Dr. Maud Radstake

Universiteitsmuseum
Lange Nieuwstraat 106
3512 PN Utrecht

Dr. Maud Radstake

Afdelingshoofd
Programmabureau
06 28 831 311
m.radstake@uu.nl

Dr Maud Radstake is hoofd van het Programmabureau van het Centrum voor Wetenschap en Cultuur. Het Programmabureau maakt publieksprogramma's op het snijvlak van wetenschap en maatschappij, voor doelgroepen van allerlei leeftijden en achtergronden, samen met partners binnen en buiten de universiteit. Tot het aanbod behoren de programma's van Studium Generale en het Wetenschapsknooppunt, het Betweter Festival en vele andere public engagement activiteiten. Het Programmabureau biedt ook advies en training aan UU-medewerkers die zich (willen) bezighouden met public engagement.

Maud is lid van het managementteam van het Centrum voor Wetenschap en Cultuur. Daarnaast is zij actief als een van de trekkers van de pijler Public Engagement van het UU Open Science Programma .

Maud is opgeleid als cultureel antropoloog aan de Universiteit van Amsterdam (1999) en promoveerde in 2007 als cultuur- en maatschappijwetenschapper aan de Universiteit Maastricht. Daarna was zij werkzaam als project- en programmamanager op het gebied van maatschappelijk onderzoek en public engagement bij het Centre for Society and the Life Sciences (Radboud Universiteit) en als beleidsadviseur patiëntenparticipatie aan het Radboudumc.