Dr. mr. Marc Simon Thomas

Dr. mr. Marc Simon Thomas

Universitair hoofddocent
Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie
m.a.simonthomas@uu.nl

Marc Simon Thomas is rechtsantropoloog. Hij heeft zowel rechten als culturele antropologie gestudeerd en is gespecialiseerd in het doen van empirisch onderzoek naar (alternatieve vormen van) conflictoplossing. Hij werkt momenteel als universitair hoofddocent (UHD) in Utrecht, waar hij onder andere de cursus Toegang tot het recht (voorheen: Rechtssociologie) en Conflict Resolution doceert. Naast lesgeven doet hij onderzoek binnen het “Montaigne Centrum” voor rechtsstaat en rechtspleging. In het recente verleden heeft Marc ook de cursus Anthropology of Law aan de Rijksuniversiteit van Groningen gegeven.

Momenteel is hij betrokken bij een langlopend rechtsantropologisch onderzoek (participerende observatie) naar Wijkrechtspraak op Zuid in Rotterdam.

In het verleden heeft Marc meegewerkt aan de volgende projecten: (1) onderzoek ZonMW Covid-19 programma: de impact van de coronacrisis op de rechtspraak en de positie van kwetsbare rechtszoekenden (samenwerking tussen Utrecht, Nijmegen en Leiden), (2) WODC gefinancierd onderzoek naar kansen en bedreigingen van neurotechnologie in het strafrechtdomein (UU in samenwerking met UMCU), (3) een WODC evaluatie onderzoek naar de ZSM-werkwijze in het strafrecht, (4) een Methodologie project (met als resultaat een internationaal seminar in februari 2017 en een Special Issue van het Utrecht Law Review), en (5) een WODC onderzoek naar rechtstatelijke waarborging voor buitengerechtelijke geschilbeslechting. In 2018 heeft hij (6) een onderzoek naar zakelijke mediation in Nederland afgerond. In 2019 participeerde hij in (7) een WODC-gefinancierd rechtsvergelijkend onderzoek naar de vrederechter en de mogelijke toepassing daarvan in Nederland. 

Zijn promotieonderzoek betrof een combinatie van rechten en culturele antropologie, met een nadruk op empirisch, kwalitatief onderzoek. Marc zijn proefschrift gaat over de wijze waarop de inheemse bevolking in de Andes hooglanden van Ecuador lokale conflicten oplossen in een situatie van formeel rechtspluralisme. Zijn onderzoek betrof drie periodes (11 maanden in totaal) van etnografisch veldwerk waarin hij empirische data verzamelde door participerende observatie, interviews en archief onderzoek. Nadat hij zijn proefschrift succesvol verdedigde in 2013 heeft hij eerst een periode op parttime basis lesgegeven aan de universiteiten van Amsterdam, Leiden, Utrecht en Wageningen, waarna hij vervolgens werd aangenomen bij het departement Rechtsgeleerdheid in Utrecht.

Interesses

Rechtssociologie, rechtsantropologie, ADR, mediation, rechtspluralisme, conflictoplossing, methodologie