Prof. dr. Sanne Akkerman

Prof. dr. Sanne Akkerman

Hoogleraar
Educatie
Educatie
s.f.akkerman@uu.nl

Sanne Akkerman werkt als Hoogleraar Onderwijswetenschappen op de afdeling Educatie aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op de vraag hoe leerlingen, studenten en professionals hun verschillende leer-, werk en leefomgevingen verbinden, een uitdaging die internationaal veelal wordt aangeduid met de term 'boundary crossing'. Zij schreef op dit gebied een proefschrift (2006, cum laude) en twee literatuurstudies met collega's Arthur Bakker (Akkerman & Bakker, 2011) en Larike Bronkhorst (Bronkhorst & Akkerman 2016) waarin zij de aard van de uitdaging, effectieve strategie├źn en leeropbrengsten van boundary crossing in onderwijs en werk in kaart hebben gebracht. Empirisch onderzoek richt zich veelal op studenten en professionals die zich in het bijzonder geconfronteerd zien met verschillende leer en werkomgevingen, zoals bijvoorbeeld het geval in duale of multidisciplinaire opleidingen en academische functies, regionale of internationale projecten en partnerschappen.


Met een team van PhD studenten en postdoc onderzoeker, werkt Akkerman momenteel aan haar ERC Starting Grant (2016) getiteld Lost in Transition? Multiple Interests in Contexts of Education, Leisure and Work. In dit onderzoek wordt onderzocht welke uitdagingen adolescenten tegenkomen in het 1) het najagen van hun vaak meervoudige en divergerende interesses, 2) de potentieel conflicterende sociale steun die zij daarvoor vanuit school, peer en thuis omgevingen ontvangen, en 3) de school-, studie en beroepskeuzes die zij moeten maken (zie voor een pilot study https://link.springer.com/article/10.1007/s10212-018-0400-2 en voor een interview: https://www.uu.nl/organisatie/faculteit-sociale-wetenschappen/interview-sanne-akkerman-erc-laureaat). Centraal instrument in dit onderzoek is een smartphone applicatie die als zogeheten Experience Sampling Method dagelijkse interesse-ervaringen vangt.


Links

Voor overzicht van publicaties zie: http://scholar.google.nl/citations?user=_GGOdGcAAAAJ&hl=nl

Leeropdracht
Onderwijswetenschappen