prof. dr. Marjolijn Sorbi
M.J.Sorbi@uu.nl
Bijzonder hoogleraar
Psychologie - Klinische psychologie
Gegenereerd op 2017-11-18 18:18:18


Leeropdracht
eHealth Psychology
Profiel

Marjolijn Sorbi is klinisch psycholoog (BIG, NIP) en gedrags- & psychotherapeut (BIG, VGCt, NVP) en werkt als onderzoeker, docent en - binnen het Ambulatorium van de faculteit - als supervisor voor diverse beroepsopleidingen. Haar gebied is de somatische GZ (migraine, burnout, chronische pijn) gericht op interventie ontwikkeling en toetsing. Zij deed innovatief onderzoek met elektronische dagboeken en mobiele technologie voor monitoring en coaching in het dagelijkse leven. Nu ontwikkelt zij nieuwe applicaties voor interventie en zelfmanagement met behulp van ICT en het interent, waarbij patiënten en zorg professionals nauw worden betrokken.

Gegenereerd op 2017-11-18 18:18:18
Curriculum vitae
 • Studie Psychologie Universiteit Utrecht (cum laude), met postdoctoraal jaar Ruprecht Karls Universität Heidelberg (als Nederlandse in Duitsland opgegroeid tot eindexamen Gymnasium). Promotie ‘Psychological Intervention in Migraine’, UU, 1988.
 • Part-time universitair docent UU (0.6fte, 1989ff - seniorkwalificatie onderzoek) en hoofd-docent na NWO-ASPASIA grade-A honorering (0.6fte, 2001ff - seniorkwalificatie.onderwijs)
 • Beroepsopleidingen Klinische Psychologie en Psychotherapie (diverse licenties); privé praktijk psychotherapie (0.2fte, 1993-2006) en klinische adviseurschappen; vestigings-manager a.i. ‘HSK Centrum Arbeid & Gezondheid’ ism Altrecht GGZ, Zeist, (0.2/3 fte,1999).
 • 7 meerjarige onderzoekssubsidies (waaronder 4 van NWO/ZonMw) en vele kortdurende subsidies (t.b.v. stuurgroep activiteiten, ontwikkelingsopdrachten, implementaties, reizen e.d. - waaronder reissubsidies voor studenten). ‘Instructor in Neurology’, Harvard Medical School (1995-96) i.v.m. groot lopend onderzoek aan het B&W Hospital, Boston MA, USA.
 • Buitengewoon hoogleraar ‘eHealth Psychology’ namens het Utrechts Universiteitsfonds, maart 2006ff.

Marjolijn Sorbi is getrouwd, heeft een zoon en woont in Breda (en voor het werk óók in Utrecht)

Gegenereerd op 2017-11-18 18:18:18

'Dutch refereed journals'

 

(klick op de taalswitch (NL / EN) voor de 'International refereed journals'; zie 'METIS' voor meer publicaies (N=124)

 

2010

Mérelle SYM, Sorbi MJ, Duivenvoorden HJ, van Doornen LJP, Passchier J. Meer grip op migraine 6 maanden na de gedragsmatige zelfmanagement training door lekentrainers met migraine Psychologie & Gezondheid 2010; 38(1):5-17.

2009

Sorbi MJ, Riper H. eHealth – gezondheidszorg via internet. Psychologie & Gezondheid 2009; 37(4):191-201.

2008

Middendorp H van, Geenen R, Sorbi MJ, Vingerhoets AJJM, van Doornen LJP, Bijlsma JWL. Emotieregulatie en aanpassing aan de ziekte bij vrouwen en mannen met reumatoïde artritis. Psychologie en Gezondheid 2008; 36:13-22.

2005

Middendorp H van, Geenen R, Sorbi MJ, van Doornen LJP, Bijlsma JWJ. Klinische, psychologische en fysiologische effecten van een itnerventie gericht op expressie van emoties bij rhematoïde artritis. Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie 2005; 8(4):49.

2004

Sorbi MJ, Swaen SJ. Protocollaire behandelingen van patiënten met migraine en spierspanningshoofdpijn: ontspanningstraining en cognitieve training. In: Keijzers G, van Minnen A, Hoogduin K (eds). Protocollaire Behandelingen in de Ambuante GGZ I & II (revised edition). Houten: Bohn Stafleu van Loghum 2004, pp. 219-260.

2002

Middendorp H van, Geenen R, Sorbi MJ, Vingerhoets AJJM, van Doornen LJP, Bijlsma JWJ. Relaties tussen habituele stijlen van omgaan met emoties en de gezondheidstoestand bij patiënten met reumatoïde artritis. Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie 2002; 5:82 (abstract).

2001

Sorbi MJ, Knuistingh Neven A. Chronisch recidiverende hoofdpijn: niet medicamenteuze behandeling. Modern Medicine 2001; 25:238-245.

1996

Sorbi MJ, Honkoop PC. Een computerdagboek voor signaal-contingente zelfrapportage van psychologische variabelen en gezondheidsstatus. Gedrag & Gezondheid 1996; 24(1):31-38.

Honkoop PC, Sorbi MJ. Systeemontwikkeling en implementatie van een computerdagboek. Pychologie en Computers 1996; 13(1):12-19.

1995

Plat D, Brand AN, Godaert G, Sorbi MJ. Pilot expert system for classification of stress factors. In: Maarse­ FJ, Akkerman AE, Brand AN, Mulder LJM, van der Stelt MJ (eds): Computer­s in Psycho­logy. Swets & Zeitlin­ger, Amsterdam, Lisse 1993, pp. 224-234.

Sorbi MJ. Zit er beweging in de psychoanalyse? Psychoanalytisch Forum 1993; 11(2):62-69.

Schnabel P, Sorbi MJ. Effect en proces: over het begin en het einde van een psychothe­rapie. Tijdschrift voor Psychotherapie 1993; 19(5):271-284.

1992

Sorbi MJ. Psychologische interventies. The Practitioner 1992; 9(3):153-156.

1990

Sorbi MJ. Migraine en stress. Psychologie 1990; 9:26-29.

1986

Sorbi MJ, Tellegen B, Vreeswijk L. Indicatiestelling voor ontspanningstraining en vaardigheidstraining bij migraine. Gedragstherapie 1986; 19:15-32.

1984

Sorbi MJ, Tellegen B. Ways of appraisal and coping in migraine provoking situations. Gedrag. Tijdschrift voor Psychologie 1984; 12(5):5-15.

Sorbi MJ, Tellegen B, Vreeswijk L. Copingstrategieen bij migraine. Gedragstherapie 1984; 17(1):45-56.

Tellegen B, Sorbi MJ: De bruikbaarheid van het eerste-orde Markov-model voor de analyse van individuele hoofdpijnpatronen. Gedragstherapie 1984; 17(3):199-208.

1983

Van de Willige G, Sorbi MJ, Kluver R, Godaert G, Schreurs P, Vink I. Gedrag en gezondheid: een interactionele benadering. Gedrag en Samenleving 1983; 4(1):32-41.

1982

Van Seters PCM, Sorbi MJ. Narcisme in opspraak. De Gids  1982; 145(3/4):235-243.

Van Seters PCM, Sorbi MJ. De implicaties van Lasch's narcismetheorie. Intermediair 1980; 16(38):1-9.

Alle publicaties
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
Voerman, J.S., de Klerk, C., Mérelle, S.Y.M., Aartsen, E., Timman, R., Sorbi, M.J. & Passchier, J. (28-03-2014). Long-term follow-up of home-based behavioral management training provided by migraine patients. Cephalalgia, 34 (5), (pp. 357-364) (8 p.).
Sorbi, Marjolijn, Kleiboer, Annet, van Silfhout, Marieke, Vink, G & Passchier, J (16-09-2014). Medium-term effectiveness of online behavioral training in migraine self-management - A randomized trial controlled over 10 months. Cephalalgia (11 p.). © International Headache Society 2014 Reprints and permissions: sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav..
Lancee, Jaap, Sorbi, Marjolijn J., Eisma, Maarten C., van Straten, Annemieke & van den Bout, Jan (01-01-2014). The effect of support on internet-delivered treatment for Insomnia - Does baseline depression severity matter?. Behavior Therapy, 45 (4), (pp. 507-516) (10 p.).
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
Sorbi, M.J. & Silfhout, H.G.F. (2013). Internettraining MyMigraine - Deelnemer evaluatie. (34 p.). Utrecht, The Netherlands: Department of Clinical and Health Psychology, Utrecht University.
Lancee, J., Van den Bout, J., Sorbi, M.J. & Van Straten, A. (2013). Motivational support provided via email improves the effectiveness of internet-delivered self-help treatment for insomnia - A randomized trial. Behaviour Research and Therapy, 51, (pp. 797-805) (9 p.).
Houtveen, J.H. & Sorbi, M.J. (2013). Prodromal functioning in migraine patients relative to their interictal state - an ecological momentary assessment study. PLoS One, 8, (pp. e72828) (10 p.).
  2013 - Overige resultaten
M.J. Sorbi (04-12-2013) eMental Health in the Netherlands
M.J. Sorbi (06-09-2013) Selbstmanagement training online mit Selbstmonitoring Unterstützung zur Migräne Prevention
M.J. Sorbi (04-12-2013) Smart technology and results of online migraine self-management with 11 months control Invited platform with A. Kleiboer
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
Sorbi, M.J., Evers, A.W.M. & Van Bastelaar, K.M.P. (2012). e-Health. In A.A. Kaptein, J. Dekker, E.M.A. Smets & A.J.J.M. Vingerhoets (Eds.), Psychologie en Geneeskunde - Behavioural Medicine, 3rd revised edition (pp. 45-58) (14 p.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Sorbi, M.J., Westhuis, D. & Balk, Y.A. (2012). MyMigraine Forum - Ontwikkeling en Gebruik. (54 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht, Rapport voor het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.
  2012 - Overige resultaten
Sorbi, M.J. (2012). Opzet en lancering van de website www.e-hbm.org voor de landelijke werkgroep eHealth in Behavioral medicine (eHBM).
M.J. Sorbi (29-09-2012) Presentatie Jaarvergadering Vereniging van Nederlandse Hoofdpijncentra (VNHC)
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
Gaul, C., Visscher, C.M., Bhola, R., Sorbi, M.J., Galli, F., Rasmussen, A.V. & Jensen, R. (2011). Team players against headache: multidisciplinary treatment of primary headaches in medication overuse headache. Journal of Headache and Pain, 12, (pp. 511-519) (9 p.).
  2011 - Overige resultaten
Sorbi, M.J., Silfhout, H.G., Westhuis, D. & van der Zwan, J.L. (2011). Online support in clinical headache care. Anglo Dutch Migraine Association; digital publication (14 pp).
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
Ossebaard, H.C., van Gemert-Pijnen, J.W.E.C., Sorbi, M.J. & Seydel, U. (2010). A study of a Dutch online decision aid for parents of children with ADHD. Journal of Telemedicine and Telecare, 16, (pp. 15-19) (5 p.).
Silfhout, H.G., van der Zwan, J.L. & Sorbi, M.J. (2010). Bijlagen bij 'Try-out Online Hoofdpijndagboek en Leeromgeving voor Chronische Migraine: Een praktijk pilot. Amersfoort: AGIS Zorgverzekeringen: Unknown Publisher, Rapport voor AGIS Innovatiefonds, project nr. 1420700.
Sorbi, M.J., Westhuis, D. & Silfhout, H.G. (2010). Internetcursus MyMigraine - Toevoeging van Mobile Monitoring en Coaching. Zeist: Innovatiefonds Zorgverzekeraars: Unknown Publisher, Rapport 3 met bijlagen voor het Innovatiefonds Zorgverzekeraars, dossier 1222.
Mérelle, S.Y.M., Sorbi, M.J., Duivenvoorden, H.J., Van Doornen, L.J.P. & Passchier, J. (2010). Meer grip op migraine 6 maanden na de gedragsmatige zelfmanagement training door lekentrainers met migraine. Psychologie en Gezondheid, 38, (pp. 5-17) (13 p.).
Sorbi, M.J., Westhuis, D. & Silfhout, H.G. (2010). New online tools to monitor migraine headache. Journal of Headache and Pain
Mérelle, S.Y.M., Sorbi, M.J., Duivenvoorden, H.J. & Passchier, J. (2010). Qualities of lay trainers with migraine for behavioral attack prevention. Headache, 50, (pp. 613-625) (13 p.).
Silfhout, H.G., van der Zwan, J.L. & Sorbi, M.J. (2010). Try-out Online Hoofdpijndagboek en Leeromgeving voor Chronische Migraine: Een praktijk pilot. Amersfoort: AGIS Zorgverzekeringen: Unknown Publisher, Rapport voor AGIS Innovatiefonds, project nr. 1420700.
Sorbi, M.J. & van der Vaart, R. (2010). User acceptance of an internet training aid for migraine self-management. Journal of Telemedicine and Telecare, 16, (pp. 20-24) (5 p.).
  2010 - Populariserende publicaties
Sorbi, M.J. (2010). Word je eigen migrainecoach. Chronisch - Magazine van de Week Chronisch Zieken 2010 (28 p.).
  2010 - Overige resultaten
Sorbi, M.J. (2010). MyMigraine - Life. Jaarverslag 2009 Innovatiefonds Zorgverzekeraars.
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
Sorbi, M.J. & Riper, H. (2009). eHealth - gezondheidszorg via internet. Psychologie en Gezondheid, 37, (pp. 191-201) (11 p.).
van Middendorp, H., Geenen, R., Sorbi, M.J., Van Doornen, L.J.P. & Bijlsma, J.W.J. (2009). Health and physiological effects of an emotional disclosure intervention adapted for application at home: a randomized clinical trial in rheumatoid arthritis. Psychotherapy and Psychosomatics, 78, (pp. 145-151) (7 p.).
Kleiboer, A.M., Sorbi, M.J., Mérelle, S.Y.M., Passchier, J. & Van Doornen, L.J.P. (2009). Utility and preliminary effects of 'online digital assistance' for behavioral attack prevention in chronic migraine. Telemedicine and e-Health, 15, (pp. 682-690) (9 p.).
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
van Middendorp, H., Geenen, R., Sorbi, M.J., Vingerhoets, A.J.J.M., Van Doornen, L.J.P. & Bijlsma, J.W.J. (2008). Emotieregulatie en aanpassing aan de ziekte bij vrouwen en mannen met reumatoïde artritis. Psychologie en Gezondheid, 36, (pp. 13-22) (10 p.).
Couturier, E.G.M., Sorbi, M.J. & Bokhorst, J. (2008). Headache and Migraine 10. (252 p.). Utrecht: Anglo Dutch Migraine Association.
Sonnenschein, M.A., Sorbi, M.J., Verbraak, M.J.P.M., Schaufeli, W.B., Maas, C.J.M. & Van Doornen, L.J.P. (2008). Influence of sleep on symptom improvement and return to work in clinical burnout. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 34, (pp. 23-32) (10 p.).
Merelle, S.Y.M., Sorbi, M.J., Van Doornen, L.J.P. & Passchier, J. (2008). Lay trainers with migraine for a home-based behavioral training: a 6-month follow-up study. Headache, 48, (pp. 1311-1325) (15 p.).
Merelle, S.Y.M., Sorbi, M.J., Van Doornen, L.J.P. & Passchier, J. (2008). Migraine patients as trainers of their fellow patients in non-pharmacological preventive attack management: Short-term effects of a randomized controlled trial. Cephalalgia, 28, (pp. 127-138) (12 p.).
  2008 - Overige resultaten
M.J. Sorbi (17-01-2008) Internethulp voor migraine
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
Sorbi, M.J. (2007). eHealth and a new world online. In M.J. Sorbi, H. Rüddel & M.E.F. Bühring (Eds.), Frontiers in Stepped eCare. eHealth Methods in Behavioural and Psychosomatic Medicine (pp. 135-164) (30 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht.
Sonnenschein, M.A., Sorbi, M.J., Van Doornen, L.J.P., Schaufeli, W.B. & Maas, C.J.M. (2007). Electronic diary evidence on energy erosion in clinical burnout. Journal of Occupational Health Psychology, 12, (pp. 402-413) (12 p.).
Sonnenschein, M.A., Sorbi, M.J., Van Doornen, L.J.P., Schaufeli, W.B. & Maas, C.J.M. (2007). Evidence that impaired sleep recovery may complicate burnout improvement independently of depression. Journal of Psychosomatic Research, 62, (pp. 487-494) (8 p.).
Sonnenschein, M.A., Mommersteeg, P.M.C., Houtveen, J.H., Sorbi, M.J., Schaufeli, W.B. & Van Doornen, L.J.P. (2007). Exhaustion and endocrine functioning in clinical burnout: an in-depth study using the Experience Sampling Method. Biological Psychology, 75, (pp. 176-184) (9 p.).
van Middendorp, H., Sorbi, M.J., Van Doornen, L.J.P., Bijlsma, J.W.J. & Geenen, R. (2007). Feasibility and induced cognitive-emotional change of an emotional disclosure intervention adapted for home aplication. Patient Education and Counseling, 66, (pp. 177-187) (11 p.).
Sorbi, M.J., Rüddel, H. & Bühring, M.E.F. (2007). Frontiers in stepped eCare. eHealth Methods in Behavioural and Psychosomatic Medicine. Utrecht: Utrecht University.
Sorbi, M.J., Mak, S.B., Houtveen, J.H., Kleiboer, A.M. & Van Doornen, L.J.P. (2007). Mobile web-based monitoring and coaching: a new eHealth method and its feasibility in chronic migraine. In M.J. Sorbi, H. Rüddel & M.E.F. Bühring (Eds.), Frontiers in Stepped eCare. eHealth Methods in Behavioural and Psychosomatic Medicine (pp. 63-84) (22 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht.
Sorbi, M.J., Mak, S.B., Houtveen, J.H., Kleiboer, A.M. & Van Doornen, L.J.P. (2007). Mobile web-based monitoring and coaching: a new eHealth method and its feasibility in chronic migraine. Journal of Medical Internet Research, 9 (5), (pp. e38) (1 p.).
Kleiboer, A.M., Mak, S.B. & Sorbi, M.J. (2007). Online Digital Assistance in support of behavioural attack prevention in migraine. In M.J. Sorbi, H. Rüddel & M.E.F. Bühring (Eds.), Frontiers in Stepped eCare. eHealth Methods in Behavioural and Psychosomatic Medicine (pp. 95-110) (16 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht.
  2007 - Vakpublicaties
Sorbi, M.J. (2007). E-health in de lift. MedNed Magazine, (pp. 17-25) (9 p.).
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
Sorbi, M.J. (2006). eCare – Patient Care through the Internet. (Online Abstract Book) eHealth in Trustful Hands. Utrecht: Utrecht University Medical Centre.
Sorbi, M.J., Peters, M.L., Kruise, D.A., Maas, C.J.M., Kerssens, J.J., Verhaak, P.F.M. & Bensing, J.M. (2006). Electronic Momentary Assessment in chronic pain I: Psychological pain responses as predictors of pain intensity. Clinical Journal of Pain, 22, (pp. 55-66) (12 p.).
Sorbi, M.J., Peters, M.L., Kruise, D.A., Maas, C.J.M., Kerssens, J.J., Verhaak, P.F.M. & Bensing, J.M. (2006). Electronic Momentary assessment in chronic pain II: Pain and psychological pain responses as predictors of pain disability. Clinical Journal of Pain, 22, (pp. 67-81) (15 p.).
Sonnenschein, M.A., Sorbi, M.J., Van Doornen, L.J.P. & Maas, C.J.M. (2006). Feasibility of an electronic diary in clinical burnout. International Journal of Behavioral Medicine, 13, (pp. 315-319) (5 p.).
Van den Heuvel, E.H.M., Sonnenschein, M.A. & Sorbi, M.J. (2006). Manual for electronic diary research – Example in a somatoform population. Utrecht: Unknown Publisher, Utrecht University, Department of Clinical and Health Psychology.
Mak, S.B., Noort, Th. & Sorbi, M.J. (2006). Online Digital Assistance: Extended Feedback Possibilities - Milestone Version 2.0 – Software report with source code on CD. Utrecht: Utrecht University, Department of Clinical and Health Psychology.
Mak, S.B. & Sorbi, M.J. (2006). Online Digital Assistance: Functional and Architectural Aspects - Milestone Version 1.1 - Software report with source code on CD. Utrecht: Utrecht University, Department of Clinical and Health Psychology.
Merelle, S.Y.M., Sorbi, M.J. & Passchier, J. (2006). The preliminary effectiveness of migraine lay trainers in a home-based behavioural management training. Patient Education and Counseling, 61, (pp. 307-311) (5 p.).
  2006 - Vakpublicaties
Sorbi, M.J. & Verspui, E.C.B. (2006). Online Internet support of behavioral attack prevention in migraine: feasibility and acceptability. In E.G.M. Couturier, M.J. Sorbi & S.Y.M. Merelle (Eds.), Headache and Migraine (pp. 197-208) (12 p.). Utrecht: Anglo Dutch Migraine Association.
  2006 - Populariserende publicaties
Sorbi, M.J. (2006). De onzichtbaarheid van migraine. Migraine Journaal, 1 (5), (pp. 1-3) (3 p.).
  2005 - Wetenschappelijke publicaties
van Middendorp, H., Geenen, R., Sorbi, M.J., Van Doornen, L.J.P. & Bijlsma, J.W.J. (2005). Emotion regulation predicts change of perceived health in patients with rheumatoid arthritis. Annals of the Rheumatic Diseases, 64 (7), (pp. 1071-1074) (4 p.).
van Middendorp, H., Geenen, R., Sorbi, M.J., Hox, J.J., Vingerhoets, A.J.J.M., Van Doornen, L.J.P. & Bijlsma, J.W.J. (2005). Gender differences in emotion regulation and relationships with perceived health in patients with rheumatoid arthritis. Women and Health, 42, (pp. 75-97) (23 p.).
van Middendorp, H., Geenen, R., Sorbi, M.J., Van Doornen, L.J.P. & Bijlsma, J.W.J. (2005). Klinische, psychologische en fysiologische effecten van een interventie gericht op expressie van emoties bij reumatoïde artritis: een experimenteel onderzoek. Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie, 8 (4), (pp. 49) (1 p.).
van Middendorp, H., Geenen, R., Sorbi, M.J., Van Doornen, L.J.P. & Bijlsma, J.W.J. (2005). Neuroendocrine-immune relationships between emotion regulation and health in patients with rheumatoid arthritis. Rheumatology, 44 (7), (pp. 907-911) (5 p.).
van Middendorp, H., Geenen, R., Sorbi, M.J., Hox, J.J., Vingerhoets, A.J.J.M., Van Doornen, L.J.P. & Bijlsma, J.W.J. (2005). Styles of emotional regulation and their associations with perceived health in patients with rheumatoid arthritis. Annals of Behavioral Medicine, 30 (1), (pp. 44-53) (10 p.).
  2005 - Vakpublicaties
Mérelle, S.Y.M., Sorbi, M.J. & Passchier, J. (2005). Zelfmanagement van migraine (1). Hoofd zaken: nieuwsblad over migraine en hoofdpijn van de Nederlandse Vereniging van Migrainepatienten, 24 (2), (pp. 1-3) (3 p.).
Mérelle, S.Y.M., Sorbi, M.J. & Passchier, J. (2005). Zelfmanagement van migraine (2) - Hoe ervaren deelnemers de training?. Hoofd zaken: nieuwsblad over migraine en hoofdpijn van de Nederlandse Vereniging van Migrainepatienten, 24 (3), (pp. 18-19) (2 p.).
  2004 - Wetenschappelijke publicaties
Kruise, D.A., Sorbi, M.J., Bensing, J., van Dulmen, A.M. & Spreeuwenberg, P.P.M. (2004). Electronic guidance of behaviour relevant to migraine: A pilot in low back pain. In E.G.M Couturier, M.J. Sorbi & E.C.B. Verspui (Eds.), Headache and Migraine (pp. 125-134) (10 p.). Amsterdam: Anglo Dutch Migraine Association.
Couturier, E.G.M., Sorbi, M.J. & Verspui, E.C.B. (2004). Headache and Migraine. Amsterdam: Anglo Dutch Migraine Association.
Sorbi, M.J. & Swaen, S.J. (2004). Protocollaire behandelingen van patienten met migraine en spierspanningshoofdpijn: ontspanningstraining en cognitieve training. In G.P.J. Keijzers, A. van Minnen & C.A.L. Hoogduin (Eds.), Protocollaire behandelingen in de ambulante GGZ I. (pp. 219-260) (42 p.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Merelle, S.Y.M., Sorbi, M.J. & Passchier, J. (2004). Trigger-management in migraine: a pilot of patient-to-patient support. In E.G.M. Couturier, M.J. Sorbi & E.C.B. Verspui (Eds.), Headache and Migraine (pp. 135-148) (14 p.). Amsterdam: Anglo Dutch Migraine Association.
  2003 - Wetenschappelijke publicaties
van Middendorp, H., Geenen, R., Sorbi, M.J., Hox, J.J., Vingerhoets, A.J.J.M., Van Doornen, L.J.P. & Bijlsma, J.W.J. (2003). Sex differences in relationships between styles of emotional functioning and health status in patients with rheumatoid arthritis. In J. Denollet, I. Nyklicek & A. Vingerhoets (Eds.), Third international Conference on the (non)expression of emotions in health and disease (1 p.). Tilburg: Department of Psychology and Health, Tilburg University.
  2002 - Wetenschappelijke publicaties
Sorbi, M.J., Honkoop, P.C. & Pos, E.H. (2002). Computer diary as a diagnostic tool in migraine. In M.J. Sorbi, E.G.M. Couturier & R.E. Cull (Eds.), Headache and Migraine (pp. 55-64) (10 p.). Utrecht: Zuidam & Uithof BV; Anglo Dutch Migraine Association.
Sorbi, M.J., Couturier, E.G.M. & Cull, R.E. (2002). Headache and Migraine. (232 p.). Utrecht: Anglo Dutch Migraine Association; Zuidam & Uithof BV.
Kerssens, J.J., Verhaak, P.F.M., Bartelds, A.I.M., Sorbi, M.J. & Bensing, J. (2002). Unexplained severe chronic pain in general practice. European Journal of Pain, 6, (pp. 203-212) (10 p.).
  2001 - Wetenschappelijke publicaties
Sorbi, M.J., Honkoop, P.C., Spierings, E.L.H. & Maas, C.J.M. (2001). A computer-diary based analysis of the international headache society classification of migraine. In E.P. Chronicle, E.G.M. Couturier & A. Keyser (Eds.), Headache and Migraine (pp. 7-14) (8 p.). Nijmegen: Nijmegen University Press.
Godaert, G.L.R., Sorbi, M.J., Peters, M., Dekkers, C. & Geenen, R. (2001). Ambulatory monitoring of diurnal changes in pain in chronic pain disorder, migraine and rheumatoid arthritis. In J. Fahrenberg & M. Myrtek (Eds.), Progress in ambulatory assessment - Computer-assisted psychological and psychophysiological methods in monitoring and field studies (pp. 123-128) (6 p.). Göttingen: Hogrefe & Huber Publishers.
Sorbi, M.J. (2001). Preventieve behandeling van migraine: uitlokkende factoren en gedragstherapie. In E.L.H. Spierings & J. Lebbink (Eds.), Migraine - diagnostiek en therapie (pp. 73-98) (26 p.). Zeist: Wetenschappelijke uitgeverij Cure & Care publishers.
  2001 - Vakpublicaties
Sorbi, M.J. & Knuistingh Neven, A. (2001). Chronisch recidiverende hoofdpijn: niet medicamenteuze behandeling. Modern Medicine (Nederlandse ed.), 25, (pp. 238-245) (8 p.).
  2000 - Wetenschappelijke publicaties
Peters, M.L., Sorbi, M.J., Kruise, D.A., Kerssens, J.J., Verhaak, P.F.M. & Bensing, J. (2000). Electronic diary assessment of pain, disability and psychological adaptation in patients differing in duration of pain. Pain, 84 (2(3)), (pp. 181-192) (11 p.).
  2000 - Vakpublicaties
Sorbi, M.J. & Swaen, S.S. (2000). Greep op Hoofdpijn. Migraine en spanningshoofdpijn stap voor stap te lijf. (226 p.). Lisse: Swets & Zeitlinger.
Sorbi, M.J. & Swaen, S.S. (2000). Greep op Hoofdpijn. Therapeutenhandleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger.
Sorbi, M.J. & Passchier, J. (2000). Hoofdpijn. In A.A. Kaptein, B. Garssen, J. Dekker, H.W.J. van Marwijk, P. Schreurs & R. Beunderman (Eds.), Psychologie en geneeskunde (pp. 204-225) (22 p.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
McGrath, P.J., Holroyd, K. & Sorbi, M.J. (2000). Psychological and behavioral treatments of migraine. In J. Olesen, K.M.A. Welch & P. Tfelt-Hansen (Eds.), The Headaches, second edition (pp. 371-378) (8 p.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
  1999 - Wetenschappelijke publicaties
Bruijn-Kofman, A.T., van de Wiel, H.B. & Sorbi, M.J. (1999). Classification of chronic headache. Headache Quarterly, 10, (pp. 45-49) (5 p.).
Honkoop, P.C., Sorbi, M.J., Godaert, G.L.R. & Spierings, E.L.H. (1999). High density assessment of the IHS classification criteria for migraine without aura: A prospective study. Cephalalgia, 19, (pp. 201-206) (6 p.).
  1999 - Vakpublicaties
Sorbi, M.J. & Swaen, S.J. (1999). Protocollaire behandelingen van patiënten met migraine en spierspanningshoofdpijn: Ontspanningstraining en cognitieve training. In G. Keijzers, A. van Minnen & C.A.L. Hoogduin (Eds.), Protocollaire behandelingen in de ambulante GGZ II (pp. 124-161) (38 p.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
  1998 - Wetenschappelijke publicaties
Spierings, E.L.H., Schroevers, M., Honkoop, P.C. & Sorbi, M.J. (1998). Development of chronic daily headache: A clinical study. Headache, 38 (7), (pp. 529-533) (5 p.).
Spierings, E.L.H., Schroevers, M., Honkoop, P.C. & Sorbi, M.J. (1998). Presentation of chronic daily headache: A clinical study. Headache, 38 (3), (pp. 191-1998) (1808 p.).
Verhaak, P.F.M., Kerssens, J.J., Dekker, J., Sorbi, M.J. & Bensing, J. (1998). Prevalence of the chronic benign pain disorder among adults: A review of the literature. Pain, 77, (pp. 231-239) (9 p.).
  1998 - Vakpublicaties
Sorbi, M.J., Meijler, P. & Passchier, J. (1998). Hoofdpijn. In J. Passchier & W. Trijsburg (Eds.), De psychologie van onbegrepen pijn: Een leerboek voor de praktijk (pp. 101-114) (14 p.). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
Heijmans, M.J.W.M., De Ridder, D.T.D., Schreurs, K.M.G. & Sorbi, M.J. (1998). Psychosociale zorg aan somatisch chronisch zieken: een inventarisatie van de mogelijkheden voor richtlijnontwikkeling. (53 p.). Utrecht: Capaciteitsgroep Gezondheidspsychologie, UU.
  1997 - Wetenschappelijke publicaties
Zonnenveld, L.N.H., McGrath, P.J., Reid, G.J. & Sorbi, M.J. (1997). Accuracy of children's pain memories. Pain, 71, (pp. 297-303) (7 p.).
Honkoop, P.C. & Sorbi, M.J. (1997). Computer diary technology in migraine research: Advantages, assets and future perspectives. Cephalalgia, 17 (3), (pp. 269) (1 p.).
Bruijn-Kofman, A.T., van der Wiel, H., Groenman, N.H., Sorbi, M.J. & Klip, E. (1997). Effects of a mass-media behavioral treatment of patients with chronic headache. Headache, 37 (7), (pp. 415-420) (6 p.).
Haks, M., Sorbi, M.J. & Passchier, J. (1997). Neglected symptoms of the migraine attack. Headache, 37 (2), (pp. 115) (1 p.).
Spierings, E.L.H., Sorbi, M.J., Maassen, G.H. & Honkoop, P.C. (1997). Psychological precedents of migraine in relation to the time onset of the attack: The migraine time line. Headache, 37 (4), (pp. 17-20) (4 p.).
  1996 - Wetenschappelijke publicaties
Sorbi, M.J. & Honkoop, P.C. (1996). A signal contingent diary for the assessment of psychological precedents of the migraine attack. In Fahrenberg (Eds.), Ambulatory Assessment (pp. 403-412) (10 p.). Gottingen: Hogrefe & Huber.
Sorbi, M.J., Maassen, G.H. & Spierings, E.L.H. (1996). A Time Series Analysis of Daily Hassles and Mood Changes in the Three Days Before the Migraine Attack. Behavioral Medicine, 22, (pp. 103-113) (11 p.).
Spierings, E.L.H., Sorbi, M.J., Haimowitz, B.R. & Tellegen, B. (1996). Changes in mood and and daily hassles in the two days before a migraine headache. Clinical Journal of Pain, 12, (pp. 38-42) (5 p.).
Sorbi, M.J. & Honkoop, P.C. (1996). De ontwikkeling van een computerdagboek voor signaal-contingente zelfrappotage. Gedrag & Gezondheid, 24 (1), (pp. 32-38) (7 p.).
Honkoop, P.C. & Sorbi, M.J. (1996). ESM onderzoek naar de voorlopers van een migraine aanval. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam, Onderzoeks instituut CFN, Faculteit der Psychologie en Pedagogiek, VU Amsterdam..
Sorbi, M.J. & Spierings, E.L.H. (1996). Migraine. In W.Th.A.M. Everaerd (Eds.), Handboek Klinische Psychologie (pp. 1-24) (24 p.). Alphen aan de Rijn: Bohn Stafleu van Loghum.
Sorbi, M.J. & Swaen, S. (1996). Psychologische interventie bij hoofdpijn. Utrecht: Ambulatorium Facultijd Sociale Wetenschappen, UU.
  1996 - Vakpublicaties
Honkoop, P.C. & Sorbi, M.J. (1996). Systeemontwikkeling en implementatie van een computerdagboek. Psychologie en Computers, 13 (11), (pp. 12-19) (8 p.).
  1995 - Wetenschappelijke publicaties
Sorbi, M.J., Honkoop, P.C., Maassen, G.H., Pos, E.H., Kruise, D.H., Delcliseur, H. & Leeninga, F. (1995). Application of a computerized diary; a pilot study in patients with chronic migraine headache. Verhaltenstherapie, 5 (1), (pp. 111-112) (2 p.). Proceedings der 5. Kongress der D.G.V.M..
  1995 - Vakpublicaties
Sorbi, M.J. (1995). Bookreview Stress: De invloed van spanning op lichaam en geest. Hoofd zaken: nieuwsblad over migraine en hoofdpijn van de Nederlandse Vereniging van Migrainepatienten, 11, (pp. 18) (1 p.).
  1995 - Overige resultaten
M.J. Sorbi (05-11-1995) Application of Signal-Contingent Computer Diary in Migraine Patients: A Pilot Study
M.J. Sorbi (05-11-1995) Prospective, Longitudinal Assessment of the Psychological Precedents of the Migraine Attack
  0 - Overige resultaten
M.J. Sorbi () Gedragsmatige aanpak van hoofdpijn
M.J. Sorbi () Interview t.b.v. artikel in dagbladen van de Wegener Groep (verschenen in Eindshovens Dadblad, Brabants Dagblad, De Stem, De Gelderlander, Stentor en drie verdere dagbladen). Mei 2012
M.J. Sorbi () Interview t.b.v. artikel in Neurology News International
M.J. Sorbi () Interview t.b.v. artikel in Pharmaceutisch Weekblad
M.J. Sorbi () Interview t.b.v. de campagne Doorgeven 2013, Utrechts Universiteitsfonds
M.J. Sorbi () Interview t.b.v. publicatie in Jaarverslag 2010 van het Utrechts Universiteitsfonds (zie p. 5)
M.J. Sorbi () Interview voor Pijnperiodiek – Uitgave van het Platform Pijn en Pijnbestrijding 2(1):5-7, 2005
M.J. Sorbi () Interview voor Zon/Mw project 'Patiëntenparticipatie bij E-health Zorginnovaties'
M.J. Sorbi () Interviews t.b.v. wervingscampagne Doorgeven 2013, Utrechts Universiteitsfonds, Universiteit Utrecht
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-11-18 18:18:18
Nevenfuncties
 • Toezichthouder namens het Innovatiefonds Zorgverzekeraars op een door het fonds gesubsidieerd eHealth (expertsysteem) project (budget 1.5 mln), 2013-2017.
 • Toezichthouder namens het Innovatiefonds Zorgverzekeraars op een door het fonds gesubsidieerd eHealth project (budget 1.2 mln), 2007-2011.
 • Lid Begeleidingscommissie Digitale Hulpverlening na Schokkende Gebeurtenissen, Trimbos-instituut, 2008-2009.
 • Lid Wetenschappelijke Commissie congres ‘Supporting Health by Technology II’, Center for eHealth Research, Universiteit Twente, 2009.
 • Vize-voorzitter Nederlandse Hoofdpijn Vereniging (dochter International Headache Society), 2004ff.
 • Co-editor reeks Headache and Migraine van de Anglo Dutch Migraine Association (Sorbi, et al, 2002, 232 pp; 2006, 231 pp; Couturier, Sorbi et al, 2004, 201 pp; 2008, 252 pp).
 • Mentor UU-CvB project ‘Mentoring & Coaching’, 2007ff.
 • Lid WMO Adviescommissie FSW, 2004ff.
 • Opleider/supervisior en medwerker Ambulatorium FSW, 1993ff (lid Bestuur 2001-2006).
Gegenereerd op 2017-11-18 18:18:18
Volledige naam
prof. dr. M.J. Sorbi Contactgegevens
Martinus J. Langeveldgebouw

Heidelberglaan 1
Kamer -
3584 CS  UTRECHT

Martinus J. Langeveldgebouw

Heidelberglaan 1
Kamer G1.48
3584 CS  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 2384
Telefoonnummer afdeling 030 253 1470
Gegenereerd op 2017-11-18 18:18:18
Laatst bijgewerkt op 06-11-2017