Dr. Thomas van Huizen

Adam Smith Hall
Kriekenpitplein 21-22
Kamer 2.07a
3584 EC UTRECHT

Dr. Thomas van Huizen

Universitair hoofddocent
Sectie Applied Economics
t.m.vanhuizen@uu.nl

"Investeren in de ontwikkeling van kinderen - al in de voorschoolse periode - kan een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van kansengelijkheid"

 

Thomas van Huizen is universitair hoofddocent aan de Utrecht University School of Economics (U.S.E.). Zijn onderzoeksterrein is toegepaste micro-economie, met een focus op onderwijs- en arbeidsmarktbeleid. De laatste jaren richt zijn onderzoek zich voornamelijk op de aard, oorzaken en gevolgen van ongelijkheid in vaardigheden (menselijk kapitaal). Een belangrijke vraag in zijn onderzoek is hoe kinderopvang, voorscholen en onderwijs kunnen bijdragen aan het vergroten van kansengelijkheid. Zo is hij projectleider van het multidisciplinaire project EVENING (2019-2024), een grootschalige evaluatie van voorschoolse educatie voor kinderen met een risico op een taal- en onderwijsachterstand.

Thomas promoveerde in 2012 aan de Universiteit Utrecht, werkte in 2014 bij het Centraal Planbureau en was visiting researcher aan het Trinity College Dublin, het UCD Geary Institute for Public Policy en de Universiteit van Oslo. Thomas deed onderzoek binnen de Europese projecten CARE (2014-2016) en ISOTIS (2017-2019). Zijn onderzoek is gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften zoals Labour Economics, Economics of Education Review, Journal of Economic Behavior & Organization, Social Science Review, European Sociological Review en Child Development.

Thomas is coördinator van het Masterprogramma "Economic Policy", waar hij ook een cursus geeft over arbeidsmarktbeleid. Ook is hij lid van de U.S.E. Board of Graduate Studies (GBU), de Programmacommissie van het UU Strategische Thema "Dynamics of Youth" en de Wetenschappelijke Expertgroep Masterplan Basisvaardigheden (Ministerie van OCW).

 

Position paper kinderopvang:

Position paper kinderopvang Tweede Kamer rondetafelgesprek (4 oktober 2022)

In de media (selectie):

De Correspondent: Kinderopvang bijna gratis? Doe het dan voor álle kinderen – en geef ouders langer verlof, zegt deze econoom

De Volkskrant: Opinie: Vertrouw meer op schooladvies van leerkracht dan op de scores van de eindtoets

Trouw: Vooral rijke gezinnen gaan profiteren van de (bijna) gratis kinderopvang

FD: Voor lage inkomens dreigt kinderopvang juist duurder te worden

NRC: Kabinet maakt kinderopvang voor lage inkomens juist duurder

The Economist: How America should spend on child care

De Correspondent: Dezelfde Cito-score en toch een ander schooladvies? Zo gek is dat niet, zegt deze econoom