Prof. dr. Sonja Bekker

Hoogleraar
Internationaal en Europees Recht

Ik onderzoek arbeidsmarkt en sociaal beleid in een Europese context. Vaak schrijf ik over zogenoemde 'atypische' werknemers, zoals werknemers met een tijdelijk contract, deeltijdwerkers, jongeren of mensen die met hun baan niet genoeg verdienen om boven de armoedegrens uit te komen. Zij hebben vaak een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. De Europese dimensie beslaat Europese coordinatie van nationaal sociaal beleid, zoals bijvoorbeeld gebeurt in het kader van het Europees Semester.

In mijn onderzoek combineer ik graag disciplines, al dan niet door samen te werken met juristen, sociologen en politicologen, bijvoorbeeld op het gebied van werkende armen. Ik was lid van het recent agesloten Horizon 2020 programma WorkYP over werkende armen. Ik ben bestuurslid van de International Working Party on Labour Market Segmentation waarin vooraanstaande wetenschappers uit meer dan 20 landen ongelijkheid op de arbeidsmarkt bestuderen en aankaarten.

Ik ben mede-trekker van het onderzoekscluster ERI waar we empirisch juridisch onderzoek uitvoeren naar conflictoplossende instituties. Daarnaast coordineer ik binnen de universiteit Utrecht het interdisciplinaire sectorplan thema ‘Welvaart, participatie en burgerschap in een digitale wereld', waarin arbeid en arbeidsverhoudingen centraal staan. Daarnaast ben lid van de redactie van het Tijdschrift voor Recht en Arbeid.

Sinds 2017 ben ik Jean Monnet hoogleraar op het gebied van Europees Sociaal Beleid en arbeidsverhoudingen. Deze chair is door de Europese Commissie toegekend.