demerouti, E. & Euwema, M.C. (2007). An organisational and social psychological perspective on burnout and work engagement. In K. van den Bos, J.B.F. de Wit, M. Hewstone, H.A.W. Schut & M.S. Stroebe (Eds.), The scope of social psychology: Theory and applications (pp. 227-250) (24 p.). New York, NY, USA: Psychology Press.
Schaufeli, W.B. & Bakker, A.B. (2007). Burnout en bevlogenheid. In W.B. Schaufeli & A.B. Bakker (Eds.), De psychologie van arbeid en gezondheid (pp. 341-358) (18 p.). Houten: Bohn Stafleu van Loghm.
Schaufeli, W.B. (2007). Burnout in health care. In P. Carayon (Eds.), Handbook of human factors and ergonomics in health care and patient safety (pp. 217-232) (16 p.). Mahway, NJ: Lawrence Erlbaum.
Schaufeli, W.B. (2007). De psychologie van arbeid en gezondheid. In W.B. Schaufeli & A.B. Bakker (Eds.), De psychologie van arbeid en gezondheid (pp. 1-125) (125 p.). Houten: Bohn Stafleu van Loghm.
Oerlemans, W.G.M., Peeters, M.C.W. & Schaufeli, W.B. (2007). Ethnic diversity at work: an overview of theories and research. In K. Näswall, J. Hellgren & M. Sverke (Eds.), The individual in the changing working life (pp. 211-232) (22 p.). Cambridge: Cambridge University Press.
De Jonge, J., Le Blanc, P.M. & Schaufeli, W.B. (2007). Psychosociale werkstresmodellen. In W.B. Schaufeli & A.B. Bakker (Eds.), De psychologie van arbeid en gezondheid (pp. 25-50) (26 p.). Houten: Bohn Stafleu van Loghm.
Schaufeli, W.B. & Salanova, M (2007). Work engagement: An emerging psychological concept and its implications for organizations. In S.W. Gilliland, D.D. Steiner & D.P. Skarlicki (Eds.), Research in Social Issues in Management (volume 5): Managing Social and Ethical Issues in Organizations (pp. 135-177) (43 p.). Greenwich, CT: Information Age Publishers.
Bakker, A.B., Schaufeli, W.B., Demerouti, E. & Euwema, M.C. (2006). An organizational and social psychological perspective on burnout and work engagement. In M. Hewstone, H. Schut, J. de Wit, K. van den Bos & M. Stroebe (Eds.), The scope of social psychology: Theory and applications (pp. 229-252) (24 p.). Andover, UK: Psychology Press.
Schaufeli, W.B., Taris, T.W. & Bakker, A.B. (2006). Dr. Jekyll or Mr. Hyde: On the differences between work engagement and workaholism. In R.J. Burke (Eds.), Research companion to working time and work addiction (pp. 193-252) (60 p.). Cheltenham Glos, UK: Edward Elgar Publishing.
Heuven, E.M., Bakker, A.B. & Schaufeli, W.B. (2006). Restructuring and outplacement in The Netherlands. In T. Winefield & T. Kieselbach (Eds.), Unemployment and health Queensland: Australian Academic Press.
Schaufeli, W.B., Bakker, A.B. & Heuven, E.M. (2006). Social convoy and sustainable employability in the Netherlands. In T. Kieselbach (Eds.), Social convoy in enterprise restructuring: Concepts, instruments and views of social actors in Europe (pp. 68-96) (29 p.). München: Hampp Publishers.
Bakker, A.B., Demerouti, E. & Schaufeli, W.B. (2006). The socially induced burnout model. In A.M. Columbus (Eds.), Leading edge research in cognitive psychology (pp. 45-62) (18 p.). New York: Nova Publishers.
Weijman, I., Ros, W.J.G., Maassen, G.H., Rutten, G.E.H.M., Schaufeli, W.B., Schabracq, M.J. & Winnubst, J.A.M. (2005). Do work experiences and fatigue-related symptoms influence each other? A longitudinal study in insulin-treated diabetes patients. In I. Weijman (Eds.), Diabetes at Work. Fatigue in relation to job characteristics, diabetes symptoms and self management (pp. 103-118) (16 p.). Utrecht: Doctoral Thesis Utrecht University..
Salanova, M. & Schaufeli, W.B. (2005). La Ilusión por el trabajo (engagement): El lado positivo del burnout [Work engagement: The positive side of burnout?]. In J. Martinez (Eds.), Quemarse en el trabajo ('Burnout') (pp. 73-92) (20 p.). Zaragoza: Egido Editorial.
Terluin, B., van der Klink, J.J.L.. & Schaufeli, W.B. (2005). Stressgerelateerde klachten: spanningsklachten, overspanning en burnout. In J.J.L. van der Klink & B. Terluin (Eds.), Psychische problemen en de werk. Handboek voor een actieverende begeleiding door huisarts en bedrijfsarts (pp. 259-290) (32 p.). Houten: Bohn Stafleu Van Gorcum.
Schaufeli, W.B., Gozales-Roma, V., Peiro, J.M., Geurts, S. & Tomas, J. (2005). Withdrawal and burnout in health care: On the mediating role of inequity. In C. Korunka & P. Hoffmann (Eds.), Change and quality in human service work (pp. 205-226) (22 p.). München: Hampp Publishers.
Le Blanc, P.M. & Schaufeli, W.B. (2003). Burnout among oncology care providers. In M.F. Dollard, H.R. Winefield & A.H. Winefield (Eds.), Occupational stress in the service professions (pp. 143-168) (26 p.). London: Taylor & Francis.
Schaufeli, W.B. & Bakker, A.B. (2003). Burnout en bevlogenheid. In W.B. Schaufeli, A.B. Bakker & J. de Jonge (Eds.), De psychologie van arbeid en gezondheid (pp. 295-310) (16 p.). Houten: Bohn Staflei Van Loghum.
Schaufeli, W.B. (2003). De psychologie van arbeid en gezondheid. In W.B. Schaufeli, A.B. Bakker & J. de Jonge (Eds.), De psychologie van arbeid en gezondheid (pp. 15-40) (26 p.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
De Jonge, J., Le Blanc, P.M. & Schaufeli, W.B. (2003). Psychosociale theorieen over werkstress. In W.B. Schaufeli, A.B. Bakker & J. de Jonge (Eds.), De psychologie van arbeid en gezondheid. (pp. 41-62) (22 p.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Schaufeli, W.B. & Buunk, B.P. (2002). Burnout: An overview of 25 years of research and theorizing. In M.J. Schabracq, J.A.M. Winnubst & C.L. Cooper (Eds.), Handbook of work and health psychology Chichester: Wiley.
Schaufeli, W.B. (2001). Coping with job stress. The International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences (pp. 7983-7987) (5 p.). Oxford, UK: Elsevier.
Schaufeli, W.B. (2001). De stormachtige geschiedenis van een krachtige metafoor. In C.A.L. Hoogduin, W.B. Schaufeli, C.P.D.R. Schaap & A.B. Bakker (Eds.), Behandelingsstrategieën bij burnout (pp. 1-20) (20 p.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Schaufeli, W.B. (2000). Burnout. In W. Karwowski (Eds.), International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors (pp. 382-386) (5 p.). London: Taylor & Francis.
Bakker, A.B., Schaufeli, W.B. & van Dierendonck, D. (2000). Burnout: prevalentie, risicogroepen en risicofactoren. In I.L.D. Houtman, W.B. Schaufeli & T. Taris (Eds.), Psychische vermoeidheid en werk: Cijfers, trends en analyses (pp. 65-82) (18 p.). Alphen a/d Rijn: Samsom.
Taris, T.W., Schaufeli, W.B., Schreurs, P.J.G. & Calje, D. (2000). Opgebrand in het onderwijs: stress, psychische vermoeidheid en ziekteverzuim onder leraren. In I.L.D. Houtman, W.B. Schaufeli & T. Taris (Eds.), Psychische vermoeidheid en werk: Cijfers, trends en analyses (pp. 97-106) (10 p.). Alphen a/d Rijn: Samsom.
Schaufeli, W.B. & Houtman, I.L.D. (2000). Psychische vermoeidheid en werk. In I.L.D. Houtman, W.B. Schaufeli & T. Taris (Eds.), Psychische vermoeidheid en werk: Cijfers, trends en analyses (pp. 19-36) (18 p.). Alphen a/d Rijn: Samsom.
Schaufeli, W.B. (2000). Werkstress: een veelkoppig monster. In W.B. Schaufeli, J.G.F. Hell & P.J.G. Schreurs (Eds.), Het meten van werkstress (pp. 1-15) (15 p.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
De Jonge, J. & Schaufeli, W.B. (1999). An empirical test of the Vitimain Model in health care workers: Effects of job satisfaction and burnout. In P. Le Blanc, M.C.W. Peeters, A. Büssing & W.B. Schaufeli (Eds.), Organizational psychology and health care: European contributions. (pp. 85-101) (17 p.). München: Hampp Verlag.
Schaufeli, W.B. & Bergers, G.P.A. (1999). Burnout bij leerkrachten: Achtergronden en preventie. In N. Deen, M.J.M. Siddelaars-Jaspers, H.J.M. Hermans & M. Krüger (Eds.), Handboek leerlingenbegeleiding. (pp. 5140-1-5140-22) (22 p.). Alphen a/d Rijn: Samsom.
Schaufeli, W.B. (1999). Burnout. In J. Firth-Cozens & R. Payne (Eds.), Stress in health professionals: Psychological and organizational causes and interventions. (pp. 17-32) (16 p.). Chichester: Wiley.
Le Blanc, P.M., De Jonge, J. & Schaufeli, W.B. (1999). Job stress and health. In N. Chmiel (Eds.), An introduction to work and organizational psychology: A European perspective. (pp. 148-177) (30 p.). Oxford: Blackwell.
Buunk, B.P. & Schaufeli, W.B. (1999). Reciprocity in interpersonal relationships: An evolutionary perspective on its importance for health and well-being. In W. Stroebe & M. Hewstone (Eds.), European Review of Social Psychology, Volume 10. (pp. 260-291) (32 p.). Chichester: Wiley.
Schaufeli, W.B. & Le Blanc, P.M. (1998). Personnel. In D. Reis-Miranda, D.W. Ryan, W.B. Schaufeli & V. Fidler (Eds.), Organization and management of intensive care: a prospective study in 12 European countries (pp. 169-207) (38 p.). Heidelberg: Springer.
Reis Miranda, D., Ryan, D.W., Schaufeli, W.B. & Fidler, V. (1997). EURICUS-I Introduction. In D. Reis Miranda, D.W. Ryan, W.B. Schaufeli & V. Fidler (Eds.), Organisation and management of Intensive Care: A prospective study in 12 European countries (pp. 3-60) (58 p.). Berlin: Springer.
Meijman, T.F. & Schaufeli, W.B. (1997). Psychische vermoeidheid en arbeid. In K. van Dam & W. Bloemers (Eds.), Individu, arbeid en organisatie: Ontwikkelingen in de arbeids- en organisatiepsychologie (pp. 195-206) (12 p.). Utrecht: De Tijdstroom.
Schaap, C.P.D.R., Van den Bout, J. & Schaufeli, W.B. (1996). Aanpassingsstoornissen. In W. Vandereycken, C.A.L. Hoogduin & P.M.G. Emmelkamp (Eds.), Handboek Psychopathologie - Deel 3 (pp. 219-241) (23 p.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Schaufeli, W.B., Leiter, M.P., Maslach, CH. & Jackson, S.E. (1996). Maslach Burnout Inventory - General Survey. In Ch. Maslach, S.E. Jackson & M.P. Leiter (Eds.), The Maslach Burnout Inventory (3rd ed.) - Test Manual. (pp. 19-26) (8 p.). Palo Alto (CA): Consulting Psychologists Press.
Schaufeli, W.B. & Buunk, B. (1996). Professional burnout. In M.J. Schabracq, J.A.M. Winnubst & C.L. Cooper (Eds.), Handbook of Work and Health Psychology (pp. 311-346) (36 p.). Chichester: Wiley.
Schaufeli, W.B. & Schaap, C.P.D.R. (1995). Burnout. In W.T.A.M. Everaerd & et al (Eds.), Handboek Klinische Psychologie (pp. 1-20) (20 p.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Schaufeli, W.B., Keijsers, G.J. & Reis Miranda, D. (1995). Burnout, technology use, and ICU-performance. In S.L. Sauter & L.R. Murphy (Eds.), Organizational risk factors for job stress (pp. 259-272) (14 p.). Washington: American Psychological Association.
Peeters, M.C.W., Buunk, A.P. & Schaufeli, W.B. (1995). De relatie tussen dagelijkse sociale interacties en negatief affect bij penitentiaire inrichtingswerkers: Een analyse aan de hand van een dagelijkse registratie methode. In F.W. Siero, E.C.M. Schie, D. van Daamen & A. Pruyn (Eds.), Sociale psychologie en haar toepassingen (pp. 1-13) (13 p.). Delft: Eburon.
Le Blanc, P.M., De Jong, R.D., Geersing, J. & Schaufeli, W.B. (1995). Efficacy as a moderator of the relationships between leader-member exchange quality and health-related outcomes. Abstracts of the 7th European Congress on Work and Organizational Psychology
Grienberger, I., Geurts, S.A.E., Buunk, A.P. & Schaufeli, W.B. (1995). Gezondheidsklachten en verzuim bij buschauffeurs: Een sociaal psychologische benadering. In F.W. Siero, E.C.M. van Schie, D. Daamen & A. Pruyn (Eds.), Sociale psychologie en haar toepassingen (pp. 39-53) (15 p.). Delft: Eburon.
Schreurs, P.J.G., Schaufeli, W.B., Calji, D. & Kroon, T. (1995). Het meten van psychosociale arbeidsbelasting. In R., Sanderman, C.M.H. Hosman & M. Mulder (Eds.), Het meten van determinanten van gezondheid: Een overzicht van beschikbare meetinstrumenten (pp. 275-303) (29 p.). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
Le Blanc, P.M. & Schaufeli, W.B. (1995). Job demands, burnout and medical performance in Intensive Care Units. Abstracts of the 4th European Conference on Organizational Psychology and Health Care
Enzmann, D.U., Schaufeli, W.B. & Girault, N. (1995). The validity of the Maslach Burout Inventory in three national samples. In L. Bennett, D. Miller & M.W. Ross (Eds.), Health workers and AIDS: Research, intervention and current issues in burnout and response (pp. 131-150) (20 p.). Chur: Harwood.
  Boekdelen / hoofdstukken - Vakpublicaties
Wild, U., Ouweneel, A.P.E., Schaufeli, W.B. & Le Blanc, P.M. (2012). Bevlogen aan het werk: Een web-based training. In J. de Jonge, M.C.W. Peeters, S. Sjollema & H. de Zeeuw (Eds.), Scherp in Werk: Vijf routes naar optimale inzetbaarheid (pp. 79-95) (17 p.). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
Schaufeli, W.B. (2011). Duurzaamheid vanuit psychologisch perspectief: Een kwestie van "fit". Ten minste houdbaar tot. Over urgentie van duurzame inzetbaarheid in Nederland (pp. 96-108) (13 p.). Zaltbommel: Thema.
Taris, T.W. & Schaufeli, W.B. (2007). Workaholisme. In W.B. Schaufeli & A.B. Bakker (Eds.), De psychologie van arbeid en gezondheid (pp. 359-372) (14 p.). Houten: Bohn Stafleu van Loghm.
Schaufeli, W.B. (2006). Intervenciones sobre el síndrome de burnout [Burnout interventions]. In P. Gil-Monte, M. Salanova, J.L. Aragón & W.B. Schaufeli (Eds.), El Síndrome de quemarse por el trabajo en Servicios Sociales [The burnout syndrome in the Social Services] (pp. 63-75) (13 p.). Valencia: Diputacíon de Valencia.
Schreurs, P.J.G., Taris, T.W. & Schaufeli, W.B. (1999). Arbeidsbelasting, stress en burnout in de zorg. In J. Pool & J.K. van Dijk (Eds.), Bouwstenen voor personeelsmanagement in de zorg. Deel 2: Ontwikkelingen en duurzame inzetbaarheid van personeel. (pp. 113-127) (15 p.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Schaufeli, W.B. & Schreurs, P.J.G. (1999). Burnout. In J. Pool, I. Bloemendaal & T. Meulenkamp (Eds.), Gezond werken in de zorg: Interventies rond arbeidsbelasting, stress en burnout. (pp. 21-38) (18 p.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bakker, A.B., Schaufeli, W.B. & Demerouti, E. (1999). Werkstressoren, energiebronnenen burnout: Het WEB-model. In J. Winnubst, F. Schuur & J. Dam (Eds.), Praktijkboek gezond werken: Integrale oplossingen voor somatische, psychische en psychosociale klachten in de organisatie. (pp. II 3.2-1-3.2-20) (20 p.). Maarssen: Elsevier.
Le Blanc, P.M. & Schaufeli, W.B. (1996). Burnout bij IC-verpleegkundigen: Een kwestie van balans. In J. Bakker, B. de Lange & J.H. Rommes (Eds.), Intensiv Care Capita Selecta 1996 Utrecht: Stichting Venti-Care.
Schaufeli, W.B. (1996). Burnout: Een beknopt overzicht. In A. Breed & A. Kooreman (Eds.), Psychologie in Arbeid en Loopbaan (pp. 177-188) (12 p.). Lisse: Swets & Zeitlinger.
Schaufeli, W.B. (1996). Burnout: Feit of fictie?. In J. Bakker, B. de Lange & J.H. Rommes (Eds.), Intensive Care Capita Selecta 1996. (pp. 13-20) (8 p.). Utrecht: Venti-Care.
Schaufeli, W.B. (1995). Over de erfenis van Rene Descartes. GGZ en Arbeid (pp. 14-19) (6 p.). Utrecht: NVAGG.
Schaufeli, W.B. (1995). Stress en burnout in de Geestelijke Gezondheidszorg. In A.M. Elling-de Boer, W.M. de Zwart & P. van Leeuwen (Eds.), Stressmanagement en kwaliteitsbeleid in de verslavingszorg (pp. 12-20) (9 p.). Utrecht: NIAD.
  Artikelen in bundels / proceedings - Wetenschappelijke publicaties
Schaufeli, W.B. (2017). Occupational health in the 21st century: About work engagement. Occupational health in the 21st century: About work engagement
Xanthopoulou, D., Bakker, A.B., Dollard, M.F., Demerouti, E. & Schaufeli, W.B. (2005). A test of the buffer hypothesis of the Job Demands-Resources model. Presented at the 3rd Annual P&H Conference, Utrecht, The Netherlands
Langelaan, S., Bakker, A.B., Schaufeli, W.B., van Rhenen, W. & Van Doornen, L.J.P. (2005). Do burned-out and engaged employees differ in HPA-axis functioning?. Paper presented at the WAOP conference, Rotterdam, The Netherlands, November 25, 2005
Xanthopoulou, D., Bakker, A.B., Dollard, M.F., Demerouti, E. & Schaufeli, W.B. (2005). Interactions between job demands and job resources: A refinement of the Job Demands-Resources model. Paper presented at the 12th European Conference of Work and Organizational Psychology, Istanbul, Turkey
Langelaan, S., Bakker, A.B., Schaufeli, W.B., van Rhenen, W. & Van Doornen, L.J.P. (2005). Physiological differences between burnout and work engament. Paper presented at the XII European congress of work and organizational psychology, Istanbul, Turkey, May 12-15, 2005
Xanthopoulou, D., Bakker, A.B., Demerouti, E. & Schaufeli, W.B. (2005). The role of personal resources in the Job Demands-Resources model. Paper presented at the annual WAOP Conference, Rotterdam, The Netherlands
Langelaan, S., Bakker, A.B., Schaufeli, W.B. & Van Doornen, L.J.P. (2004). Classification of burnout and work engagement on the basis of personality and temperament. Paper presented at the WAOP conference, Utrecht, The Netherlands, 19 November 2004
Langelaan, S., Bakker, A.B., Schaufeli, W.B. & Van Doornen, L.J.P. (2004). Differences between burn-out and engaged employees concerning cortisol, personality and temperament. Poster presented at the Fifth Conference on Psychology and Health, Kerkrade, The Netherlands, 10-12 May 2004
Langelaan, S., Bakker, A.B., Schaufeli, W.B. & Van Doornen, L.J.P. (2004). Differences between engaged and burned-out employees concerning cortisol, personality and temperament. Poster presented at the Second European Conference on Positive Psychology, Verbania Pallanza, Italy, 5-8 July 2004.
van Vegchel, N., De Jonge, J., Dormann, C. & Schaufeli, W.B. (2004). Efforts and rewards in a human service perspective: A longitudinal study of the Effort-Reward Imbalance Model. Paper presented at the Fifth Conference on Psychology and Health, Kerkrade, the Netherlands, 10-12 May 2004.
van der Linden, Sj., De Jonge, J., Schaufeli, W.B. & Siegrist, J. (2004). The health of health care workers: Is effort-reward imbalance a missing link?. Paper presented at the Fifth Conference on Psychology and Health, Kerkrade, The Netherlands, 10-12 May 2004
Bakker, A.B., Demerouti, E. & Schaufeli, W.B. (2003). The socially induced burnout model. In S.P. Shokov (Eds.), Advances in psychology research (vol 25) (pp. 13-30) (18 p.). New York: Nova Science.
  Boekredactie - Wetenschappelijke publicaties
Evenblij, M., Borsboom, D., Bos, C., Meijman, T.F & Schaufeli, W.B. (2004). Een balans uit evenwicht: Resultaten van het onderzoeksprogramma Psychische Vermoeidheid in de Arbeidsstituatie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Hoogduin, C.A.L., Schaufeli, W.B., Schaap, C.P.D.R. & Bakker, A.B. (2001). Behandelingsstrategieën bij burnout. (106 p.). Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.
De Jonge, J., Vlerick, P., Büssing, A. & Schaufeli, W.B. (2001). Organizational Psychology and Health Care at the Start of a New Millennium. Mering: Rainer Hampp Verlag.
Le Blanc, P.M., Peeters, M.C.W., Büssing, A. & Schaufeli, W.B. (1999). Organizational psychology and health care: European contributions. München: Rainer Hampp Verlag.
Reis Miranda, D., Ryan, D.W., Schaufeli, W.B. & Fidler, V. (1997). Organisation and management of Intensive Care: A prospective study in 12 European countries. (286 p.). Berlin: Springer.
  Boekredactie - Vakpublicaties
De Ridder, D.T.D., Schreurs, K.M.G. & Schaufeli, W.B. (2000). De psychologie van vermoeidheid. (110 p.). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
Schaufeli, W.B., Hell, J.G.F. & Schreurs, P.J.G. (2000). Het meten van werkstress. (152 p.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Houtman, I.L.D., Schaufeli, W.B. & Taris, T.W. (2000). Psychische vermoeidheid en werk: Cijfers, trends en analyses. (147 p.). Alphen a/d Rijn: Samsom.
  Boekbesprekingen - Vakpublicaties
Schaufeli, W.B. (1995). Overspannenheid onderbouwd. Gedrag & Gezondheid, 23, (pp. 86-87) (2 p.).
  Rapporten - Vakpublicaties
Schaufeli, Wilmar & Taris, Toon (2014). Vervolgonderzoek omtrent de psychische gezondheid van politiemedewerkers. 's Gravenhage/Utrecht: WODC / Universiteit Utrecht.
Le Blanc, P.M., Schaufeli, W.B. & Scheffer, L. (2003). Rapportage evaluatie pilotproject 'Take Care AMC'. Amsterdam: SBGO.
Schaufeli, W.B. & van Horn, J.E. (1997). Maslach Burnout Inventory voor Leraren (MBI-NL-Le). Utrecht: UU FSS Klinische Psychologie, Voorlopige handleiding.
Le Blanc, P.M., van Heesch, N.C.A. & Schaufeli, W.B. (1997). Rapportage werkbeleving zorgverleners oncologie: Voormeting. Utrecht: UU FSS Sociale en Organisatiepsychologie.
Hoonakker, P.L.T., van Horn, J.E. & Schaufeli, W.B. (1997). Stress op school: Werkbelasting, werkomstandigheden en welzijn in het voortgezet onderwijs. Utrecht: UU FSS Klinische Psychologie.
  Voordrachten / lezingen - Overige resultaten
W.B. Schaufeli (15-06-2016) 2nd. Brazilian Congress on Positive Psychology, Sao Paulo, Brazil
W.B. Schaufeli (27-06-2016) Work engagement: A useful construct for occupational health and EAP?s.
W.B. Schaufeli (20-07-2016) Work engagement: A useful construct for occupational health in the 21st century.
W.B. Schaufeli (05-07-2015) 14th EAEF annual conference
W.B. Schaufeli (12-11-2015) Guest lecture
W.B. Schaufeli (14-04-2015) Invited guest lecture
W.B. Schaufeli (03-12-2015) Invited talk
W.B. Schaufeli (11-11-2015) Positive occupational health; the challenge for the future.
W.B. Schaufeli (20-01-2005) Burnout and work engagement in a framework of personality and temperament
W.B. Schaufeli (15-02-1996) \ber Arbeitsbelastung, Ausbrennen und Teamleistung in der Intensivmedizin.
W.B. Schaufeli (07-07-1996) An ethiological model of burnout in cancercare.
W.B. Schaufeli (07-07-1996) An etiological model of burnout in cancer care.
W.B. Schaufeli (10-02-1996) Arbeid en vermoeidheid: Een kwestie van balans.
W.B. Schaufeli (24-09-1996) Burnout and performance in ICUs: A European study.
W.B. Schaufeli (03-05-1996) Burnout bij IC-verpleegkundigen:een kwestie van balans.
W.B. Schaufeli (03-05-1996) Burnout:feit of fictie?
W.B. Schaufeli (28-02-1996) De A&O deskundige als adviseur inzake organisatie gedrag.
W.B. Schaufeli (15-02-1996) Die Grenzen der Fahigkeit zur Stressverarbeitung bei Schwestern und Pflegern in der Intensivmedizin.
W.B. Schaufeli (28-05-1996) Job demands, job stress and medical performance in intensive care units.
W.B. Schaufeli (11-10-1996) Klacht en context: Over individuele en organisatie diagnostiek bij werkgerelateerde psychische klachten.
W.B. Schaufeli (31-10-1996) Persoonsgebonden moderatoren van het Job-Demand-Control model
W.B. Schaufeli (15-11-1996) Product en markt: Over de toekomst van het onderzoek in de A&O-psychologie.
W.B. Schaufeli (31-10-1996) Psychische vermoeidheid.
W.B. Schaufeli (10-05-1800) 46. Work engagement: A useful construct for occupational health in the 21st century."
W.B. Schaufeli () Burnout
W.B. Schaufeli () Burnout amoung General Practitioners: a five year longitudinal study.
W.B. Schaufeli () Burnout contagion: are ICU nurses at risk for infection with the burnout virus?
W.B. Schaufeli () Multi-moment observation techniques in Intensive Care.
W.B. Schaufeli () Psychische vermoeidheid in de arbeidssituatie: Balans van een verstoring en verstoring van een balans.
W.B. Schaufeli () Workload, bunout and medical performance in Intensive Care
  Prize (including medals and awards) - Overige resultaten
Schaufeli, W.B. 01-06-2014 Recipient Highly Cited Researcher 2013 Thompson Reuters
Schaufeli, W.B. 26-11-2014 Recipient Jorna Rantanen Award 2014 University of Helsinki
Schaufeli, W.B. 30-06-2006 Recipient Work Wellness Award North West University
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-19 18:46:52

Onderzoek op het gebied van de psychologie van arbeid en gezondheid, in het bijzonder werkstress, bevlogenheid, workahilsme, verveling. Dergelkijk vormen van werkgerelateerd welbevinden worden onderzocht aan de hand van o.a. het Job-Demands resources model. Tevens wordt er in het onderzoek aandacht besteed aan het belang van leiderschap voor welbevinden op het werk, en aan interventies op het gebeid van arbeid en gezondheid

 Gegenereerd op 2018-09-19 18:46:52
  • Begeleiding BA en MA onderzoek 
  • Promotiebegeleiding
Gegenereerd op 2018-09-19 18:46:52
Nevenfuncties
  1. Lidmaatschap Swiss Expert Network on Burnout 
  2. Lidmaatschap  “Politiekring” van het Minsterie van Veiligheid en Justitie, een adviescomissie inzake wetenschappelijk onderzoek bij de poilitie. 
  3. Lid van de adviescommissie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie inzake protocollering bij PTSD. 
  4. Lid van de International Scientific Board van het “Institut für Transkulturelle Forschung” (ITRAFO), Universiteit van Ulm, Duitsland. 
  5. Lid van de jury van de “Kroon op het Werk”.
  6. Partner bij organiasieadviesbureau Triple i.
Gegenereerd op 2018-09-19 18:46:52
Volledige naam
prof. dr. W.B. Schaufeli Contactgegevens
Martinus J. Langeveldgebouw

Heidelberglaan 1
Kamer E220
3584 CS  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 4822
Telefoonnummer afdeling 030 253 3666
Mobiel 06 51 475 784

Maandag en Donderdag

Gegenereerd op 2018-09-19 18:46:52
Laatst bijgewerkt op 08-04-2016