Prof. dr. Maarten van Bottenburg
m.vanbottenburg@uu.nl
Gegenereerd op 2018-09-26 08:25:25


Leeropdracht
Bestuurs- en organisatiewetenschap, in het bijzonder het organiseren van maatschappelijke vraagstukken
Benoemingsdatum 01-11-2004
Oratiedatum 18-10-2006
Profiel

Maarten van Bottenburg is hoogleraar Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. Bij het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap is hij tevens directeur van het Executive Master Programma. Universiteitsbreed is hij trekker van het focusgebied Sport & Society. In 2017 bezette hij de Francqui-leerstoel aan de Vrije Universiteit Brussel.

Voor zijn benoeming tot hoogleraar aan de Universiteit Utrecht in 2009 was hij van 2004 tot 2009 bijzonder hoogleraar aan dezelfde universiteit en lector Sportbusiness aan de Fontys Economische Hogeschool Tilburg. In de periode van 2002 tot 2007 vormde hij met Jan Janssens de directie van het Mulier Instituut, waarvan hij tevens één van de oprichters is. Voordien was hij directeur van een sociaal-wetenschappelijk onderzoeksbureau, gespecialiseerd op sportgebied.

Maarten studeerde sociologie aan de universiteiten van Utrecht (kandidaats) en Amsterdam (doctoraal, cum laude) en was van 1988 tot en met 1992 als AIO verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en de Amsterdamse School voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek. In 1994 promoveerde hij (cum laude) op een proefschrift over de wereldwijde verspreiding en uiteenlopende populariteit van sporten. De dissertatie, getiteld Verborgen competitie, werd in 1994 uitgegeven door Bert Bakker te Amsterdam. In 2004 verscheen een geactualiseerde tweede druk bij ARKO Sports Media. Een paar jaar eerder (2001) was het proefschrift in een Engelse vertaling uitgegeven door University of Illinois Press onder de titel Global Games.

Naast dit proefschrift publiceerde hij diverse boeken, artikelen en rapporten over sport en sportbeleid, zoals over de maatschappelijke betekenis van sport, het topsportklimaat, de verharding van het wedstrijdvechten, sportparticipatietrends en over de ontwikkeling van verscheidene afzonderlijke sporten, waaronder atletiek, cricket, korfbal, voetbal en American football. Zijn artikelen verschenen in onder meer American Behavioral Scientist, Leisure Studies, Actes de la Recherche en Sciences Sociales, Journal of Sport History, Journal of Sport Management, Sport Management Review, European Sport Management Quarterly en International Review for the Sociology of Sport. Als uitstapjes buiten de sport publiceerde hij boeken over arbeidsverhoudingen (in opdracht van de Stichting van de Arbeid), gezondheidszorg (in opdracht van de Ziekenfondsraad) en sociale zekerheid (in opdracht van de Sociale Verzekeringsbank).

En verder ... Maarten is getrouwd en vader van twee dochters. Hij beoefende verschillende sporten in clubverband, in het bijzonder gymnastiek (JOV), voetbal (DEVJO, DOVO, RKDVC) en tennis (VTC). Ook finishte hij in diverse schaats- en hardloopevenementen, waaronder de Elfstedentochten van 1986 en 1997 en de Marathon van Berlijn in 2001. Momenteel beoefent hij bij voorkeur hardlopen, skiën, schaatsen en fitness.

Strategische thema's / focusgebieden
Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises
topsport
globalisering
verenigingsleven
sportparticipatie
Gegenereerd op 2018-09-26 08:25:26
Curriculum vitae

Maarten van Bottenburg is hoogleraar Bestuurs- en organisatiewetenschap en trekker van het focusgebied Sport & Society van de Universiteit Utrecht (http://www.uusportandsociety.nl/).

Voor zijn benoeming tot hoogleraar was Maarten van 2004 tot 2009 bijzonder hoogleraar aan de USBO en lector Sportbusiness aan de Fontys Economische Hogeschool Tilburg. In de periode van 2002 tot 2007 vormde hij met Jan Janssens de directie van het Mulier Instituut, waarvan hij tevens één van de oprichters is. Voordien was hij directeur van een sociaal-wetenschappelijk onderzoeksbureau, gespecialiseerd op sportgebied.

Maarten studeerde sociologie aan de universiteiten van Utrecht (kandidaats) en Amsterdam (doctoraal, cum laude) en was van 1988 tot en met 1992 als AIO verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en de Amsterdamse School voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek. In 1994 promoveerde hij cum laude op een proefschrift over de wereldwijde verspreiding en uiteenlopende populariteit van sporten. De dissertatie, getiteld Verborgen competitie, werd in 1994 uitgegeven door Bert Bakker te Amsterdam. In 2004 verscheen een geactualiseerde tweede druk bij ARKO Sports Media. Een paar jaar eerder (2001) was het proefschrift in een Engelse vertaling uitgegeven door University of Illinois Press onder de titel Global Games.

Naast dit proefschrift publiceerde hij diverse boeken, artikelen en rapporten over sport en sportbeleid, zoals over de maatschappelijke betekenis van sport, het topsportklimaat, de verharding van het wedstrijdvechten, sportparticipatietrends en over de ontwikkeling van verscheidene afzonderlijke sporten, waaronder atletiek, cricket, korfbal, voetbal en American football. Als uitstapjes buiten de sport publiceerde hij boeken over arbeidsverhoudingen (in opdracht van de Stichting van de Arbeid), gezondheidszorg (in opdracht van de Ziekenfondsraad) en sociale zekerheid (in opdracht van de Sociale Verzekeringsbank).

En verder ... Maarten is getrouwd en vader van twee dochters. Hij beoefende verschillende sporten in clubverband, in het bijzonder gymnastiek (JOV), voetbal (DEVJO, DOVO, RKDVC) en tennis (VTC). Ook nam hij deel aan diverse schaats- en hardloopevenementen, waaronder de Elfstedentochten van 1986 en 1997 en de Marathon van Berlijn in 2001. Momenteel beoefent hij bij voorkeur hardlopen, skiën, schaatsen en fitness.

Gegenereerd op 2018-09-26 08:25:26
Alle publicaties
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
de Hon, Olivier & van Bottenburg, Maarten (06-12-2017). True Dopers or Negligent Athletes? An Analysis of Anti-Doping Rule Violations Reported to the World Anti-Doping Agency 2010–2012. Substance Use and Misuse, 52 (14), (pp. 1932-1936) (5 p.).
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
van Bottenburg, M. (2016). Além da difusão - o esporte e sua reconstrução em contextos transculturais. Recorde: Revista de História do Esporte, 9 (1), (pp. 1-18) (19 p.).
Dortants, Marianne, Knoppers, Annelies & Van Bottenburg, Maarten (15-05-2016). Challenges in regulating full contact martial arts and combat sports. International Journal of Sport Policy and Politics, (pp. 1-18) (18 p.).
De Bosscher, V., Shibli, Simon, Westerbeek, Hans & van Bottenburg, M. (2016). Convergence and divergence of elite sport policies: is there a one-size-fits-all model to develop international sporting success?. Journal of Global Sport Management, 1 (3-4), (pp. 70-89) (21 p.).
Salome, L.R. & van Bottenburg, M. (2016). Indoorising the outdoors - Tempting young people's interest in lifestyle sports. In Ken Green & Andy Smith (Eds.), Routledge Handbook of Youth Sport (pp. 175-185) (11 p.). Abingdon, Oxon: Routledge.
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
van der Roest, Jan Willem, Vermeulen, Jeroen & van Bottenburg, Maarten (01-01-2015). Creating sport consumers in Dutch sport policy. International Journal of Sport Policy and Politics, 7 (1), (pp. 105-121) (17 p.).
van der Roest, Jan Willem, Spaaij, Ramón & van Bottenburg, Maarten (01-01-2015). Mixed Methods in Emerging Academic Subdisciplines - The Case of Sport Management. Journal of Mixed Methods Research, 9 (1), (pp. 70-90) (21 p.).
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
Shibli, Simon, De Bosscher, Veerle & van Bottenburg, Maarten (2014). Measuring and forecasting elite sporting success. In Ian Henry & Ling-Mei Ko (Eds.), Routledge Handbook of Sport Policy (pp. 212-224). Routledge.
De Bosscher, Veerle, Shibli, Simon & van Bottenburg, Maarten (2014). Methodologies for identifying and comparing success factors in elite sport policies. In Ian Henry & Ling-Mei Ko (Eds.), Routledge Handbook of Sport Policy (pp. 197-211). Routledge.
de Hon, Olivier, Kuipers, Harm & van Bottenburg, Maarten (01-01-2014). Prevalence of Doping Use in Elite Sports - A Review of Numbers and Methods. Sports Medicine, 45 (1), (pp. 57-69) (13 p.).
  2014 - Vakpublicaties
van der Roest, Jan-Willem, van Bottenburg, Maarten & Meijs, Lucas (22-03-2014). De sport groeit, maar lidmaatschap is van minder betekenis. Sociale vraagstukken website
  2014 - Overige resultaten
van Bottenburg, Maarten & de Hon, Olivier (2014). Doping culture in professional (Dutch) cycling.
De Bosscher, Veerle, Shibli, Simon, Westerbeek, Hans & van Bottenburg, Maarten (09-09-2014). Elite sport policy in relation to international sporting success: does it matter at all? Results of the SPLISS study in 15 countries.
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
van Bottenburg, M. (2013) Member Commissie Anti-Doping Aanpak (External organisation) Lid
Bosscher, V., Truyens, Jasper, van Bottenburg, M. & Shibli, Simon (2013). Comparing apples with oranges in international elite sport studies: is it possible?. In S. Söderman & H. Dolles (Eds.), Handbook of Research on Sport and Business (pp. 94-111) (17 p.). Cheltenham/Northampton: Edward Elgar Publishing.
Leisink, P.L.M., Boselie, J.P.P.E.F., van Bottenburg, M. & Hosking, D.M. (2013). Concluding analysis: Managing social issues. In P.L.M. Leisink, J.P.P.E.F. Boselie, M. van Bottenburg & D.M. Hosking (Eds.), Managing social issues: A public values perspective. (pp. 258-274) (17 p.). Cheltenham Glos: Edward Elgar Publishing.
van Bottenburg, M. (24-10-2013) Invited speaker Asian Conference on Sport Science. Sport Science and Elite Training Programme for World Class Performance Hong Kong (24-01-2013) Elite sports policies and strategies towards international success. Keynote presentation.
van Bottenburg, M. (2013) Editorial board member European Sport Management Quarterly (Journal)
van Bottenburg, M. (2013) Editorial board member European Sport Management Quarterly (Journal)
van Bottenburg, M. (2013) Member Expertpanel Sportparticipatie (External organisation) Voorzitter
van Bottenburg, M. (11-09-2013) Invited speaker 21st conference of the European Association of Sport Management Istanbul (11-09-2013 - 15-09-2013) Getting published. How the academic world works. European Sport Management Quarterly 2013 Editors Workshop.
van Bottenburg, M. (11-09-2013) Invited speaker 21st conference of the European Association of Sport Management Istanbul (11-09-2013 - 15-09-2013) Getting published. How the academic world works. European Sport Management Quarterly 2013 Editors Workshop.
van Bottenburg, M. (10-06-2013) Invited speaker Scientific elite sport conference. University of Sao Paolo (10-01-2013) How a small country can be big
van Bottenburg, M. (10-06-2013) Invited speaker Scientific elite sport conference. University of Sao Paolo (10-01-2013) How a small country can be big.
van Bottenburg, M. (04-06-2013) Invited speaker Filmintroductie Utrecht (04-06-2013) Inleiding bij de film The Wrestler
van Bottenburg, M. (2013) Editorial board member International Journal of Sport Policy (Journal)
van Bottenburg, M. (2013) Editorial board member International Journal of Sport Policy (Journal)
Leisink, P.L.M., Boselie, J.P.P.E.F., van Bottenburg, M. & Hosking, D.M. (2013). Introduction to managing social issues. In P.L.M. Leisink, J.P.P.E.F. Boselie, M. van Bottenburg & D.M. Hosking (Eds.), Managing social issues: A public values perspective. (pp. 1-16) (16 p.). Cheltenham Glos: Edward Elgar Publishing.
van Bottenburg, M. (19-11-2013) Participant Kennisdiner NOC*NSF (Papendal) (19-01-2013) Scoren met Kennis. Kansen voor bonden met sportonderzoek en –innovatie
Bosscher, V., van Bottenburg, M., Shibli, Simon & de Knop, Paul (2013). Managing high performance sport at the national policy level. In P. Sotiriadou & V. de Bosscher (Eds.), Managing High Performance Sport (pp. 45-65) (20 p.). Londen: Routledge.
Leisink, P.L.M., Boselie, J.P.P.E.F., van Bottenburg, M. & Hosking, D.M. (2013). Managing Social Issues. A Public Values Perspective. (304 p.). Cheltenham/Northampton: Edward Elgar Publishing.
Shibli, Simon, Bosscher, V. & van Bottenburg, M. (2013). Measuring performance and success in elite sports. In P. Sotiriadou & V. de Bosscher (Eds.), Managing High Performance Sport (pp. 30-45) (15 p.). Londen: Routlegde.
van Bottenburg, M. (2013) Member Mulier Instituut (t/m 30 januari 2013) (External organisation) Lid bestuur
van Bottenburg, M. (2013). 'Passion alone is not longer enough': the reframing of elite sport from a private trouble to a public issue. In P. Leisink, P. Boselie, M. van Bottenburg & D.M. Hosking (Eds.), Managing Social Issues. A Public Values Perspective (pp. 126-142) (16 p.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Bosscher, V., Sotiriadou, P. & van Bottenburg, M. (2013). Scrutinizing the sport pyramid metaphor: an examination of the relationship between elite success and mass participation in Flanders. International Journal for Sport Policy and Politics, 5 (3), (pp. 319-340) (21 p.).
Waardenburg, M. & van Bottenburg, M. (2013). Sport policy in the Netherlands. International Journal of Sport Policy and Politics, 5 (3), (pp. 465-476) (12 p.).
van Bottenburg, M. (2013) Member Stichting Gehandicaptensport Nederland (External organisation) Lid RvT
van Bottenburg, M. (2013) Member Stichting Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (External organisation) Lid RvT
van Bottenburg, M. (2013) Member Stichting Special Olympics Nederland (External organisation) Lid RvT
van Bottenburg, M. (23-11-2013) Invited speaker Jaarcongres Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond Papendal (23-01-2013) Tennis-sport-verenigings-trends.
Ferkins, L. & van Bottenburg, M. (2013). The governance of high performance sport. In P. Sotiriadou & V. de Bosscher (Eds.), Managing High Performance Sport (pp. 115-136) (22 p.). Londen: Routledge.
van Bottenburg, M. & Bosscher, V. (24-10-2013). The Role of Elite sport for Society. Proceedings Asian Conference on Sport Science. Sport Science and Elite Training Programme for World Class Performance (pp. 8) (1 p.). Hong Kong: Hong Kong Sports Institute, Asian Conference on Sport Science. Sport Science and Elite Training Programme for World Class Performance.
van Bottenburg, M. (2013) Member Vereniging Gehandicaptensport Nederland (External organisation) Lid bestuur
Salome, L., van Bottenburg, M. & van den Heuvel, M. (2013). 'We are as green as possible': environmental responsibility in commercial artifical settings for lifestyle sports. Leisure Studies, 32 (2), (pp. 173-190) (17 p.).
Bosscher, V., van Bottenburg, M., Shibli, Simon & Westerbeek, H. (26-03-2013). Winning The Gold War. Policy Lessons from an International Comparative Study SPLISS. Proceedings of the fourth International Conference on Sport and Exercise Science (ICSES) (pp. 13-25) (13 p.). Bangkok: Srinakharinwirot University, The fourth International Conference on Sport and Exercise Science (ICSES).
van Bottenburg, M. (07-01-2013) Organiser Workshop Cultural encounters and mixed identities in sports, Utrecht School of Governance (07-01-2013) Title: Workshop Cultural encounters and mixed identities in sports
  2013 - Vakpublicaties
Dortants, M.F.T. & van Bottenburg, M. (2013). Aanzien en overleven in een sport vol passie. Over regulering van full contact-vechtsporten. (79 p.). Nieuwegein: ARKO Sports Media.
Maks, M. & van Bottenburg, M. (2013). Evaluatie Olympische en Paralympische Spelen. London 2012. (10 p.). Arnhem: NOC*NSF.
Sorgdrager, W., van Bottenburg, M., Goedhart, E., van der Meulen, M.J., Monsma, M., Verhoogt, P. & Gerritsen, M. (2013). Meedoen of stoppen. Eindrapport van de Commissie Anti-Doping Aanpak: onderzoek naar de dopingcultuur in het Nederlands wegwielrennen bij de heren. (92 p.). Den Haag: Commissie Anti-Doping Aanpak.
  2013 - Populariserende publicaties
van Bottenburg, M. (24-06-2013) Invited speaker Kick off dag NWO-Programma Sport (Papendal) (24-01-2013) "Warum gab es in den Niederlanden keine Sportwissenschaft?"
van Bottenburg, M. (24-01-2013) Invited speaker Vechtsportconferentie (Amsterdam) (24-01-2013) Aanzien en overleven in een sport vol passie. Over regulering van full-contact vechtsporten.
van Bottenburg, M. (21-03-2013) Invited speaker Lezing voor Hogeschool van Amsterdam/Universiteit van Amsterdam (Amsterdam) (21-01-2013) De maatschappelijke kracht van sport.
van Bottenburg, M. (11-07-2013) Invited speaker Lezing voor Zwaluwen Utrecht 1911 (Utrecht) (11-01-2013) De toekomst van omnisportverenigingen.
van Bottenburg, M. (19-11-2013) Invited speaker Kennisdiner NOC*NSF (Papendal) (19-01-2013) Scoren met Kennis. Kansen voor bonden met sportonderzoek en –innovatie.
van Bottenburg, M. (01-09-2013) Invited speaker Lezing bij Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht Science Park (Utrecht) (01-01-2013) Sport en wetenschap
van Bottenburg, M. (17-06-2013) Invited speaker Ronde van Midden Nederland (Utrecht) (17-01-2013) Sport en wetenschap.
van Bottenburg, M. (15-10-2013) Invited speaker gemeente Haarlemmermeer (Lezing bij de opening van het Koning Willem Alexander Sportcomplex) (15-01-2013) Verbindend bouwen in de sport.
  2013 - Overige resultaten
Shibli, Simon, Bosscher, V. & van Bottenburg, M. (11-09-2013). Alternative measures of performance in the olympic games. Paper. 21st conference of the European Association of Sport Management.
Bosscher, V., van Bottenburg, M., Shibli, Simon & Westerbeek, H. (26-06-2013). Does more money in equal more medals out? An international comparison in 15 countries. Results of the SPLISS 2.0 study. Paper. 18th Annual Congress of the European College of Sport Science.
Bosscher, V., van Bottenburg, M., Shibli, Simon & Westerbeek, H. (13-11-2013). Elite sport success: boost for society or not? An introduction to SPLISS (Sports Policy factors Leading to International Sporting Success). Paper. SPLISS Conference: Elite sport success: boost for society or not?.
van Bottenburg, Maarten, De Bosscher, Veerle, Shibli, Simon & Westerbeek, Hans (2013). Elite sports policies and strategies towards international success.
van Bottenburg, M. (12-06-2013). Evaluation and applicability of SPLISS model: the Dutch case. Paper. International symposium on elite sport policies in the international context.
Bosscher, V., van Bottenburg, M., Shibli, Simon & Westerbeek, H. (2013). Prioritization and legitimization in elite sport policies.Paper. The fourth International Conference on Sport and Exercise Science (ICSES)..
Dijk, Bake, van Bottenburg, M., Bosscher, V., Shibli, Simon, Westerbeek, H. & Kärmeniemi, M. (11-09-2013). The impact of sport for all policies on elite sporting success. Paper. 21st conference of the European Association of Sport Management.
Dijk, Bake, van Bottenburg, M., Bosscher, V., Westerbeek, H., Shibli, Simon & Kärmeniemi, M. (26-06-2013). The impact of sport for all policies on elite sporting success. Paper. 18th Annual Congress of the European College of Sport Science.
van Bottenburg, M. (13-11-2013). The social value of elite sport. Paper. SPLISS Conference: Elite sport success: boost for society or not?.
Bosscher, V., van Bottenburg, M., Shibli, Simon & Westerbeek, H. (11-09-2013). 'Winning the Gold War. Debating the results and policy lessons from SPLISS-2.0. SPLISS workshop. Paper. 21st conference of the European Association of Sport Management.
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
van Bottenburg, M. (2012) Member Antidoping Aanpak (External organisation) Lid Onderzoeks- en adviescommissie.
van Bottenburg, Maarten & Salome, Lotte (2012). Are they all daredevils? Introducing a participation typology for the consumption of lifestyle sports in different settings. European Sport Management Quarterly, 12 (1), (pp. 3-18).
van Bottenburg, M. (2012) Editorial board member European Sport Management Quarterly (Journal)
Bosscher, V., van Bottenburg, M., Shibli, Simon & Westerbeek, H. (19-07-2012). Factors for Olympic success. Symposium Socio-Economic Determinants of Olympic and Paralympic Success. 2nd International Scientific Convention on Education and Medicine in Sport (pp. 21-21) (1 p.). Glasgow, Symposium Socio-Economic Determinants of Olympic and Paralympic Success. 2nd International Scientific Convention on Education and Medicine in Sport (ISCEMIS conference).
Shibli, Simon, Bosscher, V., van Bottenburg, M. & Bingham, Jerry (2012). Forecasting the performance of nations in elite sport. In L. Robinson, P. Chelladurai, G. Bodet & P. Downward (Eds.), Routledge Handbook of Sport Management (pp. 86-100) (15 p.). Abingdon/New York: Routledge.
van Bottenburg, M. (2012) Member Gehandicaptensport Nederland (External organisation) Lid van de Raad van Toezicht.
Salome, L.R. & van Bottenburg, M. (2012). Introducing a participation typology for the consumption of lifestyle sports in different sections. European Sport Management Quarterly, 12 (1), (pp. 3-18) (16 p.).
van Bottenburg, M., Bosscher, V., Shibli, Simon & Westerbeek, H. (2012). Issues of prioritization and legitimation in elite sport policies. In R. Meeusen, J. Duchateau, B. Roelands, M. Klass, B. de Geus, S. Baudry & E. Tsolakidis (Eds.), Book of Abstracts of the 17th Annual Congress of the European College of Sport Science (pp. 49-49) (1 p.). the 17th Annual Congress of the European College of Sport Science.
van Bottenburg, M. (2012). Korfball. In J. Nauright & C. Parrish (Eds.), Sports around the world: history, culture, and practice . (pp. 360-364) (5 p.). Santa Barbara: ABC-Clio.
Bosscher, V., Shibli, Simon & van Bottenburg, M. (2012). Measuring competitiveness of nations in elite sport policies: renewing the debate on comparing nations. In C. Anagnostopoulos (Eds.), Contextualising research in sport: an international perspective. (pp. 255-270) (16 p.). Athens: Athens Institute for Educationa and Research.
van Bottenburg, M. (2012) Member Mulier Instituut (t/m 30 januari 2013) (External organisation) Bestuurslid.
van Bottenburg, M. (2012) Member NISB (External organisation) Lid van de Raad van Toezicht.
van Bottenburg, M. (14-04-2012) Invited speaker Workshop op de KNHS Bestuurdersdag Utrecht (14-01-2012) Paardensportverenigingen in een veranderende omgeving
van Bottenburg, M., Bosscher, V., Shibli, Simon & Westerbeek, H. (2012). Prioritization of elite sport: the consequence of a global sporting arms race. Proceedings of the 20th Conference of the European Association for Sport Management (EASM conference) (pp. 226-227) (2 p.). Aalborg, Denmark: University College of Northern Denmark (UCN) (in co-operation with the Danish Institute for Sports Studies).
van Bottenburg, M. (11-01-2012) Invited speaker Nationaal Hockey Congres van de KNHB Utrecht (11-01-2012) Quo vadis, hockey?
van Bottenburg, M. (2012). Speedskating. In J. Nauright & C. Parrish (Eds.), Sports around the world: history, culture, and practice (pp. 445-448) (4 p.). Santa Barbara: ABC-Clio.
van Bottenburg, M. (2012) Member SportNex (External organisation) Lid Advisory Board.
Bosscher, V., van Bottenburg, M., Shibli, Simon & de Knop, P. (2012). Sports Policy factors Leading to International Sporting Success. In Y. Mano (Eds.), The Global Sporting Arms Race. (pp. 7-25) (19 p.). Tokyo: Japanese Society of Policy for Physical Education and Sport.
van Bottenburg, M. (2012) Member Stichting FlikFLak (External organisation) Lid van de Raad van Toezicht.
van Bottenburg, M., Dijk, Bake, Elling, A. & Reijgersberg, Niels (2012). Success or failure? Trends in the Dutch elite sport climate from an elite sport policy perspective and a public policy perspective. In B. Søren & K. Morten (Eds.), Proceedings of the 20th Conference of the European Association for Sport Management (EASM conference) (pp. 224-225) (2 p.). Aalborg, Denmark: University College of Northern Denmark (UCN) (in co-operation with the Danish Institute for Sports Studies), EASM conference.
van der Roest, J., van Bottenburg, M. & Meijs, L (2012). The consumerist turn in voluntary sports clubs. In B. SØren & K. Morten (Eds.), Proceedings of the 20th Conference of the European Association for Sport Management (EASM conference) (pp. 251-251) (1 p.). Aalborg, Denmark: University College of Northern Denmark (UCN) (in co-operation with the Danish Institute for Sports Studies), Conference of the European Association for Sport Management.
Walraven, M., Koning, R. & van Bottenburg, M. (2012). The effects of sports sponsorship: a review and research agenda. The Marketing Review, 12 (1), (pp. 17-38) (22 p.).
de Croock, S., Bosscher, V. & van Bottenburg, M. (2012). The inspirational function of role models for sport participation and development. In B. Søren & K. Morten (Eds.), Proceedings of the 20th Conference of the European Association for Sport Management (EASM conference) (pp. 158-158) (1 p.). Aalborg, Denmark: University College of Northern Denmark (UCN) (in co-operation with the Danish Institute for Sports Studies), EASM conference.
van Bottenburg, M. (2012) Member Topsport Community (External organisation) Lid Raad van Kennis.
  2012 - Vakpublicaties
van Bottenburg, M., Dijk, Bake, Elling, A. & Reijgersberg, Niels (2012). Bloed, zweet en tranen - en een moment van glorie. (176 p.). Nieuwegein: ARKO/Sports Media.
van der Roest, J., Waardenburg, M. & van Bottenburg, M. (2012). De bijdrage van Proeftuinen en proeftuinprojecten aan laagdrempelig sportaanbod. In H. Daanen-Smits, H. Van Egdom, C. Van Houselt, P. Mercus & H. Veerman (Eds.), Vernieuwen. Binden. Inspireren. Deel 2 (pp. 27-42) (16 p.). Deventer: daM uitgeverij.
van Bottenburg, M., Elling, A., Hover, P., Brinkhof, S.R.A. & Romijn, D. (2012). De maatschappelijke betekenis van topsport. Nieuwegein: ARKO Sports Media.
  2012 - Populariserende publicaties
van Bottenburg, M. (09-08-2012) Invited speaker Boekpresentatie en persconferentie tijdens de Olympische Spelen van Londen 2012 (Londen) (09-01-2012) Bloed, zweet en tranen. En een moment van glorie.
van Bottenburg, M. (2012). De keizer stelt zelden teleur. Anton Geesink. In W. van Buuren (Eds.), Hollands Goud. Alle Olympische kampioenen (pp. 247-250) (4 p.). Amsterdam: Meulenhoff.
van Bottenburg, M. (03-11-2012) Invited speaker De Papendal Sport Parade ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan van het Nederlands Olympisch Comité (Arnhem) (03-01-2012) De revival van omni-sportverenigingen.
van Bottenburg, M. (2012). Een anoniem Frans jongetje. François Brand, Roelof Klein en stuurman. In W. van Buuren (Eds.), Hollands Goud. Alle Olympische kampioenen. (pp. 344-348) (5 p.). Amsterdam: Meulenhoff.
van Bottenburg, M. (2012). Een winnende combinatie. Adolf D.C. van der Voort van Zijp en team. In W. van Buuren (Eds.), Van begin tot goud. (pp. 101-103) (3 p.). Amsterdam: Meulenhof.
van Bottenburg, M. (2012). Een winnende combinatie. Adolf D.C. van der Voort van Zijp en team. In W. van Buuren (Eds.), Hollands Goud. Alle Olympische kampioenen (pp. 324-326) (3 p.). Amsterdam: Meulenhoff.
van Bottenburg, M. (07-11-2012) Invited speaker Lezing tijdens het symposium Topsportklimaat: noodzakelijk voor succes?! Een grensverleggende ontmoeting met Vlaanderen, Nederland en Australië (Vrije Universiteit Brussel) (07-01-2012) Het topsportklimaat in Nederland.
van Bottenburg, M. (2012). Hoog in rang. Charles F. Pahud de Mortanges. In W. van Buuren (Eds.), Van begin tot goud. (pp. 103-106) (4 p.). Amsterdam: Meulenhof.
van Bottenburg, M. (2012). Hoog in rang. Charles F. Pahud de Mortanges. In W. van Buuren (Eds.), Hollands Goud. Alle Olympische kampioenen (pp. 327-329) (3 p.). Amsterdam: Meulenhoff.
van Bottenburg, M. (2012). Man van wind en water. Stephan van den Berg. In W. van Buuren (Eds.), Hollands Goud. Alle Olympische kampioenen (pp. 183-186) (4 p.). Amsterdam: Meulenhoff.
van Bottenburg, M. (2012). Oost Europa als norm. Ronald Florijn en Nico Rienks. In W. van Buuren (Eds.), Hollands Goud. Alle Olympische kampioenen (pp. 170-173) (4 p.). Amsterdam: Meulenhoff.
van Bottenburg, M. (13-09-2012) Invited speaker Utrechtse Ondernemers Society (Utrecht) (13-01-2012) Sport en Samenleving. Het maatschappelijk belang van een goed topsport- en breedtesportklimaat.
van Bottenburg, M. (10-12-2012) Invited speaker Symposium: Het DNA van een gezonde stad georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in samenwerking met het Nederlands Architectuurinstituut (Den Haag) (10-01-2012) Sport in de gezonde stad.
van Bottenburg, M. (14-11-2012) Invited speaker Symposium over topsport en studie georganiseerd door NOC*NSF (Utrecht) (14-01-2012) Topsport en studie.
van Bottenburg, M. (22-06-2012) Invited speaker Symposium ter gelegenheid van 50-jarig jubileum van DTZ (Deurne) (22-01-2012) Vrijwilligers en de sportvereniging.
van Bottenburg, M. (31-03-2012) Invited speaker Symposium Aso-vaders en fruit-moeders. Ouders langs de lijn. (UU, Utrecht) (31-01-2012) Wat is de invloed van ouders op de sportloopbaan van talenten?
van Bottenburg, M. (15-06-2012) Invited speaker Olympic Games (Londen) (15-01-2012) Winning the Gold War. How, where and why to invest in elite sport.
van Bottenburg, M. (30-11-2012) Invited speaker Jaarbijeenkomst van het Universiteitsfonds (Utrecht) (30-01-2012) Winning the Gold War. How, where and why to invest in elite sport.
  2012 - Overige resultaten
van Bottenburg, M. (19-09-2012). Promoting participation: are mega-events a remedy or an obstacle? Action for Good Governance in International Sports Organisations. Paper. Play the Game Symposium.
Bosscher, V., van Bottenburg, M., Shibli, Simon & Westerbeek, H. (19-07-2012). Strategies For London 2012: Sport Policy Factors Leading to International Sporting Success (SPLISS) Compared in 15 Countries. (1 p.). Symposium Socio-Economic Determinants of Olympic and Paralympic Success. 2nd International Scientific Convention on Education and Medicine in Sport (ISCEMIS conference).
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
van Bottenburg, M. (22-09-2011) Organiser 2e Nationaal Congres Sport & Handicap Utrecht (22-09-2011) Voorzitter 2e Nationaal Congres Sport & Handicap
van Bottenburg, M. & de Bosscher, Veerle (2011). An assessment of the impact of sport development on sport participation. In Barry Houlihan & Mick Green (Eds.), Routledge handbook of sport development (pp. 596-610) (15 p.). London/New York: Routledge.
de Bosscher, Veerle & van Bottenburg, M. (2011). Elite for all, all for elite? An assessment of the impact of sport development on elite sport success. In Barrie Houlihan & Mick Green (Eds.), Routledge handbook of sport development (pp. 575-595) (21 p.). London/New York: Routledge.
van Bottenburg, M. (2011) Member Gehandicaptensport Nederland (External organisation) Lid Raad van Toezicht
van Bottenburg, M. & Heilbron, Johan (2011). Informalization or de-sportization of fighting contests? A rejoinder to Raul Sanchez Garcia and Dominic Malcolm. International Review for the Sociology of Sport, 46 (1), (pp. 125-127) (3 p.).
van Bottenburg, M. (2011) Editorial board member International Journal of Sport Policy (Journal)
van Bottenburg, M. & Vermeulen, J. (2011). Local korfball versus global basketball: a study of the relationship between sports' rule-making and dissemination. Ethnologie Francaise, 41 (4), (pp. 633-643) (11 p.).
de Bosscher, Veerle, Shibli, Simon & van Bottenburg, M. (2011). Measuring competitiveness of nations in elite sport policies: renewing the debate on comparing nations. Oikonomia & Athlitismos, 11 (1), (pp. 21-33) (13 p.).
van Bottenburg, M. (2011) Member Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (External organisation) Lid Raad van Toezicht
van Bottenburg, M. (2011) Member Sailwise (External organisation) Lid Raad van Toezicht
van Bottenburg, M. (2011) Member Special Olympics (External organisation) Lid Raad van Toezicht
van Bottenburg, M. (2011) Member Stichting Flik Flak (External organisation) Lid Raad van Toezicht
van Bottenburg, M. (2011). The Netherlands. In Matthew Nicholson, Russell Hoye & Barrie Houlihan (Eds.), Participation in sport. International policy perspectives (pp. 25-41) (17 p.). London/New York: Routledge.
van Bottenburg, M. (16-04-2011) Invited speaker Jaarcongres KNZB Utrecht (16-01-2011) Trends in de sport en zwemsport.
van Bottenburg, M. (2011) Member Vereniging Gehandicaptensport Nederland (External organisation) Lid Bestuur
van Bottenburg, M. (2011). Why are the European and American Sports Worlds so Different? Path-dependence in European and American Sports History. In Alan Tomlinson, Christopher Young & Richard Holt (Eds.), Transformation of Modern Europe: States, Media and Markets 1950-2010 (pp. 205-225) (21 p.). London/New York: Routledge.
  2011 - Vakpublicaties
van Bottenburg, M. & van Eekeren, F.J.A. (2011). Advies kernsportplannen. In opdracht van Provincie Noord-Brabant. Utrecht School of Governance.
Legg, David, de Bosscher, Veerle, Shibli, Simon & van Bottenburg, M. (2011). Essays on the Paralympic Movement: Certainties and Doubts. ICSSPE Bulletin, No. 61. Special issue 'Essays on the Paralympic Movement: Certainties and Doubts'
van Bottenburg, M. & van Eekeren, F.J.A. (2011). Toetsing Sportplan Brabant in kader van Olympisch Plan 2028. In opdracht van Provincie Noord-Brabant. Utrecht School of Governance.
  2011 - Populariserende publicaties
van Bottenburg, M. (27-04-2011) Invited speaker De Sportbank (Den Haag) (27-01-2011) De maatschappelijke rol van de sportvereniging
van Bottenburg, M. (07-11-2011) Invited speaker Avond van Wetenschap en maatschappij (Den Haag) (07-01-2011) Grenzen in de topsport
van Bottenburg, M. (2011). Nederlandse volksvermaken vóór de opkomst van de moderne sport. In Bart Jungman (Eds.), De sportcanon. De sportgeschiedenis van Nederland (pp. 13-20) (8 p.). Amsterdam: Thomas Rap.
van Bottenburg, M. (13-05-2011) Invited speaker Bijeenkomst Sport en Onderzoek, NOC*NSF/NWO (Rotterdam) (13-01-2011) Van ping-pong naar tafeltennis: sportificering en popularisering.
van Bottenburg, M. (28-03-2011) Invited speaker Stand-Up Inspiration (Amsterdam) (28-01-2011) Van zure straal naar gouden stroom
van Bottenburg, M. (05-03-2011) Invited speaker Dag van de wedstrijdsport, Watersportverbond (Amsterdam) (05-01-2011) Wedstrijdzeilen in turbulent water. Met de bril van een buitenstaander.
van Bottenburg, Maarten, Shibli, Simon, De Bosscher, Veerle & Legg, David (2011). What is the Ideal Paralympic Sport System? Future research directions. ICSSPE Bulletin, 61.
  2011 - Overige resultaten
Salome, L. & van Bottenburg, M. (07-09-2011). A participation typology for the consumption of lifestyle sports in varried settings.Paper. Commitment in Sport Management. Book of Abstracts of the 19th conference of the European Association for Sport Management.
van Bottenburg, M. (11-11-2011). Bridging the paradoxical gap between scientists and practitioners. Paper. 3rd Conference and 7th Annual Meeting of HEPA Europe, Agita Mundo/NISB..
de Bosscher, Veerle, van Bottenburg, M., Shibli, Simon, Bingham, Jerry & de Knop, Paul (30-03-2011). Effective and efficient elite sport policies. An international comparative study on the Sports Policy factors Leading to International sporting success. Paper. Conference Elitidrott och ledarskap I förändring. Swedish National centre for Research in Sports..
van Bottenburg, M. & de Bosscher, Veerle (04-11-2011). Is succes maakbaar? Een internationaal-vergelijkend onderzoek naar Sport Policy factors Leading to International Sporting Success (SPLISS).Paper. Dag van het sportonderzoek, Mulier Instituut/Hogeschool van Amsterdam.
van Bottenburg, M. (12-10-2011). North-American and European models of sport: a historical comparison. Paper. 11th Historians on Sport Conference, International Centre for Sports History and Culture..
de Bosscher, Veerle, van Bottenburg, M. & Shibli, Simon (12-05-2011). Talent development: A comparative factor in international elite sports. Conclusions from the SPLISS study. Paper. International conference ‘Future symposium about talent development’, Team Denmark..
van Bottenburg, M. (22-09-2011). Voorzitter. 2e Nationaal Congres Sport & Handicap.
van Bottenburg, M. & Yesilkagit, A.K. (01-12-2011). What if regulatory agencies are lacking? Governmental ambitions and implementation problems in the sports sector. Paper. NIG Annual Work Conference 2011.
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
van Bottenburg, M. (26-05-2010) Invited speaker Congres 'De mondiale magie van het voetbal', RUG Groningen (26-01-2010) “Zijn we er toch weer ingetuind..” De magie van onze Lieblingsfeind.
van Bottenburg, M. (2010). Beyond diffusion: sport and its remaking in cross-cultural contexts. Journal of Sport History, 37 (1), (pp. 41-53) (13 p.).
van Bottenburg, M. (2010) Member Commission (External organisation) Chair Commission pilots sport events
de Bosscher, Veerle, van Bottenburg, M., Shibli, Simon & Truyens, Jasper (2010). Comparing apples with oranges in international comparative elite sport studies: is it possible?. Proceedings of the 18th EASM Conference. Book of Abstracts (pp. 87) (1 p.). Prague: EASM, 18th European Association of Sport Management Conference.
van Bottenburg, M. (10-12-2010) Invited speaker Congres Sportbestuurders Amsterdam (10-01-2010) De implementatiekloof tussen nationaal sportbeleid en lokale sportpraktijk.
van Bottenburg, M. (27-08-2010) Invited speaker Gemeente voorst Voorst (27-08-2010) De maatschappelijke betekenis van sport
de Bosscher, Veerle, Shibli, Simon, van Bottenburg, M., de Knop, P. & Truyens, Jasper (2010). Developing a method for comparing the elite sport systems and policies of nations: a mixed research methods approach. Journal of Sport Management, 24 (5), (pp. 567-600) (34 p.).
van Bottenburg, M., Bosscher, V. & Shibli, Simon (2010). Diversification or prioritization? The Dutch struggle with the why, where and how to prioritize in elite sport policy. In EASM (Eds.), 18th European Association of Sport Management Conference, Book of Abstracts. Prague: EASM.
van Bottenburg, M. (2010) Member E sportbond (dutch e-gaming association) (External organisation) Advisory Board member
Shibli, Simon, Bosscher, V. & van Bottenburg, M. (2010). Elite sport success: Improvement as a proxy for successful policies?. In EASM (Eds.), 18th European Association of Sport Management Conference, Book of Abstracts Prague: EASM.
van Bottenburg, M. (2010) Editorial board member European Sport Management Quarterly (Journal)
van Bottenburg, M. (2010) Member Flikflak (dutch local gymnastics club) (External organisation) Member of the supervisory board Flikflak
van Bottenburg, M. (2010) Member Gehandicaptensport Nederland (External organisation) Member of the supervisory board Gehandicaptensport Nederland
Hover, P. & van Bottenburg, M. (2010). Growing running market necessitates mastermind marketing strategies of athletic federations. In EASM (Eds.), 18th European Association of Sport Management Conference, Book of Abstracts (pp. 105) (1 p.). Prague: EASM.
van Bottenburg, M. (2010) Member ICCC - Catalan Institute of Cardiovascular Sciences (External organisation) Member of the Scientific Committee of the 6th ICCE Continental Conferernce The Future of Sports Coaching
van Bottenburg, M., Bosscher, V. & Shibli, Simon (2010). In-between formal and informal governance. Redistributing the money in a democratically-governed network of national sport organizations. In ISA (Eds.), XVII World Congress of Sociology. Book of Abstracts (pp. 503-504) (2 p.). Gothenburg: ISA, XVII World Congress of Sociology..
van Bottenburg, M. (2010) Editorial board member International Journal of Sport Policy (Journal)
van Bottenburg, M. (2010) Editorial board member International Review for the Sociology of Sport (Journal)
van Bottenburg, M. (2010) Member Jury 'Sport Club of the Year' (External organisation) Member of the Jury 'Sport Club of the Year'
van Bottenburg, M. (25-01-2010) Invited speaker Atletiekunie Driebergen (25-01-2010) Lezing De maatschappelijke rol van de sportvereniging
Bosscher, V., van Bottenburg, M. & Shibli, Simon (2010). Measure to understand. Using mixed research methods to compare competitiveness of nations in elite sport policies. In EASM (Eds.), 18th European Association of Sport Management Conference, Book of Abstracts (pp. 12) (1 p.). Prague: EASM, 18th European Association of Sport Management Conference.
Bosscher, V., van Bottenburg, M. & Shibli, Simon (2010). Measuring competitiveness of nations in elite sport policies: renewing the debate on comparing nations. In G.T.P. Papanikos (Eds.), 10th Annual International Conference on Sports: Economic, Management, Marketing & Social Aspects (pp. 113) (1 p.). Athens: ATINER, 10th Annual International Conference on Sports: Economic, Management, Marketing & Social Aspects.
van Bottenburg, M. (2010) Editorial board member Men and Masculinities (Journal)
van Bottenburg, M. (2010) Member MHCD (Dutch local hockey club) (External organisation) Member Advisory Board
van Bottenburg, M. (2010) Editorial board member Personnel Review (Journal)
van Bottenburg, M. (2010) Invited speaker Radio Interview BNR, 26-02-2010 (26-01-2010)
van Bottenburg, M. (2010) Invited speaker Radio interview, De Praktijk, Avro radio 1, 26-08-2010 (01-01-2010)
van Bottenburg, M. (2010) Invited speaker Radio interview, De Proloog, Vara radio 1, 21-07-2010 (21-01-2010)
Scheerder, J. & van Bottenburg, M. (2010). Sport light. De opkomst van lichte organisaties in de sport. In B. Pattyn & B. Raymaekers (Eds.), In gesprek met morgen. XXI Lessen voor de eenentwintigste eeuw. (pp. 89-120) (32 p.). Leuven: Universitaire pers Leuven.
van Bottenburg, M. (17-11-2010) Invited speaker KNVB Bestuurderscongres Amsterdam (04-01-2010) Terug naar de basis: de kracht van de voetbalvereniging
van Bottenburg, M. & Salome, L. (2010). The indoorisation of outdoor sports: an exploration of the rise of lifestyle sports in artificial settings. Leisure Studies, 29 (2), (pp. 143-160) (18 p.).
van Bottenburg, M. (2010). The Netherlands. In M. Nicholson, R. Hoye & B. Houlihan (Eds.), Participation in sport - International policy perspectives (pp. 25-41) (17 p.). London/New York: Routledge.
van Bottenburg, M. (2010) Editorial board member The Sport Psychologist (Journal)
van Bottenburg, M. (07-10-2010) Invited speaker Dag van het sportonderzoek Amsterdam (07-10-2010) Totdat de bom barst. Een analyse van de continue en veranderende spanningen tussen NOC*NSF en de sportbonden’
van Bottenburg, M. (2010) Editorial board member Voluntas (Journal)
van Bottenburg, M. (2010) Member W.H.J. Mulier Institute. Centre for Research on Sports in Society (External organisation) Board Member
  2010 - Vakpublicaties
van Bottenburg, M., Hover, P. & Scheerder, J. (2010). Don't miss the next boat. Changes and challenges of the second wave of running for European Athletics' member federations. (34 p.). UU: Utrecht School of Governance.
van Bottenburg, M. (2010). Een leven lang bewegen en sporten door ouderen. Een actiegericht visiedocument. NISB, Sport, bewegen en ouderen. Van wetenschap naar praktijk. (pp. 213-233) (21 p.). Nieuwegein: ARKO Sports Media.
van Bottenburg, M. (2010). Levensloop van topsporters: van pril talent tot oud-topsporter. In A. Tiessen-Raaphorst, D. Verbeek, J. Haan & K. Breedveld (Eds.), Sport: een leven lang. Rapportage sport 2010 (pp. 152-168) (17 p.). 's Gravenhage: SCP/Mulier.
  2010 - Populariserende publicaties
van Bottenburg, M. (25-02-2010) Invited speaker , Mini-symposium ter gelegenheid van de promotie van Adri Broeke (Groningen) (25-01-2010) De dilemma’s van de sportmanager
van Bottenburg, M. (12-10-2010) Invited speaker VSU De kracht van de verbinding
van Bottenburg, M. (27-08-2010) Invited speaker Vereniging Sport Utrecht (Utrecht) (27-01-2010) De kracht van de verbinding.
van Bottenburg, M. (09-12-2010) Invited speaker Sport Management Instituut (Den Haag) (09-01-2010) De maatschappelijke betekenis van sport.
van Bottenburg, M. (25-01-2010) Invited speaker Atletiekunie (Driebergen) (25-01-2010) De maatschappelijke rol van de sportvereninging
van Bottenburg, M. (19-01-2010). De passie voor sport is meer dan een passie voor sport. Sport Knowhow XL, (pp. 1) (1 p.).
van Bottenburg, M. (03-11-2010) Invited speaker Conferentie Sport & Olympisch Plan Noord-Brabant, Provincie Noord-Brabant (Tilburg) (12-01-2010) De sociaal-maatschappelijke effecten van de Olympische ambities in zes statements
van Bottenburg, M. (06-06-2010) Invited speaker De Culturele Zondag (Utrecht) (06-01-2010) Debat Sport is politiek. Sporterssamenleving of sportieve samenleving
van Bottenburg, M. (03-02-2010) Invited speaker Nederlandse Vereniging voor Golfaccomodaties (Apeldoorn) (03-01-2010) Golf Olympisch!!! Nou en? Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties
van Bottenburg, M. (11-02-2010) Invited speaker Gastcollege Hogeschool van Amsterdam (Amsterdam) (11-01-2010) Op jacht naar goud. De Nederlandse top-10 ambitie in perspectief
van Bottenburg, M. (04-11-2010) Invited speaker Mulier Debat ('s Hertogenbosch) (04-01-2010) Referaat bij Ruud Stokvis’ De Sportwereld.
van Bottenburg, M. (04-06-2010) Invited speaker Mulier Instituut ('s Hertogenbosch) (04-01-2010) Talentontwikkeling in de sport
van Bottenburg, M. (02-06-2010) Invited speaker Studium Generale (Utrecht) (22-01-2011) Verbroedering in de buurt? Sport en maatschappij.
  2010 - Overige resultaten
van Bottenburg, M., Bosscher, V. & Shibli, Simon (19-11-2010). Complexities of talent development in sport management. Paper. Pp. 16. Conference Public Matters.
van Bottenburg, M. & Vermeulen, J. (19-11-2010). Global basketball versus local korfball: towards a social-cultural understanding of differences in sports preferences. Paper. Pp. 18. Atelier Pluridisciplinaire 'Diffusion des Sports', Institut d'Ethnologie Mediterranneenne, Europeenne en Comparatiste getPages.
Bosscher, V., de Knop, P., van Bottenburg, M., Shibli, Simon & Bingham, Jerry (16-06-2010). Keys to success in elite sport policies. An international comparative study to the sports policy factors leading to international sporting success. Paper. Symposium Der Hochleistungssport in Deutschland. Aktuelle Standortbestimmung. Erfordernisse für Gegenwart und Zukunft. Anlässlich der Emeritierung von Prof. Dr. Helmut Digel..
van Bottenburg, M. (06-01-2010). Sporting formations and cultures: Europe versus the USA? Paper. Pp.21. Workshop Sport in modern Europe.
van Bottenburg, M. (07-10-2010). Totdat de bom barst. Een analyse van de continue en veranderende spanningen tussen NOC*NSF en de sportbonden. Paper. Pp. 17. Dag van het sportonderzoek.
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
de Bosscher, Veerle, Hoecke, Jo, Truyens, Jasper, van Bottenburg, M. & de Knop, Paul (2009). A multidimensional approach to the measurement of effectiveness of elite sport policies : the case of Flanders. Proceedings of the 17th conference of the European Association for Sport Management (pp. 136-137) (2 p.). Gent: ARKO Sports Media.
de Bosscher, Veerle, de Knop, Paul & van Bottenburg, M. (2009). An analysis of homogeneity and heterogeneity of elite sport systems in six nations. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 10 (2), (pp. 111-131) (21 p.).
van Bottenburg, M. (2009) Member ARKO Sports Media (External organisation) Lid Jury Sportbestuur van het jaar
van Bottenburg, M. (05-11-2009) Invited speaker Jubileumcongres NISB, ‘Meedoen en uitblinken. Tien jaar visie op stimuleren van beweging’ Ede (05-01-2009) Chair-presenter ‘De verzilverde generatie heeft de toekomst’
van Bottenburg, M. (18-09-2009) Invited speaker EASM 17th Annual European Sportmanagement Conference Amsterdam (18-01-2009) Chair-presenter professional practice workshop ‘Beyond the financial bottom line: the social impact of sport events’
van Bottenburg, M. & Heilbron, Johan (2009). Dans la cage : genèse et dynamique des ‘combat ultimes’. Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 179 (4), (pp. 32-45) (14 p.).
van Bottenburg, M. (28-05-2009) Invited speaker Het Nationale Sportmarketingcongres Arnhem (28-01-2009) De kracht van de verbinding
van Bottenburg, M. (13-06-2009) Invited speaker Congres voor Sportbestuurders Den Haag (13-01-2009) De vereniging centraal
van Bottenburg, M. (18-09-2009) Chair EASM 17th Annual European Sportmanagement Conference Amsterdam (18-01-2009) professional practice workshop ‘Beyond the financial bottom line: the social impact of sport events’
van Bottenburg, M. (2009) Member E-sportbond (External organisation) Lid Raad van Advies
de Bosscher, Veerle, de Knop, Paul, van Bottenburg, M., Shibli, Simon & Bingham, Jerry (2009). Explaining international sporting success: an international comparison of elite sport systems and policies in six countries. Sport Management Review, 12 (3), (pp. 113-136) (24 p.).
van Bottenburg, M. (2009) Member Fontys Economische Hogeschool (External organisation) Lector Sportbusiness
van Bottenburg, M. (2009) Member Gehandicaptensport Nederland (External organisation) Bestuurslid
Scheerder, J. & van Bottenburg, M. (2009). Global running: evolutie van de loopsport vanuit een internationaal perspectief. In Jeroen Scheerder & Filip Boen (Eds.), Vlaanderen loopt! : sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar de loopsportmarkt (pp. 43-78) (432 p.). Gent: Academia Press.
van Bottenburg, M. (2009) Editorial board member International Journal of Sport Policy (Journal)
van Bottenburg, M. (16-07-2009) Invited speaker ISSA 6th World Congress of the Sociology of Sport Utrecht (16-01-2009) Key note speech 'Running alone together'
van Bottenburg, M. (2009) Member MHCD (Dutch local hockey club) (External organisation) Voorzitter Raad van Advies
van Bottenburg, M. (2009) Member NOC/NSF (External organisation) Lid Breedtesport Advies Commissie
van Bottenburg, M. (15-06-2009) Invited speaker Congres Nederland op jacht naar goud. In debat over het topsportklimaat Arnhem (15-01-2009) Op jacht naar goud
van Bottenburg, M. (07-12-2009) Invited speaker European Athletics Mass Participation Events Conference Frankfurt (07-01-2009) Presentatie ‘European Athletics and the Mass Participation Event Market’
Scheerder, J., van Bottenburg, M. & Pauwels, G. (2009). Traditionele sportclubs versus lichte sportgemeenschappen: de loopsport in vergelijking met andere populaire sporten. In Jeroen Scheerder & Filip Boen (Eds.), Vlaanderen loopt! : sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar de loopsportmarkt (pp. 313-338) (432 p.). Gent: Academia Press.
van Bottenburg, M. (2009) Member W.J.H. Mulier Instituut – Centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek (External organisation) Bestuurslid
  2009 - Vakpublicaties
van Bottenburg, M. (2009). Dat de beste moge winnen! : sport en meritocratie. Idee (D66), 30 (5), (pp. 26-29) (4 p.).
van Bottenburg, Maarten (2009). European Athletics and the Mass Participation Event Market. European Athletics and the Mass Participation Event Market
van Bottenburg, M., Hover, Paul & Kemper, Fons (2009). Evenementslopers in beeld: onderzoek naar de succesfactoren van loopevenementen op grond van motivatie, beleving en waardering van de deelnemers. (77 p.). ’s-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.
van Bottenburg, Maarten, Legg, David, De Bosscher, Veerle, Bingham, Jerry, Shibli, Simon & de Knop, Paul (2009). How does Canada stack up? Comparing Canada’s sport policies to five other nations. Coaches Plan Magazine, 15 (4), (pp. 22-27).
van Bottenburg, M., Elling, A.H.F., Hoekman, Remco & van den Dool, Remko (2009). Op jacht naar goud. (173 p.). Nieuwegein: ARKO Sports Media.
van Bottenburg, Maarten, De Bosscher, Veerle, Legg, David, Bingham, Jerry, Shibli, Simon & de Knop, P. (2009). Où se situe le Canada: comparaison des politiques sportives canadiennes avec celles de cinq autres nations. Plan du coach, 15 (4), (pp. 28-33).
Hover, Paul, van Bottenburg, M. & Reijgersberg, Niels (2009). Raming aantal beroepssporters in Nederland. ’s-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.
van Bottenburg, M. (15-07-2009). Running alone together? : the social dynamics and meanings of ‘light’ running communities. Sport: passion, practice and profit : book of abstracts ‘s-Hertogenbosch: Mulier Instituut, ISSA world congress of sociology of sport.
  2009 - Populariserende publicaties
van Bottenburg, M. (17-04-2009) Invited speaker BVVS (Tilburg) (17-01-2009) Chair-presenter Symposium Toekomst Betaald Voetbal
van Bottenburg, M. (15-11-2009) Invited speaker De Historische Salon (Eindhoven) (15-01-2009) De opkomst en ontwikkeling van de sport
van Bottenburg, M. (11-11-2009) Invited speaker Conferentie Winst door Sport, Hogeschool Den Haag (Den Haag) (11-01-2009) Easy to see, hard to prove. De maatschappelijke betekenis van sport
van Bottenburg, M. (19-11-2009) Invited speaker Sport Management Instituut Gastcollege ‘Easy to see, hard to prove. De maatschappelijke betekenis van sport’
van Bottenburg, M. (14-05-2009) Invited speaker KU Leuven Gastcollege Marketingkansen van lichte gemeenschappen
van Bottenburg, M. & Heilbron, Johan (01-10-2009). Gladiateurs du troisième millénaire. Le monde diplomatique, (pp. 3) (1 p.).
van Bottenburg, M. (11-06-2009) Invited speaker Sport Northern Ireland, University of Ulster (Ulster) (11-01-2009) Is there a European Model of Sport? Patterns, differences and trends in sports participation in the European Union
van Bottenburg, M. (11-06-2009) Invited speaker Ulster University Is there a European Model of Sport? Patterns, differences and trends in sports participation in the European Union
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
de Bosscher, Veerle, de Knop, Paul, Shibli, Simon & van Bottenburg, M. (10-09-2008). An analysis of homogeneity and heterogeneity of elite sport systems in six nations. Proceedings of the 16th EASM Conference Heilbronn, EASM.
van Bottenburg, M. (31-10-2008) Invited speaker EOC Technical Seminar Larnaca, Cyprus (31-01-2008) Benchmarking on results
van Bottenburg, M. (09-08-2008) Invited speaker Presentatie Expert meeting Olympisch Plan Holland Heineken Huis, Beijing (09-01-2008) De maatschappelijke rol van sport
van Bottenburg, M. (31-10-2008) Participant EOC Technical Seminar Larnaca, Cyprus (31-01-2008) Paper presentation ‘Benchmarking on Results’
van Bottenburg, M. (2008) Editorial board member European Physical Education Review (Journal)
van Bottenburg, M. (2008) Member Fontys Economische Hogeschool Tilburg (External organisation) Lector Sportbusiness
van Bottenburg, M. (2008) Member International Journal of Sport Policy (External organisation) Lid Editorial Board
van Bottenburg, M. (2008) Editorial board member International Journal of Sport Policy (Journal)
van Bottenburg, M. (2008) Member International Sociology of Sport Association (External organisation) Lid International Sociology of Sport Association
de Bosscher, Veerle, de Knop, Paul, van Bottenburg, M., Shibli, Simon & Bingham, Jerry (2008). Is there room for diversity in elite sport development of nations?. Proceedings of the 17th Congress of the European Association for Sport Management. Heidelberg, Germany, EASM.
van Bottenburg, M. (2008) Member Nederlandse Sociologische Vereniging (External organisation) Lid Nederlandse Sociologische Vereniging
van Bottenburg, M. (2008) Member Sport en Ouderen (External organisation) Lid Denktank Sport en Ouderen
de Bosscher, Veerle, de Knop, Paul, van Bottenburg, M., Shibli, Simon & Bingham, Jerry (2008). Sport policy excellence. A comparison of six nations. Raising the Bar. Promoting excellence in sport management. (pp. 77) (1 p.). Fremantle, Australia, SMAANZ.
DeBosscher, V., Bingham, Jerry, Shibli, Simon, van Bottenburg, M. & DeKnop, P. (2008). Sports policy factors leading to international sporting success - An international comparative study. (89 p.). Oxford: Meyer & Meyer.
de Knop, Paul, de Bosscher, Veerle, van Bottenburg, M. & Leblicq, Sylvie (16-07-2008). Sports policy in the public sphere: Why the Netherlands are successful in elite sports and Belgium is not. Proceedings of the 5th World Congress of the Sociology of Sport Kyoto, WCSS.
de Knop, Paul, de Bosscher, Veerle, van Bottenburg, M. & Leblicq, Sylvie (2008). Sports, culture and society: Why the Netherlands are successful in elite sports and Belgium is not. In M.D. Topic & S. Licen (Eds.), Sport, culture & Society. Proceedings of the 5th conference of the European Association for Sociology of Sport. Bled, Slovenia, EASS.
van Bottenburg, Maarten, De Bosscher, Veerle & de Knop, Paul (2008). Sports, culture and society: Why the Netherlands are successful in elite sports and Belgium is not? A comparison of elite sport policies. Kinesiologia Slovenica, 12 (2), (pp. 21-40).
van Bottenburg, M. (15-07-2008) Invited speaker European Sports History Conference Cambridge (15-01-2008) Studying the sociogenesis of the European sports space. Six alternatives for a simple donor-recipient model.
van Bottenburg, M. (15-07-2008) Invited speaker European Sports History Conference Cambridge (15-01-2008) Studying the sociogenesis of the European sports space. Six alternatives for a simple donor-recipient model’
van Bottenburg, M. (16-07-2008). The Great Unknown. Discrepancies between categorical and personal reputations of elite athletes. Proceedings of the 5th World Congress of the Sociology of Sport Kyoto, WCSS.
van Bottenburg, M. (28-07-2008) Invited speaker 5th World Congress of Sociology of Sport Kyoto (28-01-2008) The Great Unknown. Discrepancies between categorical and personal reputations of elite athletes.
de Bosscher, Veerle, Heyndels, B., de Knop, Paul, van Bottenburg, M. & Shibli, Simon (2008). The paradox of measuring succes of nations in elite sport. BELGEO, 9 (2), (pp. 217-234) (18 p.).
de Bosscher, Veerle, de Knop, Paul & van Bottenburg, M. (2008). Vlaanderen sport, ook aan de top. Een internationale vergelijking van het topsportbeleid en topsportklimaat in zes landen. (284 p.). Nieuwegein: ARKO Sports Media.
van Bottenburg, M. (2008) Member W.J.H. Mulier Instituut (External organisation) Programmadirecteur wetenschappelijk onderzoeksprogramma
  2008 - Vakpublicaties
van Bottenburg, M. (2008). Topsport. In K. Breedveld & C. Kamphuis (Eds.), Rapportage Sport 2008 (pp. 257-279) (23 p.). 's Gravenhage: SCP.
  2008 - Populariserende publicaties
van Bottenburg, M. (27-11-2008) Invited speaker Lezing op het symposium bij het afscheid van dr. Harry Stegeman (Zwolle) (27-01-2008) Bewegingsonderwijs en talentontwikkeling
Annema, P. & van Bottenburg, M. (04-08-2008). Bij inhaalslag van coach ontbreekt de erkenning. De Volkskrant [online], (pp. 10) (1 p.).
Annema, P. & van Bottenburg, M. (26-07-2008). Concurrerend topsportklimaat bepaalt medaillekans. De Volkskrant [online], (pp. 19) (1 p.).
van Bottenburg, M. (2008). De behoefte aan lichtere gemeenschappen. Visie- en ontwikkelingsgids Vereniging Sport en Gemeenten, (pp. 7-8) (2 p.).
van Bottenburg, M. (29-05-2008) Invited speaker Paperpresentatie Dag van de Sociologie (Leuven) (29-01-2008) De Grote Onbekende. Verschillen tussen categoriale en individuele reputaties van topsporters en de betekenis hiervan voor beroepsprestigeschandalen
van Bottenburg, M. (2008). De internationale medaillewedloop. Sport en Strategie, 2 (1), (pp. 40-41) (2 p.).
van Bottenburg, M. (2008). De keizer stelt zelden teleur - Anton Geesink. In W. van Buuren (Eds.), Hollands Goud. 169 Olympische kampioenen (pp. 127-130) (4 p.). Amsterdam: Meulenhoff.
Annema, P. & van Bottenburg, M. (24-07-2008). De kracht van de Olympische medaille. De Volkskrant [online], (pp. 12) (1 p.).
van Bottenburg, M. (18-12-2008) Invited speaker Gastcollege MBA Sportmanagement, Sportmanagement Instituut (Arnhem) (18-01-2008) De maatschappelijke rol van sport.
van Bottenburg, M. (29-09-2008) Invited speaker Presentatie ter gelegenheid van het 25-jarige bestaan van de Zevenheuvelenloop (Nijmegen) (29-01-2008) De onweerstaanbare lichtheid van het lopen
Scheerder, J., van Bottenburg, M. & Pauwels, G. (2008). De opkomst van lichte sportgemeenschappen. Nieuwe organisatievormen in de sport als uitdaging van sportaanbieders. Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer, 206, (pp. 27-33) (7 p.).
van Bottenburg, M. (22-04-2008) Invited speaker Lezing bij afscheid van Rob de Vries, Directeur Sport van het ministerie van VWS (22-01-2008) De sportieve samenleving in 2028
van Bottenburg, M. (10-06-2008) Invited speaker Presentatie op de jaarvergadering van Sportservice Noord Holland (Heemstede) (10-01-2008) De toekomst van de sportvereniging
van Bottenburg, M. (10-11-2008) Invited speaker Presentatie Atag Postbankloop Velp (Velp) (10-01-2008) De tweede loopgolf
van Bottenburg, M. (20-05-2008) Invited speaker Sponsorbijeenkomst ING Marathon Amsterdam (Utrecht) (20-01-2008) De tweede loopgolf
van Bottenburg, M. (23-06-2008) Invited speaker German Sport University Cologne and the European Network of Sport Science Easy to see, hard to prove. Understanding the contextual meaning of sport’, Role of Sport in Europe – Future Challenges and Strategies
Annema, P. & van Bottenburg, M. (31-07-2008). Echte winst topsport zit in talentontwikkeling. De Volkskrant [online], (pp. 15) (1 p.).
van Bottenburg, M. (2008). Een anoniem Frans jongetje - Francois Brandt, Roelof Klein en stuurman. In W. van Buuren (Eds.), Hollands Goud. 169 Olympische kampioenen (pp. 35-38) (4 p.). Amsterdam: Meulenhoff.
van Bottenburg, M. (2008). Een winnende combinatie - Adolf D.C. van der Voort van Zijp en team. In W. van Buuren (Eds.), Hollands Goud. 169 Olympische kampioenen (pp. 58-60) (3 p.). Amsterdam: Meulenhoff.
van Bottenburg, M. (2008). Hoog in rang - Charles F. Pahud de Mortanges. In W. van Buuren (Eds.), Hollands Goud. 169 Olympische kampioenen (pp. 60-62) (3 p.). Amsterdam: Meulenhoff.
van Bottenburg, M. (2008). Hunkerend naar erkenning. Sport en Strategie, 2 (2), (pp. 32) (1 p.).
van Bottenburg, M. (15-02-2008) Invited speaker Lezing bij ALV Scorpio (15-01-2008) Kansen voor de atletiekvereniging tijdens de tweede loopgolf
van Bottenburg, M. (23-06-2008) Invited speaker German Sport University Cologne and the European Network of Sport Science, Education and Employment. (Velen, Germany) (23-01-2008) Key note lecture 'Easy to see, hard to prove. Understanding the contextual meaning of sport
van Bottenburg, M. (2008). Man van wind en water - Stephan van der Berg. In W. van Buuren (Eds.), Hollands Goud. 169 Olympische kampioenen (pp. 177-180) (4 p.). Amsterdam: Meulenhoff.
van Bottenburg, M. (2008). Oost-Europa als norm - Ronald Florijn en Nico Rienks. In W. van Buuren (Eds.), Hollands Goud. 169 Olympische kampioenen (pp. 198-201) (4 p.). Amsterdam: Meulenhoff.
van Bottenburg, M. (01-10-2008) Invited speaker Presentatie BZW Studieclub Waalwijk (Waalwijk) (01-01-2008) Sport en ondernemen
Annema, P. & van Bottenburg, M. (07-08-2008). The ultieme symbool van het topsportsysteem. De Volkskrant [online], (pp. 14) (1 p.).
Annema, P. & van Bottenburg, M. (02-08-2008). Topsporters: minder geld voor meer inspanning. De Volkskrant [online], (pp. 19) (1 p.).
Scheerder, J., van Bottenburg, M. & Pauwels, G. (2008). Trends in de sport: de opkomst van lichte sportgemeenschappen. Reele dreiging voor de sportclubs?. Sport West, 142, (pp. 31-35) (5 p.).
van Bottenburg, M. (03-04-2008) Invited speaker Lezing op de Verenigingsavond van de gemeente Arnhem met als thema 'Nieuwe kansen voor de sport' (Arnhem) (03-01-2008) Vernieuwingen in de sport
  2008 - Overige resultaten
de Bosscher, Veerle, de Knop, Paul & van Bottenburg, M. (2008). Homogeneity and heterogeneity of elite sports systems in six nations. Paper. Congresspaper "Targeting the International Audience. Challenges Facing Sports Management"..
de Bosscher, Veerle, van Bottenburg, M., de Knop, Paul, Shibli, Simon & Bingham, Jerry (2008). The global sporting arms race. Paper. Congresspaper "The Olympics in China - The price of the medal".
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
van Bottenburg, M. (2007) Invited speaker Capita Selecta Sport: Commercialisering (05-01-2007)
van Bottenburg, M. (2007). Commercialisering in de sportwereld. Vrijetijdstudies, 25 (1), (pp. 17-30) (14 p.).
van Bottenburg, Maarten (2007). De relatieve autonomie van de sport - Kanttekeningen bij de commercialisering van de sport. Vrijetijdstudies, 25 (1), (pp. 17) (30 p.).
van Bottenburg, M. (2007) Member E-sportbond (External organisation) Lid Raad van Advies E-sportbond
van Bottenburg, M. (2007) Member External unknown (External organisation) Lid Raad van Advies N-ex-t
van Bottenburg, M. (01-03-2007) Invited speaker W.J.H. Mulierinstituut en ARKO Conferences Nieuwegein (01-01-2007) Inleiding 'de veranderende sportwereld'
van Bottenburg, M. (2007) Member Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (External organisation) Bestuursadviseur KNAU
van Bottenburg, M. (21-11-2007) Invited speaker Sport Participation research meeting Ottawa (21-01-2007) Measuring sport participation in Europe
van Bottenburg, M. (21-11-2007) Invited speaker Sport Participation research meeting Ottawa (21-01-2007) Measuring sport participation in Europe
van Bottenburg, M. (2007) Member MHCD (Dutch local hockey club) (External organisation) Voorzitter Raad van Advies
van Bottenburg, M. (2007) Member NOC/NSF (External organisation) Lid Commissie Innovatiebudget Marketing
van Bottenburg, M. (2007) Member NOC/NSF (External organisation) Lid Breedtesport Advies Commissie
van Bottenburg, M. (2007) Member NOC/NSF (External organisation) Lid Stuurgroep Sportmarketing
van Bottenburg, M. (2007). Om de sport verenigd: instituties in de sportwereld. In Jan Willem Duyvendak & Miriam Otto (Eds.), Sociale kaart van Nederland. Over maatschappelijke instituties (pp. 225-239) (15 p.). Amsterdam: Boom.
Lucassen, J., van Bottenburg, M. & Hoecke, Jo (2007). Sneller, hoger, sterker, beter. Kwaliteitsmanagement in de sport. Nieuwegein: ARKO Sports Media.
van Bottenburg, M. (2007) Invited speaker Universiteit van Amsterdam Amsterdam (22-01-2007) Sociale instituties in de sport
van Bottenburg, M. (2007) Member Sport Bestuur & Management (External organisation) Lid Jury Sportbestuur van het jaar
van Bottenburg, M. (2007) Member Sport Marketing Europe (External organisation) Advisory Board Sport Marketing Europe
van Bottenburg, M. (07-02-2007) Invited speaker Congres Verenigingen in perspectief. NOC*NSF Papendal (07-01-2007) Sportverenigingen in historisch perspectief
de Bosscher, Veerle, Bingham, Jerry, Shibli, Simon, van Bottenburg, M. & de Knop, Paul (2007). The Global sporting Arms Race: an international Comparative Study on Sports Policy Factors Leading to International Sporting Success. Oxford: Meyer & Meyer.
de Bosscher, Veerle, de Knop, Paul, van Bottenburg, M., Shibli, Simon & Bingham, Jerry (2007). Topsport in Europees perspectief. Een internationale vergelijking van het topsportbeleid en topsportklimaat in vijf Europese landen. In Jeroen Scheerder, Charlotte van Tuyckom & An Vermeersch (Eds.), Europa in beweging. Sport vanuit Europees perspectief (pp. 195-216) (22 p.). Gent: Academia Press.
van Bottenburg, M. (2007) Member W.J.H. Mulierinstituut (External organisation) Programmadirecteur Sport: passie, praktijk & profijt
  2007 - Vakpublicaties
van Bottenburg, Maarten, De Bosscher, Veerle & de Knop, Paul (2007). De concurrentiepositie van Vlaanderen in topsport. Een internationale vergelijking van het topsportbeleid in zes landen. Tijdschrift voor Lichamelijke Opvoeding (Vlaanderen), (pp. 6-12).
Delnoij, Maartje, Lucassen, J., van Bottenburg, M., Schendel, Marieke, van Kalmthout, Janine & de Jong, Marcia (2007). De nationale fitnessmonitor. Methodiek ontwikkeling voor longitudinaal onderzoek. 's Hertogenbosch: W.J.H. Mulierinstituut.
van den Heuvel, M., van Sterkenburg, J.C. & van Bottenburg, M. (2007). Olympisch Plan 2028. uitwerking van de bouwsteen sportwaarden. (34 p.). 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.
  2007 - Populariserende publicaties
van Bottenburg, M. (24-01-2007) Invited speaker Startbijeenkomsten Meerjarenbeleidsplan KNLTB (Nieuwegein) (24-01-2007) De invloed van algemene maatschappelijke ontwikkelingen op de tennissport
van Bottenburg, M. (08-03-2007) Invited speaker Startbijeenkomsten Meerjarenbeleidsplan KNLTB (Nieuwegein) (24-01-2007) De invloed van algemene maatschappelijke ontwikkelingen op de tennissport
van Bottenburg, M. (10-05-2007) Invited speaker Breed zes steden overleg (Amersfoort) (10-01-2007) De tweede loopgolf
van Bottenburg, M. (10-12-2007) Invited speaker KU Leuven De-sportificering van het wedstrijdvechten
van Bottenburg, M. (10-10-2007) Chair Diner Pensant (10-10-2007) Gespreksleider Diner Pensant Sportiviteit en respect
van Bottenburg, M. (2007). Five arguments to support the expected continuing growth of golf. Sport Marketing Europe, 1 (3), (pp. 34-37) (4 p.).
van Bottenburg, M. (18-10-2007) Invited speaker Grontmij (Brummen) (18-01-2007) Golf 2020
van Bottenburg, M. (27-03-2007) Invited speaker Diner pensant vrijetijdstudies (Utrecht) (27-01-2007) Inleiding 'Commercialisering en de sportwereld'
van Bottenburg, M. (10-05-2007) Invited speaker Breed zes steden overleg (Amersfoort) (10-01-2007) Innovaties in het sportaanbod
van Bottenburg, M. (06-06-2007) Invited speaker Papendal (Platform Loopsportevenementen) (06-01-2007) Is er leven na de tweede loopgolf?
van Bottenburg, M. (23-04-2007) Invited speaker Jaarlijkse ALV Sportraad Purmerend (Purmerend) (23-01-2007) Leve de sportvereniging! En de sportraad natuurlijk.....
van Bottenburg, M. (24-01-2007) Invited speaker Startbijeenkomsten Meerjarenbeleidsplan KNLTB (Nieuwegein) (24-01-2007) Lezing ‘De invloed van algemene maatschappelijke ontwikkelingen op de tennisport
van Bottenburg, M. (2007). Serie Columns 'De markt op'. Sport, bestuur & management
van Bottenburg, M. (14-02-2007) Invited speaker Jaarlijkse bijeenkomst Bureau Internationale Militaire Sport (Soesterberg) (14-01-2007) Vrouw en sport: sport en gender
  2007 - Overige resultaten
de Bosscher, Veerle, de Knop, Paul, van Bottenburg, M. & Shibli, Simon (13-09-2007). A comparative analysis of Flanders (Belgium) in elite sports against six other nations. 15th Congress of the European Association of Sport Management.
van Bottenburg, M. (10-10-2007). Gespreksleider Diner Pensant Sportiviteit en Respect. Diner Pensant Ministerie WVS.
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
DeBosscher, V., DeKnop, P., van Bottenburg, M. & Shibli, Simon (2006). A conceptual framework for analysing sports policy factors leading to international sporting success. European Sport Management Quarterly, 6 (2), (pp. 185-215) (21 p.).
van Bottenburg, M. (2006). A second wave of running?. Sport Marketing Europe, (pp. 26-30) (5 p.).
van Bottenburg, M., DeBosscher, V., Shibli, Simon, Bingham, Jerry & DeKnop, P. (2006). An international comparison of the elite sport climate and policies in six nations. Book of Abstracts of the 14th Annual Congress of the European Association for Sport Management (pp. 41-43) (3 p.). Nicosia/Cyprus, Sport World United.
van Bottenburg, M. (2006) Member Centrum voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek (Event) Directeur Onderzoek W.H.J. Mulier Instituut - Centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek
van Bottenburg, M. (2006). Commercialisering van sport: potentieel of bedreiging?. In M. Teeuwen (Eds.), Inzichten vanaf de zijlijn, wetenschappelijke coaching van het sportbeleid? (pp. 19-35) (17 p.). WRR, Den Haag.
van Bottenburg, M. (04-02-2006) Invited speaker Nationaal Luchtsportcongres Onbegrensde toekomst luchtsporten. Sport, Europa en veiligheid. Koninklijke Nederlandse Vereninging voor Luchtvaart alphen a/d Rijn (04-01-2006) de diversiteit van de luchtsporten en hun plaats in de sportwereld.
van Bottenburg, M. & Heilbron, Johan (2006). De-sportization of fighting contests - The Origins and Dynamics of No Holds Barred Events and the Theory of Sportization. International Review for the Sociology of Sport, 41 (3/4), (pp. 259-282) (24 p.).
DeBosscher, V., DeKnop, P., van Bottenburg, M., Shibli, Simon & Bingham, Jerry (2006). Development of a model for international comparison of elite sports policy. Book of Abstracts of the 14th Annual Congress of the European Association for Sport Management (pp. 38-40) (3 p.). Nicosia/Cyprus, Sport World United.
van Bottenburg, Maarten, De Bosscher, Veerle, de Knop, Paul & Leblicq, Sylvie (2006). Een vergelijkende studie van het topsportbeleid in Vlaanderen en Nederland. In Paul de Knop, Jeroen Scheerder & H. Ponnet (Eds.), Sportbeleid in Vlaanderen (pp. 175) (182 p.). Brussel: Publicatiefonds VTS.
van Bottenburg, M. (2006) Member E-sportbond (External organisation) Lid Raad van Advies
van Bottenburg, M. (2006) Member External unknown (External organisation) Lid Raad van Advies
van Bottenburg, M. (03-11-2006) Invited speaker Congres Coaches on Tour Tilburg (03-01-2006) Gezond presteren
Shibli, Simon, Bingham, Jerry, DeBosscher, V. & van Bottenburg, M. (2006). Identifying successful nations in international sport: Lessons from a transnational study. Book of Abstracts of the 14th Annual Congress of the European Association for Sport Management (pp. 34-35) (2 p.). Nicosia/Cyprus, Sport World United.
van Bottenburg, M. (07-12-2006) Invited speaker Cursus Sport en de Stad. Mulier Instituut/ARKO Conferences Vught (07-01-2006) Inleiding Trends in de sport.
van Bottenburg, M. (30-11-2006) Invited speaker Congres Doorbreken in de sport. NOC/NSF/AD/ATP/E&Y/SPECO Arnhem (30-01-2006) Innovaties in de marketing van sport
van Bottenburg, M. (15-03-2006) Invited speaker ISB-congres 't beleid beweegt! Nieuwe wegen voor het lokale sportbeleid: vooruitblik 2007 - 2012 Leuven (15-01-2006)
van Bottenburg, M. (23-02-2006) Chair Meeting Sports & Social Integration Brussel (23-02-2006) Sports participation in the European Union
van Bottenburg, M. (2006) Member MHCD (Dutch local hockey club) (External organisation) Voorzitter Raad van Advies
van Bottenburg, M. (23-06-2006) Invited speaker Congres Best of Both Worlds, ARKO Sports Media Scheveningen (23-01-2006) Nederland-Australie: een vergelijk
van Bottenburg, M. (2006) Member NOC/NSF (External organisation) Lid Commissie Innovatiebudget Marketing
van Bottenburg, M. (2006) Member NOC/NSF (External organisation) Lid Stuurgroep Sportmarketing
van Bottenburg, M. (2006) Member NOC/NSF (External organisation) Lid Breedtesport Adviescommissie
van Bottenburg, M. (2006) Member Onderwijsinstelling (Event) Lector
van Bottenburg, M. (2006) Member Sport Bestuur & Management (External organisation) Lid Jury Sportbestuur van het Jaar
van Bottenburg, M. (2006) Member Sport Bestuur & Management (External organisation) Lid Redactieraad Sport Bestuur & Management
van Bottenburg, M. (2006) Member Sport Bestuur & Management (External organisation) Lid Adviescommissie Sportgemeente van het Jaar
van Bottenburg, M. (2006) Member Sport Marketing Europe (External organisation) Lid Advisory Board Journal
DeKnop, P., DeBosscher, V., van Bottenburg, M. & Leblicq, S. (2006). Topsport in Vlaanderen en Nederland: een wereld van verschil. In P. DeKnop, J. Scheerder & B. Vanreusel (Eds.), Sportsociologie. Het spel en de spelers (pp. 201-214) (14 p.). Maarssen: Elsevier.
van Bottenburg, M. (20-05-2006) Invited speaker Congres Freshworld Arnhem (20-01-2006) Trends en kengetallen in de fitnessbranche.
van Bottenburg, M. (2006). Ueber das Calimero-Syndrom und den Goliath-Komplex. Warum Deutschland und die Niederlande sich gegenseitig das Fussball-Leben unmoglich machen. In M. Hesselmann, & C. Young (Eds.), Der Lieblingsfeind. Deutschland aus Sicht seiner Fussballrivalen. (pp. 23-50) (28 p.). Gottingen: Verlag die Werkstatt.
van Bottenburg, M. (16-02-2006) Invited speaker Expert meeting Sportontwikkeling. NOC/NSF Turijn (16-01-2006) Van wens tot werkelijkheid.
van Bottenburg, M. (2006) Member VSG (External organisation) Lid Adviescommissie Sportgemeente van het Jaar
  2006 - Vakpublicaties
van Bottenburg, Maarten, Shibli, Simon, Bingham, Jerry, De Bosscher, Veerle & de Knop, P. (2006). Facteurs de politique sportive lies à la reussite sportive internationale: une étude comparative internationale. Readers Digest. London: UKSport.
van Bottenburg, M., DeBosscher, V., DeKnop, P., Shibli, Simon & Bingham, Jerry (2006). Topsport. Rapportage Sport (pp. 269-296) (28 p.). Den Haag: SCP.
  2006 - Populariserende publicaties
van Bottenburg, M. (28-11-2006) Invited speaker BSI/BOS-ontmoetingsdag, NOC/NSF/NISB/VSG (Arnhem) (28-01-2006) Beleidsconsequenties van commercialisering in de sport
van Bottenburg, M. (2006). De klant is koning. Column. Sport, bestuur & management, 9 (1-5).
van Bottenburg, M. (07-10-2006) Invited speaker KNAU loopsportdag (Nijmegen) (07-01-2006) De tweede loopgolf en de rol van de trainer
van Bottenburg, M. (09-12-2006) Invited speaker Minisymposium t.g.v. afscheid voorzitter Klaas Rijpma, KNLTB (Zeist) (09-01-2006) De veranderende (tennis)sportvereninging
van Bottenburg, M. (12-12-2006) Invited speaker Verschijnen boek Midas Dekkers ('s Hertogenbosch) (12-01-2006) Debat met M. Dekkers en Marcel Sturkenboom over het boek 'Lichamelijke oefening' van Midas Dekkers
van Bottenburg, M. (15-03-2006) Invited speaker ISB-congres 't beleid beweegt! Nieuwe wegen voor het lokale sportbeleid: vooruitblik 2007 - 2012 Leuven (15-01-2006) Lezing ‘D’r op en d’r over: de vernieuwing van het Vlaamse sportbeleid in vergelijkend en maatschappelijk perspectief
van Bottenburg, M. (09-12-2006) Invited speaker Minisymposium bij het afscheid van voorzitter Klaas Rijpma Zeist (09-12-2006) Lezing ‘De veranderende (tennis)sportvereniging
van Bottenburg, M. (23-06-2006) Invited speaker Congres Best of Both Worlds, ARKO Sports Media Scheveningen (23-01-2006) Nederland-Australië: een vergelijk
van Bottenburg, M. (20-04-2006) Invited speaker Symposium Nieuwe arrangementen in de sport: samenhang en integrale aanpak in het Amsterdamse sportbeleid, BMC (Amsterdam) (20-01-2006) Nieuwe arrangementen tussen school en sport
van Bottenburg, M. (16-09-2006) Invited speaker Symposium t.g.v. het 100-jarig bestaan van URV Viking (Utrecht) (16-01-2006) Roeien of sturen? Management en marketing in de roeisport.
van Bottenburg, M. (23-05-2006) Invited speaker Gastcollege (Amsterdam) (23-01-2006) Sociale instituties in de sportwereld.
van Bottenburg, M. (23-02-2006) Invited speaker Sports & Social Integration. CSR Europe & Nike (Brussel) (23-01-2006) Sports participation in the European Union
  2006 - Overige resultaten
van Bottenburg, M. (18-10-2006). Het kapitaal van de sport. (16 p.). Nieuwegein: ARKO Sports Media.
  2005 - Wetenschappelijke publicaties
van Bottenburg, M., de Knop, Paul, de Bosscher, Veerle, Shibli, Simon, Bingham, Jerry & Gratton, Chris (2005). An International comparison of the elite sport climate and policies in seven countries. Proceedings of the 13th Congress of the European Association for Sport Management New-Castle-Gateshead.
de Bosscher, Veerle, de Knop, Paul & van Bottenburg, M. (2005). De prestatiebepalende factoren op beleidsniveau in topsport: een internationaal vergelijkende studie. Vlaams Tijdschrift voor Geneeskunde en Sport, 101, (pp. 60-62) (3 p.).
van Bottenburg, M. (15-03-2005) Invited speaker EPC-KBF Round Table: Inclusion and sports participation in the EU (Brussel) (15-01-2005)
van Bottenburg, M. (12-08-2005) Invited speaker FISU conference University Sports: a platform for sharing cultural differences Izmir, Turkije (12-01-2005)
de Knop, Paul, de Bosscher, Veerle, Leblicq, Sylvie, van Bottenburg, M. & Rijnen, Bas (2005). Het topsportbeleid in Vlaanderen en Nederland: een vergelijkende studie. Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer, 186, (pp. 15-29) (15 p.).
van Bottenburg, M. (10-11-2005) Chair International conference Sport & Urban Development Rotterdam (10-01-2005) Sports participation and social inclusion
van Bottenburg, M. (25-05-2005) Participant Platform for action on diet, physical activity and health Brussel (25-05-2005) Trends in sport participation
van Bottenburg, M. (20-12-2005) Invited speaker Sporta Congres: Sport in promotie: op zoek naar een efficiënte aanpak tegen de beweegarmoede Brussel (20-01-2005)
van Bottenburg, M. (10-11-2005) Invited speaker International conference Sport & Urban Development Rotterdam (10-01-2005) Sports participation and social inclusion.
van Bottenburg, M., Rijnen, B. & van Sterkenburg, J.C. (2005). Sports participation in the European Union - Trends and differences. (239 p.). Nieuwegein/'s Hertogenbosch: Arko Sports Media/W.H.J. Mulier Institute.
van Bottenburg, Maarten, De Bosscher, Veerle & de Knop, P. (2005). Sports policy factors leading to international sporting success. An international comparative study. Sports policy factors leading to international sporting success. An international comparative study. (pp. 14).
van Bottenburg, Maarten (2005). The bonding and bridging power of university sports. Turkish Journal of Sports Medicine, 40 (3), (pp. 129-136).
van Bottenburg, M. (12-08-2005). The Bonding and Bridging Power of University Sports. Proceedings of the FISU Conference University Sports: a platform for sharing cultural differences Izmir, FISU Conference University Sports.
van Bottenburg, M. (04-05-2005) Invited speaker CCPR Annual Conference London (04-01-2005) The Draft EU treaty: promise or threat to resources for sport and recreation?
van Bottenburg, M. (04-05-2005) Invited speaker CCPR Anual Conference London (04-05-2005 - 05-05-2005) The Draft EU Treaty: promise or threat to resources for sport and recreation?
van Bottenburg, M. (14-06-2005) Invited speaker The EU&Sport. Matching expectations. Workshop Report. Consultation conference. Brussel: European Commission (14-01-2005) The social function of sport.
van Bottenburg, Maarten & van Sterkenburg, Jacco (2005). The social function of sport. The EU&Sport. Matching expectations. The social function of sport. The EU&Sport. Matching expectations. Workshop report
de Bosscher, Veerle, de Knop, Paul, van Bottenburg, M., Leblicq, Sylvie & Rijnen, Bas (2005). Waarom presteert Nederland beter in topsport dan Vlaanderen. Tijdschrift voor Lichamelijke Opvoeding (Vlaanderen), 4, (pp. 19-24) (6 p.).
  2005 - Vakpublicaties
van Bottenburg, M. (2005). 'The Netherlands'. In D. Levinson & K. Christensen (Eds.), Berkshire Encyclopedia of World Sport Great Barrington: Berkshire Publishing Group.
  2005 - Populariserende publicaties
van Bottenburg, M. (28-10-2005) Invited speaker WRR symposium: Inzichten vanaf de zijlijn, wetenschappelijke coaching van het sportbeleid (Den Haag) (28-01-2005) Commercialisering van sport: potentieel of bedreiging
van Bottenburg, M. (23-03-2005) Invited speaker Symposium Sport & Televisie 2005 Arnhem (23-03-2005) De maatschappelijke waarde van sport op televisie
van Bottenburg, M. (24-09-2005) Invited speaker External unknown Drie troonredes sport
van Bottenburg, M. (16-01-2005). Eredivisie CV geeft les aan sportbonden. De Telegraaf
van Bottenburg, M. (15-06-2005) Invited speaker Ordina open Rosmalen (15-06-2005) Lezing Ordina Open, Seminar NIMA Sport & Leisure
van Bottenburg, M. (17-06-2005) Invited speaker Symposium BMC Sport & leisure ‘Sport, onderwijs, live & leisure’ Nijmegen (17-06-2005) Lezing Symposium BMC Sport & leisure ‘Sport, onderwijs, live & leisure
van Bottenburg, M. (2005). Rotterdam: De Kuip. De ontwikkeling van het voetbal in Nederland. In W. van den Doel (Eds.), Plaatsen van herinnering. Nederland in de twintigste eeuw. (pp. 358-371) (14 p.). Amsterdam: Bert Bakker.
van Bottenburg, M. (15-03-2005) Invited speaker EPC-KBF Round Table: Inclusion and sports participation in the EU (Brussel) (15-01-2005) Sports participation in the EU: empirical and theoratical evidence.
van Bottenburg, M. (25-05-2005) Invited speaker Platform for action and diet, physical activity and health (Brussel) (25-01-2005) Trends in sport participation
van Bottenburg, Maarten, de Knop, P., De Bosscher, Veerle, Leblicq, Sylvie & Rijnen, B. (2005). Waarom presteert Nederland beter in topsport dan Vlaanderen. Sports Media
van Bottenburg, M. (16-08-2005). Was Herbergers Elf zur Zierde gereicht. Spiele der beiden Nachbarn sind heute Aufreger in beiden Ländern-wie muss das erst in der Nachkriegszeit gewesen sein?. Der Tagesspiegel
  2005 - Overige resultaten
van Bottenburg, M. (2005). There's no business like sportbusiness. Tilburg: Fontys Hogescholen, Oratie lectoraat sportbusiness.
  2004 - Wetenschappelijke publicaties
van Bottenburg, M. (19-06-2004) Invited speaker Congres Sportief Verbinden Nijmegen (19-01-2006)
van Bottenburg, Maarten, De Bosscher, Veerle & de Knop, Paul (2004). De prestatiebevorderende factoren op beleidsniveau in topsport: een internationaal vergelijkende studie. Proceedings van het 9e Jaarlijks Symposium van de Vereniging voor Kinesiologie i.s.m. de Belgische Vereniging voor Sport en Sportwetenschappen: van wetenschap tot medailles (pp. 23) (25 p.).
van Bottenburg, M. (2004) Member External unknown (External organisation) Lid jury sportbestuur van het jaar
van Bottenburg, M. (02-12-2004) Participant EYES 2004 Closing Ceremony Arnhem (02-12-2004) Chair Invitational Workshop Evidence Based Knowledge
van Bottenburg, M. (2004). Individueel en collectief gedrag in de sport. In J.W. Duyvendak & M. Hurenkamp (Eds.), Kiezen voor de kudde: lichte gemeenschappen en de nieuwe meerderheid (pp. 83-103) (21 p.). Amsterdam: Van Gennep.
van Bottenburg, M. & de Knop, P. (2004). Inleiding. In R. Kunnen (Eds.), Sport in beweging. Transformatie, betekenis en kwaliteit. (pp. 9-11) (3 p.). Nieuwegein: ARKO Sports Media.
van Bottenburg, M. (22-10-2004) Invited speaker 7th ENGSO Forum Arnhem (22-10-2004 - 24-10-2004) Key note speech on Sports Development
van Bottenburg, M. (2004) Member Nederlands Centrum voor Dopingonderzoek (External organisation) Lid Wetenschappelijke Adviescie. NeCeDo
van Bottenburg, M. (26-03-2004) Invited speaker Congres Trends in de Sportbusiness Tilburg (26-01-2004) Plenaire inleiding 'Trends in sport en samenleving
van Bottenburg, M. (2004). Popularisering maar geen democratisering. Vrijetijdstudies, 4, (pp. 52-55) (4 p.).
van Bottenburg, M. (2004) Member Tijschrift Sport (External organisation) Lid redactieraad Sport, Bestuur en Management
van Bottenburg, M. (2004) Member Tilburg University (External organisation) Lid Promotiecommissie Johan Steenbergen, UvT, 30-07-2004
van Bottenburg, M. (2004). Verborgen competitie. Over de uiteenlopende populariteit van sporten. (332 p.). Nieuwegein: Arko Media Sports.
  2004 - Vakpublicaties
Bosscher, V., de Knop, P. & van Bottenburg, M. (2004). De prestatiebepalende factoren op beleidsniveau in topsport: een internationaal vergelijkende studie. Proceedings van het 9de Jaarlijks Symposium van de Vereniging voor Kinesiologie in samenwerking met de Belgische Vereniging voor Sportgeneeskunde en Sportwetenschappen: van wetenschap tot medailles. (pp. 22-25) (4 p.). Gent: VKS.
Lucassen, J. & van Bottenburg, M. (2004). Sneller, hoger, sterker, beter. Kwaliteitsmanagement in de sport. Nieuwegein: ARKO Sports Media.
Hoyng, J., Roques, C. & van Bottenburg, M. (2004). Sportdeelname in Nederlandse Gemeenten. Kerngegevens sportdeelname. Nieuwegein: ARKO Sports Media.
de Knop, P., Bosscher, V., van Bottenburg, M., Leblicq, S. & Rijnen, B. (2004). Topsport in Vlaanderen en Nederland. Een vergelijkende studie. Onderzoek in opdracht van de minister voor Sport. Brussel: VUB.
  2004 - Populariserende publicaties
van Bottenburg, M. (22-04-2004) Participant 11e Sociaal-wetenschappelijke studiedagen Amsterdam (22-04-2004 - 23-04-2004) Voorzitter Sessie Sport
van Bottenburg, M. (11-12-2004) Participant Boymansdebat Vught (11-12-2004) Voorzitter Boymansdebat
van Bottenburg, M. & Janssens, J. (2004). Diversiteit en prestatie in de Nederlandse Eredivisie. In P. Breuker & W. Joustra (Eds.), Sporthistorie. Tussen feit en mythe (pp. 133-148) (16 p.). Leeuwarden: Noordboek.
van Bottenburg, M. (24-05-2004) Invited speaker Academic Medical Center Gastcollege ‘Moderne instituties in de sportwereld’
van Bottenburg, M. (02-03-2004) Invited speaker Fontys Economische Hogeschool Tilburg Gastcollege Het belang van een ontwikkelingsperspectief op sport
van Bottenburg, M. (16-03-2004) Invited speaker Utrecht University of Applied Sciences Gastcollege Het belang van onderzoek voor sportmarketing
van Bottenburg, M. (24-05-2004) Invited speaker Academic Medical Center Gastcollege Sociale instituties in sport en vrijetijd
van Bottenburg, M. (04-12-2004) Invited speaker Radboud University Nijmegen Gastcollege Sport in historisch-sociologisch perspectief
van Bottenburg, M. (16-03-2004) Invited speaker Utrecht University of Applied Sciences Gastcollege Sportonderzoek en sportmarketing
van Bottenburg, M. (02-03-2004) Invited speaker SPECO Lezing Het belang van een ontwikkelingsperspectief op de sportwereld
van Bottenburg, M. (24-01-2004) Participant Nederlands Congres voor Sportbestuurders Den Haag (24-01-2004) Voorzitter Workshop Beleid en Organisatie
van Bottenburg, M. (26-03-2004) Participant symposium bij het 15-jarige jubileum van SPECO Tilburg (26-03-2004) Actuele trends in sport en samenleving
  2004 - Overige resultaten
van Bottenburg, M. (02-12-2004). Chair Invitaitonal Workshop Evidence Based Knowledge. EYES 2004 Closing Ceremony.
van Bottenburg, M. (28-04-2004). Chair Workshop Elite Athletes and Education. Conference on Elite Sportspersons, Education and Vocational Preparation.
van Bottenburg, M. & Janssens, J. (26-11-2004). Diversiteit en prestatie in het betaald voetbal. Congres tussen Feit en Mythe.
van Bottenburg, M. & Wilterdinck, N. (06-08-2004). Globalization, Inequality and Olympic Sports Successes. pre-Olympic Congress.
van Bottenburg, M. & Janssens, J. (22-09-2004). Management of diversity and levels of achievement in professional football clubs. 12th European Sport Management Congress.
van Bottenburg, M. (22-10-2004). Plenary Introduction Sports Development. 7th ENGSO Forum.
van Bottenburg, M. (22-04-2004). Voorzitter Sessie Sport. 11e Sociaal-wetenschappelijke studiedagen.
Bosscher, V., van Bottenburg, M., Leblicq, S. & de Knop, P. (22-09-2004). Why the Netherlands are succesful an Belgium is not. a comparison of the elite sports climate. 12th European Sport Management Congress.
van Bottenburg, Maarten, De Bosscher, Veerle, de Knop, Paul & Leblicq, Sylvie (2004). Why the Netherlands are successful and Belgium is not? A comparison of the elite sports climate. (241 p.).
  2003 - Wetenschappelijke publicaties
van Bottenburg, M. (18-06-2003) Participant 2nd World Congress of Sociology of Sport Keulen (18-06-2003 - 21-06-2003) The relationship between elite sports policy, elite sports climate and elite sports success
van Bottenburg, M. (11-03-2003) Participant ASSR Conference Amsterdam (11-03-2003) The minimal spread of American football in the light of globalization theories
van Bottenburg, M. (11-12-2003) Chair Debat Rijksbezuinigingen op Sportgebied (11-12-2003) Voorzitter debat rijksbezuinigingen op sportgebied
van Bottenburg, M. (29-10-2003 29-11-2003) Invited speaker Annual Meeting of the North American Society for the Sociology of Sport Montreal (29-10-2003 - 01-11-2003) Is football from Mars and soccer from Venus? Explaining the chilly reception of football in Europe against the background of the globalization of American popular culture
van Bottenburg, M. (07-11-2003) Invited speaker IKF congress Rotterdam (07-11-2003) Paper presentation ‘Korfball and the Dynamics of the Global Sporting System’
van Bottenburg, Maarten (2003). Sport stimuleert beweging. Vrijetijdstudies, 20 (3), (pp. 98) (99 p.).
van Bottenburg, Maarten (2003). Thrown for a loss - (American) football and the European Sport Space. American Behavioral Scientist, 46 (11), (pp. 1550-1562).
van Bottenburg, Maarten, Oldenboom, Egbert & de Knop, Paul (2003). Topsport voor Tilburg – Tilburg voor Topsport. Mulier Instituut.
van Bottenburg, M. (28-10-2003) Participant University of Michigan Ann Arbor (28-10-2003) The Origins and Development of Basketball and Korfball. A case study of the making, reinterpretation and adaptation of cultural products’ in de cursus ‘Sports as Culture in Advanced Industrial Democracies: The United States in a Comparative and Histo
van Bottenburg, Maarten, Oldenboom, Egbert, Hoyng, Jeroen & Rocques, Colette (2003). Verdeling rijkssubsidies hoogwaardige topsportbegeleiding. Mulier Instituut.
  2003 - Vakpublicaties
van Bottenburg, Maarten (2003). If korfbal had been developed in America... And I went on a voyage to Sweden.... - Five reflections on 100 years of korfball TIME.
van Bottenburg, Maarten, Roques, Colette & Smit, Susan (2003). Ontwikkelingen in het topsportklimaat in Nederland (1998-2002). Nieuwegein: ARKO Sports Media.
van Bottenburg, Maarten & Rijnen, Bas (2003). The making off… Verslag van het ontwikkelingstraject internationaal-vergelijkend topsportklimaatonderzoek. Mulier Instituut.
van Bottenburg, Maarten (2003). Top- en breedtesport: een Siamese tweeling?. Rapportage sport 2003 (pp. 285-312). The Netherlands Institute for Social Research (SCP).
van Bottenburg, Maarten (2003). Wat als korfbal in Amerika was ontstaan. En maakte ik een reis naar Zweden... - Negen beschouwingen bij 100 jaar korfbal (26 p.). KNKV.
  2003 - Populariserende publicaties
van Bottenburg, M. (08-05-2003) Participant Denktank Sport & Media Oosterhout (08-05-2003) Voorzitterschap Denktank Sport & Media
van Bottenburg, M. (19-02-2003) Participant expert meeting nieuw verdeelmodel VWS-subsidie hoogwaardige topsportbegeleiding (19-02-2003) Voorzitterschap
van Bottenburg, M. (09-11-2003) Invited speaker introductie kwaliteitsinstrument voor trainers (09-11-2003) Gespreksleider ‘IK Trainer’
van Bottenburg, M. (25-02-2003) Invited speaker Provinciaal Sportdebat Maastricht (25-02-2003) Lezing ‘De sociale betekenis van sport’
van Bottenburg, M. (17-03-2003) Invited speaker Installatie Task force 50+ Sport en Bewegen (17-03-2003) Lezing ‘Naar een definitie van bewegen’
van Bottenburg, M. (30-01-2003) Invited speaker Kennisatelier van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (30-01-2003) Lezing ‘Structuur en dynamiek van de sportsector’
van Bottenburg, M. (08-11-2003) Invited speaker 1e Nationale Korfbalcongres (08-11-2003) Lezing ‘Toekomstvisie 2010’
van Bottenburg, M. (21-11-2003) Invited speaker NFWS congres (21-11-2003) Lezing Terugloop van de teamsporten
van Bottenburg, M. (22-05-2003) Participant Marktdag sociologie (22-05-2003) Voorzitterschap sessie sport
van Bottenburg, M. (20-05-2003) Participant Mulier debat (20-05-2003) Voorzitter
van Bottenburg, M. (27-03-2003) Participant Mulier debat (27-03-2003) Voorzitter
van Bottenburg, M. (27-05-2003) Invited speaker minisymposium ter gelegenheid van afscheid Bernard Assink Deventer (27-05-2003) Sportdeelname in de toekomst: van breed naar fun
van Bottenburg, M. (26-03-2003) Invited speaker symposium Sport & Televisie (26-03-2003) Wat maakt sport tot een t.v.-sport
  2002 - Wetenschappelijke publicaties
van Bottenburg, M. (23-05-2002) Chair COMPASS-Workshop Rome (23-05-2002) Sports in the Netherlands: Policy, Research, Participation, Harmonization
van Bottenburg, Maarten & Rocques, Colette (2002). De werkbelasting van dansdocenten. Diopter.
van Bottenburg, Maarten, de Knop, Paul & van der Poel, Hugo (2002). Het sportbeleid in Nederland en Vlaanderen. In Paul de Knop, Bart Vanreusel & Jeroen Scheerders (Eds.), Sportsociologie - het spel en de spelers Amsterdam: Elsevier.
van Bottenburg, M. (25-05-2002) Invited speaker l Convegno Il monitoraggio della partecipazione sportiva: un quadro di riferimento europeo per gli osservatòri sportivi provinciali Rome (25-05-2002)
van Bottenburg, Maarten, Rocques, Colette & Slotboom, Marijke (2002). Marktverkenning Krachten Bundelen. Diopter.
van Bottenburg, Maarten (2002). Op de drempel van de vrijetijdsmaatschappij - Recreatie- en sportbeleid 1965-1982. In het hart van de verzorgingsstaat - Het ministerie van Maatschappelijk Werk en zijn opvolgers (CRM, WVC, VWS) (pp. 152-173). Zutphen: Walburg Pers.
van Bottenburg, Maarten (2002). Ruim baan voor de sport - Rijkssportbeleid 1982-2002. In het hart van de verzorgingsstaat - Het ministerie van Maatschappelijk Werk en zijn opvolgers (CRM, WVC, VWS) Zutphen: Walburg Pers.
van Bottenburg, Maarten, De Bosscher, Veerle & de Knop, Paul (2002). Succesbepalende factoren in topsport: vergelijkende voorstudie tussen Vlaanderen en Nederland. Sport en Geneeskunde, 35 (5), (pp. 25-30).
van Bottenburg, Maarten & Smit, Susan (2002). Topsportnota gemeente ’s-Hertogenbosch. Diopter.
  2002 - Populariserende publicaties
van Bottenburg, M. (04-12-2002) Invited speaker SPIN-toekomstdebat (04-12-2002) Inleiding SPIN-toekomstdebat
van Bottenburg, Maarten, Janssens, Jan & van den Heuvel, M. (2002). Jaarboek Sport. Arko Sport Media.
van Bottenburg, M. (09-11-2002) Invited speaker Dag van de baanatletiek (09-11-2002) Lezing ‘Huidige contributieniveau leidt tot faillissement van de baanatletiek’
van Bottenburg, M. (08-04-2002) Invited speaker bestuursvergadering Federatieraad NFWS Nieuwegein (08-04-2002) Lezing ‘Naar een kwaliteitsinstrument voor
van Bottenburg, M. (12-11-2002) Invited speaker External unknown Lezing De praktijk over het proefschrift Jeugdsport en fair play in het Nederlands sportbeleid van de jaren negentig
van Bottenburg, Maarten (2002). Serie columns ‘Mythen in de sport’ 2002-2004. Sport, bestuur & management
van Bottenburg, M. (12-12-2002) Participant Slotcongres Nederland in Beweging (12-12-2002) Voorzitterschap parallelsessie ‘Voorbij trendwatching
  2002 - Overige resultaten
  2001 - Wetenschappelijke publicaties
van Bottenburg, Maarten (2001). Global Games. (282 p.). Urbana and Chicago: University of Illinois Press, + 5 Reviews.
  2001 - Vakpublicaties
van Bottenburg, Maarten & Geesink, Ingrid (2001). Advies vechtevenementenbeleid gemeente Amsterdam. Diopter.
van Bottenburg, Maarten (2001). De SVB. Een actueel beeld van de Sociale Verzekeringsbank. Zutphen: Walburg Pers.
van Bottenburg, Maarten & Smit, Susan (2001). Effectrapportage. De betekenis van een belendend Hotel- en entertainmentcomplex voor de toekomst van De Scheg. Diopter.
  2001 - Populariserende publicaties
van Bottenburg, M. (27-09-2001) Invited speaker Slotbijeenkomst Jeugd in Beweging en partnergemeenten Soestduinen (27-09-2001) Lezing ‘Beschouwing over stimulering vier jaar lokaal jeugdsportbeleid’
van Bottenburg, M. (13-09-2001) Invited speaker conferentie Richtlijn Cultuurparticipatie Onderzoek (13-09-2001) Lezing ‘Ervaringen met de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek’
van Bottenburg, M. (17-03-2001) Invited speaker symposium 100-jarige bestaan van de KNAU Epe (17-03-2001) Lezing ‘Moeder der sporten, let op je kroost!’
van Bottenburg, M. (30-10-2001) Invited speaker NISB-JIB-dag Arnhem (30-10-2001) Lezing ‘Vijf jaar Jeugd in Beweging: een blik van buiten’
  2000 - Wetenschappelijke publicaties
van Bottenburg, Maarten, Mooij, Annet & De Vries, Geert (2000). Beveridge in Holland - national, corporatist and market forces in Dutch health care. In Chris Nottingham (Eds.), The NHS in Scotland. - The legacy of the past and the prospect of the future (pp. 157) (172 p.). Aldershot.
van Bottenburg, Maarten (2000). Verbreiding en onderscheiding - Enige hoofdlijnen in de sociale geschiedenis van de sport. In Wilfred van Buuren & Peter-Jan Mol (Eds.), In het spoor van de sport (pp. 221) (246 p.). Haarlem: Arcadia.
van Bottenburg, Maarten, Heilbron, Johan & Geesink, Ingrid (2000). Wetenschappelijk onderzoek: dilemma’s en verleidingen. KNAW.
  2000 - Vakpublicaties
van Bottenburg, Maarten, Geesink, Ingrid, Smit, Susan, Nuyten, Saskia & Janssens, Jan (2000). De NCSU in de overgang. Omgevingsanalyse. Diopter.
van Bottenburg, Maarten & van den Heuvel, M. (2000). De ontwikkeling van kwaliteitsbeleid in de sport. Een analyse van kwaliteitsbeleid in de georganiseerde sport en de contouren van de implementatie van kwaliteitsbeleid door NOC*NSF. NOC*NSF.
van Bottenburg, Maarten, van den Heuvel, M., Janssens, J., van Kalmthout, Janine, van Lindert, Caroline & Mol, Peter-Jan (2000). Fascinerende beelden. De ontwikkeling van televisiesport in Nederland. Een onderzoek naar de betekenis van televisiesport in Nederland, in maatschappelijk en economisch perspectief. Diopter.
van Bottenburg, Maarten (2000). Het topsportklimaat in Nederland. 's-Hertogenbosch: Diopter.
van Bottenburg, Maarten & Geesink, Ingrid (2000). Onderzoeksprogrammering in de sport. Knelpunten en kansen voor de programmering van sociaal-wetenschappelijk onderzoek op sportgebied. Diopter.
van Bottenburg, Maarten & Smit, Susan (2000). Richtlijn Sportdeelname-Onderzoek (RSO). Definitief basis- en startdocument. Diopter.
van Bottenburg, Maarten, Mol, Peter-Jan & Smit, Susan (2000). Sportgeschiedenis: een investering waard! Een onderzoek naar beleid voor sportgeschiedenis in Nederland. Diopter.
  2000 - Populariserende publicaties
van Bottenburg, M. (12-12-2000) Invited speaker werkconferentie Richtlijn Sportdeelname Onderzoek Tilburg (12-12-2000) Lezing ‘De praktische betekenis van de RSO en het RSO-registratiepunt voor gemeenten’
van Bottenburg, M. (10-11-2000) Invited speaker huldiging van de Olympische medaillewinnaars ‘s-Hertogenbosch (10-11-2000) Lezing ‘Het topsportklimaat in Noord-Brabant’
van Bottenburg, M. (30-11-2000) Invited speaker presentatie van het IKSport-model, Arnhem Arnhem (30-11-2000) Lezing ‘Kwaliteitsmeetinstrumenten in de sport’
van Bottenburg, M. (09-09-2000) Invited speaker congres ‘De trainer/coach van de 21e eeuw’ Amsterdam (09-09-2000) Lezing ‘Kwaliteitszorg in het trainersvak’
van Bottenburg, Maarten (2000). Richtlijn Sportdeelname-Onderzoek. Standaardmodel voor onderzoek naar sportdeelname. Diopter.
  1999 - Wetenschappelijke publicaties
van Bottenburg, M. (11-09-1999) Chair Final Report XIVth European Sports Conference EOC conference Malta (18-09-1999) The top sport climate. Towards an international comparative study
  1999 - Vakpublicaties
van Bottenburg, Maarten, de Kort, Irene, Koopmans, Barbara & Veldkamp, Bart (1999). De Bossche Sportfederatie ter discussie. Beleidsadvies, ‘s-Hertogenbosch. Diopter.
van Bottenburg, Maarten & Geesink, Ingrid (1999). De verzorgingsstaat voorbij. Een analyse van sociale problemen in Nederland. Diopter.
van Bottenburg, Maarten, Veldkamp, Bart & Mol, Peter-Jan (1999). Naar een convergerend sportbeleid. Advies sportbeleid gemeente Maastricht. Diopter.
van Bottenburg, Maarten (1999). Van Pro tot Prof - 50 jaar lokaal sport- en recreatiebeleid. Landelijke Contactraad.
van Bottenburg, Maarten, De Vries, Geert & Mooij, Annet (1999). Zorg tussen staat en markt - De maatschappelijke betekenis van de Ziekenfondsraad. Zutphen: Walburg Pers.
  1999 - Populariserende publicaties
van Bottenburg, M. (16-09-1999) Invited speaker Sport Management Instituut Gastcollege
van Bottenburg, M. (04-03-1999) Invited speaker Leer- en werkplaats Sport in de buurt Lezing ‘De maatschappelijke betekenis van sport in relatie tot het opbouwwerk’
van Bottenburg, M. (05-02-1999) Invited speaker Tilburg University Lezing ‘Kwaliteitsbeleid: mutatis mutandis óók in de sport’
van Bottenburg, M. (25-03-1999) Invited speaker Werkconferentie Landelijke Contactraad Veldhoven (25-03-1999) Lezing ‘Nieuwe instrumenten en methoden voor innovatief integraal sportbeleid’
van Bottenburg, M. (28-10-1999) Invited speaker 50-jarige jubileum Landelijke Contactraad (28-10-1999) Lezing ‘Van Pro tot Prof’
  1998 - Wetenschappelijke publicaties
van Bottenburg, Maarten (1998). Historiografie van de Nederlandse sportgeschiedenis. Theoretische geschiedenis, 25 (1), (pp. 12-24).
van Bottenburg, Maarten (1998). Ontwikkelingen in de populariteit van sporten in Nederland. Ontwikkelingen in de populariteit van sporten in Nederland
van Bottenburg, Maarten (1998). Priesters en profeten. In A. de Swaan, J. Heilbron & N.A. Wilterdink (Eds.), Alles verandert Amsterdam: Meulenhoff.
  1998 - Vakpublicaties
van Bottenburg, Maarten (1998). Van specialist tot allrounder. Impulsen voor gemeentelijk sportbeleid. Ministerie VWS.
van Bottenburg, Maarten & Smit, Susan (1998). Visies op sportontwikkeling. De Vrieseborch.
  1998 - Populariserende publicaties
van Bottenburg, M. (08-10-1998) Invited speaker Academic Medical Center Gastcollege ‘De mondiale verbreiding van de sport’, in kader van college reeks sportgeschiedenis
van Bottenburg, M. (28-04-1998) Invited speaker University of Groningen Gastcollege ‘Een strategische analyse van de sportbranche’
van Bottenburg, M. (05-02-1998) Invited speaker Academic Medical Center Gastcollege ‘Problemen van ledenwerving bij traditionele sportverenigingen tegenover het bloeiende commerciële aanbod op het terrein van fitness, squash en aanverwante gelegenheden’, in kader van college Sociologie van markt, marketing en consumentengedrag
van Bottenburg, M. (15-01-1998) Invited speaker Expertmeeting in het kader van de inventarisatie van de beroepspraktijk van het beroep kunstenaar Amsterdam (15-01-1998) Lezing ‘Driving forces in het kunstvakonderwijs’
van Bottenburg, M. (05-10-1998) Invited speaker symposium nieuw sportbeleid Rollen of stilstaan Amersfoort (05-10-1998) Lezing ‘Kwantitatieve en kwalitatieve analyse Amersfoorts sportbeleid’
van Bottenburg, M. (14-05-1998) Invited speaker Fontys Economische Hogeschool Tilburg Lezing ‘Sport als doel en sport als middel’
van Bottenburg, M. (22-04-1998) Invited speaker Landelijke conferentie ‘Sport, buurt en sociale integratie Rotterdam (22-04-1998) Lezing ‘Sport als doel, sport als middel’
van Bottenburg, M. () Invited speaker Landelijke conferentie ‘Sport, buurt en sociale integratie Rotterdam (22-04-1998) Lezing ‘Sport als doel, sport als middel’
van Bottenburg, M. (18-03-1998) Invited speaker Congres Hoe waarde(n)vol is de sportvereniging? Arnhem (18-03-1998) Lezing ‘Sport in verenigingsverband: een spiegel van de samenleving?
van Bottenburg, M. (17-12-1998) Invited speaker Symposium bij de vakbeurs Splashure & Sport 1998 (17-12-1998) Lezing ‘Tennis in de 21e eeuw’
van Bottenburg, M. (17-06-1998) Invited speaker Jaarcongres Landelijke Contactraad Nijmegen (17-06-1998) Lezing ‘Uw sportagenda voor de komende vier jaar’
  1997 - Wetenschappelijke publicaties
van Bottenburg, M. (16-09-1997) Chair 1st COMPASS-workshop Glasgow (16-09-1997) Sports Participation Research in the Netherlands’
van Bottenburg, Maarten & Heilbron, Johan (1997). Kooivechten. Over ontsporting en commercialisering van het wedstrijdvechten. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 24 (3/4), (pp. 375-398).
van Bottenburg, M. (18-12-1997) Invited speaker Norbert Elias Memorial Amsterdam (18-12-1997 - 20-12-1997) The brutalization of fighting contests
  1997 - Vakpublicaties
van Bottenburg, Maarten, van 't Hof, C. & Oldenboom, Egbert (1997). Goed, beter, best. Naar een kwaliteitsbeleid in een pluriforme sportsector. Diopter.
  1997 - Populariserende publicaties
van Bottenburg, M. (23-05-1997) Invited speaker Academic Medical Center Gastcollege in collegereeks Sociologie van de markt, marketing en consumentengedrag
van Bottenburg, M. (12-03-1997) Invited speaker Academic Medical Center Gastcollege Sportgeschiedenis, Faculteit der Letteren
van Bottenburg, Maarten & Stokvis, Ruud (1997). KNVB te slap tegen geweld. Algemeen Dagblad
van Bottenburg, Maarten (02-09-1997). Laat niet iedereen hetzelfde doen. NRC Handelsblad
van Bottenburg, M. (14-05-1997) Invited speaker conferentie gemeente Nijmegen (14-05-1997) Lezing ‘Bezuinigen door te investeren
van Bottenburg, M. (26-05-1997) Invited speaker Conferentie Sportstimulering en lokale overheid van de gemeente Roermond (26-05-1997) Lezing ‘De maatschappelijke kansen en problemen van de sport’
van Bottenburg, M. (20-02-1997) Invited speaker Koninklijke Nederlandse Korfbal Bond Lezing ‘Het problematische imago van korfbal’
van Bottenburg, M. (13-12-1997) Invited speaker studiedag Sportgeschiedenis in Nederland Lelystad (13-12-1997) Lezing ‘Historiografisch overzicht van de Nederlandse sportgeschiedenis’
van Bottenburg, M. (11-11-1997) Invited speaker Congres ‘Sportmarketing: hype of noodzaak? (11-11-1997) Lezing ‘Sport en commercie: afscherming en toenadering’
van Bottenburg, M. () Invited speaker Congres Hoe waarde(n)vol is de sportvereniging? Arnhem (18-03-1998) Lezing ‘Sport in verenigingsverband: een spiegel van de samenleving?
van Bottenburg, M. (20-02-1997) Invited speaker Rotary Rotterdam Lezing ‘Wat is maatschappelijke sympathie u waard?
van Bottenburg, M. (13-06-1997) Invited speaker werkgroep figuratiesociologie SISWO Lezing over kooivechten
van Bottenburg, M. (16-10-1997) Invited speaker Lions Veenendaal Lezing Wat is maatschappelijke sympathie u waard?
  1996 - Wetenschappelijke publicaties
van Bottenburg, Maarten & Schuyt, K. (1996). De maatschappelijke betekenis van sport. NOC*NSF.
van Bottenburg, Maarten (1996). Het topsportklimaat ter discussie.
van Bottenburg, Maarten, Wilterdink, N. & Gerritsen, Jan-Willem (1996). Politieke modernisering en de natie-staat. In Jacques van Hoof & Joris van Ruysseveldt (Eds.), Sociologie en de moderne samenleving. - Maatschappelijke veranderingen van de industriële revolutie tot in de 21e eeuw Amsterdam/Meppel/Heerlen: Boom/ Open universiteit.
  1996 - Vakpublicaties
van Bottenburg, Maarten & C, Broer (1996). Afstemming van vraag en aanbod op de sportinformatiemarkt - Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar de mogelijkheden om de (statistische) informatievoorziening en de beleidsinformatiebehoefte op sportgebied beter op elkaar af te stemmen door standaardisering van definities. Diopter.
van Bottenburg, Maarten & Heilbron, Johan (1996). De verharding van het wedstrijdvechten. Diopter.
  1996 - Populariserende publicaties
van Bottenburg, Maarten (1996). Bijdragen over Francois Brandt en Roelof Klein, Adolph D.C. van der Voort van Zijp, Charles F. Pahud de Mortanges, Anton Geesink, Stephan van den Berg, Ronald Florijn en Nico Rienks. 100 Jaar Olympisch Goud. Nederlandse kampioenen en de 100-jarige geschiedenis van de Olympische Spelen. Stichting de sportwereld.
van Bottenburg, M. (1996) Participant Congres Landelijke Contactraad-Zuid Goes (14-12-2022) Lezing ‘Het gebruik van ‘sport als middel’ in het gemeentelijk sportbeleid: achtergronden, mogelijkheden en dilemma’s’
van Bottenburg, M. (14-11-1996) Invited speaker Utrecht University Gastcollege ‘Over Norbert Elias’, seminar Theorie en praktijk. Ervaringen met modellen in historisch onderzoek
van Bottenburg, M. (17-01-1996) Invited speaker Congres Landelijke Contactraad-Zuid Goes (17-01-1996) Lezing ‘Het gebruik van sport als middel in het gemeentelijk sportbeleid: achtergronden, mogelijkheden en dilemma’s’
van Bottenburg, M. (07-06-1996) Invited speaker Judo Bond Nederland Lezing ‘Judo: een kindersport?’
van Bottenburg, M. (09-05-1996) Invited speaker nationaal debat over relatie sport en overheid (09-05-1996) Lezing ‘Participatie en integratie en de maatschappelijke betekenis van sport’
van Bottenburg, M. (1996) Participant Symposium ‘Sport voor een leefbare samenleving (19-12-2022) Lezing ‘Integratie en participatie door sport’
  1995 - Wetenschappelijke publicaties
van Bottenburg, Maarten (1995). Het topsportklimaat in Nederland. Discussiekader. Amsterdam: Diopter.
van Bottenburg, Maarten (1995). Het wak van Huizinga. Het wak van Huizinga’, Themadag Het dubbelkarakter van sport, in het kader van het programma ‘Waarden en normen in de sport
  1995 - Vakpublicaties
van Bottenburg, Maarten, Israels, Han, Gerritsen, Jan-Willem & de Swaan, Abram (1995). Aan den Arbeid! In de wandelgangen van de Stichting van de Arbeid 1945-1995. Amsterdam: Bert Bakker.
van Bottenburg, Maarten, van Rossum, Jacques & van Staveren, Heiko (1995). Het topsportklimaat in Nederland. Discussiekader ten behoeve van de gesprekken over het Nederlandse topsportklimaat geschreven in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. VWS.
van Bottenburg, Maarten (1995). Informele gedragscodes onder voetballers in historisch-sociologisch perspectief. Informele gedragscodes onder voetballers in historisch-sociologisch perspectief’
van Bottenburg, Maarten (1995). Verbreiding en onderscheiding - Enige hoofdlijnen in de sociale geschiedenis van de sport. Nederland in de twintigste eeuw - Een boeiend beeld van een bewogen tijdperk (pp. 152-173). Utrecht: Teleac.
  1995 - Populariserende publicaties
van Bottenburg, Maarten & Heilbron, Johan (27-02-1995). Bij free fight kan overheid beter buiten de ring blijven. De Volkskrant [online]
van Bottenburg, M. (05-10-1995) Invited speaker Baarnse Sport Stichting Lezing ‘De differentiële popularisering van sporten’
van Bottenburg, M. (14-12-1995) Invited speaker Themadag Het dubbelkarakter van sport, in het kader van het programma ‘Waarden en normen in de sport Utrecht (14-12-1995) Lezing ‘Het wak van Huizinga’
van Bottenburg, M. (06-09-1995) Invited speaker Symposium De gewenste aanpak van voetbalblessures Rotterdam (09-09-2012) Lezing ‘Informele gedragscodes onder voetballers in historisch-sociologisch perspectief’
van Bottenburg, Maarten (11-12-1995). Universiteit moet technicus leren wat minder timide te zijn. NRC Handelsblad
  1994 - Wetenschappelijke publicaties
van Bottenburg, Maarten (1994). Het definitieprobleem op sportgebied. Amsterdam.
van Bottenburg, Maarten (1994). Verborgen competitie - Over de uiteenlopende populariteit van sporten. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.
  1994 - Vakpublicaties
van Bottenburg, Maarten (1994). De definitieproblematiek op sportgebied. Een verkennende notitie in opdracht van het Ministerie van WVC. Diopter.
van Bottenburg, Maarten, Schuyt, K. & Tamboer, Jan (1994). Sportbeoefening, blessures en verantwoordelijkheden. Diopter.
  1994 - Populariserende publicaties
van Bottenburg, Maarten (1994). Is de ‘Homo ludens’ het eindpunt. Historisch nieuwsblad, 3 (4), (pp. 34-36).
van Bottenburg, M. (11-10-1994) Invited speaker Academic Medical Center Lezing ‘Binding en onderscheiding door sportbeoefening. Belicht aan de hand van de geschiedenis van sporten met een elitair imago’
van Bottenburg, M. (13-06-1994) Invited speaker Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Lezing ‘Blinde processen in de sport en beleidsruimte’
van Bottenburg, M. (30-11-1994) Invited speaker inleiding Nationale Olympische Academie (30-11-1994) Lezing ‘De invloed van de Olympische Spelen op de populariteit van sporten’
van Bottenburg, M. (10-05-1994) Invited speaker congres Eigen risico bij sportbeoefening Zeist (10-05-1994) Lezing ‘Sportbeoefening, blessures en verantwoordelijkheden’
van Bottenburg, Maarten (1994). Voetbal is gewoon leuker... Een kritische analyse van veel gehoorde verklaringen voor de uiteenlopende populariteit van sporten. Lichamelijke Opvoeding, 3, (pp. 100-103).
  1993 - Vakpublicaties
van Bottenburg, Maarten, Gerritsen, J.W. & Schuyt, K. (1993). Rechtshulp in vereniging. Het oordeel van cliënten en juridische professionals over de Rechtskundige Dienst van de FNV. Diopter.
  1993 - Populariserende publicaties
van Bottenburg, Maarten & Gerritsen, Jan-Willem (1993). Cultuur, socialisatie en onmaatschappelijk gedrag. Cursusboek Persoonlijke en Maatschappelijke Vorming voor het Middelbaar Beroeps Onderwijs
van Bottenburg, Maarten (1993). De oude tovenaar en de verbaasde leerling’ - in: Han Israëls, Mieke Komen en Abram de Swaan (red.), Over Elias. Herinneringen en anekdotes. Het Spinhuis.
van Bottenburg, M. (12-06-1993) Invited speaker kaderdag van Nederlandse Tafeltennis Bond Garderen (12-06-1993) Lezing ‘Houden we nog van de tafeltennissport? Uitdagende en enthousiasmerende kanttekeningen bij het beleids- en struktuurplan van de NTTB 1993-1996'
  1992 - Wetenschappelijke publicaties
van Bottenburg, Maarten (1992). Als ‘n man met een baard op ‘n bokkenwagen - Het problematische imago van korfbal. Tweede Jaarboek Postdoctoraal Instituut voor de Sociale Wetenschap (pp. 9) (25 p.). Amsterdam: Thesis.
van Bottenburg, Maarten (1992). Als 'n man met een baard op 'n bokkenwagen - Het problematische imago van korfbal. Vrije tijd en samenleving, 10 (1), (pp. 5-27).
van Bottenburg, Maarten (1992). Het bruine monster en de King of Sports - De uiteenlopende populariteit van voetbal en cricket in Nederland, 1870-1930. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 9 (2), (pp. 3-35).
van Bottenburg, Maarten (1992). Individualisering en teambinding. Boeten teamsporten aan populariteit in ten gevolge van de individualisering?. Individualisering en teambinding. Boeten teamsporten aan populariteit in ten gevolge van de individualisering?
van Bottenburg, Maarten (1992). The differential popularization of sports in continental Europe. The Netherlands' Journal of Social Sciences, 28 (1).
  1992 - Populariserende publicaties
van Bottenburg, M. (1992) Invited speaker Academic Medical Center Gastcollege ‘De differentiële popularisering van sporten’, colloquium vakgroep sociologie
van Bottenburg, Maarten (1992). Individualisering en de populariteitsontwikkeling van georganiseerde sporten. Spel en Sport, 3, (pp. 17-23).
van Bottenburg, M. (26-11-1992) Invited speaker de oprichting van het Sportstimuleringsplatform De Bilt (26-11-1992) Lezing ‘De smalle marges. Over zin en onzin van het sportstimuleringsbeleid’
  1991 - Wetenschappelijke publicaties
van Bottenburg, Maarten (1991). Het noodlot van de ‘King of sports' - signalement van Ashis Nandy. Skript. Historisch Tijdschrift, 13 (1), (pp. 59) (60 p.).
  1991 - Populariserende publicaties
van Bottenburg, M. (1991) Invited speaker Vereniging voor de Vrijetijdssector Lezing ‘Sport als onderwerp van sociologisch onderzoek’
van Bottenburg, M. (1991) Invited speaker Utrechtse Studenten Schaats Vereniging Lezing ‘Waarom wij ontdooien als het gaat vriezen. De populariteit van schaatsen in Nederland’, ter gelegenheid van het 1e lustrum van de Utrechtse Studenten Schaats Vereniging
  1990 - Wetenschappelijke publicaties
van Bottenburg, Maarten (1990). De Janus-kop van de sportsocioloog. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 18 (1), (pp. 165-170).
van Bottenburg, Maarten & Blokker, Bas (1990). Het beste uit het ongeschreven werk van De Swaan. Skript. Historisch Tijdschrift, 12 (1), (pp. 47) (57 p.).
van Bottenburg, Maarten (1990). Hoe recent is modern? Over de herkomst van ‘modern’, ‘moderniteit’ en ‘modernisering’ en het gebruik ervan in de sociologie’. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 17 (1), (pp. 101-118).
van Bottenburg, Maarten (1990). Meer dan een spelletje - Signalement van J.A. Mangan (red.) Pleasure, Profit, Proselytism, British Sport at Home and Abroad. Skript. Historisch Tijdschrift, 12 (2), (pp. 129) (130 p.).
van Bottenburg, Maarten & Jonker, Ellis (1990). Wees realistisch, vraag het onmogelijke - Verslag naar aanleiding van het congres 'Het Andere Europa’. Skript. Historisch Tijdschrift, 12 (3), (pp. 171) (178 p.).
  1989 - Wetenschappelijke publicaties
van Bottenburg, Maarten (1989). Afkomst en toekomst. De geschiedenis van de eugenetische beweging in Nederland - Boekbespreking van: Jan Noordman. Skript. Historisch Tijdschrift, 11 (4), (pp. 281) (289 p.).
van Bottenburg, Maarten (1989). Competitieve en coöperatieve deugden - Een veranderende beschavingsbalans in de Griekse oudheid. Skript. Historisch Tijdschrift, 11 (1), (pp. 15) (26 p.).
van Bottenburg, Maarten & Van Lieshout, Martijn (1989). Het toekomstloos optimisme van de jaren ’60’ - interview met E.H. Kossmann. Skript. Historisch Tijdschrift, 11 (4), (pp. 236) (246 p.).
  0 - Overige resultaten
van Bottenburg, M. 2008 Recipient Best Paper Award
van Bottenburg, M. 2012 Recipient Multicultarism and Physical Culture: The Case of the Greater Toronto Area (GTA)
van Bottenburg, M. 2013 Recipient NWO, the end of membership as we know it? Organized sports and sustainable social ties (dossiernummer 328-98-002). Score 1,25. Kwalificatie: Excellent. Toegekend bedrag: €499.378. Looptijd: vier jaar (2013-2017). (Grant)

Geselecteerde publicaties:

 

 • Leisink, Peter, Boselie, Paul, Bottenburg, Maarten van & Hosking, Dian Marie (eds.) (2013). Managing Social Issues. A Public Values Perspective. Cheltenham/Northampton: Edward Elgar.
 • Roest, Jan-Willem, Spaaij, Ramón & Bottenburg, Maarten van (2013). Mixed Methods in Emerging Academic Subdisciplines. The Case of Sport Management. Journal of Mixed Methods Research, doi: 10.1177/1558689813508225.
 • Salome, Lotte, Bottenburg, Maarten van & Heuvel, Mark van den (2013). ‘We are as green as possible’: environmental responsibility in commercial artifical settings for lifestyle sports. Leisure Studies, 32(2), pp. 173-190.
 • Bosscher, V. de, Sotiriadou, P. & Bottenburg, M. van (2013). Scrutinizing the sport pyramid metaphor: an examination of the relationship between elite success and mass participation in Flanders. International Journal of Sport Policy and Politics, 5(3), pp. 319-340.
 • Waardenburg, Maikel & Bottenburg, Maarten van (2013). Sport policy in the Netherlands, International Journal of Sport Policy and Politics, 5(3), pp. 465-476.
 • Bottenburg, Maarten van (2013). ‘Passion alone is not longer enough’: the reframing of elite sport from a private trouble to a public issue (pp. 126-142). In: Leisink, Peter, Boselie, Paul, Bottenburg, Maarten van & Hosking, Dian Marie (eds.) (2013). Managing Social Issues. A Public Values Perspective. Cheltenham/Northampton: Edward Elgar.
 • Bosscher, Veerle de, Truyens, Jasper, Bottenburg, Maarten van & Shibli, Simon (2013). Comparing apples with oranges in international elite sport studies: is it possible? (pp. 94-111). In: Sten Söderman & Harald Dolles (eds.). Handbook of Research on Sport and Business. Cheltenham/Northampton: Edward Elgar.
 • Ferkins, Lesley & Bottenburg, Maarten van. (2013). The governance of high performance sport (pp. 115-136). In: Popi Sotiriadou & Bosscher, Veerle de (eds.). Managing High Performance Sport. London: Routledge.
 • Bottenburg, Maarten van (2013). Om de sport verenigd: instituties en organisaties in de sportwereld (pp. 223-238). In: Jan-Willem Duyvendak, Carolien Bouw, Klarita Gërxhani & Olav Velthuis (eds.). Sociale kaart van Nederland. Over instituties en organisaties (2e geheel herziene druk). Den Haag: Boom Lemma.
 • Walraven, M., Koning, R. & Bottenburg, M. van (2012). The effects of sports sponsorship: a review and research agenda. The Marketing Review 12(1), 17-38.
 • Salome, L.R & Bottenburg, M. van (2012). Are they all daredevils? Introducing a participation typology for the consumption of lifestyle sports in different settings. European Sport Management Quarterly, 12(1), 3-18.
 • Bottenburg, M. van & Vermeulen, Jeroen (2011). Local korfball versus global basketball: a study of the relationship between sports’ rule-making and dissemination. Ethnologie Française, 41, 4, pp. 633-643.
 • Bottenburg, Maarten van & Johan Heilbron (2011). Informalization or de-sportization of fighting contests? A rejoinder to Raúl Sánchez García and Dominic Malcolm. International Review for the Sociology of Sport, 46, 1, pp. 125-127.
 • Bottenburg, Maarten van (2011). Why are the European and American Sports Worlds so Different? Path-dependence in European and American Sports History. In: Tomlinson, Alan, Young, Christopher & Richard Holt (eds.).Transformation of Modern Europe: States, Media and Markets 1950-2010 (pp. 205-225). London/New York: Routledge.
 • Bottenburg, Maarten van (2011). The Netherlands. In: Matthew Nicholson, Russell Hoye, & Barrie Houlihan (eds.) Participation in sport. International policy perspectives (pp. 25-41). London/New York: Routledge.
 • Bottenburg, Maarten van & Veerle de Bosscher (2011). ‘An assessment of the impact of sport development on sport participation’. In: Barrie Houlihan & Mick Green (eds.). Routledge handbook of sport development (pp. 596-610). London: Routledge, pp.
 • Bosscher, Veerle de & Maarten van Bottenburg (2011). Elite for all, all for elite? An assessment of the impact of sport development on elite sport success. In: Barrie Houlihan & Mick Green (eds.) Routledge handbook of sport development (pp. 575-595). London/New York: Routledge.
 • Bottenburg, Maarten van & Lotte Salome (2010). The indoorisation of outdoor sports: an exploration of the rise of lifestyle sports in artificial settings. Leisure Studies, 29, 2, pp. 143-160.
 • Bottenburg, Maarten van (2010). Beyond Diffusion. Sport and its remaking in cross-cultural contexts. Journal of Sport History, 37, 1, pp. 41-53.
 • Bosscher, Veerle de, Shibli, Simon, Bottenburg, Maarten van, Knop, Paul de (2010). Developing a method for comparing the elite sport systems and policies of nations: a mixed research methods approach. Journal of Sport Management, 24, pp. 567-600.
 • Scheerder, Jeroen & Maarten van Bottenburg (2010). Sport light. De opkomst van lichte organisaties in de sport. In: Bart Pattyn en Bart Raymaekers, In gesprek met morgen. XXI Lessen voor de eenentwintigste eeuw. Leuven: Universitaire Pers Leuven, pp. 89-120.
 • Bottenburg, M. van (2010). Levensloop van topsporters: van pril talent tot oud-topsporter. Tiessen-Raaphorst, A., Verbeek, D., Haan, J. de & Breedveld, K. (red.), Sport: een leven lang. Rapportage sport 2010 (pp. 152-168). ’s-Gravenhage: SCP/Mulier Instituut.
 • Bottenburg, Maarten van & Johan Heilbron (2009). Dans la cage. Genèse et dynamique des ‘combat ultimes’. Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 179, pp. 32-45.
 • Bosscher, Veerle de, Paul de Knop, Maarten van Bottenburg, Simon Shibli & Jerry Bingham (2009). Explaining international sporting success: An international comparison of elite sport systems and policies in six countries. Sport Management Review, 12, 3, pp. 113-136.
 • Bosscher, Veerle de, Paul de Knop & Maarten van Bottenbug (2009). An analysis of homogeneity and heterogeneity of elite sport systems in six nations.  International journal of Sports Marketing and Sponsorship, 10, 2, 111-131.
 • Bottenburg, Maarten van, m.m.v. Agnes Elling, Remco Hoekman & Remko van den Dool (2009). Op jacht naar goud. Het topsportklimaat in Nederland, 1998-2008. Nieuwegein: ARKO Sports Media.
 • Scheerder, Jeroen & Maarten van Bottenburg (2009). Global running: evolutie van de loopsport vanuit een internationaal perspectief. In: Jeroen Scheerder & Filip Boen (red.) Vlaanderen loopt. Sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar de loopsportmarkt. Gent: Academia Press, pp. 43-78.
 • Scheerder, Jeroen, Maarten van Bottenburg & Guy Pauwels (2009). Traditionele sportclubs versus lichte sportgemeenschappen: de loopsport in vergelijking met andere populaire sporten. In: Jeroen Scheerder & Filip Boen (red.) Vlaanderen loopt. Sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar de loopsportmarkt. Gent: Academia Press, pp. 313-338.
 • Bosscher, Veerle de, Jerry Bingham, Simon Shibli, Maarten van Bottenburg & Paul de Knop (2008). The global sporting arms race: an international comparative study on sports policy factors leading to international sporting success. Oxford: Meyer & Meyer. ISBN: 978-1-84126-228-4.
 • Bottenburg, Maarten van (2008). ‘Topsport’. In: Koen Breedveld & Carlijn Kamphuis (red.). Rapportage Sport 2008. ’s-Gravenhage: SCP, pp. 257-279.
 • Lucassen, Jo, Maarten van Bottenburg & Jo Van Hoecke (2007). Sneller, hoger, sterker, beter. Kwaliteitsmanagement in de sport. 3e volledig herziene en geactualiseerde druk. Nieuwegein: ARKO Sports Media.
 • Bottenburg, Maarten van (2007). ‘Om de sport verenigd: instituties in de sportwereld’. In: Jan Willem Duyvendak & Miriam Otto (red.), Sociale kaart van Nederland. Over maatschappelijke instituties. Amsterdam: Boom, pp. 225-239.
 • Bottenburg, Maarten van & Johan Heilbron (2006). ‘De-sportization of fighting contests. The origins and dynamics of No Holds Barred events and the theory of sportization’, International Review for the Sociology of Sport, 41, 3-4, pp. 259-282.
 • Bosscher, Veerle de, Paul de Knop, Maarten van Bottenburg & Simon Shibli (2006). ‘A conceptual framework for analysing sports policy factors leading to international sporting success’. In: European Sport Management Quarterly, 6, 2, pp. 185-215.
 • Bottenburg, Maarten van (2006). Het kapitaal van de sport, Nieuwegein: ARKO Sports Media. Inaugurele rede, Universiteit Utrecht, 18 October 2006.
 • Bottenburg, Maarten van (2006). ‘Über das Calimero-Syndrom und den Goliath-Komplex. Warum Deutschland und die Niederlande sich gegenseitig das Fussball-Leben unmöglich machen’. In: Markus Hesselmann  & Chris Young, Der Lieblingsfeind. Deutschland aus Sicht seiner Fussballrivalen. Göttingen: Verlag die Werkstatt, pp. 23-50.
 • Bottenburg, Maarten van (2006). ‘Commercialisering van sport: potentieel of bedreiging?’. In: Margo Teeuwen (red.), Inzichten vanaf de zijlijn, wetenschappelijke coaching van het sportbeleid? Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, pp. 19-35.
 • Bottenburg, Maarten van, Bas Rijnen & Jacco Sterkenburg (2005). Sports participation in the European Union. Trends and differences, Nieuwegein: Arko Sports Media. (Reviewed in European Sport Management Quarterly, 6, 3, 2006 , pp. 307– 311).
 • Bottenburg, Maarten van (2004). Verborgen competitie. Over de uiteenlopende populariteit van sporten, Nieuwegein: ARKO Sports Media, tweede herziene en geactualiseerde uitgave.
 • Bottenburg, Maarten van (2004). ‘Individueel en collectief gedrag in de sport’, in J.W. Duyvendak & M. Hurenkamp (red.), Kiezen voor de kudde: lichte gemeenschappen en de nieuwe meerderheid, Amsterdam: Van Gennep, 85-103.
 • Bottenburg, Maarten van (2003). ‘Thrown for a Loss. (American) football and the European Sport Space’, American Behavorial Scientist, 46, 11, pp. 1550-1562.
 • Bottenburg, Maarten van (2003). ‘Top- en breedtesport: een Siamese tweeling?’, in: Koen Breedveld (red.), Rapportage Sport 2003, Den Haag: SCP, pp. 285-312.
 • Bottenburg, Maarten van (2002). ‘Op de drempel van een vrijetijdsmaatschappij. Recreatie- en sportbeleid 1965-1982’ in: Ido de Haan & Jan Willem Duyvendak (red.), In het hart van de verzorgingsstaat. Het ministerie van Maatschappelijk Werk en zijn opvolgers (CRM, WVC, VWS), 1952-2002, Zutphen: Walburg Pers, pp. 152-173
 • Bottenburg, Maarten van (2002). ‘Ruim baan voor de sport. Rijkssportbeleid 1982-2002’, in: Ido de Haan & Jan Willem Duyvendak (red.), In het hart van de verzorgingsstaat. Het ministerie van Maatschappelijk Werk en zijn opvolgers (CRM, WVC, VWS), 1952-2002, Zutphen: Walburg Pers, pp. 321-340.
 • Bottenburg, Maarten van (2001). Global games, Urbana/Chicago, University of Illinois Press. (Reviewed in American Journal of Sociology, 108, 4, pp. 918-919; Journal of Social History, 39, 1, pp. 294-296; International Journal of the History of Sport, 20, 1, 2003, pp. 201-202; Sport, Education & Society 8, 1, 2003, p. 119; Ethnic and Racial Studies, 26, 1, pp. 184-185).
 • Bottenburg, Maarten van (2001). De SVB. Een actueel beeld van de Sociale Verzekeringsbank, Zutphen: Walburg Pers.
 • Bottenburg, Maarten van, Geert de Vries & Annet Mooij (1999). Zorg tussen staat en markt. De maatschappelijke betekenis van de Ziekenfondsraad, 1949-1999, Zutphen: Walburg Pers.
 • Bottenburg, Maarten van (m.m.v. Abram de Swaan, Jan-Willem Gerritsen, Han Israëls & Annet Mooij) (1995). ‘Aan den Arbeid!’ In de wandelgangen van de Stichting van de Arbeid, 1945-1995, Amsterdam: Bert Bakker.

 

Zie CV voor een volledige publicatielijst

^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-26 08:25:35
Project:
Het einde van lidmaatschapsrelaties oude stijl? De georganiseerde sport en duurzame sociale bindingen
01-09-2013 tot 01-04-2019
Algemene projectbeschrijving 

Samen met 15 sportbonden die meer dan 3,2 miljoen verenigingsleden vertegenwoordigen richt het onderzoeksteam zich op veranderingen in het lidmaatschap van sportverenigingen. Vanuit een multidisciplinaire benadering, waarin geografische, bestuurskundige en sociologische perspectieven worden gecombineerd, wordt onderzocht in hoeverre en op welke wijze mensen zich verbinden aan sportverenigingen en zich hiervoor inzetten; en welke veranderingen zich hierin voordoen. Daarbij zoomt het onderzoek in op verschillen naar regio, naar sociale kenmerken - in het bijzonder leeftijd – en naar tak van sport. Het onderzoek kent een mixed methods research design, gebaseerd op zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden en gekoppeld aan interventie-onderzoek. Het doel van het onderzoek is de ontwikkeling van nieuwe wetenschappelijke inzichten over de betekenis van burgerschap, lidmaatschap en ledenorganisaties in de Nederlandse samenleving in het algemeen, en in de georganiseerde sport in het bijzonder. Het doel hiervan is om sportbonden te helpen succesvol in te spelen op bredere maatschappelijke ontwikkelingen die de mate, wijzen en vormen van sociale binding beïnvloeden, zodat zij de maatschappelijke rol van sportverenigingen kunnen vergroten. Ook beoogt het onderzoek een bijdrage te leveren aan het politieke debat over versterking van de sociale cohesie van onze civil society.


Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Badminton Nederland, Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, Koninklijke Nederlandse Korfbal Verbond, Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond, Koninklijke Nederlandse Schaatsbond, Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond, Koninklijke Nederlandse Zwembond, Nederlandse Basketbal Bond, Nederlandse Golf Federatie, Nederlandse Judobond, Nederlandse Ski Vereniging, Nederlandse Toerfiets Unie, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, Squash Bond Nederland, Wandelsportorganisatie Nederland (KNBLO)

Rol: Uitvoerder Financiering
2e geldstroom - NWO
Projectleden
Overige projectleden:
 • Stijn Verhagen (Hogeschool Utrecht)

Afgesloten projecten

Project:
INNOVATIES IN PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING: BETEKENISSEN VOOR BESLUITVORMING OVER MULTIFUNCTIONELE SPORTACCOMMODATIES 01-09-2015 tot 31-08-2018
Algemene projectbeschrijving

Onderzoek naar Innovaties in publiek-private samenwerking bij multifunctionele sportaccommodaties (MFSA’s). Het onderzoek richt zich op de volgende onderzoeksvragen: Welke innovaties doen zich voor binnen deze samenwerking en welke betekenis hebben die voor de besluitvorming over multifunctionele sportaccommodaties? En wat zijn, op basis van wetenschappelijke kennis, concrete aanknopingspunten voor toekomstige investeringen in sportaccommodaties met lagere faalkosten en een hoger maatschappelijk rendement?

 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig: Het project is gefinancierd door gemeente Amsterdam, Rotterdam en Alkmaar, Sportfondsen Nederland B.V., Sportcirkels B.V. en Vaessen Algemeen Bouwbedrijf B.V.
Projectleden
Project:
Sport Policy factors Leading to International Sporting Success (SPLISS) 01-09-2011 tot 01-12-2013
Algemene projectbeschrijving

SPLISS (see http://spliss.net) is a network for international comparative studies on high performance sport. The SPLISS studies are characterised by using existing and newly developed (theoretically well grounded) methods to benchmark national elite sport policies and to measure their competitive position. Furthermore SPLISS aims to increase the social relevance of research in sport by developing theories, methods and strategies to better determine the impact and value of elite sport policies of nations. By disseminating the results amongst performance directors, coaches and policy makers and by searching for practical applications, an important aim is also to reduce the gap between academic research and the information that is relevant for sport management practitioners.

 
Rol: Promotor & onderzoeksleider Financiering
3e geldstroom - overig: NOC*NSF, Ministerie van VWS, Ernst & Young, Topsport Vlaanderen
Projectleden
Overige projectleden:
 • Prof. dr. Veerle de Bosscher (Vrije Universiteit Brussel); Prof. dr. Simon Shibli (Sheffield Hallam University); Prof. dr. Hans Westerbeek (Victoria University)
Gegenereerd op 2018-09-26 08:25:35

USG2090 - Organisaties en organiseren (Ba2)

USG7041 - Sportontwikkeling en beleidsconsequenties, Master Sportbeleid en sportmanagement

Gegenereerd op 2018-09-26 08:25:35
Nevenfuncties

 

Commissies

 • Lid Commissie Evenementen
  Lid Raad van Advies Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht
 • Lid Editorial Board International Journal of Sport Policy

 

Beroepsverenigingen

 • Lid Netherlands Institute of Government
 • Lid Nederlandse Sociologische Vereniging
Gegenereerd op 2018-09-26 08:25:35
Volledige naam
Prof. dr. M. van Bottenburg Contactgegevens
Bijlhouwerstraat

Bijlhouwerstraat 6
Kamer 0.02
3511 ZC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 1573
Telefoonnummer afdeling 030 253 8101
Mobiel 06 17 444 171
Fax 030 253 7200

Secretaresse: Inge Bakker-Simon
030 253 8939

aanwezig: maandag t/m vrijdag

Gegenereerd op 2018-09-26 08:25:35
Laatst bijgewerkt op 13-09-2018