Prof. dr. Ted Sanders

Hoogleraar
Taal en communicatie
Vicerector
College van Bestuur
06 34 161 057
t.j.m.sanders@uu.nl

Ted (T.J.M.) Sanders is hoogleraar Taalbeheersing van het Nederlands in het Departement Talen, Literatuur en Communicatie van de Faculteit Geesteswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Sinds september 2022 is hij Vicedecaan Onderzoek en Impact in het Faculteitsbestuur. Daarvoor (2016-2022) was hij Vicedecaan Graduate onderwijs en Dean van de Graduate School of Humanities, en het eerste hoofd van het Departement Talen, Literatuur en Communicatie (TLC, 2012-2016). Van 2005 tot 2011 leidde hij een NWO-VICI project over causaliteit en subjectiviteit in discourse en cognitie.

 

In de afgelopen jaren leidde hij onder meer de Master-evaluatie binnen GW en nam hij samen met collega’s van GW en Geneeskunde het initiatief tot het Msc-programma Medical Humanities: Geneeskundige en Geesteswetenschappelijke perspectieven op gezondheid.

 

In zijn onderzoek, dat is ondergebracht bij het Institute for Language Sciences (ILS), houdt hij zich bezig met coherentie in tekst, discourse en cognitie. Daarbij gebruikt hij diverse methoden van onderzoek, op het snijvlak van taalwetenschap en sociale wetenschappen: theorievorming, corpus-analyse, tekstanalyse, vragenlijsten en experimenteel onderzoek naar leesprocessen (reactietijden en oogbewegingsregistratie) en tekstbegrip. Samen met collega’s ontwikkelde hij CCR, een cognitieve benadering van coherentie-relaties, zie verder onder onderzoek

 

Daarnaast doet hij samen met collega’s onderzoek naar begrijpelijkheid van teksten: welke factoren bepalen de begrijpelijkheid van een tekst? Hij co-initieerde en leidde daartoe het landelijke onderzoeksprogramma Begrijpelijke Taal en Effectieve communicatie, dat werd gefinancierd door NWO en diverse maatschappelijke partners (2011-2016). Hij deed ook veel advieswerk en contractonderzoek op dit terrein.

 

Samen met co-auteurs heeft hij over deze thema’s gepubliceerd in diverse boeken en internationale tijdschriften, zoals Cognitive Linguistics, Discourse Processes, Dialogue & Discourse, Journal of Child language, Journal of Pragmatics, Language and Cognitive processes, Language Testing, Metacognition and Learning, Reading and Writing, Text & Talk, Written Communication, en in Nederlandse tijdschriften als Didactief, Gramma/TTT, Nederlandse Taalkunde, Tijdschrift voor Taalbeheersing, Tekstblad, Levende Talen en Onze Taal. 

 

Ook was hij (co-)redacteur van special issues van Cognitive Linguistics (2001), Discourse Processes (2004) en Journal of Pragmatics (2011). Samen met Joost Schilperoord en Wilbert Spooren redigeerde hij het boek Text Representation: Linguistic and psycholinguistic approaches (Benjamins, 2001). Hij was ook redacteur van de bundel Causal Categories in Discourse and Cognition (Mouton de Gruyter, 2009), samen met Eve Sweetser (UC Berkeley).

 

Leeropdracht
Taalbeheersing van het Nederlands
Oratiedatum
19-11-2004