Prof. mr. Rick Verschoof
r.j.verschoof@uu.nl
Gegenereerd op 2017-11-19 13:47:03


Alle publicaties
  2015 - Websites / portals
Verschoof, R.J. (10-09-2015). Veranderen is van alle tijden.
  2014 - Artikelen
van Vugt, M.H.F. & Verschoof, Rick (2014). Twee geloven op één kussen – samenloopproblematiek faillissement en schuldsaneringsregeling bij de vof. FIP, 6 (3), (pp. 114-121 ) (8 p.).
Verschoof, Rick (2014). What is it all about? An Overview of the Dutch Research and a Plea for a Change. Utrecht Law Review, 10 (4), (pp. 41-55) (15 p.).
  2014 - Boekdelen / hoofdstukken
Verschoof, Rick (2014). Toelichting bij de artikelen 252 tot en met 281 Faillissementswet. In M.Ph. van Sint Truiden & F.M.J. Verstijlen (Eds.), Tekst & Commentaar Insolventierecht (pp. 486-523) (38 p.). Deventer: Kluwer.
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-11-19 13:47:03
Nevenfuncties

Mijn hoofdberoep is rechter, verbonden aan de rechtbank Midden-Nederland. Van rechters bestaat een nevenfunctieregister. Dat is te raadplegen op rechtspraak.nl

U kunt daar mijn nevenfuncties vinden als u dat register aanklikt en mijn achternaam invult.

http://namenlijst.rechtspraak.nl/

 

 

Gegenereerd op 2017-11-19 13:47:03
Volledige naam
Prof. mr. R.J. Verschoof Contactgegevens
Achter Sint Pieter

Achter Sint Pieter 200
Kamer 2.16
3512 HT  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 7081
Gegenereerd op 2017-11-19 13:47:03
Laatst bijgewerkt op 18-09-2017