Dr. Ruud Abma

Onderzoeker
Sociale Wetenschappen
r.abma@uu.nl

Ruud Abma is cultuurpsycholoog en wetenschapshistoricus. Ook na zijn pensioen is hij via een gastvrijheidsovereenkomst betrokken bij de faculteit Sociale Wetenschappen van de UU, en bij het Descartes Centrum voor Wetenschapsgeschiedenis en Wetenschapsfilosofie.

Ruud Abma publiceerde o.a. de boeken Over de grenzen van disciplines. Plaatsbepaling van de sociale wetenschappen  (2011), De publicatiefabriek. Over de betekenis van de affaire-Stapel  (2013),  Meer dan de som der delen. Negentig jaar psychologie in Nijmegen (2013, met Herman Kolk), Maak buigzaam wat verstard is. Buytendijk en de Katholieke Centrale Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid (2015), Het verdrongen curriculum. Over onderwijs in de sociale wetenschappen (afscheidscollege, 2017), Een zaak van lange adem. Hoe een Nijmeegs boekenimperium de studentenbeweging overleefde (2019), Denken als ambacht. Wat universiteiten kunnen bijdragen (2020) en Nijmegen Historische grond. Hoe een stad gevormd werd.


Links