Dr. Sanne Akerboom

Universitair docent
Sustainable Energy Supply Systems
s.akerboom@uu.nl

Hoe kan governance, beleid en wetgeving een eerlijke energietransitie bevorderen? 

Sanne Akerboom is universitair docent Regulering en Governance van de Energietransitie aan het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (geo faculteit). Ze is jurist en politicoloog (LLm, MSc, Universiteit van Amsterdam) en houdt zich bezig met juridische en sociaal-wetenschappelijke vraagstukken van de energietransitie. Ze publiceert in juridische, governance maar ook energie-specifieke tijdschriften, zowel in het Nederlands als het Engels. 

Sanne onderzoekt hoe effectieve en eerlijke transitie bevordert kan worden. Ze onderzoekt daarbij hoe beleid, wet- en regelgeving en governance technologische, financiële en maatschappelijke doelen van de energietransitie ondersteunen. Daarnaast onderzoekt Sanne hoe de energietransitie eerlijk georganiseerd kan worden. Het gaat hier bijvoorbeeld om een eerlijke verdeling tussen lusten en laten, maar ook over participatie van consumenten, burgers en belanghebbenden in besluitvorming en de uitvoering daarvan. Ze focust zich daarbij op hernieuwbare elektriciteitsproductie, gebouwde omgeving en industrie. 

Since 2022 Sanne is lid van de Utrecht Young Academy, een ontmoetingsplek voor jonge talentvolle wetenschappers. 

Sinds januari 2021 is Sanne directeur van het Sustainable Industry Lab, een samenwerkingsverband tussen academi, overheden, industrie en maatschappelijke en milieu-organisaties. Samen bundelen zij kennis over de duurzame industriële transformatie en werken zij een verbeelding van de mogelijke eindbeelden in 2050. 

Sanne werkt, in samenwerking met collega’s, aan verschillende onderzoeksprojecten. ZEEKRAAL, gefinancierd door NWO en provincie Zeeland onderzoekt de rol van gemeenten en provincies, boeren en burgers in de energietransitie, en welke waarden een rol spelen bij besluitvorming en participatie rondom hernieuwbare energieprojecten. Het Fair Energy Transition Center project betreft een consortium met onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit Utrecht, waarin onderzocht waartoe een eerlijke en inclusieve energietransitie op mondiaal niveau inhoudt.

Ze is actief binnen de strategische thema’s Institutions for Open Societies en Pathways to Sustainability van Universiteit Utrecht. Ze is medeleider van de IOS hub Future of Citizen-based Initiatives en de PtS hub Energy in Transition. Het onderzoek dat in het kader van de IoS hub Future of Citizen-based Initiatives wordt gedaan, wordt mooi uitgelegd in dit filmpje.