Dr. Margot Peeters

Dr. Margot Peeters

Universitair hoofddocent
Interdisciplinaire sociale wetenschap
06 43 604 435
m.peeters1@uu.nl

'Onderzoek over jongeren wordt interessanter als je het met hen samen doet'

Margot Peeters is Universitair hoofddocent aan de faculteit Sociale Wetenschappen

Peeters bestudeert de ontwikkeling van adolescenten en richt haar onderzoek op thema's zoals risicogedrag en verslaving, (problematisch) gaming, externaliserend gedrag en schoolverzuim. Ze is daarbij vooral geïnteresseerd in de wisselwerking tussen individuele verschillen en de invloed van sociale contexten (peers, opleidingsniveau, school) op de ontwikkeling van risicogedrag, waarbij de relatie tussen risicogedrag en mentale een gezondheid een belangrijk terugkomend thema is.  In haar onderzoek staat het perspectief van jongeren centraal en probeert ze door middel van participatieve onderzoeksmethoden een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk. 

Peeters is betrokken bij verschillende studies en projecten zoals het TRAILS onderzoek, het DiYo project, het Minding the Gap project en de Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal. TRAILS is een langlopend, multidisciplinair onderzoek naar de mentale en sociale ontwikkeling van adolescenten en jongvolwassenen. In het DiYo project kijkt Peeters naar de rol van gamen bij jongeren. In het Minding the Gap project staat de mentale gezondheid van jongeren in armoede centraal en wordt er samen met gemeente gekeken naar preventiemogelijkheden. Binnen de Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal werkt Peeters samen met verschillende partijen en praktijkorganisaties (GGD, Jeugdhulpverlening, Trimbos) op het gebied van jeugd en jongeren en leidt ze samen met professor Kleinjan het onderzoek ’Mentaal Kapitaal’ over schoolstress en schoolverzuim.

Peeters promoveerde cum laude op een onderzoek naar de ontwikkeling van alcohol- en middelengebruik bij (risico)jongeren. Binnen het onderwijs is ze programma coördinator Youth Development and Social Change. Peeters is lid van de adviescommissie Trimbos Expertisecentrum Alcohol.