Laureen is in september 2019 gestart als promovenda aan het Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF). Haar onderzoek richt zich op een fundamentele heroverweging van het Nederlandse afstammingsrecht. Door maatschappelijke ontwikkelingen is er een grotere diversiteit aan relatie- en ouderschapsvormen ontstaan. Maar het afstammingsrecht is gebaseerd op het ideaalbeeld van het standaardgezin: een gehuwde man en vrouw met hun biologische kinderen. Hoewel de wetgever aanpassingen heeft aangebracht in het afstammingsrecht, is dit onderliggende uitgangspunt onveranderd gebleven. Dit kan problemen opleveren in situaties die afwijken van het standaardgezin. Juist die situaties bieden ruimte om te reflecteren op de vraag wie ouders van een kind zouden moeten zijn, welke rechten en plichten dit met zich meebrengt en waarom - wat is de rechtvaardiging voor die keuzes? Om die vraag te beantwoorden wordt een positiefrechtelijk perspectief gecombineerd met een rechtstheoretisch-ethisch perspectief. Het onderzoek wordt begeleid door prof. Wendy Schrama en dr. Jet Tigchelaar.

 

Voordat Laureen begon aan haar promotie-onderzoek, heeft zij haar bachelor rechtsgeleerdheid en master Encyclopedie en Filosofie van het Recht beiden cum laude behaald aan de Universiteit Leiden. Tijdens een uitwisselingsjaar aan de University of Oxford heeft zij zich verdiept in de common law en het internationaal recht. Als masterstudent liep Laureen stage bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Verenigde Naties te New York. Daar richtte zij zich op mensenrechtelijke kwesties op het gebied van gendergelijkheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

 

Na haar afstuderen heeft Laureen gewerkt als docent bij de afdeling Encyclopedie van het Recht in Leiden, en heeft zij een project over argumentatie- en schrijfvaardigheden in het bachelorcurriculum afgerond bij de afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie van de Universiteit Utrecht.