Roeland's onderzoek en onderwijs concentreert zich rond het thema "regulering van innovatie". Volgens hem moet die regulering zowel gericht zijn op de ontwikkelaars als op de consumenten die de resultaten van die innovatie zouden moeten omarmen. In zijn proefschrift stond de vraag centraal hoe aansprakelijkheids- en privacyregulering zodanig kunnen worden verbeterd dat innovatie en maatschappelijke acceptatie van zelfrijdende auto's op Europees niveau zoveel mogelijk worden gestimuleerd - in plaats van gehinderd. AI-regulering, recht en innovatie, privacy, IE en consumentenbescherming hebben zijn interesse, niet alleen in Roeland's academische werk, maar ook als advocaat vormen deze thema's zijn dagelijkse praktijk.

Vóór zijn promotieonderzoek nam Roeland deel aan de CIER-robotics-onderzoeksgroep (het Center for Access to and Acceptance of Autonomous Intelligence) die betrokken was bij de EU FET-Flagship proposal Robot Companions for Citizens. Ook nam hij als projectonderzoeker deel aan het HERA (FP7)-onderzoek "CULTIVATE", omtrent het digitaliseren van cultureel erfgoed, en de intellectueel eigendomsrechtelijke implicaties.