Dr. Naema Tahir

Universitair docent
Molengraaff Instituut voor privaatrecht

Naema Tahir doceert het recht aan het University College Roosevelt (UCR), te Middelburg en heeft sinds 2010 verschillende cursussen aan het UCR gedoceerd over familie, traditie, gender en man-vrouw verhoudingen. In 2019 en 2020 heeft ze aan de Leiden University College enkele bachelor-cursussen verzorgd waaronder Human rights, women and world religions en History of Family and Marriage Patterns. Tahir is sinds 1 september 2020 onderzoeker bij UCERF. Haar onderzoek zal zich toespitsen op het gearrangeerde huwelijk, tevens het thema van haar proefschrift (2019) The Arranged Marriage, changing perspectives on a marital institution. Met haar nader onderzoek naar het gearrangeerde huwelijk hoopt Tahir een interessant prima te bieden op keuzevrijheid en keuze(on)vrijheid van mensen die leven in groepsculturen, maar ook bij te dragen aan een onbevooroordeelde blik op het gearrangeerde huwelijk. Tahir is sinds de lente van 2020 SIM-Fellow. 

Tahir heeft verschillende werken van fictie en non-fictie op haar naam staan, met een bijzondere belangstelling voor de thema’s migratie, traditie en moderniteit, en de rechten van vrouwen met een Arabische en Pakistaanse achtergrond. Haar jongste roman Brieven in Urdu (2016) portretteert Pakistaanse immigrantenvrouwen die navigeren tussen de tradities van hun familie en de moderne samenleving.

Van 1996-2006, werkte Tahir als jurist, bij drie Nederlandse ministeries (Buitenlandse Zaken, Justitie-IND, Economische Zaken-NMa) en twee internationale organisaties, de VN-Vluchtelingenorganisatie in Lagos, Nigeria en de Raad van Europa in Straatsburg, Frankrijk. Ze specialiseerde zich o.a. in de rechten van migrerende arbeiders en hun families op bescherming en assistentie in Europa, zoals het juridisch recht op familie hereniging.

Tahir behaalde in 1996 haar meesterstitel rechtsgeleerdheid in Leiden.