Prof. dr. Maarten van Bottenburg

Hoogleraar
Sport Matters
Sport en Society
030 253 1573
m.vanbottenburg@uu.nl

Maarten van Bottenburg is hoogleraar Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. Universiteitsbreed is hij trekker van het focusgebied Sport & Society. In 2017 bezette hij de Francqui-leerstoel aan de Vrije Universiteit Brussel.

 

Voor zijn benoeming tot hoogleraar aan de Universiteit Utrecht in 2009 was hij van 2004 tot 2009 bijzonder hoogleraar aan dezelfde universiteit en lector Sportbusiness aan de Fontys Economische Hogeschool Tilburg. In de periode van 2002 tot 2007 vormde hij met Jan Janssens de directie van het Mulier Instituut, waarvan hij tevens één van de oprichters is. Voordien was hij sinds 1992 directeur van sociaal-wetenschappelijk onderzoeksbureau Diopter.

 

Als zodanig verricht Van Bottenburg inmiddels dertig jaar wetenschappelijk onderzoek en advieswerk op sportgebied. Rode draad in zijn werk is de vraag hoe sport zich ontwikkelt als maatschappelijk verschijnsel, welke publieke waarden en vraagstukken daarmee in verband staan, en hoe en waarom het organiseren en het besturen van sport hierop impact hebben.

 

Van Bottenburg studeerde sociologie aan de Universiteit Utrecht (kandidaats) en de Universiteit van Amsterdam (doctoraal, cum laude). Daarna was hij van 1988 tot en met 1992 als AIO verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en de Amsterdamse School voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek. In 1994 promoveerde hij (cum laude) op een proefschrift over de wereldwijde verspreiding en uiteenlopende populariteit van sporten. Hierin gebruikt hij schijnbaar eenvoudige vragen - waarom zijn korfbal en schaatsen zo populair in Nederland maar niet daarbuiten, waarom is voetbal de populairste sport ter wereld maar niet in de Verenigde Staten - als springplank om inzicht te krijgen in de mondialisering van de hedendaagse cultuur, nationale en lokale verschillen hierin, en de achterliggende dynamiek hiervan. De dissertatie, getiteld Verborgen competitie, werd in 1994 uitgegeven door Bert Bakker te Amsterdam. In 2004 verscheen een geactualiseerde tweede druk bij ARKO Sports Media. Een paar jaar eerder (2001) was het proefschrift in een Engelse vertaling uitgegeven door University of Illinois Press onder de titel Global Games.

 

Naast dit proefschrift publiceerde Van Bottenburg vele boeken, artikelen en rapporten over maatschappelijke betekenissen en publieke vraagstukken van sport, zoals sociale inclusie (verenigingsleven), internationaal prestige (medaillespiegel), geweld (wedstrijdvechten) en bedrog (doping, matchfixing). Zijn werk verscheen in onder meer American Behavioral Scientist, Journal of Mixed Methods Research, Actes de la Recherche en Sciences Sociales, Leisure Studies, International Journal of Sport Policy and Politics, Journal of Sport History, Journal of Sport Management, Sport Management Review, European Sport Management Quarterly, International Review for the Sociology of Sport, Sports Medicine en Substance Use and Misuse. Als uitstapjes buiten de sport publiceerde hij boeken over arbeidsverhoudingen, gezondheidszorg en sociale zekerheid.

 

Van Bottenburg paste zijn kennis op vele manieren toe in gesprek met en in opdracht van sportorganisaties (bijv. NOC*NSF, KNVB, KNLTB, Atletiekunie etc.), stichtingen (bijv. Richard Krajicek Foundation, Johan Cruyff Foundation, Stichting van de Arbeid), overheden (bijv. Europese Commissie en Nederlandse ministeries, provincies, gemeenten), publieke instellingen (bijv. Ziekenfondsraad, Sociale Verzekeringsbank) en bedrijven (bijv. Nike, Heineken, Rabobank, Ricoh, Univé, Ernst & Young, Vaessen, Sportfondsen Nederland).

 

Van Bottenburg beoefende verschillende sporten in clubverband, in het bijzonder gymnastiek (JOV), voetbal (DEVJO, DOVO, RKDVC) en tennis (VTC). Ook finishte hij in diverse schaats- en hardloopevenementen, waaronder de Elfstedentochten van 1986 en 1997 en de Marathon van Berlijn in 2001. Momenteel richt hij zich als liefhebber op fitness, hardlopen, schaatsen, skiën en zeilen.

 

Leeropdracht
Bestuurs- en organisatiewetenschap, in het bijzonder het organiseren van maatschappelijke vraagstukken
Oratiedatum
18-10-2006