Water, zand en vegetatie... Rivieren, delta's and kustgebieden hebben kleurrijke en veranderlijke patronen van zand, slib en begroeiing. Het zijn niet alleen mooie levende landschappen maar ook maatschappelijk belangrijke systemen.

Mijn doel is om te begrijpen hoe de patronen vormen door ze na te doen in computermodellen en in experimenten in stroomgoten ('zandbakken'), met name de Metronoom. We delen onze resultaten ondermeer met samenleving en bedrijven in de jaarlijkse Christiaan Bruningslezing, en als open access publicaties, data and code.

Belangrijke onderwerpen zijn (zie persoonlijke webpagina):

  • Riviermondingen/estuaria, Waddenzee, banken en bochten
  • Effecten van zeespiegelstijging en klimaatverandering
  • Rivierpatronen
  • Riviersplitsingen en verleggingen
  • Beddingvormen (ribbels en duinen) en sedimentsortering
  • Rivieren en delta's op planeet Mars
  • Filosofie van de geowetenschappen

Riviermonding van de Dovey (Wales, VK)
Leeropdracht
Biogeomorfologie van rivieren en estuaria
Oratiedatum
26-09-2014