"Wat kunnen we veronderstellen dat mensen van elkaar mogen verwachten als ze uit elkaar gaan? Daar zouden we als maatschappij beter over na moeten denken vind ik."
 

Recht doen aan familierelaties

Wendy Schrama is geinteresseerd in de vraag hoe het recht zo kan worden ingericht dat familierelaties zo goed mogelijk kunnen functioneren. Ze houdt van een brede blik, die niet alleen op het familierecht gericht is, maar waarbij ook andere rechtsgebieden betrokken worden die voor familierelaties van groot belang zijn, zoals het sociale zekerheidsrecht, het belastingrecht en pensioenrecht.

Haar wens is een grootschalige multidisciplinaire samenwerking waarbij de kennis uit de verschillende disciplines (economie, sociologie, geschiedenis, sociale geografie etc.) wordt ingezet om input te geven voor de ontwikkeling van goede wetgeving en gericht familiebeleid.

 

Leeropdracht
Familierecht en rechtsvergelijking