prof. dr. Peter Simons
P.R.J.Simons@uu.nl
Gastonderzoeker
Educatie en Pedagogiek - Educatie
Gegenereerd op 2018-09-18 15:44:49


Strategische thema's / focusgebieden
Wetenschappelijke expertises
leiding geven aan leren
leergemeenschappen
teamleren
praktijkgemeenschappen

Canon van het leren (Ruijters en Simons, 2012)

Boekaerts, M. & Simons, P.R.J. (1993,1995, 2012) Leren en instructie: Psychologie van de leerling en het leerproces
Gegenereerd op 2018-09-18 15:44:50
Curriculum vitae

 

Curriculum Vitae

Prof. Dr. P. Robert-Jan Simons  studeerde psychologie aan de universiteiten van Utrecht (kandidaats) en Amsterdam (doctoraal onderwijs- / ontwikkelingspsychologie) en promoveerde in 1981 aan de Katholieke Universiteit Brabant bij prof. Dr. L.F.W. de Klerk op een proefschrift over het gebruik van metaforen in het onderwijs. Van 1990 tot 2001 was hij hoogleraar onderwijs- en opleidingspsychologie en onderzoeksdirecteur pedagogiek en onderwijskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Sindsdien werkt hij als hoogleraar “didactiek in digitale context”aan het expertisecentrum ICT in het onderwijs van de Universiteit Utrecht dat is ondergebracht bij het IVLOS: het Instituut Voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Studievaardigheden. Van 2006-2010tot  was hij hoogleraar directeur van het IVLOS. Vanaf januari 2010 combineert hij zijn hoogleraarschap aan de Universiteit Utrecht met het directeurschap van de NSO: de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Hij schreef samen met Sanneke Bolhuis het boek “Leren en werken” en samen met Monique Boekaerts het boek “Leren en instructie: psychologie van de leerling en het leerproces”. Onlangs redigeerde hij s amen met Manon Ruijters de Canon van het leren.

 

 

Naam:                       Prof. Dr. P. R.J.  Simons

Roepnaam:                Robert-Jan

Adres:                       Gietersstraat 8 1015 HB Amsterdam

Telefoon:                   (werk) 030-2534099, bgg 2532601; (thuis) 020-4221933;

Mobiel:                       0641611315

Geboortedatum:         15 mei 1949

Burgerlijke staat:        sinds 2002 gehuwd met Petra.H. Smulders

Kinderen:                   Charlotte (1977), Thijmen (1981), Roos (1984), Juliette (1997), Florine (2003)

 

Opleiding:

- Gymnasium B (Christelijk Lyceum Amstelveen, 1967)

- Kandidaats examen psychologie (Rijks Universiteit Utrecht, 1971)

- Doctoraal examen psychologie (Universiteit van Amsterdam, 1973)

- Promotie tot doctor in de Sociale wetenschappen  (Katholieke Hogeschool  Tilburg, 1981; promotor Prof.Dr. L.F.W. De Klerk; titel proefschrift: Vergelijkenderwijs: de invloed van metaforen op het leren).

Werk:

- Wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Am­sterdam, vakgroep Ontwikkelingspsychologie (1973-1974).

- Wetenschappelijk medewerker aan de Katholieke Universi­teit Nijmegen, vakgroep ontwikkelingspsychologie (1974-1977).

- Wetenschappelijk medewerker en later Universitair Hoofd­docent aan de Katholieke Universiteit Brabant, vakgroep (sectie) onderwijspsychologie (1977- 1990).

- Hoogleraar interdisciplinaire onderwijskunde, in  het bijzonder de onderwijs-­ en opleidingspsychologie, vakgroep onderwijskunde van de Katholieke Universiteit Nijmegen (1990 - 2001).

- Hoogleraar didactiek in digitale context. IVLOS, Universiteit Utrecht (2001- heden).

- Hoogleraar-directeur van het IVLOS van de Universiteit Utrecht (2006 – 2010)

- Opleidingsdirecteur van het ICO, de landelijke onderzoeksschool voor onderwijsonderzoek (1 januari 2008 – 2010)

- Docent MO-pedagogiek aan de Katholieke Leergangen te Tilburg en later aan de Nutsacademie te Rotterdam (1978 - 1988).

- Director of study van de postdoctorale leergang “Management van leren en ontwikkeling” van het TIAS (Tilburgs Instituut voor Academische Studies) (1986 – 2000).

- Geassocieerd Partner van Twynstra Gudde Management Consultants (2006 - 2007).

 

Bestuurlijke ervaring

Voorzitter onderwijscommissie Psychologie, Katholieke Universiteit Brabant (1986 – 1990).

- Lid van de reorganisatiecommissie van de subfaculteit psychologie van de Katholieke Universiteit Brabant (1985 - 1986).

Voorzitter lokaal partijbestuur Goirle van de PvdA (1985 – 1987)

- Lid gemeenteraad Goirle (1987-1990).

- Voorzitter vakgroep onderwijskunde, Katholieke Universiteit Nijmegen (1992 – 1998).

- Voorzitter van het subfaculteitsbestuur pedagogiek en onderwijskunde Katholieke Universiteit Nijmegen (1995 – 1998).

- Onderzoeksdirecteur Nijmeegse school voor Pedagogiek en onderwijskunde (NUOVO) (1998-2001)

- Organisator van de postmaster-leergang Leren, Ontwikkelen en Veranderen, Raboud Universiteit Nijmegen (2005 – heden).

- President van de European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) (1993-1995).

- Organisator van internationale conferenties (EARLI en EHRD).

- Organisator van nationale conferenties (Onderwijsresearchdagen).

- Directeur Expertisecentrum ICT en onderwijs (2001-2010)

- Lid Wetenschappelijk Technische Raad van SURF (2001- 2008)

- Bestuurslid Stichting ICT op School (2002 – 2006)

- Voorzitter van de beoordelingskamers van de NWO Programma Raad Onderwijs Onderzoek (PROO) (1999 – 2005).

Gegenereerd op 2018-09-18 15:44:50

Hieronder vindt u een overzicht van Robert-Jan Simons’ publicaties. Voor een overzicht met citaties erbij click hier.

Voor een overzicht van full text publicaties van Robert-Jan Simons in Narcis.nl click here.

 

5 Recente kernpublicaties van P.R.J. Simons

Voerman, L., Meijer, P.C., Korthagen, F.A.J. & Simons, P.R.J. (2012). Types and frequencies of feedback interventions in classroom interaction in secondary education. Teaching and Teacher Education28, 1107-1115.

Groot, E. de, Berg, B.A.M. van den, Endedijk, M.D., Beukelen, P. van & Simons, P.R.J. (2011). Critically reflective work behavior within autonomous professionals' learning communities. Vocations and Learning, 4, 41-62.

Beemt, A.A.J. van den, Akkerman, S.F. & Simons, P.R.J. (2010). The use of interactive media among today's youth: Results of a survey. Computers in Human Behavior, 26, 1158-1165.

Pol, J. van der, Admiraal, W.F. & Simons, P.R.J. (2010). Integrating an evaluation function in online anchored discussion to increase the local relevance of replies. Computers in Human Behavior, 26(3), 288-295.

Zitter, I., Bruijn, E. de, Simons, R.J. & Cate, O.Th.J. ten (2012). The role of professional objects in technology-enhanced learning environments in higher education. Interactive Learning Environments, 20, 119-140.

 

Publicaties P.R.J. Simons 1972 tot 2012 (ingedeeld naar taal, type publicaties en jaartal)

Journal articles in English

2012

Akkerman, S., Admiraal, W. & Simons, P.R.J. (2012). Unity and diversity in a collaborative research project. Culture & Psychology, 18(2), 227-252.

Brouwer, P., Brekelmans, M., Nieuwenhuis, A.F.M. & Simons, P.R.J. (2012). Communities of practice in the school workplace. Journal of educational administration, 50, 346-364.

Brouwer, P., Brekelmans, M., Nieuwenhuis, A.F.M. & Simons, P.R.J. (2012). Community development in the school workplace. International Journal of School Management, 26, 403-418.

Brouwer, P., Brekelmans, M., Nieuwenhuis, A.F.M. & Simons, P.R.J. (2012). Fostering teacher community development: a review of design principles and a case study of an innovative interdisciplinary team. Learning Environments Research, 15, 319-344.

Groot, E. de, Jaarsma, A.D.C., Endedijk, M., Mainhard, M.T., Lam, I., Simons, R.J. & Beukelen, P. van (2012). Critically reflective work behavior of healthcare professionals: A model for critically reflective work behavior. Journal of Continuing Education in the Health Professions, 32, 48-57.

Poldner, E., Simons, P.R.J., Wijngaards, G. & Schaaf, M.F. van der (2012). Quantitative content analysis procedures to analyse students’ reflective essays: A methodological review of psychometric and edumetric aspects. Educational Research Review, 7. 19-37.

Voerman, L., Meijer, P.C., Korthagen, F.A.J. & Simons, P.R.J. (2012). Types and frequencies of feedback interventions in classroom interaction in secondary education. Teaching and Teacher Education, 28, 1107-1115.

Zitter, I., Bruijn, E. de, Simons, R.J. & Cate, O.Th.J. ten (2012). The role of professional objects in technology-enhanced learning environments in higher education. Interactive Learning Environments, 20, 119-140.

2011

Beemt, A.A.J. van den, Akkerman, S.F. & Simons, P.R.J. (2011). Considering young people's motives for interactive media use. Educational Research Review, 6, 55-66.

 

Beemt, A van den, Akkerman, S.F. & Simons, R.J. (2011). Patterns of interactive media use among contemporary youth. Journal of Computer Assisted Learning, 27, 103-118.

 

Groot, E. de, Berg, B.A.M. van den, Endedijk, M.D., Beukelen, P. van & Simons, P.R.J. (2011). Critically reflective work behavior within autonomous professionals' learning communities. Vocations and Learning, 4, 41-62.

 

Zitter, I., Bruijn, E. de, Simons, P.R.J. & Cate, Th.J. ten (2011). Adding a design perspective to study learning environments in higher education. Higher Education, 61, 371-386.

  

2010

 

Van der Beemt, A.A.J., Akkerman, S.F. & Simons, P.R.J. (2010). Pathways in interactive media practices among young people. Learning, Media and Technology, 4, 419-434.

 

Van der Beemt, A.A.J., Akkerman, S.F. & Simons, P.R.J. (2010). The use of interactive media among today's youth: Results of a survey. Computers in Human Behavior, 26, 1158-1165.

 

Van der Pol, J., Admiraal, W.F. & Simons, P.R.J. (2010). Integrating an evaluation function in online anchored discussion to increase the local relevance of replies. Computers in Human Behavior, 26(3), 288-295.

  

2009

 

Leijen, Ä., Lam, I., Simons, P.R.J. & Wildschut, L. (2009). Difficulties teachers report about students' reflection: lessons learned from dance education. Teaching in Higher Education, 14(3), 315-326.

 

Leijen, Ä., Lam, I., Wildschut, E.M.M., Simons, P.R.J. & Admiraal, W.F. (2009). Streaming video to enhance dance education students' reflection in dance education. Computers & Education, 52(1), 169-176.

 

Zitter, I., Kinkhorst, G, Simons, R.J. & Cate, Th.J. ten (2009). In search of common ground: A task conceptualization to facilitate the design of (e)learning environments with design patterns. Computers in Human Behavior, 25(5), 999-1009.

  

2008

Berings, M.G.M.C., Poell, R.F. & Simons, P.R.J. (2008). Dimensions of on the job learning styles. Applied Psychology: An International Review, 57, 417-440.

 

Doornbos, A.J., Simons, R.J. & Denessen, E. (2008). Relations between characteristics of work place practices and types of informal work-related learning: a survey among Dutch police. Human Resource Development Quarterly, 19(2), 129-151.

 

Leijen, Ä., Lam, I., Simons, P.R.J. & Wildschut, L. (2008). Pedagogical practices of reflection in tertiary dance education. European Physical Education Review, 14(2), 223-241.

 

Leijen, Ä., Admiraal, W.F., Wildschut, L. & Simons, P.R.J. (2008). Pedagogy before technology: what should an ICT intervention facilitate in practical dance classes? Teaching in Higher Education, 13(2), 219-231.

 

Leijen, Ä., Admiraal, W., Wildschut, L. & Simons, P.R.J. (2008). Students' perspectives on e-learning and the use of a virtual learning environment in dance education. Research in Dance Education, 9(2), 147-162.

 

Pol, J. van der, Berg, B.A.M. van den, Admiraal, W.F. & Simons, P.R.J. (2008). The nature, reception, and use of online peer feedback in higher education. Computers & Education, 51(4), 1804-1817.

 

Simons, P.R.J. & Ruijters, M.P.C (2008). Varieties of work related learning. International Journal of Educational Research, 47, 241-251.

 

Wildschut, E.M.M., Leijen, A, Admiraal, W. & Simons, P.R.J. (2008). Students’ perspectives on e-learning and the use of a virtual learning environment in dance education. Research in Dance Education: Innovations in Arts Practice, 9(2), 147-162.

 

2007

Akkerman, S., Overdijk, M., Admiraal, W. & Simons, R.J. (2007). Beyond imprisonment of meaning: Technology facilitating redefining. Computers in Human Behavior, 23, 2998-3011.

 

Akkerman, S., Bossche, P. van den, Admiraal, W., Gijselaers, W., Segers, M., Simons, R.J. & Kirschner, P.A. (2007). Reconsidering group cognition: From conceptual confusion to a boundary area between cognitive and socio-cultural perspectives? Educational Research Review, 2, 39-63.

 

Berings, M.G.M.C., Poell, R.F., Simons, P.R.J. & Veldhoven, M.J.P.M. van (2007). The development and validation of the on-the-job learning style questionnaire for the nursing profession. Journal of Advanced Nursing, 58(5), 480-492.

 

Laat, M. de, Lally, V., Lipponen, L. & Simons, R.J. (2007). Online teaching in networked learning communities: a multi-method approach to studying the role of the teacher. Instructional Science, 35(3), 257-286.

 

2006

Akkerman, S., Admiraal, W., Simons, R.J. & Niessen, T. (2006). Considering diversity: Multivoicedness in international academic collaboration. Culture & Psychology, 12(4), 461-485.

 

Berings, G.M.C., Doornbos, A.J. & Simons, P.R.J. (2006). Methodological practices in on-the-job learning research. Human resource development international, 9(3), 333-363.

 

Laat, M. de, Lally, V., Simons, R.J. & Wenger, E. (2006). A selective analysis of empirical results of networked learning research in higher education: questing for coherence. Educational Research Review, 1(2), 99-111.

 

Laat, M. de, Lally, V., Lipponen, L. & Simons, R.J. (2006). Analysing student engagement with learning and tutoring activities in networked learning communities: a multi-method approach. International Journal of Web Based Communities, 2, 394-412.

 

Pol, J. van der, Admiraal, W. & Simons, P.R.J. (2006). Context enhancement for co-intentionality and co-reference. AI and Society, 20, 301-313.

 

Pol, J. van der, Admiraal, W. & Simons, P.R.J. (2006). The affordance of anchored discussion for the collaborative processing of academic texts. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 1(3), 339-357.

 

2005

Berings, G.M.C., Poell, R.F. & Simons, P.R.J. (2005). Conceptualising on-the-job learning styles. Human Resource Development Review, 4, 373-400.

 

Rubens, W., Emans, B., Leinonen, T., Skarmeta, A.G. & Simons, P.R.J. (2005). Design of web-based collaborative learning environments. Translating the pedagogical learning principles to human computer interface. Computers and Education, 45(3), 276-294.

 

Simons, P.R.J. (2005). Theories of unconscious learning confronted. European Journal of School Psychology, 3(1), 41-55.

 

2004

Doornbos, A.J., Bolhuis, S. & Simons, P.R.J. (2004). Modeling work-related learning on the basis of intentionality and development relatedness: A non-educational perspective. Human Resource Development Review, 3(3), 250-274.

 

Schee, J. van der, Simons, R.J., Rijborz, D. & Straatemeier, M. (2004). Effects of systematic variation in the training of students' research skills. Curriculum and teaching, 19(2), 5-17.

 

Simons, P.R.J. & Bolhuis, S. (2004). Constructivist learning theories and complex learning environments. Oxford Studies in Comparative Education, 13(1), 13-25.

  

2003

Laat, M.F. de & Simons, P.R.J. (2003). Collective learning: theoretical perspectives and ways to support networked learning. European Journal for Vocational Training, 27, 13-24.

 

Simons, P.R.J., Germans, J. & Ruijters, M. (2003). Forum for organisational learning: combining learning at work, organisational; change and training in new ways. Journal of European Industrial Training, 27(1), 41-48.

 

1977- 2002

Ligorio, M.B., Talamo, A. & Simons, P.R.J. (2002). Synchronic tutoring of a virtual community. Mentoring & tutoring, 10, 137-152.

 

Biemans, H.J.A., Deel, O.R. & Simons, P.R.J. (2001). Differences between successful and less successful students while working with the CONTACT-2 strategy. Learning and Instruction, 11, 265-282.

 

Simons, P.R.J. (1999). Transfer of learning: paradoxes for learners. International Journal of Educational Research, 31, 577-589.

 

Simons, P.R.J. (1999). Three ways to learn in a new balance. Life long learning in Europe (LlinE), 1, 14 - 23.

 

Simons, P.R.J. (1997). From romanticism to practice in learning. Life Long learning in Europe (LlinE), 1.

 

Biemans, H.J.A. & Simons, P.R.J. (1996). Contact-2: a computer-assisted instructional strategy for promoting conceptual change. Instructional Science, 24, 157-176.

 

Biemans, H.J.A. & Simons, P.R.J. (1996). Computer-assisted instruction and conceptual change. Educational Research and Evaluation, 2, 81-108.

 

Biemans, H.J.A. & Simons, P.R.J. (1995). How to use preconceptions? The contact strategy dismantled, European Journal of Psychology of Education, 10, 243-259.

 

Simons, P.R.J. (1995). Coordinated approach. Best Practice Learning Organisations, 1, 15-20.

 

Simons, P.R.J. (1995). Learning in organisations, Compartomento organizacional e Gestao, 1, 173-186.

 

Biemans, J.H.A., & Simons, P.R.J. (1992). Learning to use a word processor with concurrent computer-assisted instruction. Learning and Instruction, 2, 321-338.

 

Simons, P.R.J., & Jong, F.P.C.M. de (1992). Self-regulation and computer aided instruction. Applied Psychology: an international review, 41, 333-346.

 

Teurlings, C.J., & Simons, P.R.J. (1992). Effects of the use of Leittexts in learning to use wordprocessors. Journal of European Industrial Training, 16, 29-38.

 

Simons, P.R.J. (1989). Modifying the regulation processes of learning: two exploratory studies. Canadian Journal for Educational Communication, 18, 29-48.

 

Jong, F.P.C.M. de, & Simons, P.R.J. (1988). Self-regulation in text-processing. European Journal of Psychology of Education, 3, 177-190.

 

Simons, P.R.J. (1984). Instructing with analogies. Journal of Educational Psychology, 76, 513-527.

 

Simons, P.R.J. (1983). How we should control time on task - or should we? Instructional Science, 11, 357-372.

 

Simons, P.R.J. , & Klaassen, M. (1977). Children's conceptions and use of rules of distributive justice. International Journal of Behavioural Development, 2, 253-267.

 

Book chapters in English

 

Simons, P.R.J. (2012). Unconscious and conscious learning. In N.M. Seel (Ed.), Encyclopedia of the learning sciences (pp. 3361-3366). New York: Springer.

Simons, P.R.J. (2008). Learning through computer gaming. In L. de Caluwé,  G.J. Hofstede &  V. Peters (Eds.), Why do games work? In search of the active substance (pp. 91-103). Deventer: Kluwer.

 

Simons, R.J. & Laat, M. de (2006). E-pedagogies for networked learning. In L. Verschaffel, F. Dochy, M. Boekaerts & S. Vosniadou (Eds.), Instructional psychology: past, present and future trends. Sixteen essays in honour of Erik de Corte (Advances in learning and instruction series) (pp. 239-255). Amsterdam: Elsevier.

 

Simons, P.R.J. (2006). Learning and ICT in the learning economy/learning society. In M. Kuhn, M. Tomassini & P.R.J. Simons (Eds.), Towards a knowledge based economy? Knowledge and learning in European educational research (pp. 187-208). New York: Peter Lang.

 

Simons, P.R.J. & Ruijters, M.C.P. (2004). Learning professionals: Towards an integrated model. In H.P.A. Boshuizen, R. Bromme & H. Gruber (Eds.), Professional learning: Gaps and transitions on the way from novice to expert (Innovation and change in professional education) (pp. 207-229). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

 

Talamo, A., Ligorio, M.B. & Simons, R.J. (2003). How do we innovate by researching? The role of research projects for the development of ICT-based educational practice. In M. Barajas (Ed.), Learning innovations with ICT: socio-economic perspectives in Europe (pp. 85-97). Barcelona: Edicions Universitat Barcelona.

 

Simons, P.R.J. (2001). Six key questions for complex learning environments. In H. Kremer & P.F.E. Sloane (Eds.), Konstruktion, Implementation and Evaluation komplexer Lehr-Lern-Arrangements. Fallbeispiele aus Öesterreich, den Niederlanden und Deutschland im Vergleich (pp. 173-186). Paderborn: Eusl.

 

Simons, P.R.J. & Ruijters, M.C.P. (2001). Work-related learning: elaborate, extend, and externalise. In W.J. Nijhof & L.F.M. Nieuwenhuis (Eds.), The dynamics of VET and HRD systems (pp. 101-114). Enschede: Twente University Press.

 

Simons, P.R.J., Linden, J.L. van der & Duffy, T. (2000). New learning: three ways to learn in a new balance. In P.R.J. Simons, J.L. van der Linden & T. Duffy (Eds.), New Learning (pp. 1-18). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

 

Simons, P.R.J. (2000). Towards a constructivistic theory of self-directed learning. In G. Straka (Ed.), Self-learning. Münster / New York: Waxman.

 

Simons, P.R.J. (in press; 2000). Various kinds of life long learning. In F.Achtenhagen (Ed.), lebenslanges Lernen im Beruf – seine Grundlegung im Kindes- und Jugendalter, band 4: Formen und Inhalte von lernprozessen (pp 23- 38). Opladen: Leske + Budrich.

 

Van Hout-Wolters, B., Simons, P.R.J., & Volet, S. (2000). Active learning: self-directed learning and independent work. In P.R.J. Simons, J. van der Linden, & T. Duffy, (Eds.). New learning. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

 

Biemans, H. J. A., & Simons, P. R. J. (1999). Computer-assisted instructional strategies for promoting conceptual change. In W. Schnotz, S. Vosniadou, & M. Carretero (Eds.), New perspectives on conceptual change (pp. 247-262). Oxford (UK): Elsevier Science (Advances in learning and instruction series).

 

Simons, P. R. J. (1998). Paradoxes in learning and teaching (research report). Nijmegen: Vakgroep Onderwijskunde/Katholieke Universiteit Nijmegen (The J.H.G.I. Giesbers on Education, Number 4).

 

Simons, P. R. J. (1998). Travelling versus trekking metaphors for learning in companies: a paradox (research report). Nijmegen: Onderwijskunde/Katholieke Universiteit Nijmegen (The J.H.G.I. Giesbers Reports on Education, Number 5).

 

Simons, P.R.J. (1997). Definitions and theories of active learning. In: D. Stern & G.L. Huber (Eds.) Active learning for students and teachers (pp. 19-39). Frankfurt am Main: Lang.

 

Oxtoby, B., Belet, D., & Simons, P.R.J. (1996). Learning as a corporate marketing strategy. In: T. Campbell & V. Tran (Eds.), Growth through learning (pp. 132-142). Copenhagen: ECLO.

 

Simons, P.R.J. (1996). Metacognition. In: E. De Corte and F.E. Weinert (Eds.). International encyclopedia of developmental and instructional psychology (pp. 436-441). Oxford: Pergamon.

 

Simons, P.R.J. (1996). Metacognitive strategies. In: E. De Corte and F.E. Weinert (Eds.). International encyclopedia of developmental and instructional psychology (pp. 441-445). Oxford: Pergamon.

 

Simons, P.R.J. (1995). New roles for HRD-officers and managers in learning. In T. Campbell & V. Duperret-Tran (Eds.), Best practices in learning organisations: measuring the reality (pp. 275-293). La Hulpe: European Consortium for the Learning Organisation.

 

Withagen, V.W. & Simons, P.R.J. (1995). Teachers and students as active learners in The Netherlands. Nijmegen: ITS.

 

Simons, P.R.J. (1994). Metacognition, In T. Husén & T.N. Postletwaite (Eds.), International encyclopedia of education. (3784-3788). Oxford: Pergamon Press.

 

Simons, P.R.J. (1994). Metacognitive Strategies, Teaching and Testing for, In T. Husén & T.N. Postletwaite (Eds.), International encyclopedia of education. (3788-3792). Oxford: Pergamon Press.

 

Simons, P.R.J. (1994).How natural, situated and skill-oriented is anchored instruction? In: B.P.M. Creemers and G.J. Reezigt (Eds.), New Directions in Educational Research. (pp. 63-70). Groningen: ICO.

 

Liew-On M.M., & Simons, P.R.J. (1993). Development of a computerized test for reflectivity/impulsivity. In: F.J. Maarse, A.E. Akkerman, A.N. Brand, L.J.M. Mulder, M.J. van der Stelt (Red.), Computers in Psychology, Tools for experimental and applied psychology (pp. 195-204). Lisse: Swets & Zeitlinger.

 

Simons, P.R.J. (1993). The promotion of transfer of learning to work setting. In: E. Ropo & R. Jaakola (Eds.) Developing education for lifelong learning (pp. 41-61). Tampere: University of Tampere.

 

Simons, P.R.J. (1993). Constructive learning: The role of the learner. In T.M. Duffy, J. Lowyck, D.H. Jonassen (Eds.), Designing environments for constructive learning (pp. 291-313). Berlin: Springer.

 

Jong, F.P.C.M de, Simons, P.R.J. (1991). Training metacognitive processes of self-regulated learning. In B.Y.L. Wong (Ed.), Contemporary intervention research in learning disabilities (pp. 115-133). New-York: Springer.

 

Simons, P.R.J. (1992). Learning to learn. In A.C. Tuijnman & M. van der Kamp (Eds.), Learning across the lifespan: theories, research, policies, (pp. 159-172). Oxford: Pergamon.

 

Simons, P.R.J., & Liew-On, M. (1991). Breath of orientation: individual differences and training. In M. Carretero, M. Pope, R.J. Simons, & J.I. Pozo (Eds.), Learning and instruction: European Reasearch in an international context, vol3 (pp. 435-450). Oxford: Pergamon.

 

Jong, F.P.M.C. de, & Simons, P.R.J. (1990). Cognitive and metacognitive processes of self-regulated learning. In J.M. Pieters, P.R.J. Simons, & L. de Leeuw (Red.), Research on computer-based instruction. Lisse: Swets & Zeitlinger.

 

Simons, P.R.J. (1989). Learning to learn. In P. Span, E. de Corte, & B. van Hout-Wolters (Red.). Onderwijsleerprocessen (pp. 15-25). Lisse: Swets & Zeitlinger.

 

Simons, P.R.J., & Beukhof, G. (1987). The regulation of learning. In P.R.J. Simons & G. Beukhof (Eds.), Regulation of Learning (pp. 3-11). Den Haag: SVO-Selecta.

 

Simons, P.R.J. & Lodewijks, J.G.L.C. (1987). Regulatory cognitions during learning from texts. In E. de Corte, H. Lodewijks, R. Parmentier and P. Span (Eds.). Learning and instruction (pp. 357-368). Leuven: Pergamon.

 

Leeuw, L. de, Simons, P.R.J., & Beukhof, G. (1986). Research on learning and instruction in the Netherlands. In G. Beukhof & P.R.J. Simons (Eds.), German and Dutch Research on learning and instruction (pp. 27-41). Den Haag: SVO-Selecta.

 

Simons, P.R.J., & Vermunt, J.D.H.M. (1986). Self-regulation in knowledge acquisition: a selection of Dutch research. In G. Beukhof en P.R.J. Simons (Eds.), German and Dutch research on learning and instruction, (pp. 101-135). Den Haag: SVO-Selectra-reeks.

 

Simons, P.R.J. (1982). Concrete analogies as aids in learning from text. In A. Flammer & W. Kintsch (Eds.), Discourse processing (pp. 462-471). Amsterdam: North-Holland.

 

Book editorships (English)

 

Kuhn, M., Tomassini, M. & Simons, P.R.J. (Eds.). (2006). Towards a knowledge based economy? Knowledge and learning in European educational research. New York: Peter Lang.

 

Simons, P.R.J., Linden, J.L. van der & Duffy, T. (Eds.). (2000). New Learning. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

 

Carretero, M., Pope, M., Simons, R.J., & Pozo, J.I. (Eds.) (1991). Learning and instruction; European Research in an international context, vol. 3. Oxford: Pergamon

 

Pieters, J.M., Simons, P.R.J., & Leeuw, L. de (Eds.) (1990). Research on computer-based instruction. Lisse: Swets & Zeitlinger.

 

Pieters, J.M., Breuer, K., & Simons, P.R.J. (Eds.) (1990). Learning environments: contributions from Dutch and German Research. Berlin: Springer.

 

Simons, P.R.J., & Beukhof, G. (Eds.) (1987). Regulation of learning. Den Haag; SVO-Selecta.

 

Beukhof, G., & Simons, P.R.J. (Eds.) (1986). German and Dutch Research on learning and instruction. Den Haag: SVO-Selecta.

 

 

Journal publications in Dutch

 

van Loo, M. & Simons, P.R.J. (2011). Is het leren van leerlingen voorgoed en grondig veranderd? In M. Van Loo, R.J. Simons, A. Van den Beemt & J. Jeukendrup (Eds.), ICT-toepassingen in de didactiek van het voortgezet onderwijs: Mogelijkheden en beperkingen Vol. 82. Meso focus (pp. 9-18). Deventer: Kluwer.

 

van Loo, M., Simons, P.R.J., van den  Beemt, A. & Jeukendrup, J. (2011). ICT-toepassingen in de didactiek van het voortgezet onderwijs: Mogelijkheden en beperkingen (Meso Focus, 82). Deventer: Kluwer.

 

Simons, P.R.J. (2011). De rol van onderwijsmanagement bij digitalisering van het onderwijs. In M. Van Loo, R.J. Simons, A. Van den Beemt & J. Jeukendrup (Eds.), ICT-toepassingen in de didactiek van het voortgezet onderwijs: Mogelijkheden en beperkingen Vol. 82. Meso focus (pp. 59-70). Deventer: Kluwer.

 

Ruijters, M.C.P., Simons, P.R.J. & Veldkamp, O.J.W. (2009). Duurzaam lerende organisaties: leidt uw organisatieontwikkeling tot uitputting of veerkracht? Tijdschrift voor HRM, 12, 66-81.

 

 

Simons, P.R.J. (2009). Epiloog: ontwikkelen versus leren. Develop, 5(3), 91-96.

 

Simons, P.R.J. (2008). Een commissie op de stoel van de onderwijswetenschappen. TH&MA : Tijdschrift voor Hoger Onderwijs & Management, 15(3), 17-19.

 

Baeten, J. & Simons, R.J. (2007). Nieuwe oplossingen voor oude problemen. Virtual Action Learning en de centrale onderwijsdilemma's. Opleiding en Ontwikkeling, 20(5), 15-19.

 

Simons, R.J. (2007). Contouren van informeel leren. Leren in Organisaties, 7(12), 19-21.

 

Simons, P.R.J. (2007). Leren en instructie: in de ban van het nieuwe leren. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 25(3), 187-197.

 

Lam, I., Rubens, W. & Simons, P.R.J. (2006). Hebben elektronische leeromgevingen hun langste tijd gehad of toch niet? TH&MA, 13(2), 35-39.

 

Onstenk, J. & Simons, P.R.J. (2006). Heeft de werkplek nu wel of niet leerpotentieel? Nabeschouwing. Pedagogische Studiën, 83(5), 410-415.

 

Ruijters, M.C.P. & Simons, P.R.J. (2006). Het leerlandschap van organisaties. Develop,2, 54-63.

 

Simons, R.J. (2006). Hoe je een karikatuur van het nieuwe leren om zeep helpt. Pedagogische Studiën, 83(1), 81-85.

 

Simons, P.R.J. & Weert, T.J. van (2006). Studenten: de kenniswerkers van morgen. TH&MA, 13(2), 19-28.

 

Ruijters, M.C.P. & Simons, P.R.J. (2004). "Training? Ik spring liever in het diepe!" Voorkeuren in het leren serieus nemen. Leren in Ontwikkeling, 6, 28-31.

 

Simons, P.R.J. (2003). Digitale didactiek. HRD Thema, 10, 19-25.

 

Simons, R.J. (2003). Eindelijk aandacht voor didactiek van e-learning. HRD Thema, 4(3), 18-26.

 

Simons, P.R.J. (1999). Competentieontwikkeling: van behaviorisme en cognitivisme  naar sociaal-constructivisme: epiloog. Opleiding en Ontwikkeling, 12, 41-46.

 

Simons, P.R.J. (1999). De rol van informatie en communicatietechnologie in het onderwijs: een constructivistische versie, Mesomagazine, 105, 2 - 9.

 

Simons, P.R.J. (1999). Levenslang leren over het milieu. Extra impuls. Natuur en milieu- educatie 1996 - 1999, 25 - 29.

 

Simons, P. R. J., & Zuylen, J. G. G. (1999). Leren en leren leren in het studiehuis. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 17 (1), 55-68.

 

Verschaffel, L., & Simons, P. R. J. (1998). Hoe modern is de denkpsychologie van F.W. Prins? In N. Verloop (Red.), 75 jaar Onderwijs en Opvoeding. 75 jaar Pedagogische Studiën (pp. 221-231). Groningen: Wolters-Noordhoff.

 

Simons, P.R.J. (1997). Ontwikkeling van leercompetenties. Opleiding & Ontwikkeling, 10, 17-20.

 

Simons, P.R.J. (1996). Goed doceren is goed laten leren. Onderzoek van Onderwijs, 25, 1, 8-9.

 

Nijhof, W.J. & Simons, P.R.J. (1995). Opleiden in arbeidsorganisaties, Pedagogische Studiën, 72, 2-8.

 

Simons, P.R.J. (1995). Leren in arbeidsorganisaties: dichotomieën of evenwichten? Opleiding en ontwikkeling, 4, 5-10.

 

Simons, P.R.J. (1994). Leren en instructie in en buiten de school. In: L. Verschaffel (Ed.), Annual meeting of the americal educational research association, New Orleans, april 4-8, 1994. Pedagogische Studiën, 5, 375-392.

 

Simons, P.R.J. (1994). Wordt het inkopen van opleidingen een stuk simpeler in 1994? Boekbespreking: Inkoopgids Bedrijfsopleidingen. Opleiding en ontwikkeling, 7, 36-38.

 

Simons, P.R.J., & Kluvers, C. (1994). Tussen verantwoordelijkheid geven en nemen. Over onderwijs dat ontwikkeling bevordert, Mesomagazine, 15, 2-10.

 

Simons, P.R.J. (1993). Gedragsvoornemens na een opleiding. Boekbespreking proefschrift M. Den Ouden, Transfer na bedrijfsopleidingen. Opleiding en Ontwikkeling, 6, 54-56.

 

Simons, P.R.J. (1993). Docenten en leerlingen afrekenen op vaardigheidsdoelen, algemene vaardigheden, moeilijk te realiseren in onderwijsproces. Profiel ,10, pp. 8 - 9.

 

Simons, P.R.J. (1993). De BVE-docent als leerprocesbegeleider. In: A. Marijnissen & L. Teerling (Red.), Congresbundel "Docent Centraal". BVE-extra, 1, 17-25.

 

Simons, P.R.J. (1992). De toepassing van transfer-bevorderende maatregelen in arbeidsorganisaties. Tijdschrift voor Onderwijs Research, 17, 28-39.

 

Simons, P.R.J. (1992). De relatie tussen onderzoek en beleid opgevat als een transferprobleem. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 10, 242-251.

 

Simons, P.R.J. (1992). Ruimte om actief iets anders te leren. Een verlengde schooldag met ‘huiswerkvrij’ onderwijs. Vernieuwing tijdschrift voor onderwijs & opvoeding, 41, 30-35.

 

Simons, P.R.J., & Verschaffel, L. (1992). Transfer: onderzoek en onderwijs. Tijdschrift voor Onderwijsresearch, 17, 3-16.

 

Liew-on, M.M., & Simons, P.R.J. (1991). Ontwikkeling van een computergestuurde test voor reflectiviteit-impulsiviteit. Psychologie en computers, 8, 99-105.

 

Lowyck, J., & Simons, P.R.J. (1991). Zelfinstructie: een cognitief-psychologisch perspectief. Pedagogische Studiën, 68, 281-283.

 

Simons, P.R.J. (1991). Binding aan arbeid of transfer? Opleiding en Ontwikkeling, 4, 31-32.

 

Snoek, J., & Simons, P.R.J. (1989). Functies en taken van bedrijfsopleiders. Opleiding en Ontwikkeling, 2, 30-34.

 

Klerk, L.F.W. de, & Simons, P.R.J. (1988). Verslag van het EARA congres te New Orleans, onderdeel Onderwijsleerprocessen. Pedagogische Studiën, 65, 455-456.

 

Koerts, E.M., & Simons, P.R.J. (1988). Integraalrekening en metacognitie. Nieuwe Wiskrant, 7, 24-29.

 

Simons, P.R.J. (1988). Handelingpsychologie versus cognitivistische psychologie. Pedagogische Studiën, 65, 60-70

 

Simons, P.R.J. (1988). De FUNDES-procedure in onderwijsontwikkeling: Evaluatie van een procedure van onderwijsontwikkeling voor het leren probleemoplossen, bespreking van de dissertatie van C. Terlouw, Tijdschrift voor Onderwijsresearch, 13, 55-58.

 

Simons, P.R.J. (1988). Studeren en doceren aan het hoger onderwijs; bespreking van een boek van P.J. Janssen en H. de Neve. Pedagogisch Tijdschrift, 13, 481.

 

Klerk, L.F.W., de & Simons, P.R.J. (1987). Onderwijsleerprocessen. (Verslag van de AERA conferentie 1987). Pedagogische Studiën, 64, 654-458.

 

Simons, P.R.J. (1987). Leren zelfstandig te studeren. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 5, 60-66.

 

Simons, P.R.J. (1986). Metacognitie en zelfregulatie. Pedagogische Studiën, 63, 468-469.

 

Simons, P.R.J. (1986). Zelfregulatie bij het studeren: individuele verschillen en training. Los-contact, 14, 23-30.

 

Vermunt, J.D.H.M., & Simons, P.R.J. (1986). Leerstijlen en studiestrategieën in het hoger onderwijs. Onderzoek van Onderwijs, 2, 31-35.

 

Vermunt, J.D.H.M., Lodewijks, J.G.L.C., & Simons, P.R.J. (1986). Hardop-denken als onderzoeksmethode naar regulatieprocessen bij tekstbestudering. Tijdschrift voor Onderwijsresearch, 11, 187-202.

 

Simons, P.R.J., Lodewijks, J.G.L.C., & Klerk, L.F.W. de (1984). Flexibiliteit in het studeergedrag van brugklasleerlingen. Gedrag, 12, 45-58.

 

Simons, P.R.J. (1982). Functies van beeldspraak in studieteksten. Toegepaste Taalkunde in artikelen, 13, 81-97.

 

Simons, P.R.J., Klerk, L.F.W. de, & Lodewijks, J.G.L.C. (1981). Aptitude Treatment Interacties tussen veld(on)afhankelijkheid en onderwijskenmerken. Nederlands Tijdschrift voor Psychologie, 36, 317-326.

 

Simons, P.R.J. (1979). Kohlberg en onderwijs. Pedagogische Studiën, 56, 77-81 en 91.

 

Book chapters in Dutch 

Simons, P.R.J. (2012). Leerstijlen - [David A. Kolb]. In M.C.P. Ruijters & P.R.J. Simons (Eds.), Canon van het leren (pp. 325-337). Deventer: Kluwer.

Simons, P.R.J. (2012). Nieuwsgierigheid - [Daniel E.Berlyne]. In M.C.P. Ruijters & P.R.J. Simons (Eds.), Canon van het leren (pp. 421-431). Deventer: Kluwer.

Simons, P.R.J. & Zuylen, J.G.G. (2011). Leiding geven aan digitalisering van het onderwijs en professionalisering van docenten. In J. Van Doren & K. Van Herpen (Eds.), De gedigitaliseerde wereld in de school: Een succesvolle invoering (pp. 42-50). Utrecht: VO-raad.

Simons, P.R.J. (2010). Leermateriaal ondersteunt het leren. In J. van Dooren, K. van Herpen, J. Scholten, W. Wijnen & J. Zuylen (Eds.), De kwestie: Vo-content sterk door samenwerking (pp. 38-41). Utrecht: VO-raad.

 

R.Klarus en P.R.J. Simons (2009). Epiloog. In R.Klarus en R.J. Simons (Red.). Wat is goed onderwijs: bijdragen uit de psychologie (pp. 177-199). Den Haag: Lemma

 

Simons, P.R.J., & Klarus, R. (2009). Inleiding. In R.Klarus en R.J. Simons (Red.). Wat is goed onderwijs: bijdragen uit de psychologie (pp. 9-14). Den Haag: Lemma

 

Simons, P.R.J., & Ruijters, M.C.P. (2009). Betekenis geven aan leren. In R.Klarus en R.J. Simons (Red.). Wat is goed onderwijs: bijdragen uit de psychologie (pp. 15-32). Den Haag: Lemma

 

Berg, M. van den & Simons, R.J. (2007). Wat weten we over gaming in het PO en VO? Zoetermeer: Stichting Kennisnet ICT op school.

 

Simons, P.R.J. (2006). Digitale didactiek als onderdeel van onderwijsvernieuwingen. In K. van Herpen, H. Verbeeten & J. Zuylen (Eds.), Inspirerende leeromgevingen en de functie van digitale technologie (pp. 25-41). Tilburg: De onderwijsvernieuwingscooperatie.nl.

 

Simons, P.R.J. (2006). Digitale didactiek als onderdeel van onderwijsvernieuwingen. Studiehuisreeks, 70, 25-41.

 

Simons, R.J. (2005). Paradoxen bij het (nieuwe) leren. In H. Wientjes & H. Tuithof (Eds.), Zij gaan naar school als gaan ze emigreren. Het nieuwe leren besproken op het IVLOS (pp. 7-12). Utrecht: IVLOS, Universiteit Utrecht.

 

Simons, P.R.J. (2005). Referentiekader ICT: De toegevoegde waarde van ICT in onderwijs en opleidingen. In E. Verboon, B. ter Heine & G. Kinkhorst (Eds.), Nieuwe praktijken: innovaties in paramedisch onderwijs (pp. 48-54). Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.

 

Ruijters, M.C.P. & Simons, P.R.J. (2004). Opleiding: wanneer werkt het en voor wie? In R. Kor (Ed.), Uitgelezen! (pp. 128-137). Amersfoort: Twynstra Gudde.

 

Simons, P.R.J. (2003). Competenties verwerven met en zonder instructie. In M. Mulder, H. Biemans, L. Nieuwenhuis, R. Poell & R. Wesselink (Eds.), Competentiegericht beroepsonderwijs. Gediplomeerd, maar ook bekwaam? (pp. 177-190). Groningen.

 

Simons, P.R.J. (2003). ICT in het onderwijs naar de derde fase? In R. Plugge (Ed.), De vruchten plukken: trends en visie (Informatie- en communicatietechnologie voor het onderwijs, deel 1) (pp. 39-41). Utrecht: Wetenschappelijk Technische Raad SURF.

 

Simons, P.R.J. (2003). ICT in het onderwijs naar de derde fase? In R. Plugge (Ed.), De Vruchten plukken: trends en visie (Informatie- en communicatietechnologie voor het onderwijs, deel 2) (pp. 150-177). Utrecht: Wetenschappelijk Technische Raad SURF.

 

Simons, P.R.J. (2003). Leren van docenten: een methodiek voor professionele ontwikkeling. In B. Creemers (Ed.), Handboek Schoolorganisatie (pp.1-11). Houten: Samsom.

 

Simons, P.R.J. (2003). Leren werken met ICT in het onderwijs. In Didaktiek van digitaal leren (Studiehuisreeks, 51) (pp. 47-56). Tilburg: Mesoconsult.

 

Simons, P.R.J. (2003). Op weg naar digitale didactiek. In Didaktiek van digitaal leren (Studiehuisreeks, 51) (pp. 7-17). Tilburg: Mesoconsult.

 

Simons, P.R.J. (2002). Digitale didactiek: hoe (kunnen) academici leren ICT te gebruiken in hun onderwijs (10 oktober). Inaugurele rede, Utrecht: IVLOS, Universiteit Utrecht.

 

Bolhuis, S. & Simons, P.R.J. (2001). Naar een breder begrip van leren. In J.W.M. Kessels & R.F. Poell (Eds.), Human resource development: organiseren van het leren (pp. 37-51). Houten: Samsom.

 

Laat, M. de, Poell, R., Simons, P.R.J. & Krogt, F. van der (2001). Organiseren van leren op de werkplek. In A. Wald & J. van der Linden (Eds.), Leren in perspectief (pp. 69-84). Leuven/Apeldoorn: Garant.

 

Linden, J.L. van der & Simons, P.R.J. (2001). Leren in perspectief. In A. Wald & J. van der Linden (Eds.), Leren in perspectief. Leuven/Apeldoorn: Garant.

 

Simons, P.R.J. (2001). Van opleiden naar human resource development. In B. van Gent & H. van der Zee (Eds.), Handboek human resource development (pp. 213-228). 's-Gravenhage: Elsevier Bedrijfsinformatie.

 

Simons, P.R.J. (2000). Lerend werken: tautologie of uitdaging? Opleiding en Ontwikkeling, 11, 1-8.

 

Bolhuis, S., & Simons, P.R.J. (1999). Leren en werken. Deventer: Kluwer.

 

Elshout-Mohr, M., Simons, P.R.J. (1999). Soorten studiewijzers. Gids voor onderwijsmanagement, december 1997 Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

 

Miedema, W. & Simons, P.R.J. (1999). Een checklist voor het kiezen van schoolboeken voor het studiehuis. Gids voor onderwijsmanagement, december 1997. Houten: Bohn Satffleu Van Loghum.

 

Simons, P.R.J. (1999). Een leerpsychologische analyse van medisch onderwijs. In G.W.G. Spaai, A.M.J.J. Verweij, R. Remmen, D.H.J.M. Dolmans, J.P.M. Denekens, E.P.L. Albersnagel & J.H. Dikkers (Red.) Gezond Onderwijs. Proceedings Gezond Onderwijs Congres 1998 (pp. 3-13). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.

 

Simons, P. R. J. (1999). Levenslang leren over het milieu. In M. Schaafsma, W. Ronken, H. Blanken, M. Ham, & M. Hermans  (Red.), NME met een duurzaam perspectief. Essaybundel bij de slotconferentie (pp. 25-29). Amsterdam: NCDO

 

Simons, P. R. J. (Ed.) (1999). Review studie Leren en instructie. Den Haag: NWO.

 

Simons, P.R.J. (1999). Competentiegericht leeromgevingen in organisaties en hoger beroepsonderwijs. In K. Schlusmans, R. Slotman, C. Nagtegaal & G. Kinkhorst Red.), Competentiegerichte leeromgeving (pp. 31 – 45). Heerlen: Open Universiteit.

 

Simons, P.R.J. (1999). Leervermogen: vaardigheden, belemmeringen, ontwikkeling. In P. Schramade (Red.), Handboek Effectief Opleiden, april. Den Haag: Delwel.

 

Simons, P.R.J. (1999). Krachtige leeromgevingen. Gids voor onderwijsmanagement, juni 1999. (pp. 1d/1-11). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum

 

Simons, P. R. J. (1999). Naar hoofdlijnen van een onderzoeksprogramma op het terrein Leren en Instructie. In P. R. J. Simons (Ed.), Review studie Leren en instructie (pp. 1-27). Den Haag: NWO..

 

Simons, P. R. J., & Lodewijks, J. G. L.C. (1999). Het nieuwe leren. Over wegen die leiden naar beter leren. In J. G. L.C. Lodewijks, & J. M. M. van der Sanden (Eds.), Op de student gericht. Een bundel opstellen over leren en studeren, opgedragen aan prof. dr. Len F.W. de Klerk (pp. 17-36). Tilburg: Tilburg Univ Press.

 

Simons, P. R. J. (1998). Divisie C: Learning and Instruction 1: Transfer. Kroniek: The Annual Meeting of the American Educational Research Association. Pedagogische Studiën, 75, 208-210, ISSN: 0165-0645.

 

Simons, P. R. J. (1998). Van opleiden naar leren (research report). Nijmegen: Vakgroep Onderwijskunde/Katholieke Universiteit Nijmegen (The J.H.G.I. Giesbers Reports on Education, Number 3).

 

Simons, P. R. J. (1998). De rol van informatie en communicatietechnologie in het onderwijs: een constructivistische visie (research report). Nijmegen: Vakgroep Onderwijskunde/Katholieke Universiteit Nijmegen (The J.H.G.I. Giesbers Reports on Education, Number 4).

 

Simons, P. R. J. (1998). Het verloop van leerprocessen. In Handboek Leerlingbegeleiding (pp. 2151-1-2151-21). Alphen a/d Rijn: Samsom.

 

Simons, P. R. J., Teurlings, C., & Mulder, M. (1998). Het leren van docenten in veranderende schoolorganisaties: een inleiding (research report). Nijmegen: Onderwijskunde/Katholieke Universiteit Nijmegen (The J.H.G.I. Giesbers Reports on Education, Number 6).

 

Simons, P. R. J., & Zuylen, J. G. G. (1998). Het kiezen van schoolboeken in het studiehuis. In P.R.J. Simons (Red.) Staalkaartenreeks, 6. Tilburg: MesoConsult.

 

Simons, P.R.J.,(1997). Een visie op professionaliteit. Als jet het de leerlingen laat doen.., naar een evenwichtiger rolverdeling tussen leraren en leerlingen. In P.R.J. Simons & J. Zuylen (Red.) Staalkaartenreeks, 2, 5-11, Tilburg: MesoConsult.

 

Simons, P.R.J. (1997). De school als lerende organisatie. In T. Bergen, A. Knoers & P. Sleegers (Red.), Perspectieven op de school in dynamische ontwikkeling (pp. 37-57). Alphen a/d Rijn: Samsom Tjeenk Willink

 

Simons, P.R.J. (1997). Lerende scholen, lerende docenten. The J.H.G.I. Giesbers Reports on education, 1, 1-14.

 

Simons, P.R.J. (1997). Naar een checklist voor het kiezen van schoolboeken voor het studiehuis. In M.Boekaerts, H. Lodewijks, R,J, Simons, W. Wijnen, & J. Zuylen, (Red.), Schoolboeken in het studiehuis. Studiehuisreeks, 15, 7-22 Tilburg: MesoConsult.

 

Germans, J. & Simons, P.R.J. (1996). Lerende organisaties. In J.J.J. van Dijck (Red.) Leiderschap bij grote veranderingen (pp. 193-217). Tilburg: Tilburg University press..

 

Heck, G. van, Simons, P.RJ., & Zuylen, J. (1996). Zelfwerkzaamheid en persoonlijkheid. In: P. Leenheer, P.R.J. Simons en J. Zuylen (Red.), Studiehuis in de steigers, (pp.15-35). Tiburg: MesoConsult.

 

Hieltjes, P.C. & Simons, P.R.J. (1996). Specifieke leer- en denkvaardigheden. Studiehuisreeks 11, (pp.5-29). Tilburg: MesoConsult.

 

Simons, P.R.J. (1996). Vakgebonden en algemene vaardigheden in het studiehuis. In M. Boekaerts, J.G.L.C. Lodewijks, P.R.J. Simons, W.H.F.W. Wijnen & J.G.G. Zuylen, (Red.). Studiehuisreeks 11, 5-29. Tilburg: MesoConsult.

 

Simons, P.R.J., Verbeeten, H.M.J.M. en Zuylen, J.G.G. (1996). Zelfstandig leren en huiswerk.  In: N. Deen (Red.), Handboek leerlingbegeleiding (pp. 2165-1 - 2165-24). Alphen aan de Rijn: Samsom.

 

Boekaerts, M. & Simons, P.R.J. (1995). Leren en instructie: Psychologie van de leerling en het leerproces. (2e herziene druk). Assen: Van Gorcum.

 

Simons, P.R.J. (1995). De leerling, In: J. Lowijck, & N. Verloop (Red.) Onderwijskunde: een kennisbasis voor professionals (pp. 14 - 43). Groningen: Wolters-Noordhoff.

 

Simons, P.R.J. (1995). Zelfstandig leren in het studiehuis, In: M. Boekaerts, J.G.L.C. Lodewijks, P.R.J. Simons, W.H.F.W. Wijnen, J.G.G. Zuylen (Red.) Studiehuisreeks, 1 Het studiehuis (pp. 37-47). Tilburg: MesoConsult.

 

Simons, P.R.J. (1995). Van zelfstandig werken tot zelfverantwoordelijk leren. In B. Van der Hulst, J. Stam, M. Wassenberg (Red.), Studiehuis, tweede fase onderwijs. Nijmegen: Montessoricollege.

 

Simons, P.R.J. (1995). Metacognitie en leren leren. In G.C. de Boer (Red.), Weet hoe je leert:metacognitieve vaardigheden in de basisvorming. Hoevelaken: CPS.

 

Simons, P.R.J. & Zuylen, J.G.G. (1995). Van zelfstandig werken naar zelf verantwoordelijk leren. In P.R.J. Simons & J.G.G. Zuylen (Red.), De didactiek van leren leren, Studiehuisreeks 4 (pp. 7-20). Tilburg: MesoConsult.

 

Zuylen, J.G.G. & Simons, P.R.J. (1995). Uitwerkingen van zelfwerkzaamheidsdidactiek. In P.R.J. Simons & J.G.G. Zuylen (Red.), De didactiek van leren leren, Studiehuisreeks 4 (pp. 21-38). Tilburg: MesoConsult.

 

Simons, P.R.J. (1994). Ruimte geven voor zelfstandig leren. In: P.R.J. Simons and J.G.G. Zuijlen (Eds.) Actief en zelfstandig studeren in de tweede fase, (pp. 175-200). Tilburg: MesoConsult.

 

Simons, P.R.J. (1994). Zelfstandig kunnen leren. In P.R.J.Simons en J.G.G. Zuylen (Red.),. Handboek huiswerk didactiek en geïntegreerd studievaardigheidsonderwijs (verkorte versie) (pp. 11-22). Tilburg: MesoConsult.

 

Simons, P.R.J. (1994). Leren leren: naar een nieuwe didactische aanpak. In P.R.J.Simons en J.G.G. Zuylen (Red.),. Handboek huiswerk didactiek en geïntegreerd studievaardigheidsonderwijs (verkorte versie) (pp. 23-36). Tilburg: MesoConsult

 

Simons, P.R.J. & Zuijlen, J.G.G. (1994). Onderzoek studielast van leerlingen in de tweede fase. In: P.R.J. Simons and J.G.G. Zuijlen (Eds.) Actief en zelfstandig studeren in de tweede fase, (pp. 201-210). Tilburg: MesoConsult.

 

Van der Hoeven-van Doornum, A.A., & Simons, P.R.J. (1994). Transfervermogen en instructie. Nijmegen: ITS.

 

Boekaerts, & Simons, P.R.J. (1993). Leren en instructie, Psychologie van de leerling en het leerproces. Assen: Dekker & van de Vegt.

 

Simons, P.R.J., & Thijssen, J.G.L. (1993). Opleiden in organisaties. In F. Kluytmans & C. Hancké (Red.), Leerboek Personeels Management (pp. 309-325). Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen, Open Universiteit.

 

Liew-On, M., & Simons, P.R.J., (1992). Een computer-gestuurde test voor het meten van reflectiviteit-impulsiviteit. In L. Plugge en H. Nuij (Red.), Psychologie en computers '88-'91 (pp. 123-130). Amsterdam: NIP.

 

Simons, P.R.J. (1992). Onderwijs en ontwikkeling. In R.F.W. Diekstra (Red.), Jeugd in ontwikkeling, (pp. 201-245). Den Haag: SDU-uitgeverij.

 

Simons, P.R.J. (1992). Leren denken, denkend leren. In H.J.M. Hoefnagels (Red.), Een goede raad, de leraar tussen onderwijs en arbeidsmarkt: verslag van het symposium ter gelegenheid van het afscheid van Prof.Dr. A.M.P. Knoers als voorzitter van de Onderwijsraad, (pp. 13-27). Rotterdam: Onderwijsraad.

 

Simons, P.R.J. (1992). Leren ziekenverzorgende te worden via een part-time opleiding: enkele onderwijskundige overwegingen. In A.J.C.M. de Jongh (Red.), De part-time opleiding tot ziekenverzorgende, (pp. 16-24). Rotterdam: De Schans.

 

Teurlings, C.J., & Simons, P.R.J. (1992). Effecten van het gebruik van de Leittextmethode bij het leren tekstverwerken. In M. Mulder (Red.), Scholing en opleiding voor het bedrijfsleven (pp. 107-128). Lisse: Swets & Zeitlinger.

 

Gunther-Moor, L., Dijkman, T., & Simons, P.R.J. (1991). Opleiden voor de Nederlandse politie: een onderzoek aan de vooravond van de regiovorming. Lochem: Van den Brink.

 

Simons, P.R.J. (1991). Het opleiden van volwassenen. In Losbladig onderwijskundig Lexicon II. A 2500 1-20. Alphen aan de rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink.

 

Simons, P.R.J. (1991). Cultuurverschillen en opleidingen. HRD-nieuwsbrief, 2, 17-24.

 

Simons, P.R.J. (1990). Transfervermogen. Inaugurele rede. Katholieke Universiteit Nijmegen: Quick Print.

 

Deen, N., Klerk, L.F.W. de, Simons, P.R.J., & Zuylen, J.G.G. (1989). Huiswerkdidactiek. In Losbladig handboek Leerlingbegeleiding. Arnhem: Samsom.

 

Simons, P.R.J. (1989). Wat betekent het zelfstandig te kunnen leren? In P.R.J. Simons, & J.G.G. Zuylen (Red.), Handboek huiswerkdidactiek en geïntegreerd studievaardigheidsonderwijs (pp. 23-33). Heerlen: MesoConsult.

 

Simons, P.R.J. (1989). Leren leren: naar een nieuwe didactische aanpak. In P.R.J. Simons, & J.G.G. Zuylen (Red.), Handboek huiswerkdidactiek en geïntegreerd studievaardigheidsonderwijs (pp.46-59). Heerlen: MesoConsult.

 

Simons, P.R.J.,Corstiaans, B., & Thijssen, J.G.L. (1989). Opleiden in arbeidsorganisaties. Open Universiteit Leereenheid 38, Cursus Personeelswetenschappen.

 

Klerk, L.F.W. de, & Simons, P.R.J. (1988). Diverse opvattingen over het leren. In Losbladig Onderwijskundig Lexicon, editie II. Alphen aan de Rijn: Samson, A1100 1-18.

 

Pieters, J., & Simons, P.R.J. (1988). Research on Learning and instruction in the Netherlands. EARLI News, 7, 8-10.

 

Simons, P.R.J. (1988). Mogelijkheden tot cursusontwikkeling vanuit cognitie-psychologisch perspectief. In J. Lowyck, J. Elen & J. van den Branden (Red.), Actuele trends in cursusontwikkeling. Leuven: O.U. Eenheid, 9-15.

 

Simons, P.R.J. (1988). Leren doen ze zelf. In L.F.W. de Klerk, P.R.J. Simons, & J. Zuylen (Red.), Huiswerkbeleid (pp. 70-105). Heerlen: Mesoconsult.

 

Simons, P.R.J. (1988). Leren en motiveren. In R. Miedema (Red.), Motivatie om te leren (pp. 18-25). Hoevelaken: Landelijke Pedagogische Centra.

 

Simons, P.R.J. (1988). Onderzoek van opleidingsleerprocessen. In J.M. Pieters (Red.). Onderzoek naar leren en instructie in arbeidsorganisaties (pp. 7-28). Enschede: Universiteit Twente/OTG Onderwijsleerprocessen.

 

Simons, P.R.J. (1988). Opleidingskunde of opleidingstheorie? In J.J. Kessels & C. Smit (Red.), Handboek voor opleiders. Deventer: Van Loghum Slaterus.

 

Simons, P.R.J., & Costongs, J. (1988). Rendement en studiebegeleiding. In H.M.C. Schellekens, P.R.J. Simons, & J.E.L. Costongs, (Red.), Rendementsverbetering en studiebegeleiding (pp. 1-4). Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant.

 

Teurlings, C., & Simons, P.R.J. (1988). De Leittextmethode: een methode om het zelfstandig werken te bevorderen. In J.J. Peters, R.J.M. van Ommeren, P.W.J. Schramade & J.G.L. Thijssen (Red.), Gids voor de opleidingspraktijk: Visies, modellen en technieken, (6.65, pp. 1-17). Deventer: Van Loghum Slaterus.

 

Vermunt, J.D.H.M., & Simons, P.R.J. (1988). Leerstijlen van studenten in het hoger afstandsonderwijs. In W. Houtekoop & M. van der Kamp (Red.). Oriëntaties in de volwasseneneducatie. (pp. 31-46). Lisse: Swets & Zeitlinger.

 

Simons, P.R.J. (1987). Bevordering van zelfstandig leervermogen. In R. Halkes & B., van Hoek (Red.), Basisvorming in onderwijskundige optiek (pp. 145-166.) Lisse: Swets & Zeitlinger.

 

Simons, P.R.J., Vermunt, J.D.H.M., & Lodewijks J.G.L.C. (1985). Procesanalyse van het zelfstandig leren. In J.G.L.C. Lodewijks & P.R.J. Simons (Red.), Zelfstandig leren (pp. 45-63). Lisse: Swets & Zeitlinger.

 

Lodewijks, J.G.L.C., Place- van Tongerloo, M., & Simons, P.R.J. (1983). Strategieflexibiliteit en intenties bij het leren uit teksten. In J. Beishuizen, C. Hamaker, B. van Hout-Wolters & K. Koster (Red.), Onderwijsleerprocessen: tekstverwerking, problemen oplossen, leermoeilijkheden (pp. 63-74). Lisse: Swets & Zeitlinger.

 

Klerk, L.F.W. de, Lodewijks, J.G.L.C., & Simons, P.R.J. (1982). Leren en instructie: op zoek naar miniatuur-theorieën. In K.A. Soudijn (Red.), Psychologisch onderzoek in perspectief (pp. 13-24). Prinsenbeek: Perfect.

 

Simons, P.R.J. (1982). Leerstijlen en leerstrategieën. In J.G.L.C. Lodewijks & P.R.J. Simons (Red.) Strategieën in leren en ontwikkeling (pp. 105-110). Lisse: Swets & Zeitlinger.

 

Simons, P.R.J. (1982). Welke leerlingen profiteren van het presenteren van analogieën bij leerstof? In E. de Corte (Red.) Onderzoek van onderwijsleerprocessen (pp. 99-113). Harlingen: Flevodruk.

 

Simons, P.R.J. (1981). Vergelijkenderwijs: onderzoek naar de invloed van metaforen op het leren. Dissertatie: Katholieke Hogeschool Tilburg.

 

Simons, P.R.J., & Lodewijks, J.G.L.C. (1979). ATI-onderzoek op basis van correspondentie-analyse., In W.J. Nijhof & J. van Hout (Red.) Differentiatie in het onderwijs (pp. 38-51). Den Haag: Staatsuitgeverij.

 

Lodewijks, J.G.L.C., & Simons, P.R.J. (1977). Onderwijspsychologie. In K.A. Soudijn & H. Bergman (Red.), Ontwikkelingen in de psychologie (pp. 137-155). Meppel: Boom / Intermediair.

 

Editorships of books and thematic issues of journals in Dutch

 

Ruijters, M.C.P. & Simons, P.R.J. (Eds.). (2012). Canon van het leren. Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen.

 

R.Klarus en R.J. Simons (Red.) (2009). Wat is goed onderwijs: bijdragen uit de psychologie. Den Haag: Lemma

 

Simons, P.R.J. & Zuijlen, J.G.G. (Red.) (2003). De didactiek van digitaal leren (Studiehuisreeks, 51). Tilburg: Mesoconsult.

 

Boekaerts, M., Lodewijks, H., Simons, R.J., Wijnen, W., Zuylen, J. (Red.) (1997). Schoolboeken in het studiehuis. Studiehuisreeks, 15. Tilburg: MesoConsult

 

Leenheer, P., Simons, R.J., Zuylen, J. (Red.) (1997). Didactische verkenningen van het studiehuis. Tilburg: MesoConsult.

 

Simons, P.R.J., Zuylen, J. (Red.) (1997). Kan het leren op school beter? Een literatuuronderzoek. Staalkaartenreeks, 3 Tilburg: MesoConsult.

 

Simons, P.R.J., Zuylen, J. (Red.) (1997). Als je het de leerlingen laat doen.., naar een evenwichtiger rolverdeling tussen leraren en leerlingen. Staalkaartenreeks, 2. Tilburg: MesoConsult.

 

Simons, P.R.J., Zuylen, J. (Red.) (1997). Het leren van woorden in het vreemdetalenonderwijs. Toepassingen voor het studiehuis. Staalkaartenreeks, 2 Tilburg: MesoConsult.

 

Leenheer, P., Simons, P.R.J. en Zuylen, J. (Red.) (1996). Studiehuis in de steigers. Tilburg: MesoConsult.

 

Nijhof, W.J. & Simons, P.R.J. (Red.) (1995). Opleiden in arbeidsorganisaties, Pedagogische Studiën, 72, 2-63.

 

Simons, P.R.J. & Zuylen, J.G.G. (1995) (Red.). De didactiek van leren leren. Studiehuisreeks 4, 1-65. Tilburg: MesoConsult.

 

Simons, P.R.J., & Verschaffel, L. (Red.) (1992). Transfer (themanummer). Tijdschrift voor Onderwijsresearch, 17, 3-66.

 

Simons, P.R.J., & Zuylen, J.J.G. (Red.) (1992). Handboek huiswerkdidactiek en geïntegreerd studievaardigheidsonderwijs (verkorte uitgave). Tilburg: MesoConsult.

 

Lowyck, J., & Simons, P.R.J. (Red.) (1991). Zelfinstructie (themanummer). Pedagogische Studiën, 68.

 

Simons, P.R.J. (Red.) (1990). Leren probleemoplossen. In J.W.M. Kessels & C.A. Smit (Red.), Opleiders in organisaties: Capita Selecta. Deventer: Kluwer.

 

Simons, P.R.J. (Red.) (1990). Leren probleemoplossen via bedrijfsopleidingen. In P.R.J. Simons (Red.), Leren probleemoplossen . In J.W.M. Kessels & C.A. Smit (Red.), Opleiders in organisaties: Capita Selecta (pp. 1-16). Deventer: Kluwer.

 

Simons, P.R.J. (Red.) (1990). Leren leren in een lerende organisatie. In C. Aarnoutse & M. Voeten (Red.), Gaat en onderwijst: liber amicorum voor dr. M.C.J. Mommers (pp. 219-233). Tilburg: Zwijsen.

 

Simons, P.R.J. (Red.) (1990). Studietips. Heerlen: MesoConsult.

 

Simons, P.R.J., & Lodewijks, J.G.L.C. (Red.) (1990). Technologie/methodologie: onderwijsresearchdagen 1990. Nijmegen: ITS.

 

Simons, P.R.J., & Zuylen, J.G.G. (Red.) (1989). Handboek huiswerkdidactiek en geïntegreerd studievaardigheidsonderwijs. Heerlen: MesoConsult.

 

Klerk, L.F.W. de, Simons, P.R.J., & Zuylen, J. (Red.) (1988). Huiswerkbeleid. Heerlen: Mesoconsult, (1-126).

 

Schellekens, H.M.C., Simons, P.R.J., & Costongs, J.E.L. (Red.) (1988). Rendementsverbetering en studiebegeleiding. Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant.

 

Lodewijks, J.G.L.C., & Simons, P.R.J. (1985) (Red.). Zelfstandig leren. Lisse: Swets & Zeitlinger.

 

Lodewijks, J.G.L.C., & Simons, P.R.J. (1982) (Red.). Strategieën in leren en ontwikkeling. Lisse: Swets & Zeitlinger.

                      

 Publications in German and Spanish

 

Simons, P.R.J. (2004). Sechs Wege, die Kluft zwischen lernen und arbeiten zu überwinden. In H. Gruber, C. Harteis, H. Heid & B. Meier (Eds.), Kapital und Kompetenz: Veränderungen der Arbeitswelt und ihre Auswirkungen aus erziehungswissenschaftlicher Sicht (pp. 93-110). Wiesbaden: VS - Verlag für Sozialwissenschaft.

 

Simons, P.R.J. (1996). Aprendizagem nas Organizacoes. In: C. Alves Marques and M. Pina e Cunha (Eds.). Comportamento organizacional e gestao de empresas, 319-352.

 

Simons, P.R.J. (1994). Verschiedene Formen von Lernen und Lernfertigkeiten in Organisationen. Unterrichtswissenschaft, 22 (3), 243 - 266.

 

Simons, P.R.J. (1992). Lernen, selbständig zu lernen: ein Rahmenmodell. In H. Mandl & H.F. Friedrichs, (Hrsg.), Lern- und denkstrategien: analyse und intervention, (pp. 251-264). Göttingen: Hogrefe.

 

Biemans, H., & Simons, P.R.J. (1991). Effekte der Einbettung von metakognitiven Fragen und Regulationshinweisen in ein computerunterstütztes Lernprogramm zur Textverarbeitung auf die Lernleistungen. Empirische Pädagogik, 5 (B), 1-17.

 

Klerk, L.F.W. de, & Simons, P.R.J. (1989). Estudio de los procesos metacongnoscitivos de la comprehensión de lectura. In Martha Ardila Higuera, Rafael Burgaleta Alvarez & Alvaro Castells Fernández (Red.), Leer en la escuela: nuevas tendencias en la ensenanza de la lectura. Madrid: Fundacoin German Sanchez Ruiperez.

 

Simons, P.R.J. (1989). Selbstreguliertes Lernen durch Computer - Selbständiges Arbeiten mit Computern. In B. de Boer, & a. Herzog (Red.), Lernchance Computer (pp. 149-177). Berlijn: Walter Friedländer Bildungswerk.

 

Lodewijks, J.G.L.C., & Simons, P.R.J. (1987). Unterrichtspsychologie in den Niederlanden. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 1, 205-216.

 

Alle publicaties
  Boeken - Vakpublicaties
van Loo, M., Simons, P.R.J., van den Beemt, A. & Jeukendrup, J. (2011). ICT-toepassingen in de didactiek van het voortgezet onderwijs: Mogelijkheden en beperkingen. (76 p.). Deventer: Kluwer.
Klarus, R. & Simons, P.R.J. (2009). Wat is goed onderwijs? Bijdragen uit de psychologie. (203 p.). Den Haag: Lemma.
van den Berg, M. & Simons, R.J. (2007). Wat weten we over gaming in het PO en VO?. (28 p.). Zoetermeer: Stichting Kennisnet ICT op school.
Simons, P.R.J. & Zuijlen, J.G.G. (2003). De didactiek van digitaal leren. (56 p.). Tilburg: Mesoconsult.
  Artikelen - Wetenschappelijke publicaties
Perusko, Marija, van Roest, Manon, Stanic-Vucinic, Dragana, Simons, Peter J, Pieters, Raymond, Velickovic, Tanja Cirkovic & Smit, Joost J (13-07-2018). Glycation of the Major Milk Allergen β-Lactoglobulin Changes its Allergenicity by Alterations in Cellular Uptake and Degradation. Molecular Nutrition and Food Research, (pp. e1800341). This article is protected by copyright. All rights reserved..
Akbari, E., Simons, P.R.J., Pilot, A. & Naderi, Ahmad (15-02-2017). Peer Feedback in Learning a Foreign Language in Facebook. Global Journal of Human Social Science, 17 (2), (pp. 31 - 44) (14 p.).
Rikkerink, Marleen, Verbeeten, Henk, Simons, Robert Jan & Ritzen, Henk (01-05-2016). A new model of educational innovation - Exploring the nexus of organizational learning, distributed leadership, and digital technologies. Journal of Educational Change, 17 (2), (pp. 223-249) (27 p.).
Akbari, Elham, Naderi, Ahmad, Yazdi, Mahdi Hosseinzadeh, Simons, Robert Jan & Pilot, Albert (2016). Attitude of teachers and students towards formal learning through online social networks. Journal of Interactive Learning Research, 27 (2), (pp. 101-123) (23 p.).
Akbari, E., Naderi, A., Simons, P.R.J. & Pilot, A. (2016). Student engagement and foreign language learning through online social networks. Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language Education, 1 (22 p.).
Akbari, E., Pilot, A. & Simons, P.R.J. (2015). Autonomy, competence and relatedness in foreign language learning through Facebook. Computers in Human Behavior, 48, (pp. 126-134) (9 p.).
Moekotte, P. B F, Brand-Gruwel, S., Ritzen, H. T M & Simons, P. Robert Jan (2015). Early school leavers' attitudes towards online self-presentation and explicit participation. Computers in Human Behavior, 49, (pp. 171-184) (14 p.).
Voerman, Lia, Meijer, Paulien C., Korthagen, Franciscus & Simons, Robert Jan (17-11-2015). Promoting effective teacher-feedback - From theory to practice through a multiple component trajectory for professional development. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 21 (8), (pp. 990-1009) (20 p.).
Wierenga, Sijko J., Kamsteeg, Frans H., Simons, P. Robert Jan & Veenswijk, Marcel (2015). Teachers making sense of result-oriented teams - A cognitive anthropological approach to educational change. Journal of Educational Change, 16 (1), (pp. 53-78) (26 p.).
Poldner, Eric, Van der Schaaf, Marieke, Simons, P. Robert Jan, Van Tartwijk, Jan & Wijngaards, Guus (2014). Assessing student teachers' reflective writing through quantitative content analysis. European Journal of Teacher Education, 37 (3), (pp. 348-373) (26 p.).
Poldner, E., Van der Schaaf, M., Simons, P.R.-J., Van Tartwijk, J. & Wijngaards, G. (2014). Assessing student teachers' reflective writing through quantitative content analysis. European Journal of Teacher Education, 37 (3).
de Groot, E., Endedijk, M.D., Jaarsma, A.D.C., Simons, P.R.J. & van Beukelen, P. (2014). Critically reflective dialogues in learning communities of professionals. Studies in Continuing Education, 36 (1), (pp. 15-37).
Brouwer, P., Brekelmans, M., Nieuwenhuis, A.F.M. & Simons, P.R.J. (2012). Communities of practice in the school workplace. Journal of Educational Administration, 50 (3), (pp. 346-364) (18 p.).
Brouwer, P., Brekelmans, M., Nieuwenhuis, A.F.M. & Simons, P.R.J. (2012). Community development in the school workplace. International Journal of School Management, 26 (4), (pp. 403-418) (15 p.).
de Groot, E., Jaarsma, A.D.C., Endedijk, M., Mainhard, M.T., Lam, I., Simons, P.R.J. & van Beukelen, P. (2012). Critically reflective work behavior of healthcare professionals. Journal of Continuing Education in the Health Professions, 32 (1), (pp. 48-57) (10 p.).
de Groot, E., Endedijk, M.D., Jaarsma, A.D.C., van Beukelen, P. & Simons, R.J. (2012). Development of critically reflective dialogues in communities of health professionals. Advances in Health Sciences Education, (pp. 10.1007/s10459-012-9403-y).
Brouwer, P., Brekelmans, M., Nieuwenhuis, A.F.M. & Simons, P.R.J. (2012). Fostering teacher community development: a review of design principles and a case study of an innovative interdisciplinary team. Learning Environments Research, 15 (3), (pp. 319-344) (26 p.).
Poldner, E., Simons, P.R.J., Wijngaards, G. & van der Schaaf, M.F. (2012). Quantitative content analysis procedures to analyse students’ reflective essays: A methodological review of psychometric and edumetric aspects. Educational Research Review, 7 (1), (pp. 19-37) (19 p.).
Zitter, I., de Bruijn, E., Simons, R.J. & ten Cate, O.Th.J. (2012). The role of professional objects in technology-enhanced learning environments in higher education. Interactive Learning Environments, 20, (pp. 119-140) (22 p.).
Voerman, L., Meijer, P.C., Korthagen, F.A.J. & Simons, P.R.J. (2012). Types and frequencies of feedback interventions in classroom interaction in secondary education. Teaching and Teacher Education, 28 (8), (pp. 1107-1115) (9 p.).
Akkerman, S., Admiraal, W. & Simons, P.R.J. (2012). Unity and diversity in a collaborative research project. Culture and Psychology, 18 (2), (pp. 227-252) (26 p.).
Zitter, I., de Bruijn, E., Simons, P.R.J. & ten Cate, Th.J. (2011). Adding a design perspective to study learning environments in higher education. Higher Education, 61, (pp. 371-386) (16 p.).
van den Beemt, A.A.J., Akkerman, S.F. & Simons, P.R.J. (2011). Considering young people's motives for interactive media use. Educational Research Review, 6, (pp. 55-66) (12 p.).
de Groot, E., van den Berg, B.A.M., Endedijk, M.D., van Beukelen, P. & Simons, P.R.J. (2011). Critically reflective work behavior within autonomous professionals' learning communities. Vocations and Learning, 4, (pp. 41-62) (22 p.).
van den Beemt, A, Akkerman, S.F. & Simons, P.R.J. (2011). Patterns of interactive media use among contemporary youth. Journal of Computer Assisted Learning, 27, (pp. 103-118) (16 p.).
van der Pol, Jakko, Admiraal, W.F. & Simons, P.R.J. (2010). Integrating an evaluation function in online anchored discussion to increase the local relevance of replies. Computers in Human Behavior, 26(3), (pp. 288-295) (7 p.).
van den Beemt, A.A.J., Akkerman, S.F. & Simons, P.R.J. (2010). Pathways in interactive media practices among young people. Learning, Media and Technology, 4, (pp. 419-434) (16 p.).
Zitter, I., de Bruijn, E., Simons, P.R.J. & ten Cate, Th.J. (2010). The role of professional objects in technology-enhanced learning environments in higher education. Interactive Learning Environments, 2010, (pp. 1-22) (22 p.).
van den Beemt, A.A.J., Akkerman, S.F. & Simons, P.R.J. (2010). The use of interactive media among today's youth: Results of a survey. Computers in Human Behavior, 26, (pp. 1158-1165) (8 p.).
Leijen, Ä., Lam, I., Simons, P.R.J. & Wildschut, L. (2009). Difficulties teachers report about students' reflection: lessons learned from dance education. Teaching in Higher Education, 14 (3), (pp. 315-326) (12 p.).
Zitter, I., Kinkhorst, G, Simons, R.J. & ten Cate, Th.J. (2009). In search of common ground: A task conceptualization to facilitate the design of (e)learning environments with design patterns. Computers in Human Behavior, 25 (5), (pp. 999-1009) (10 p.).
Leijen, Ä., Lam, I., Wildschut, E.M.M., Simons, P.R.J. & Admiraal, W.F. (2009). Streaming video to enhance dance education students' reflection in dance education. Computers and Education, 52 (1), (pp. 169-176) (8 p.).
Berings, M.G.M.C., Poell, R.F. & Simons, P.R.J. (2008). Dimensions of on the job learning styles. Applied Psychology, 57, (pp. 417-440) (28 p.).
Leijen, Ä., Lam, I., Simons, P.R.J. & Wildschut, L. (2008). Pedagogical practices of reflection in tertiary dance education. European Physical Education Review, 14 (2), (pp. 223-241) (19 p.).
Leijen, Ä., Admiraal, W.F., Wildschut, E.M.M. & Simons, P.R.J. (2008). Pedagogy before technology: what should an ICT intervention facilitate in practical dance classes?. Teaching in Higher Education, 13 (2), (pp. 219-231) (13 p.).
Doornbos, A.J., Simons, R.J. & Denessen, E. (2008). Relations between characteristics of work place practices and types of informal work-related learning: a survey among Dutch police. Human Resource Development Quarterly, 19 (2), (pp. 129-151) (23 p.).
Leijen, Ä., Admiraal, W., Wildschut, L. & Simons, P.R.J. (2008). Students' perspectives on e-learning and the use of a virtual learning environment in dance education. Research in Dance Education, 9 (2), (pp. 147-162) (16 p.).
van der Pol, Jakko, van den Berg, B.A.M., Admiraal, W.F. & Simons, P.R.J. (2008). The nature, reception, and use of online peer feedback in higher education. Computers and Education, 51 (4), (pp. 1804-1817) (14 p.).
Simons, P.R.J. & Ruijters, M.P.C (2008). Varieties of work related learning. International Journal of Educational Research, 47, (pp. 241-251) (11 p.).
Akkerman, S., Overdijk, M., Admiraal, W. & Simons, R.J. (2007). Beyond imprisonment of meaning: Technology facilitating redefining. Computers in Human Behavior, 23, (pp. 2998-3011) (14 p.).
de Laat, M., Lally, V., Lipponen, L. & Simons, R.J. (2007). Online teaching in networked learning communities: a multi-method approach to studying the role of the teacher. Instructional Science, 35 (3), (pp. 257-286) (30 p.).
Akkerman, S., van den Bossche, P., Admiraal, W., Gijselaers, W., Segers, M., Simons, R.J. & Kirschner, P.A. (2007). Reconsidering group cognition: From conceptual confusion to a boundary area between cognitive and socio-cultural perspectives?. Educational Research Review, 2, (pp. 39-63) (24 p.).
Berings, M.G.M.C., Poell, R.F., Simons, P.R.J. & van Veldhoven, M.J.P.M. (2007). The development and validation of the on-the-job learning style questionnaire for the nursing profession. Journal of Advanced Nursing, 58 (5), (pp. 480-492) (13 p.).
de Laat, M., Lally, V., Simons, R.J. & Wenger, E. (2006). A selective analysis of empirical results of networked learning research in higher education: questing for coherence. Educational Research Review, 1 (2), (pp. 99-111) (13 p.).
de Laat, M., Lally, V., Lipponen, L. & Simons, R.J. (2006). Analysing student engagement with learning and tutoring activities in networked learning communities: a multi-method approach. International Journal of Web Based Communities, 2, (pp. 394-412) (18 p.).
Akkerman, S., Admiraal, W., Simons, R.J. & Niessen, T. (2006). Considering diversity: Multivoicedness in international academic collaboration. Culture and Psychology, 12 (4), (pp. 461-485) (25 p.).
van der Pol, Jakko, Admiraal, W. & Simons, P.R.J. (2006). Context enhancement for co-intentionality and co-reference. AI and Society, 20, (pp. 301-313) (13 p.).
Onstenk, J. & Simons, P.R.J. (2006). Heeft de werkplek nu wel of niet leerpotentieel? Nabeschouwing. Pedagogische Studien, 83 (5), (pp. 410-415) (6 p.).
Simons, R.J. (2006). Hoe je een karikatuur van het nieuwe leren om zeep helpt. Pedagogische Studien, 83 (1), (pp. 81-85) (5 p.).
Berings, G.M.C., Doornbos, A.J. & Simons, P.R.J. (2006). Methodological practices in on-the-job learning research. Human Resource Development International, 9 (3), (pp. 333-363) (30 p.).
van der Pol, Jakko, Admiraal, W. & Simons, P.R.J. (2006). The affordance of anchored discussion for the collaborative processing of academic texts. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 1 (3), (pp. 339-357) (19 p.).
Berings, G.M.C., Poell, R.F. & Simons, P.R.J. (2005). Conceptualising on-the-job learning styles. Human Resource Development Review, 4, (pp. 373-400) (28 p.).
Rubens, W., Emans, B., Leinonen, T., Skarmeta, A.G. & Simons, P.R.J. (2005). Design of web-based collaborative learning environments. Translating the pedagogical learning principles to human computer interface. Computers and Education, 45 (3), (pp. 276-294) (19 p.).
Simons, P.R.J. (2005). Theories of unconscious learning confronted. European Journal of School Psychology, 3 (1), (pp. 41-55) (15 p.).
Simons, P.R.J. & Bolhuis, S. (2004). Constructivist learning theories and complex learning environments. Oxford Studies in Comparative Education, 13 (1), (pp. 13-25) (13 p.).
van der Schee, J., Simons, R.J., Rijborz, D. & Straatemeier, M. (2004). Effects of systematic variation in the training of students' research skills. Curriculum and Teaching, 19 (2), (pp. 5-17) (13 p.).
Doornbos, A.J., Bolhuis, S. & Simons, P.R.J. (2004). Modeling work-related learning on the basis of intentionality and development relatedness: A non-educational perspective. Human Resource Development Review, 3 (3), (pp. 250-274) (25 p.).
Simons, P.R.J., Germans, J. & Ruijters, M. (2003). Forum for organisational learning: combining learning at work, organisational; change and training in new ways. Journal of European Industrial Training, 27 (1), (pp. 41-48) (8 p.).
Biemans, H.J.A., Deel, O.R. & Simons, P.R.J. (2001). Differences between successful and less successful students while working with the CONTACT-2 strategy. Learning and Instruction, 11, (pp. 265-282) (18 p.).
  Artikelen - Vakpublicaties
Simons, Robert-Jan (2014). De leiding gevende in het onderwijs als regisseur - Leiding geven aan leren. Schoolmanagement Totaal, 16 (5), (pp. 4-8).
Ruijters, M.C.P., Simons, P.R.J. & Veldkamp, O.J.W. (2009). Duurzaam lerende organisaties: leidt uw organisatieontwikkeling tot uitputting of veerkracht?. Tijdschrift voor HRM, 12, (pp. 66-81) (15 p.).
Simons, P.R.J. (2009). Epiloog: ontwikkelen versus leren. Develop, 5 (3), (pp. 91-96) (6 p.).
Simons, P.R.J. (2008). Een commissie op de stoel van de onderwijswetenschappen. THeMA : Tijdschrift voor Hoger Onderwijs & Management, 15 (3), (pp. 17-19) (3 p.).
Simons, R.J. (2007). Contouren van informeel leren. Leren in Organisaties, 7 (12), (pp. 19-21) (3 p.).
Simons, P.R.J. (2007). Leren en instructie: in de ban van het nieuwe leren. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 25 (3), (pp. 187-197) (11 p.).
Baeten, J. & Simons, R.J. (2007). Nieuwe oplossingen voor oude problemen. Virtual Action Learning en de centrale onderwijsdilemma's. Opleiding en Ontwikkeling, 20 (5), (pp. 15-19) (4 p.).
Simons, P.R.J. (2006). Digitale didactiek als onderdeel van onderwijsvernieuwingen. Studiehuisreeks, 70, (pp. 25-41) (17 p.).
Lam, I., Rubens, W. & Simons, P.R.J. (2006). Hebben elektronische leeromgevingen hun langste tijd gehad of toch niet?. THeMA : Tijdschrift voor Hoger Onderwijs & Management, 13 (2), (pp. 35-39) (5 p.).
Ruijters, M.C.P. & Simons, P.R.J. (2006). Het leerlandschap van organisaties. Develop, 2006 (2), (pp. 54-63) (10 p.).
Simons, P.R.J. & van Weert, T.J. (2006). Studenten: de kenniswerkers van morgen. THeMA : Tijdschrift voor Hoger Onderwijs & Management, 13 (2), (pp. 19-28) (10 p.).
Ruijters, M.C.P. & Simons, P.R.J. (2004). "Training? Ik spring liever in het diepe!" Voorkeuren in het leren serieus nemen. Leren in Ontwikkeling, 6, (pp. 28-31) (4 p.).
Simons, P.R.J. (2003). Digitale didactiek. HRD Thema, 10, (pp. 19-25) (6 p.).
Simons, R.J. (2003). Eindelijk aandacht voor didactiek van e-learning. HRD Thema, 4 (3), (pp. 18-26) (9 p.).
de Laat, M.F. & Simons, P.R.J. (2002). Collective learning: theoretical perspectives and ways to support networked learning. European Journal for Vocational Training, 27, (pp. 13-24) (12 p.).
  Boekdelen / hoofdstukken - Wetenschappelijke publicaties
Akbari, Elham, Naderi, Ahmad, Simons, Robert-Jan & Pilot, Albert (14-12-2016). Student engagement and foreign language learning through online social networks. Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language Education (pp. 4) (1 p.).
Simons, Robert-Jan & Ruijters, M.C.P. (2014). The real professional is a learning professional. In Stephen Billett, Christian Harteis & Hans Gruber (Eds.), International handbook of research in professional and practice-based learning (pp. 955-985) (30 p.). Dordrecht: Springer Netherlands.
Simons, P.R.J. (2012). Unconscious and conscious learning. In N.M. Seel (Eds.), Encyclopedia of the learning sciences New York: Springer.
Simons, P.R.J. (2008). Learning through computer gaming. In L. de Caluwé, G.J. Hofstede & V. Peters (Eds.), Why do games work? In search of the active substance (pp. 91-103) (13 p.). Deventer: Kluwer.
Simons, R.J. & de Laat, M. (2006). E-pedagogies for networked learning. In L. Verschaffel, F. Dochy, M. Boekaerts & S. Vosniadou (Eds.), Instructional psychology: past, present and future trends. Sixteen essays in honour of Erik de Corte (pp. 239-255) (309 p.). Amsterdam: Elsevier.
Simons, P.R.J. (2006). Learning and ICT in the learning economy/learning society. In M. Kuhn, M. Tomassini & P.R.J. Simons (Eds.), Towards a knowledge based economy? Knowledge and learning in European educational research (pp. 187-208) (246 p.). New York: Peter Lang Verlag.
Simons, P.R.J. & Ruijters, M.C.P. (2004). Learning professionals: Towards an integrated model. In H.P.A. Boshuizen, R. Bromme & H. Gruber (Eds.), Professional learning: Gaps and transitions on the way from novice to expert (pp. 207-229) (307 p.). Dordrecht: Kluwer Academis Publishers.
Simons, P.R.J. (2004). Sechs Wege, die Kluft zwischen lernen und arbeiten zu überwinden. In H. Gruber, C. Harteis, H. Heid & B. Meier (Eds.), Kapital und Kompetenz: Veränderungen der Arbeitswelt und ihre Auswirkungen aus erziehungswissenschaftlicher Sicht (pp. 93-110) (340 p.). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
Simons, P.R.J. (2001). Six key questions for complex learning environments. In H. Kremer & P.F.E. Sloane (Eds.), Konstruktion, Implementation and Evaluation komplexer Lehr-Lern-Arrangements. Fallbeispiele aus Öesterreich, den Niederlanden und Deutschland im Vergleich (pp. 173-186) (14 p.). Paderborn: Eusl.
Simons, P.R.J. & Ruijters, M.C.P. (2001). Work-related learning: elaborate, extend, and externalise. In W.J. Nijhof & L.F.M. Nieuwenhuis (Eds.), The dynamics of VET and HRD systems (pp. 101-114) (14 p.). Enschede: Twente University Press.
Simons, P.R.J., van der Linden, J.L. & Duffy, T. (2000). New learning: three ways to learn in a new balance. In P.R.J. Simons, J.L. van der Linden & T. Duffy (Eds.), New Learning (pp. 1-18) (279 p.). Dordrecht: Kluwer Academis Publishers.
  Boekdelen / hoofdstukken - Vakpublicaties
Simons, P.R.J. & Ruijters, M.C.P. (2013). Leervoorkeuren, games en ict. In C.E.M. van Herpen, R. Schut, P.R.J. Simons, H.M.J.M. Verbeeten & J.C.G. Zuylen (Eds.), ICT-gebruik in soorten en maten (pp. 15-26) (12 p.). Tilburg: Mesoconsult.
Simons, P.R.J. (2012). Leerstijlen - [David A. Kolb]. In M.C.P. Ruijters & P.R.J. Simons (Eds.), Canon van het leren (pp. 325-337) (672 p.). Deventer: Kluwer.
Simons, P.R.J. (2012). Nieuwsgierigheid - [Daniel E.Berlyne]. In M.C.P. Ruijters & P.R.J. Simons (Eds.), Canon van het leren (pp. 421-431) (672 p.). Deventer: Kluwer.
Simons, R.J. (2005). Paradoxen bij het (nieuwe) leren. In H. Wientjes & H. Tuithof (Eds.), Zij gaan naar school als gaan ze emigreren. Het nieuwe leren besproken op het IVLOS (pp. 7-12) (6 p.). Utrecht: IVLOS, Universiteit Utrecht.
Simons, P.R.J. (2005). Referentiekader ICT: De toegevoegde waarde van ICT in onderwijs en opleidingen. In E. Verboon, B. ter Heine & G. Kinkhorst (Eds.), Nieuwe praktijken: innovaties in paramedisch onderwijs (pp. 48-54) (7 p.). Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.
Ruijters, M.C.P. & Simons, P.R.J. (2004). Opleiding: wanneer werkt het en voor wie?. In R. Kor (Eds.), Uitgelezen! (pp. 128-137) (10 p.). Amersfoort: Twynstra Gudde.
Simons, P.R.J. (2003). Competenties verwerven met en zonder instructie. In M. Mulder, H. Biemans, L. Nieuwenhuis, R. Poell & R. Wesselink (Eds.), Competentiegericht beroepsonderwijs. Gediplomeerd, maar ook bekwaam? (pp. 177-190) (14 p.). Groningen.
Talamo, A., Ligorio, M.B. & Simons, R.J. (2003). How do we innovate by researching? The role of research projects for the development of ICT-based educational practice. In M. Barajas (Eds.), Learning innovations with ICT: socio-economic perspectives in Europe (pp. 85-97) (13 p.). Barcelona: Edicions Universitat Barcelona.
Simons, P.R.J. (2003). ICT in het onderwijs naar de derde fase?. In R. Plugge (Eds.), De Vruchten plukken: trends en visie (pp. 150-177) (28 p.). Utrecht: Wetenschappelijk Technische Raad SURF.
Simons, P.R.J. (2003). ICT in het onderwijs naar de derde fase?. In R. Plugge (Eds.), De vruchten plukken: trends en visie. (pp. 39-41) (3 p.). Utrecht: Wetenschappelijk Technische Raad SURF.
Simons, P.R.J. (2003). Leren van docenten: een methodiek voor professionele ontwikkeling. In B. Creemers (Eds.), Handboek Schoolorganisatie
Simons, P.R.J. (2003). Leren werken met ICT in het onderwijs. Didaktiek van digitaal leren (pp. 47-56) (10 p.). Tilburg: Mesoconsult.
Simons, P.R.J. (2003). Op weg naar digitale didactiek. Didaktiek van digitaal leren (pp. 7-17) (11 p.). Tilburg: Mesoconsult.
van der Linden, J.L. & Simons, P.R.J. (2001). Leren in perspectief. In A. Wald & J. van der Linden (Eds.), Leren in perspectief Leuven/Apeldoorn: Garant.
Bolhuis, S. & Simons, P.R.J. (2001). Naar een breder begrip van leren. In J.W.M. Kessels & R.F. Poell (Eds.), Human resource development: organiseren van het leren (pp. 37-51) (15 p.). Houten: Samsom.
de Laat, M., Poell, R., Simons, P.R.J. & van der Krogt, F. (2001). Organiseren van leren op de werkplek. In A. Wald & J. van der Linden (Eds.), Leren in perspectief (pp. 69-84) (16 p.). Leuven/Apeldoorn: Garant.
Simons, P.R.J. (2001). Van opleiden naar human resource development. In B. van Gent & H. van der Zee (Eds.), Handboek human resource development (pp. 213-228) (16 p.). 's-Gravenhage: Elsevier Bedrijfsinformatie.
van Heck, G.L., Simons, P.R.J. & Zuylen, J.G.G. (1996). Zelfwerkzaamheid en persoonlijkheid. In P. Leenheer, P.R.J. Simons & J.G.G. Zuylen (Eds.), Studiehuis in de steigers (pp. 15-35) (21 p.). Tilburg: Mesoconsult.
  Artikelen in bundels / proceedings - Wetenschappelijke publicaties
Akbari, Elham, Naderi, Ahmad, Yazdi, Mahdi Hosseinzadeh, Simons, Robert Jan & Pilot, Albert (2016). Accepting social networks in learning and teaching. Proceedings of the 11th International Conference on e-Learning, ICEL 2016 (pp. 167-175) (9 p.). Academic Conferences Limited.
Simons, P.R.J. (2011). Leermateriaal ondersteunt het leren. In J. van Dooren, K. van Herpen, J. Scholten, W. Wijnen & J. Zuylen (Eds.), De kwestie: Vo-content sterk door samenwerking (pp. 38-41) (4 p.). Utrecht: VO-Raad.
Leijen, Ä., Wildschut, L., Lam, I. & Simons, R.J. (2007). Challenges to face: Difficulties dance students encounter with reflection and how to overcome these. Conferentie Onderzoek in Cultuureducatie 2007 (pp. 1-25) (25 p.). Conferentie Onderzoek in Cultuureducatie 2007.
Leijen, Ä., Wildschut, E.M.M., Admiraal, W. & Simons, P.R.J. (02-07-2006). Pedagogical context of practical dance classes in higher education: A case of Dutch choreography and technique teachers. In L. Wildschut (Eds.), Colouring senses dance and the child international conference 10th edition - DaCi conference 2006 (pp. 99-108) (10 p.). The Hague: Dance and the Child International.
  Artikelen in bundels / proceedings - Vakpublicaties
Simons, P.R.J. (2011). De rol van onderwijsmanagement bij digitalisering van het onderwijs. In M. Van Loo, R.J. Simons, A. Van den Beemt & J. Jeukendrup (Eds.), ICT-toepassingen in de didactiek van het voortgezet onderwijs: Mogelijkheden en beperkingen (pp. 59-70) (12 p.). Deventer: Kluwer.
van Loo, M. & Simons, P.R.J. (2011). Is het leren van leerlingen voorgoed en grondig veranderd?. In M. Van Loo, R.J. Simons, A. Van den Beemt & J. Jeukendrup (Eds.), ICT-toepassingen in de didactiek van het voortgezet onderwijs: Mogelijkheden en beperkingen (pp. 9-18) (10 p.). Deventer: Kluwer.
Simons, P.R.J. & Zuylen, J.G.G. (2011). Leiding geven aan digitalisering van het onderwijs en professionalisering van docenten. In J. Van Doren & K. Van Herpen (Eds.), De gedigitaliseerde wereld in de school: Een succesvolle invoering (pp. 42-50) (9 p.). Utrecht: VO-Raad.
Simons, P.R.J. & Ruijters, M.P.C (2009). Betekenis geven aan leren. In R. Klarus & P.R.J. Simons (Eds.), Wat is goed onderwijs? Bijdragen uit de psychologie. (pp. 15-32) (18 p.). Den Haag: Lemma.
Klarus, R. & Simons, P.R.J. (2009). Epiloog. In R. Klarus & P.R.J. Simons (Eds.), Wat is goed onderwijs? Bijdragen uit de psychologie (pp. 177-199) (23 p.). Den Haag: Lemma.
Simons, P.R.J. & Klarus, R. (2009). Inleiding. In R. Klarus & P.R.J. Simons (Eds.), Wat is goed onderwijs? Bijdragen uit de psychologie (pp. 9-14) (6 p.). Den Haag: Lemma.
Simons, P.R.J. (09-10-2006). Digitale didactiek als onderdeel van onderwijsvernieuwingen. In K. van Herpen, H. Verbeeten & J. Zuylen (Eds.), Inspirerende leeromgevingen en de functie van digitale technologie (pp. 25-41) (17 p.). Tilburg: De onderwijsvernieuwingscooperatie.nl, Inspirerende leeromgevingen en de functie van digitale technologie.
  Inaugurele rede - Overige resultaten
Simons, P.R.J. (10-10-2002). Digitale didactiek: hoe (kunnen) academici leren ICT te gebruiken in hun onderwijs. Utrecht: IVLOS, Universiteit Utrecht.
  Boekredactie - Wetenschappelijke publicaties
Ruijters, M.C.P. & Simons, P.R.J. (2012). Canon van het leren. Deventer: Kluwer bedrijfswetenschappen.
Kuhn, M., Tomassini, M. & Simons, P.R.J. (2006). Towards a knowledge based economy? Knowledge and learning in European educational research. (246 p.). New York: Peter Lang Verlag.
Simons, P.R.J., van der Linden, J.L. & Duffy, T. (2000). New Learning. (279 p.). Dordrecht: Kluwer Academis Publishers.
  Boekredactie - Vakpublicaties
van Herpen, C.E.M., Schut, R., Simons, P.R.J., Verbeeten, H.M.J.M. & Zuylen, J.G.G. (2013). ICT-gebruik in soorten en maten. (55 p.). Tilburg: Mesoconsult, Onderwijsvernieuwing, ISSN 1876-0872 ; nr. 35.
  Boekbesprekingen - Vakpublicaties
Simons, P.R.J. (2003). Moeten docenten onderzoekers van hun eigen praktijk worden? Bespreking van het proefschrift van Petra Ponte: Actie-onderzoek door docenten: uitvoering en begeleiding in theorie en praktijk. Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, 4, (pp. xx-xx).
  Rapporten - Wetenschappelijke publicaties
van der Meijden, H., Simons, P.R.J. & de Jong, F. (2000). Computer supported collaborative learning networks in primary and secondary education. Project 2017. (304 p.). Nijmegen: University of Nijmegen.
  Rapporten - Vakpublicaties
Lam, I., Rubens, W. & Simons, R.J. (2007). Eén ELO voor de UU. (39 p.). onbekend: UU IVLOS.
Lam, J.I., Sligte, H.W., Wijers, M.M., Jonker, V.H. & Simons, P.R.J. (2007). Uitgeverij Malmberg en haar nieuwe missie: blended leerconcepten. (65 p.). Utrecht: IVLOS, Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht / SCO-Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam.
  Voordrachten / lezingen - Overige resultaten
P.R.J. Simons (30-08-2008) Critical reflective behavior of veterinary professionals
P.R.J. Simons () Design principles for (blended) learning communities of veterinary autonomous professionals.
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-18 15:44:50

Mijn onderzoeksactiviteiten beslaan voornamelijk het begeleiden van pronovendi.

Naam promovendus

Werktitel

Dagelijks begeleider

Overige copromotoren

medepromotoren

 

UU docenten

Lia Voerman (IVLOS)

Feedback door docenten

Prof. Dr. Paulien Meijer (UU)

Prof. dr. Fred Korthagen

 

HBO docenten

Freddy Veltman (Hogeschool Rotterdam)

Competence based higher education and electronic learning environments

Dr. Jan Streumer (lector In-Holland)

 

       

Eric Poldner

(InHolland)

Leidt het zichtbaar maken van competenties met behulp van ICT-tools tot een betere reflectie op de praktijk?

Dr Marieke van der Schaaf (UU)

Dr. Guus Wijngaards (lector InHolland)

Prof. Dr. J. Van Tartwijk (UU)

Overige externe promovendi

 

 

 

Jos Baeten (CitoWoz)

Peerfeedback in Virtual action learning

 

Prof. Dr. A. Pilot (UU)

Elham Akbari (Iran)

Facebook and peerfeedback and learning

Dr. J. Janssen

Prof. dr. A. Pilot (UU)

 

 

 

 

Promoties aan andere universiteiten

 

 

 

Esther van Popta (Han)

Reflectie en feedback in virtual action learning

Dr M. Kral (lector HAN)

Prof. Dr. R. Martens (OU)

Simone Schenk (Avans)

Ontwikkelings-gerichte functionerings-geprekken

Dr P. Janssen (lector Avans)

Prof. Dr. R. Poell (UVT)

 

MBO-docenten

Paolo Moekotte (ROC van Twente)

Veranderde jeugd: netwerken van jongeren buiten de school

Dr Henk Ritzen (lector ROC van Twente)

Prof. Dr. S. Brand-Gruwel (OU)

Ton Biessels (Ministerie van Justitie)

Leren van topcoaches

 

Dr. Rob Blomme (Universiteit Nijenrode)

Karin Derksen (zelfstandig adviseur) (promoveert aan de VU)

Ontwikkelings-ruimte in teams

Prof. Dr. Leon.de Caluwe (VU)

 

Sijko Wierenga (Cap Gemini)

Conserverende krachten in de organisatiecultuur van scholen

Dr Frans Kamsteeg (VU)

Prof. Dr. M. Veenswijk (VU)

Proefschriften begeleid door prof. Dr. P.R.J. Simons

 

51

 

Groot, E. de (2012, mei 22). Learning of veterinary professionals in communities : using the theory of critically reflective work behaviour with regard to evidence based practice. UU  Universiteit Utrecht (179 pag.) ( Utrecht University). Prom./coprom.: prof. dr. P. van Beukelen, prof. dr. P.R.J. Simons, dr. A.D.C. Jaarsma & dr. M.D. Endedijk.

 

50.

Verbeeten, H.M.J.M. (2011, december 16). Invoering van een gedigitaliseerde onderwijspraktijk - Deel B : Patronen van interventies in een model van organisatieleren en leiderschapspraktijken in samenwerking met Marleen Rikkerink. UU  Universiteit Utrecht. Prom./coprom.: prof. dr. P.R.J. Simons & J.G.G. Zuylen.

 

49.

Rikkerink, M. (2011, december 16). Invoering van een gedigitaliseerde onderwijspraktijk - Deel A : Patronen van interventies in een model van organisatieleren en leiderschapspraktijken in samenwerking met Henk Verbeeten. UU  Universiteit Utrecht  Prom./coprom.: prof. dr. P.R.J. Simons & J.G.G. Zuylen.

 

48.

Brouwer, P. (2011, november 15). Collaboration in teacher teams. UU  Universiteit Utrecht. Prom./coprom.: prof. dr. P.R.J. Simons, prof. Dr. A.F.M. Nieuwenhuis & prof. dr. M. Brekelmans.

 

 47.

Van Veldhuizen, G.G. (2011, February 11th). Werkend leren, lerend werken: professionele ontwikkeling van docenten in persoonlijk en organisatieperspectief. Utrecht University. Prom / coprom: prof.dr. P.R.J. Simons & dr H. Ritzen.

 

46

Van den Beemt (2010, december 17th). Interactive media practices of young people: origins, backgrounds, motives and patterns. Utrecht University. Prom / coprom: prof dr. P.R.J. Simons & dr. S.A.M. Akkerman.

 

45

Zitter, I.I. (2010, february 04). Designing for Learning : Studying learning environments in higher professional education from a design perspective. UU Universiteit Utrecht , 4 februari.. Prom./coprom.: prof. dr. E. de Bruijn, prof. dr. P.R.J. Simons & prof. dr. Th.J. ten Cate.   

           

      44

Oemar Saïd, E. (2009). De Da Vinci Case. Een onderzoek naar de relaties tussen vernieuwende leeromgevingen en de motivatie en regulatievoorkeuren van leerlingen in het MBO. Eindhoven School of Education, December 21st). Prom./coprom.: prof. dr. Th.C.M. Bergen, prof. dr. P.R.J. Simons & dr. P. den Brok.

 

43

Efimova, L. (2009). Passion at work: blogging practices of knowledge workers. Universiteit Utrecht, June 22nd Prom./coprom.: prof. Dr. P.R.J. Simons, Prof. Dr. R. De Hoog, dr. E. Faber

 

42

Rosenfeld, M.N. (2008). Developing teacher sensitivity  to individual learning differences. Studies on increasing teacher effectiveness. Universiteit Utrecht 27 oktober. Prom./coprom.: prof. dr. J.G.L.C. Lodewijks, prof. dr. P.R.J. Simons & prof. dr. J.D.H.M. Vermunt.

 

41

Coenders, M.J.J. (2008). Leerarchitectuur. Een exploratief onderzoek naar de relatie tussen ruimte en leren in werksituaties en het ontwerpen voor leren dichtbij de praktijk. Universiteit Utrecht . 24 oktober. Prom./coprom.: prof. dr. P.R.J. Simons & prof. dr. T.H. Homan.

 

40.

Leijen, Ä. (2008). The reflective dancer: ICT support for practical training. UU  Universiteit Utrecht 20 juni. Prom./coprom.: prof. dr. P.R.J. Simons, dr. J.I. Lam, dr. E.M.M. Wildschut & dr. W.F. Admiraal.

 

39.

Pol, J. van der (2007). Facilitating online learning conversations. Universiteit Utrecht,3  juli. Promotoren: prof. dr. P.R.J. Simons & dr. W. Admiraal

 

38.

Ruijters, M.P.C. (2006). Liefde voor leren: over diversiteit van leren en ontwikkelen in en van organisaties. Utrecht: Universiteit Utrecht, 22 december. Promotor: prof. Dr. P.R.J. Simons

 

37.

Berings, M.G.M.C. (2006). On-the-job learning styles: conceptualization and instrument development for the nursing profession. Tilburg: Universiteit van Tilburg, 10 oktober Promotoren: prof. dr. R. Poell en prof. dr. P.R.J. Simons

 

36.

Akkerman, S. (2006). Strangers in dialogue: academic collaboration across boundaries.Utrecht: Universiteit Utrecht, 23 juni. Promoteren: prof. dr. P.R.J. Simons en dr. W. Admiraal

 

35.

Zomer, P. (2006). The team confrontation method. Nijmegen: Radboud Universiteit. 24 april. Promotor: prof. Dr. H. Hermans en Prof. Dr. P.R.J. Simons

 

34.

Van Driel L. (2006). Professionalisering in school. Universiteit Utrecht. 4 april. Promotoren: Prof. dr. P.R.J. Simons en dr. J.G.G. Zuylen.

 

33.

Doornbos, A.J. (2006). Work related learning at the Dutch police force. Nijmegen Radboud Universiteit. 8 Maart.. Promotoren: prof.dr. P.R.J. Simons, dr. S. Bolhuis en dr. E. Denessen.

 

32.

De Laat, M.F. (2006). Newtworked learning. Utrecht University, 3 februari. Promotoren: prof. dr. P.R.J. Simons; copromotor: dr. E. Wenger.

 

 

 

31.

Van der Meijden, H. (2005). Computer supported collaborative learning. Radboud Universiteit Nijmegen. 12 September.  Promotoren: Prof. Dr. P.R.J. Simons, dr E. Denessen & dr. F. de Jong

 

 

30.

Van Biene, M. (2005). Wederkerig leren: onderzoek naar georganiseerde leerondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking en professionals [Reciprocal learning]. 12 Januari . Universiteit Utrecht. Promotor: Prof. Dr. P.R.J. Simons

 

29.

Vitalis, E. (2004). Mental imagery, learning styles and text comprehension. Radboud University Nijmegen, 20 December. Promotoren: prof.dr P.R.J. Simons, prof. dr. F. Mönks en dr. C. Michels

 

28.

De Vries, A. (2004). Ervaringsleren cultiveren: onderzoek in eigen werk [Cultivating experiential learning: research in one’s own practice]. Universiteit Utrecht. Promotoren: prof. dr. P.R.J. Simons & prof. dr. K. Gravemeijer.

 

27.

Rijborz, D. (2003). Leren onderzoeken [Learning how to do research]] Amsterdam: Vrije Universiteit van Amsterdam, 8 September. Promotoren: Prof. Dr. P.R.J. Simons& dr. J. van der Schee

 

26.

Blomme, R.J.(2003). Alignement: een studie naar de relatie tussen organiseerprocessen en individuele en organisatiecompetenties [Alignement: a study into the relations between organsising processes and individual and organisational competences].Universiteit Utrecht. Promotor : Prof. Dr. P.R.J. Simons

 

25.

Veldhuis-Diermanse, E. (2002). CSCLearning: participation, learning activities and knowledge construction in computer-supported collaborative learning in higher education. Wageningen: Universiteit Wageningen. Promotoren: prof. Dr. M. Mulder en Prof. Dr. P.R.J. Simons

 

24.

Postma, E. (2002). Leren van een gemeentelijke herindeling. Utrecht: Universiteit Utrecht. Promotoren: Prof. Dr P.R.J. Simons, Dr. C. Michels en Dr.Ir. J. Germans

 

23.

De La Caridad Perez Mato, D. (2001) Academic Underachievement in Cuban University Students : a cognitive perspective in the problem solving context.? Nijmegen: Katholieke Universiteit. Promotor Prof.dr. P.R.J. Simons

 

22.

Bolhuis, S.M.(2000). Naar zelfstandig leren: Wat doen en denken docenten? Nijmegen: Katholieke Universiteit. Promotoren Prof.dr. P.R.J. Simons en Dr. M.J.M. Voeten

 

21.

Basten, F.M.R.C. (2000). Metaforen en verhalen over organisatiewetenschap en onderwijsinnovatie. Een leergeschiedenis. Nijmegen: Katholieke Universiteit. Promotoren Prof.dr. P.R.J. Simons en Prof.dr. D. Wildemeersch

 

 

20.

Zuylen, J.G.G. (1999). Professionalisering van docenten. Een instrumentarium voor lesobservatieprojecten. Nijmegen: Katholieke Universiteit. Promotor Prof.dr. P.R.J. Simons

 

19.

Kwakman, C. H. E. (1999). Leren van docenten tijdens de beroepsloopbaan. Studies naar professionaliteit op de werkplek in het voortgezet onderwijs. Nijmegen: Katholieke Universiteit. Promotoren Prof.dr. P.R.J. Simons,  Prof.dr. J.H.G.I. Giesbers en  Dr. M.J.M. Voeten

 

18.

Klarus, R. (1998). Competenties erkennen. Een studie naar modellen en procedures voor leerwegonafhankelijke beoordeling van beroepscompetenties. Nijmegen: Katholieke Universiteit. Promotoren Prof.dr. B.W.M. Hövels en  Prof.dr. P.R.J. Simons

 

17.

Van Dijk, H. (1998). Kaarten kiezen. Onderzoek naar de effecten van keuzevrijheid van leerlingen in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs op het verwerven van kaartvaardigheden. Amsterdam: Vrije Universiteit. Promotoren Prof.dr. J. van Westrhenen, Dr. J.A. van der Schee en  Prof.dr. P.R.J. Simons

 

16.

Stapelkamp, A. (1998). Evaluatie van en feedback op lesgedrag. Een onderzoek aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie, Lerarenopleiding Basisonderwijs. Nijmegen: Katholieke Universiteit. Promotor Prof.dr. P.R.J. Simons

 

15.

Onstenk, J. H. A.M., (1997). Lerend leren werken. Brede vakbekwaamheid en de integratie van leren, werken en innoveren. Nijmegen: Katholieke Universiteit. Promotoren Prof.dr. P.R.J. Simons en  Prof.dr. J. van Hoof

 

14.

Biemans, H.J.A. (1997). Fostering activation of prior knowledge and conceptual change. Nijmegen: Katholieke Universiteit. Promotor Prof.dr. P.R.J. Simons

 

13.

Oudenhoven, D.A.J.M. (1997). Beroeps- en opleidingsprofiel voor leraren speciaal onderwijs. Nijmegen: Katholieke Universiteit. Promotoren Prof.dr. P.R.J. Simons ,  Dr. J.T.A. Bakker en Dr. D.J. van Vierssen

 

 

 

12.

Peters, P. T. M. (1997). Beoordeling van kwaliteit en studeerbaarheid van opleidingen. Een onderzoek bij negen opleidingen fysiotherapie. Nijmegen: Katholieke Universiteit. Promotoren Prof.dr. P.R.J. Simons en Dr. C.G.J. Michels

 

11.

Van der Zijpp, T.J. (1996). Het trainen van kaartvaardigheden. De effecten van inhoudelijke differentiatie en strategische hulp op het verwerven van kaartvaardigheden door leerlingen in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs. Amsterdam: Vrije Universiteit. Promotoren Prof.dr. J. van Westrhenen,  Dr. J.A. van der Schee en  Prof.dr. P.R.J. Simons

 

10.

Smeets, E.F.L. (1996). Multimedia op school. Nijmegen: Katholieke Universiteit. Promotoren Prof.dr. P.R.J. Simons en  Dr. T. Mooij

 

9.

Brand-Gruwel, F.L.J.M. (1995). Onderwijs in tekstbegrip. Een onderzoek naar het effect van strategisch lees- en luisteronderwijs bij zwakke lezers. Nijmegen: Katholieke Universiteit. Promotoren Prof.dr. P.R.J. Simons,  Dr. C.A.J. Aarnoutse en  Dr. K.P. van den Bos

 

8.

Koerts, E.M. (1995). De ondernemende leerling. Een onderzoek naar het leren studeren door Havlot-schematiseren in het kader van zelfstandig leren. Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant. Promotoren Prof.dr. L.F.W. de Klerk en  Prof.dr. P.R.J. Simons

 

7.

Ebbens, S.O. (1994). Op weg naar zelfstandig leren, effecten van nascholing. Effecten van het schoolverbeteringsproject "Alle leerlingen bij de les!" met een perspectief op de nascholing van docenten ten behoeve van de ontwikkeling van het zelfstandig leren van leerlingen. Nijmegen: Katholieke Universiteit. Promotoren Prof.dr. P.R.J. Simons en  Dr. R. Lamberigts

 

6.

Baltussen, M.W.J. (1993). 7 Trainingsvarianten voor rekenproblemen: een vergelijkend onderzoek uitgevoerd bij moeilijk lerende kinderen en kinderen met leerproblemen.  's Hertogenbosch: Katholieke Pedagogisch Centrum. Promotoren Prof.dr. P.R.J. Simons, Prof. dr. J. Dumont  en  Dr. E. van Lieshout

 

5.

Teurlings, C.C.J.(1993). Leren tekstverwerken: een nieuw perspectief. Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant. Promotoren Prof.dr. L.F.W. de Klerk en Prof.dr. P.R.J. Simons

 

4.

Koper, E.J.R. (1992). Studieondersteuning met behulp van de computer. Heerlen: Open Universiteit. Promotoren Prof.dr. L.F.W. de Klerk,  Prof.dr. P.R.J. Simons en  Prof.dr. H.C. de Wolf

 

3.

Vermunt, J.D.H.M. (1992). Leerstijlen en sturen van leerprocessen in het hoger onderwijs. Naar procesgerichte instructie in zelfstandig denken. Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant. Promotoren Prof.dr. L.F.W. de Klerk en Prof.dr. P.R.J. Simons

 

2.

De Jong, F.P.C.M. (1992). Zelfstandig leren. Regulatie van het leerproces en leren reguleren: een procesbenadering. Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant. Promotoren Prof.dr. L.F.W. de Klerk en Prof.dr. P.R.J. Simons

 

1.

Ali, K.S. (1990). Instructiestrategieën voor het activeren van preconcepties. Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant. Promotoren Prof.dr. L.F.W. de Klerk en  Prof.dr. P.R.J. Simons

 

 

Gegenereerd op 2018-09-18 15:44:50

Sinds 2010 verzorg ik geen onderwijs meer, omdat ik allee nog onderzoekstijd bij de UU heb. Wel verzorg ik onderwijs aan de NSO, de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Zie

www.nso-onderwijsmanagement.nl

 

Gegenereerd op 2018-09-18 15:44:50
Nevenfuncties

Directeur van de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement (NSO), Linnaeusstraat 35F 1093 EE Amsterdam, tel 020-5682026/30 (3 dagen per week)

Lid vand e Raad van Toezicht van de NHTV: Nederlndse School voor Toerisme en Verkeer in Breda

Voorzitter van de kamer Schooltv van de NTR

Kerndocent bij de leergang Leren, Ontwikkeling en Vernaderen van ABK (Nijmegen)

Adviseur van de Edux-groep (Schoolbegeleiding, ICT in het onderwijs, Virtual Action learning) te Breda

Lid vand e adviesraad van de Master Leren en Innioveren van de Stoas leergangn MLI

Lid van de adviesraad van de Master Leren en Innoveren van In-Holland

Gegenereerd op 2018-09-18 15:44:50
Volledige naam
prof. dr. P.R.J. Simons Contactgegevens
Martinus J. Langeveldgebouw

Heidelberglaan 1
Kamer -
3584 CS  UTRECHT

Aanwezigheid
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag
Gegenereerd op 2018-09-18 15:44:50
Laatst bijgewerkt op 23-12-2013