Recht en Maatschappij

Het recht staat in wisselwerking met de maatschappij en een goed begrip van het recht verlangt een goed begrip van de maatschappij. Mijn maatschappijbegrip is theoretisch (en niet empirisch) en is ontleend aan theorieën over moderniteit, in het bijzonder de theorie van reflexieve modernisering en de risicomaatschappij (met denkers zoals Ulrich Beck en Zygmunt Bauman). Mijn begrip over recht (en rechtsfilosofie) wordt gevormd door de rechtstheorie in brede zin, met denkers als divers als H.L.A. Hart, Giorgio Agamben, Thomas Pogge, John Rawls, Scott Veitch, Lon Fuller en vele anderen). Structurele maatschappelijke veranderingen vragen voort-durend om bezinning op het recht en op de vraag in hoeverre de vooronderstelde en vanzelfsprekende grondbeginselen van recht van betekenis veranderen of her-overwogen moeten worden opdat het recht en rechtvaardigheid tot hun recht komen in een mondiale interdependente wereld.

Mijn specifieke aandacht gaat uit naar contemporaine noties van 'moderniteit' en daaraan gerelateerde concepten zoals onzekerheid en contingentie, risico, voorzorg en duurzaamheid, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid. Met mijn onderzoek bouw ik aan het theoretisch kader voor het onderzoek van Ucall (Utrecht Centre for Liability and Accountability Law). 

Mijn uitgangspunt als onderzoeker staat ook centraal in mijn ideeën over juridisch academisch onderwijs – de invulling van het curriculum, de rol van de reflexief-juridische vakken en juridische didactiek – waarover ik veelvuldig publiceer in nationale en internationale fora. Mijn aandacht gaat vooral uit naar de versterking van het academisch karakter van het juridisch onderwijs en de waarde van multi- en interdisciplinariteit.

Ik ontwikkel, co-ordineer en verzorg onderwijs in de bachelor Rechtsgeleerdheid en het Utrecht Law College; en begeleid afstudeerwerken en masterscripties.  Mijn ideeën over onderzoek en onderwijs draag ik uit in andere gremia, bijvoorbeeld als redactielid van het tijdschrift Law & Method. Ook in mijn rol als UU Senior Fellow bij het Cenre of Academic Teaching, heb ik van 2020-2023 het belang van goed academisch onderwijs uitgedragen.  

Sinds 1 januari 2019 vervul ik de de functie van Onderwijsdirecteur Bachelor Rechtsgeleerdheid

Sinds september 2023 ben ik hoogleraar Interdisciplinair juridisch onderwijs.