Dr. Susanne Burri
s.burri@uu.nl
Gegenereerd op 2017-09-22 04:53:23


Profiel

Susanne Burri is sinds 1993 verbonden aan de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, Departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht, sinds januari 2008 als Universitair hoofddocent.  Ze maakt deel uit van de afdeling Staatrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie en participeert in het onderzoeksprogramma Familie en recht. Ze is sinds 2007 coördinator van het Europees Netwerk van Juridische Deskundigen op het terrein van Gendergelijkheid van de Europese Commissie.

Strategische thema's / focusgebieden
Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises
Gegenereerd op 2017-09-22 04:53:23
Curriculum vitae

Susanne Burri heeft een carrière in het vormingswerk op plaatselijk en landelijk niveau gecombineerd met een deeltijdstudie rechten aan de Universiteit Utrecht. Ze is in 1992 afgestudeerd en heeft dat jaar verschillende vakken (o.a. sociaal recht en jeugdrecht) gedoceerd bij de Leidse Hogeschool. Sinds januari 1993 is ze verbonden aan het Departement Rechtsgeleerdheid van de UU, waar ze in 2000 is gepromoveerd. In haar proefschrift Tijd delen. Deeltijd, gelijkheid en gender in Europees- en nationaalrechtelijkperspectief analyseert ze de conceptualisering en codificatie van het gelijkheidsbeginsel in relatie tot deeltijdarbeid in het Europees, Nederlands en internationaal recht, met bijzondere aandacht voor het concept van indirecte discriminatie. Ze is van 2001 tot 2005 lid geweest van de redactie van de Oordelenbundel van de Commissie Gelijke Behandeling, in 2004 en 2005 was ze verantwoordelijk voor de eindredactie van deze bundel. Ze heeft twee keer een onderzoeksprijs van de Rechtenfaculteit gekregen voor excellent onderzoek in de perioden 2001-2004 en 2006-2007.

In 2006 werd ze assistent coördinator van het Europees Netwerk van Juridische Deskundigen op het terrein van Gendergelijkheid van de Europese Commissie. Sinds 2007 is ze Professor Sacha Prechal opgevolgd als coördinator van dit netwerk waarin experts uit 33 verschillende landen participeren (zie http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/tools/legal-experts/index_en.htm). Ze is co-auteur van verschillende publicaties van dit netwerk en lid van de redactie van het tweejaarlijks European Gender Equality Law Review (zie  http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/index_en.htm#h2-9). Ze combineert deze coördinatiefunctie met het geven van onderwijs en lezingen, het verrichten van (derde geldstroom) onderzoek en deelname aan een (Nuffic) project in Colombia (FEGES). Sinds 2013 is ze verbonden aan de onderzoeksgroep Familie en recht, waarbij ze o.a. onderzoek verricht over thema’s als het gelijkheidsbeginsel en arbeid en zorg (zie http://www.ucerf.nl/activiteiten/). Ze publiceert in het Nederlands, Engels en Frans.

Opleidingen

  • 2000   Universiteit Utrecht, Proefschrift, Promotoren: Prof. dr. J.E. Goldschmidt en Prof. dr. D. Curtin, doctorstitel
  • 1993  T.M.C. Asser Instituut, Den Haag, Postdoctorale cursus Internationaal en Europees recht, met succes afgerond
  • 1992 Universiteit Utrecht, Rechtsgeleerdheid, Nederlands recht, afstudeerrichtingen Internationaal, Europees en Sociaal recht, Meestertitel behaald
  • 1983 Voortgezette Opleiding Sociaal-Agogische Beroepsarbeid Hogeschool Amsterdam, sectie sociaal cultureel werk, diploma behaald
  • 1978 Sociale Academie Den Elzent Eindhoven, afstudeerrichting sociaal cultureel werk, diploma behaald
  • 1973 Eindexamen Maturité fédérale, Genève, Zwitserland
Gegenereerd op 2017-09-22 04:53:23
Alle publicaties
  2017 - Voordrachten / lezingen
S.D. Burri (02-03-2017) Lecture and participation in discussions
  2016 - Artikelen
Burri, S.D. (2016). Actualités. Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale, 2016 (1), (pp. 160-161) (2 p.).
  2016 - Boekdelen / hoofdstukken
Veldman, A.G. & Burri, S.D. (2016). Flexibele arbeid. In F.J.L. Pennings & S.S.M. Peters (Eds.), Europees Arbeidsrecht (pp. 223-248) (25 p.). Deventer: Wolters Kluwer.
Veldman, A.G. & Burri, S.D. (2016). Gelijke behandeling als grondrecht. In F.J.L. Pennings & S.S.M. Peters (Eds.), Europees Arbeidsrecht (pp. 151-222) (71 p.). Deventer: Wolters Kluwer.
  2016 - Voordrachten / lezingen
S.D. Burri (24-11-2016) Internal meeting of the European network of legal experts in gender equality and non-discrimination
S.D. Burri (25-11-2016) Legal seminar of the European network of legal experts in gender equality and non-discrimination
S.D. Burri (12-11-2016) Participation in panel of experts
  2015 - Artikelen
Burri, Susanne (2015). Care in Family Relations - The Case of Surrogacy Leave. European Journal of Law Reform, 17 (2), (pp. 271-281) (10 p.).
  2015 - Boekdelen / hoofdstukken
Burri, Susanne (2015). Challenging Perspectives on Work/Life Balance Issues in EU and Dutch Law. In T. Addabbo, W. Bromwich, T.M. Fabbri & I. Senatori (Eds.), "Labour And Social Rights. An Evolving Scenario”, Proceedings of the Twelfth International Conference in Commemoration of Prof Marco Biagi (pp. 155-190). Turin: Giappichelli.
Burri, Susanne (2015). Equal treatment: The EU approach. In F. Pennings & G. Vonk (Eds.), Research Handbook on European Social Security Law (pp. 231-256) (25 p.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
van den Brink, M., Burri, S.D. & Goldschmidt, J.E. (2015). Introduction. In Marjolein van den Brink, Susanne Burri & Jenny Goldschmidt (Eds.), Equality and human rights: nothing but trouble? Liber amicorum Titia Loenen (pp. 1-18). Utrecht: SIM/Universiteit Utrecht.
Burri, Susanne (2015). Parents who want to reconcile work and care: which equality under EU law?. In Marjolein van den Brink, Susanne Burri & Jenny Goldschmidt (Eds.), Equality and human rights: nothing but trouble? Liber amicorum Titia Loenen (pp. 261-277). Utrecht: SIM/Universiteit Utrecht.
Burri, Susanne & Hertter, S.E. (2015). Zorg voor de werknemer-mantelzorger: Een vergelijking van verlofregelingen in het Europese, Duitse en Nederlandse recht. In K. Boele-Woelki & S. Burri (Eds.), De rol van de staat in familierelaties: meer of minder? (pp. 73-135). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2015 - Boekredactie
Boele-Woelki, K. & Burri, S.D. (2015). De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?. (182 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
van den Brink, M., Burri, S.D. & Goldschmidt, J.E. (2015). Equality and human rights: nothing but trouble? Liber amicorum Titia Loenen. (414 p.). Utrecht: SIM/Universiteit Utrecht.
  2015 - Rapporten
Burri, S.D. (2015). Gender equality in employment and occupation. European Implementation Assessment. ANNEX I, Legal aspects and direct and indirect discrimination. (100 p.). Brussels: European Parliamentary Research Service Ex-Post Impact Assessment Unit March 2015 – PE 547.552 , Research paper on the implementation of Directive 2006/54/EC with a focus on the application of the directive and on the concepts of direct and indirect discrimination.
  2015 - Voordrachten / lezingen
S.D. Burri (24-11-2015) EU Commission (DG Justice and Consumers), Utrecht University, Human European Consultancy (HEC) and Migration Policy Group (MPG)
S.D. Burri (23-04-2015) EU legislation and case law on positive action measures: limits and potentials
S.D. Burri (23-11-2015) Event organised by Utrecht University and Human European Consultancy (HEC)
S.D. Burri (27-03-2015) Gelijkheid in het EU-recht: meerwaarde en beperkingen voor Nederland
S.D. Burri (05-02-2015) Legal approaches to work/life balance in EU and Dutch law: assumptions, limits and potentials
S.D. Burri (31-03-2015) Presentation for the Committee on Women's Rights and Gender Equality FEMM and the European Parliament
S.D. Burri (23-02-2015) Reconciliation of work and family life: Protective measures for pregnant workers, Maternity leave, Parental leave
S.D. Burri (03-05-2015) The principle of equal pay between men and women in EU law
  2014 - Artikelen
Burri, Susanne (2014). Discriminatie bij de arbeid bestrijden: ja! Maar hoe? Een bespreking van het SER-advies Discriminatie werkt niet!. Tijdschrift Recht en Arbeid, 2014 (12), (pp. 9-12).
Burri, Susanne (2014). Draagmoederschap en verlof - De arresten C.D. en Z. over zwangerschaps-en bevallingsverlof van wensmoeders. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 2014 (9), (pp. 312-318).
Burri, Susanne (2014). Pays-Bas. Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale, 1, (pp. 158-159).
Burri, Susanne & Aune, H. (2014). Sex Discrimination in Relation to Part-Time and Fixed-Term Work. European Gender Equality Law Review (1), (pp. 11-21).
  2014 - Boekdelen / hoofdstukken
Burri, Susanne (2014). Bewijs van discriminatie, Inleiding. In E. Cremers-Hartmann (Eds.), Betogen voor Recht en Verandering (pp. 155-158) (4 p.). Deventer: Kluwer.
Burri, S.D. (2014). EU-rechtspraak over zorg in familierelaties: een zorgenkind?. In K. Boele-Woelki (Eds.), Actuele ontwikkelingen in het familierecht (pp. 57-68) (12 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
  2014 - Boekredactie
Burri, Susanne & van Eijken, Hanneke (2014). European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality, Gender Equality Law in 33 European Countries. How are EU rules transposed into national law?. (280 p.). European Union.
  2014 - Rapporten
Burri, Susanne (2014). EU Gender Equality Law, Update 2013. (48 p.). European Union.
Burri, Susanne (2014). Executive summary, in: Burri, S.D. & van Eijken, H. (eds.), European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality, Gender Equality Law in 33 European Countries. How are EU rules transposed into national law?. (40 p.). European Union.
  2014 - Voordrachten / lezingen
S.D. Burri (19-03-2014) Challenging perspectives on work/life balance issues in EU and Dutch law
S.D. Burri (03-06-2014) Current reflections on EU gender equality law, Motherhood versus parenthood in the case law of the CJEU
S.D. Burri (10-04-2014) EU-rechtspraak over zorg in familierelaties
S.D. Burri (10-07-2014) Legal Framework of Labour Market and Equal Treatment in the Netherlands
S.D. Burri (27-09-2014) Opposition Sessions European Social Security Law, Elgar research handbook, Comments on Chapter Free Movement of Students and Coordination of Student Financial Aid
S.D. Burri (26-06-2014) Paneldiscussie presentatie boek Betogen voor Recht en Verandering Eva Cremers-Hartman, bewijslast.
S.D. Burri (16-04-2014) Referee
S.D. Burri (02-09-2014) UCERF expertmeeting, Universiteit Utrecht, met Susanne Heeger-Hertter, Zorg voor de werknemer-mantelzorger: Een vergelijking van verlofregelingen in het Europese, Duitse en Nederlandse recht.
  2013 - Artikelen
Burri, S.D. (2013). Pays-Bas. Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale, 11, (pp. 124-125) (2 p.).
Burri, S.D. (2013). The Netherlands. Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale, 3, (pp. 160-161) (146 p.).
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
Veldman, A.G. & Burri, S.D. (2013). Gelijke behandeling (en bescherming bij flexibele arbeid). In S.S.M. Peters & R.M. Belzer (Eds.), Inleiding Europees Arbeidsrecht (pp. 149-226) (78 p.). Deventer: Kluwer.
  2013 - Rapporten
Senden, L.A.J. & Burri, S.D. (2013). Advice European Parliament on the gender quota-proposal of the European Commission (COM (2012) 614 final 14.11.2012); report (I) initial findings and report (II) the appropriateness of Article 157(3) as the legal basis. (23 p.). European Commission.
Masselot, A., Caracciolo Di Torella, E. & Burri, S.D. (2013). European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality, Fighting Discrimination on the Grounds of Pregnancy, Maternity and Parenthood. The application of EU and national law in practice in 33 countries. (318 p.). European Commission.
Burri, S.D. & Aune, H. (2013). European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality, Sex Discrimination in Relation to Part-Time and Fixed-Term Work. The application of EU and national law in practice in 33 European countries. (368 p.). European Commission.
Burri, Susanne (2013). The EU Legal Framework: Equal Pay – Scope, definitions and case law, Equinet, Equal Pay for Equal Work and Work of Equal Value: the Experience of Equality Bodies. A Equinet Report on Gender Equality. (9 p.). Brussels: Equinet .
  2013 - Voordrachten / lezingen
S.D. Burri (18-09-2013) Equal Pay
S.D. Burri (28-11-2013) Gender Equality Law in 33 European Countries
S.D. Burri (26-02-2013) Recente ontwikkelingen in het Unierecht op het terrein van gelijke behandeling
S.D. Burri (07-11-2013) Reconciliation of working and family life in EU law and the Netherlands
S.D. Burri (28-11-2013) Sex Discrimination in Relation to Part-Time and Fixed-Term work. The application of EU and national law in practice in 33 European countries
S.D. Burri (27-06-2013) The work of equality bodies and their role: legal developments in the field of gender equality
  2012 - Artikelen
Burri, S.D. (2012). Pays-Bas. Bulletin de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 2, (pp. 119-120) (2 p.).
  2012 - Rapporten
  2012 - Voordrachten / lezingen
S.D. Burri (12-02-2012) Conciliation entre vie professionnelle et vie privée : congé parental, congé maternité etc.
S.D. Burri (10-12-2012) Prouver la discrimination à la lumière des affaires Kelly et Meister
  2011 - Artikelen
Burri, S.D. (2011). Kroniek gelijke behandeling in het Unierecht. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 4, (pp. 139-148) (10 p.).
Burri, S.D. (2011). Pays-Bas. Bulletin de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, (pp. 306-311) (6 p.).
  2011 - Boekdelen / hoofdstukken
Burri, S.D. (2011). Coherent Codification? A case study in EU equal treatment legislation’. In L. Besselink, F. Pennings & S. Prechal (Eds.), The Eclipse of Legality Principle in Europe, European Monographs 75 (pp. 109-124) (16 p.). Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer Law & Business.
Burri, S.D. (2011). La conciliation de la vie professionnelle, privée et familiale. L’approche juridique de l’Union européenne’. In F. Milewski & H. Périvier (Eds.), Les discriminations entre les femmes et les hommes (pp. 253-280) (28 p.). Paris: Presses de Sciences Po.
Burri, S.D. (2011). Promises of an Intersectional Approach in Practice? The Dutch Equal Treatment Commission’s case law’. In D. Schiek & A. Lawson (Eds.), European Non-Discrimination Law and Intersectionality. Investigating the triangle of racial, gender and disability discrimination (pp. 97-110) (14 p.). Farnham: Ashgate Publishing Limited.
  2011 - Rapporten
  2011 - Voordrachten / lezingen
S.D. Burri (05-04-2011) Conciliation entre vie professionnelle et vie privée: congé parental, congé maternité etc.
S.D. Burri (24-11-2011) Keynote lecture
S.D. Burri (24-11-2011) Keynote lecture
  2010 - Artikelen
Burri, S.D. (2010). La conciliation de la vie professionnelle, privée et familiale. L'approche juridique de l'Union euopéenne. Revue de l'OFCE, 114 (2010), (pp. 213-236) (24 p.).
Burri, S.D. (2010). Le point sur la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée dans le droit communautaire. ERA Forum, 2010 (Juli), (pp. 111-127) (17 p.).
  2010 - Boekdelen / hoofdstukken
Burri, S.D. (2010). Sotgiu. In T.W.B. Beukers, H.J. van Harten & S. Prechal (Eds.), Het recht van de Europese Unie in 50 klassieke arresten (pp. 72-77) (6 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2010 - Rapporten
Burri, S.D., foubert, P. & Numhauser-Henning, a. (2010). The gender pay gap in Europe form a legal perspective (including 33 country reports). (280 p.). brussel: European Commission Directorate General for employment, social affairs and equel opportunities.
  2010 - Voordrachten / lezingen
S.D. Burri (07-12-2010) Conciliation entre vie professionnelle et vie privée: congé parental, congé maternité etc.
S.D. Burri (09-03-2010) Conciliation entre vie professionnelle et vie privée: congé parental, congé maternité etc.
  2009 - Artikelen
Prechal, A. & Burri, S.D. (2009). EU Rules on Gender Equality: How are they transposed into national law?. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Union (2009).
Burri, S.D. (2009). Pays-Bas. Bulletin de droit comparé et de la sécurité sociale (2009), (pp. 321-330) (9 p.).
  2009 - Boeken
Burri, S.D. & Schiek, D. (2009). Multiple Discrimination in EU Law. Opportunities for legal responses to intersectional gender discrimination?, European Commission Directorate General for Employment, Social Affaires and Equal Opportunities, Unit G/2. EU: European Commission.
Burri, S.D. & McColgan, A. (2009). Sex Discrimination in the Access to and Supply of Goods and Services and the Transposition of Directive 2004/113/EC, European Commission Directorate General for Employment, Social Affaires and Equal Opportunities, Unit G/2. EU: European Commission.
Burri, S.D. & Prechal, A. (2009). The Transposition of the Recast Directive 2006/54/EC, European Commission Directorate General for Employment, Social Affaires and Equal Opportunities. EU: European Commission.
  2009 - Boekdelen / hoofdstukken
Burri, S.D. (2009). Discriminatie en het einde van de dienstbetrekking. Hoe ver reikt de rechtsbescherming tegen onderscheid op grond van godsdienst, ras en geslacht?. In M.S. Houwerzijl & S.S.M. Peters (Eds.), Onderneming, werknemer en einde van de dienstbetrekking, Serie Onderneming en Recht Deel 50 (pp. 445-458) (13 p.). Deveter: Kluwer.
Burri, S.D. (2009). EU Anti-Discrimination Law: Historical Development and Main Concepts. In Y. Li & J. Goldschmidt (Eds.), Taking Employment Discrimination Seriously: Chinese and European Perspectives (pp. 209-238) (29 p.). Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers.
Burri, S.D. (2009). Évolutions des relations entre emploi et protection sociale aux Pays-Bas. In Ph. Auvergnon (Eds.), Emploi et protection sociale: de nouvelles relations? (pp. 169-196) (27 p.). Pessac: Presses Universitaires des Bordeaux.
Burri, S.D. (2009). Gender and the Renewed Social Agenda in the EU. In P.G. Xuereb (Eds.), Issues in Social Policy: A New Agenda, The Jean Monnet Seminar Series, Malta European Studies Association (pp. 1-9) (9 p.). Malta: University of Malta.
Burri, S.D. (2009). The Netherlands. Precarious employment in a context of flexicurity. In L. Vosko, M. McDonald & I. Campbell (Eds.), Gender and the Contours of Precarious Employment: Developing Common Understandings Across Space, Scale and Social Location (pp. 127-142) (15 p.). London en New York: Routledge Cavendish.
Burri, S.D. (2009). Zorg met toekomst. Naar een evenwichtigere verdeling van arbeid en zorg tussen mannen en vrouwen in Nederland?. In M. Wijers & M. de Boer (Eds.), Vrouw en recht. De beweging, de mensen, de issues (pp. 55-59) (5 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press.
  2009 - Rapporten
Prechal, A. & Burri, S.D. (2009). Gender Equality in 30 European Countries, 2009 update - European network of legal experts in the field of gender equality. (198 p.). Luxemburg: European Commission Directorate General for Employment, Social Affaires and Equal Opportunities, Unit G/2.
  2009 - Voordrachten / lezingen
S.D. Burri (14-09-2009) ‘Lookism’, lecture (with Dr. Marjolein van den Brink)
S.D. Burri (08-12-2009) Conciliation entre vie professionnelle et vie privée: congé parental, congé maternité etc.
S.D. Burri (26-06-2009) Gender and the Renewed Social Agenda in the EU
S.D. Burri (26-11-2009) Keynote lecture
S.D. Burri (23-03-2009) Multiple Discrimination and Intersectionality in Dutch Law
S.D. Burri (08-12-2009) The access to and supply of goods and services
  2008 - Artikelen
Burri, S.D. (2008). Overuren en overwerktoeslagen van deeltijders; a “continuing story” of een nieuwe wending? Het arrest Voß in het licht van Helmig en Elsner. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 6 (2008), (pp. 159-164) (5 p.).
Burri, S.D. (2008). Rechtspraakoverzicht gelijke behandeling. Selectie van rechterlijke uitspraken en oordelen van de Commissie gelijke behandeling, december 2006 tot en met december 2007. Sociaal Maandblad Arbeid, 3 (2008), (pp. 151-158) (7 p.).
  2008 - Boeken
Burri, S.D. & Prechal, A. (2008). EU Gender Equality Law, 1e druk. (27 p.). Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities.
  2008 - Boekdelen / hoofdstukken
Burri, S.D. & Prechal, A. (2008). Comparative Approaches to Gender Equality and Non-Discrimination within Europe. In D. Schiek & V. Chege (Eds.), European Non-Discrimination Law: Comparative Perspectives on Multidimensional Equality Law (pp. 215-247) (32 p.). Londen/New York: Routledge Cavendish.
van den Brink, M., Burri, S.D., Goldschmidt, J.E. & Loenen, M.L.P. (2008). European equality law or: loosing sight of the wood for the trees. In F. Pennings, Y. Konijn & A. Veldman (Eds.), Social responsibility in labour relations. European and Comparative Perspectives (pp. 353-371) (18 p.). Wolters Kluwer.
Burri, S.D. (2008). The Position of the European Court of Justice with Respect to the Enforcement of Human Rights. In I. Boerefijn & J.E. Goldschmidt (Eds.), Changing Perceptions of Sovereignty and Human Rights. Essays in Honour of Cees Flinterman (pp. 311-326) (15 p.). Antwerpen: Intersentia.
Burri, S.D. (2008). Un regard critique sur l’approche de genre en droit du travail communautaire. In P. Auvergnon (Eds.), Genre et droit social (pp. 53-71) (18 p.). Bordeaux: Presses Universitaires de Bordeaux.
  2008 - Rapporten
Burri, S.D. (2008). Legal Approaches to some Aspects of the Reconciliation of Work, Private and Family Life in Thirty European Countries. (168 p.). European Commission.
  2008 - Voordrachten / lezingen
S.D. Burri (14-04-2008) Keynote lecture
S.D. Burri (25-11-2008) Lecture ‘Reconciliation of Work, Private and Family Life and Indirect Discrimination’, European Commission, European Network of Legal Experts in the Anti-discrimination Field, European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality
S.D. Burri (08-12-2008) Les discriminations fondées sur l’âge
S.D. Burri (08-02-2008) Participation of self-employed women on the labour market
  2007 - Artikelen
Burri, S.D. (2007). Rechtspraakoverzicht gelijke behandeling. Selectie van rechterlijke uitspraken en oordelen van de Commissie gelijke behandeling. Sociaal Maandblad Arbeid, 2007 (1), (pp. 16-22) (6 p.).
  2007 - Boekdelen / hoofdstukken
Burri, S.D. & Cremers-Hartman, E. (2007). Geslacht. In J.H Gerards, B.P Vermeulen & P.J.J Zoontjens (Eds.), Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2006 (pp. 59-78) (20 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
Burri, S.D. (2007). Le dialogue social aux Pays-Bas. In P. Martin (Eds.), Le dialogue social, modèle de régulation juridique en Europe (pp. 225-247) (23 p.). Bordeaux: Presses Universitaires de Bordeaux.
Burri, S.D. (2007). Pays-Bas. Bulletin de droit comparé du travail et de la sécurité sociale 2006 (pp. 284-289) (6 p.). Bordeaux: Comptrasec UMR CNRS Université Montesquieu- Bordeaux IV.
Burri, S.D. (2007). Un regard critique sur l’approche de genre en droit du travail communautaire. In P. Auvergnon (Eds.), Genre et droit social. Actes du séminaire international de droit comparé du travail, des relations professionnelles et de la sécurité sociale (pp. 47-64) (18 p.). Bordeaux: Comptrasec.
  2007 - Rapporten
Burri, S.D. & Prechal, A. (2007). Bulletin Legal Issues in Gender Equality no 1/2007. (55 p.). European Commission.
Burri, S.D. & Prechal, A. (2007). Bulletin Legal Issues in Gender Equality no 2/2007. (61 p.). European Commission.
Prechal, A. & Burri, S.D. (2007). General Report on Developments in EU Gender Equality Law, June 2006 – May 2007. European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities.
Prechal, A. & Burri, S.D. (2007). Legal Aspects of the Gender Pay Gap. (98 p.). European Commission.
Burri, S.D., Prechal, A. & Masselot, A. (2007). Report on Pregnancy, Maternity, Parental and Paternity Rights. (126 p.). European Commission.
  2007 - Voordrachten / lezingen
S.D. Burri (12-05-2007) ‘Different Approaches to Equality and Non-Discrimination in Europe'; Lecture (with Sacha Prechal)
S.D. Burri (26-03-2007) ‘Historical development of EU anti-discrimination law’ and ‘Two cases on equal treatment at work’
S.D. Burri (23-11-2007) Gelijke behandeling. Richting voor zekerheid in tijden van flexibiliteit?
S.D. Burri (12-11-2007) Keynote lecture
S.D. Burri (12-11-2007) Keynote lectures
S.D. Burri (05-03-2007) Le dialogue social aux Pays-Bas, un aperçu historique et tendances actuelles
S.D. Burri (02-11-2007) Precarious employment in the Netherlands
S.D. Burri (31-08-2007) The transposition of the Framework Directive 2000/78 on equal treatment in employment
  2006 - Boekdelen / hoofdstukken
Burri, S.D. (2006). bijdrage over Arbeid en zorg in Flexibele arbeidsrelaties, Kluwer losbladig. Kluwer losbladig
Burri, S.D. (2006). Flexibility and Security, Working Time, and Work-Family Policies. In J. Fudge & R. Owens (Eds.), Precarious Work, Women and the New Economy (pp. 307-327) (21 p.). Oxford: Hart Publishing.
Burri, S.D. (2006). Women in Academia in the Netherlands- bridging the gap?. In R. Blanpain & A. Numhauser-Henning (Eds.), Women in Academia and Equality Law. Aiming High-Falling Short? (pp. 147-169) (23 p.). The Hague: Kluwer Law International.
  2006 - Voordrachten / lezingen
S.D. Burri (15-09-2006) Achievements and shortcomings of Work-Family policies in the Netherlands
S.D. Burri (04-04-2006) Keynote lecture
S.D. Burri (13-07-2006) L’approche du genre en droit communautaire
  2005 - Artikelen
Burri, S.D. (2005). Actualités juridiques internationales. Les Pays-Bas. Bulletin de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, IV, (pp. 298-305) (8 p.).
Burri, S.D. & Dorssemont, F.P.A. (2005). The Transposition of the Race Directive (2000/43/EC) and the Framework Directive on Equal Treatment in Employment (2000/78/EC) into Dutch and Belgian Law. At the Crossroads between an Open and Closed Avenue fur Justifying Unequal Treatment. International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 21 (4), (pp. 537-570) (34 p.).
  2005 - Boekdelen / hoofdstukken
Burri, S.D. (2005). Arbeid en zorg. Flexibele arbeidsrelaties (losbl.) Deventer: Kluwer.
Burri, S.D. & Cremers-Hartman, E. (2005). Geslacht. In S.D. Burri & et al. (Eds.), Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2004 (pp. 33-52) (20 p.). Deventer: Kluwer.
Burri, S.D. (2005). Working Time Adjustment Policies in the Netherlands. In A. Hegewisch & et al. (Eds.), Working Time for Working Families: Europe and the United States (pp. 55-78) (24 p.). Washington: Friedrich-Egbert-Stiftung, Contributions to a Program of the Washington Office of the Friedrich Ebert Foundation in Cooperation with the Work Life Law Program at American University Washington College of Law and the Hans Böckler Foundation.
  2005 - Voordrachten / lezingen
S.D. Burri (08-03-2005) Arbeid en Zorg in Nederland. Enkele beschouwingen over knelpunten, beleid en wetgeving
S.D. Burri (16-11-2005) Audience: lawyers, solicitors, researchers
S.D. Burri (25-10-2005) L’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge
S.D. Burri (23-09-2005) Le dialogue social aux Pays-Bas
S.D. Burri (20-02-2005) Lecture
S.D. Burri (13-01-2005) Lecture
  2004 - Artikelen
Burri, S.D. (2004). Aanpassing van de arbeidsduur: evaluatie en rechtspraak. Sociaal Maandblad Arbeid, (pp. 502-512) (11 p.).
Burri, S.D. (2004). Bijdrage over Arbeid en Zorg. Flexibele arbeidsrelaties
Burri, S.D. (2004). Pays-Bas. Bulletin de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, (pp. 246-253) (8 p.).
  2004 - Boeken
Burri, S.D. (2004). Gelijke behandeling m/v. (239 p.). Den Haag: SDU.
  2004 - Boekdelen / hoofdstukken
Burri, S.D. & Cremers, E. (2004). Geslacht. In D.J.B. Wolff (Eds.), Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2003 (pp. 33-56) (381 p.). Deventer: Kluwer.
Burri, S.D. & Jaspers, A.Ph.C.M. (2004). La durée du travail aux Pays-Bas: marier la flexibilité de la durée du travail et la sécurité, une gageure impossible?. In I. Daugareigh & P. Isiart (Eds.), P. Leçons d'une reduction de la durée du travail (pp. 187-201) (265 p.). Pessac: Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine.
  2004 - Voordrachten / lezingen
S.D. Burri (07-06-2004) Adjustment of Working Time in the Netherlands
S.D. Burri (02-12-2004) Nationaal rapporteur voor Nederland
S.D. Burri (01-07-2004) Precarious Work in the Netherlands
S.D. Burri (18-11-2004) Progressive Implementation: New Developments in European Union Gender Equality Law
  2003 - Artikelen
Burri, S.D. & Konijn, Y. (2003). Implementatie van de EG-richtlijn over de instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep. Een tussenstand. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 1, (pp. 23-27) (5 p.).
Burri, S.D. (2003). Werk aan de winkel. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 5/6, (pp. 139-142) (4 p.).
Burri, S.D., Ophitz, H.C. & Veldman, A.G. (2003). Work-family policies on working time put into practice. A comparison of Dutch and German Case Law on Working Time Adjustement. International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 19 (3), (pp. 321-346) (26 p.).
  2003 - Boekdelen / hoofdstukken
Burri, S.D. (2003). Arbeid en zorg. Flexibele arbeidsrelaties (losbl.) Deventer: Kluwer.
Burri, S.D. & Ascher-Vonk, I.P. (2003). Geslacht. In D.J.B. de Wollf (Eds.), Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2002 (pp. 27-50) (24 p.). Deventer: Kluwer.
  2003 - Artikelen in bundels / proceedings
Burri, S.D. (23-06-2003). Indirect Discrimination in Pay and Working Conditions: The Application of a Potentially Dynamic Concept. In Janet Cormack (Eds.), Equal Pay and Working Conditions. Towards the Uniform and Dynamic Implementation of EU Anti-discrimination Law: The Role of Specialized Bodies (pp. 28-41) (92 p.). Report of the third experts¿ meeting, hosted by the Dutch Equal Treatment Commission.
  2003 - Voordrachten / lezingen
S.D. Burri (04-11-2003) Audience: lawyers, solicitors, researchers
S.D. Burri (03-12-2003) Keynote lecture
S.D. Burri (21-11-2003) Part-Time Work in Europe
  2002 - Artikelen
Burri, S.D. (2002). Transposition de la directive sur le CDD aux Pays-Bas. Liaisons sociales Europe, 66, (pp. 5-5) (1 p.).
  2002 - Boekdelen / hoofdstukken
Burri, S.D. & Asscher-Vonk, I.P. (2002). Geslacht. In D.J.B. de Wolff (Eds.), Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2001 (pp. 27-48) (22 p.). Deventer: Kluwer.
  2002 - Rapporten
Burri, S.D. (2002). De Woa in de praktijk. Utrecht: Universiteit Utrecht, Onderzoeksverslag ten behoeve van de evaluatie van de Wet verbod van onderscheid naar arbeidsduur.
  2002 - Voordrachten / lezingen
S.D. Burri (06-12-2002) Organisation et réduction de la durée du travail aux Pays-Bas. A la recherche d’un équilibre entre les intérêts individuels et collectifs
S.D. Burri (12-12-2002) Work/life balance
  2001 - Artikelen
Burri, S.D. (2001). Bouwstenen voor gelijke behandeling. Sociaal Maandblad Arbeid, (pp. 434-443) (10 p.).
Burri, S.D. (2001). Emploi des femmes dans les universités. Liaisons sociales Europe, 27, (pp. 12-12) (1 p.).
Burri, S.D. (2001). Emploi des handicapés. Liaisons sociales Europe, 29, (pp. 7-8) (2 p.).
Burri, S.D. (2001). En ze zorgden nog lang en gelukkig. Van deeltijdbeleid naar levensloopbaanbeleid. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, (pp. 70-78) (9 p.).
Burri, S.D. (2001). Inaptitude au travail et chômage. Liaisons sociales Europe, 34, (pp. 11-11) (1 p.).
Burri, S.D. (2001). Loi sur la conciliation entre la vie privée et la vie professionnellle. Liaisons sociales Europe, 33, (pp. 6-7) (2 p.).
Burri, S.D. (2001). Maladie. Liaisons sociales Europe, 38, (pp. 11-12) (2 p.).
Burri, S.D. (2001). Part-time Work in the Netherlands. Towards Policies on Differentation of Working Time During One's Lifetime?. Europäisches Arbeits- und Sozialrecht, (pp. 208-217) (10 p.).
Burri, S.D. (2001). Plein emploi. Liaisons sociales Europe, 27, (pp. 11-11) (1 p.).
Burri, S.D. (2001). Toepassing van de Wet aanpassing arbeidsduur. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, (pp. 133-137) (5 p.). De eerste vonnissen.
Burri, S.D. (2001). Vie privée et vie professionelle. Liaisons sociales Europe, 25, (pp. 4-5) (2 p.).
  2001 - Voordrachten / lezingen
S.D. Burri (10-11-2001) Part-time work in the Netherlands. Towards policies on Differentiation of Working Time During One’s Lifetime?
  2000 - Artikelen
Konijn, Y. & Burri, S.D. (2000). Arbeidsrecht met verstand?!. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, (pp. 150-158) (9 p.).
Burri, S.D. & Konijn, Y. (2000). Arbeidsrecht met verstand?! Kroniek Arbeidsrecht. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 5, (pp. 150-158) (9 p.).
Burri, S.D. (2000). Charge de la preuve et discrimination homme-femme. Liaisons sociales Europe, 6, (pp. 7-7) (1 p.).
Burri, S.D. (2000). Congé parental. Liaisons sociales Europe, 15, (pp. 8-8) (1 p.).
Burri, S.D. (2000). Congés payés. Liaisons sociales Europe, 15, (pp. 7-8) (2 p.).
Burri, S.D. (2000). Incitation à l'inactivité. Liaisons sociales Europe, 2, (pp. 7-7) (1 p.).
Burri, S.D. (2000). Législation sur le temps de travail à la carte. Liaisons sociales Europe, 4, (pp. 5-5) (1 p.).
Burri, S.D. (2000). Les salariés agés devront travailler plus longtemps. Liaisons sociales Europe, 6, (pp. 7-7) (1 p.).
Burri, S.D. (2000). Pays-Bas: loi sur l'adaptation du temps de travail. Futuribles: studies in conjecture, (pp. 78-79) (2 p.).
Burri, S.D. (2000). Project de loi contre les disciminations selon l'âge. Liaisons sociales Europe, 1, (pp. 7-7) (1 p.).
Burri, S.D. & Konijn, Y. (2000). Recht op aanpassing van de arbeidsduur. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 5, (pp. 20-22) (3 p.).
Burri, S.D. (2000). Réforme de la Sécurité sociale. Liaisons sociales Europe, 8, (pp. 7-7) (1 p.).
  2000 - Voordrachten / lezingen
S.D. Burri (12-09-2000) Deeltijdarbeid en Wet aanpassing arbeidsduur
S.D. Burri (23-06-2000) Part-time work: the Dutch approach
  0 - Voordrachten / lezingen
S.D. Burri () Emploi et protection sociale aux Pays-Bas
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-09-22 04:53:25

Susanne Burri verricht onderzoek op het terrein van Europees, Nederlands en Internationaal recht in het bijzonder over het gelijkheidsbeginsel, arbeid en zorg,  flexibele arbeidsrelaties en familie en recht. Ze publiceert in het Netherlands, Engels en Frans.

Gegenereerd op 2017-09-22 04:53:25

Susanne Burri geeft de volgende cursussen in de bachelor: Rechtstheorie (een optioneel verplicht contextvak) in het Nederlands en International and European law and Women in het Engels. Ze is de coördinator van deze twee vakken. Ze geeft drie cursussen in masters International and European family law (master privaatrecht, afstudeerrichting familierecht); Caput Equality law in the EU (master European law) and Caput Arbeid en verlof (master Onderneming en recht). Ze geeft ook in-company cursussen over gelijke behandeling in het EU-recht.

Gegenereerd op 2017-09-22 04:53:25
Volledige naam
Dr. S.D. Burri Contactgegevens
Achter Sint Pieter

Achter Sint Pieter 200
Kamer 2.20
3512 HT  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 7965
Telefoonnummer afdeling 030 253 7072
E-mail
s.burri@uu.nl
Fax 030 253 7067
Gegenereerd op 2017-09-22 04:53:25
Laatst bijgewerkt op 18-09-2017