Dr. L.L. (Lonneke) IJsseldijk

Universitair docent
Veterinair Pathologisch Diagnostisch Centrum
06 24 455 698
l.l.ijsseldijk@uu.nl

Mijn belangrijkste doelen zijn het verkrijgen en delen van kennis over de gezondheid van zeezoogdieren en de bedreigingen waarmee deze populaties te maken hebben. In mijn huidige functie als projectmanager ben ik verantwoordelijk voor het formuleren van projectdoelen, het schrijven van onderzoeksvoorstellen en rapporten, het genereren en beheren van onderzoeksfinanciering en het communiceren van onderzoeksresultaten. In mijn onderzoek richt ik me op het genereren, analyseren en interpreteren van gegevens over de gezondheidstoestand van zeezoogdieren, met een multidisciplinaire en grensoverschrijdende focus. Mijn werk draagt bij aan de wetenschap en het beleid, en dient het ultieme doel van het begrijpen, beschermen en conserveren van zeezoogdieren en hun leefgebied.

Lonneke L. IJsseldijk

 

Strandingsonderzoek
Het onderzoek naar in Nederland gestrande walvisachtigen wordt uitgevoerd bij de afdeling Pathologie van de faculteit Diergeneeskunde, in opdracht van het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. Het gaat hierbij voornamelijk om onderzoek naar de doods- en/of strandingsoorzaken, met als één van de hoofddoelen van het onderzoek het achterhalen welk percentage van de in Nederland gestrande en onderzochte zeezoogdieren om het leven zijn gekomen door menselijk toedoen. Lees meer over ons onderzoek naar strandingen van zeezoogdieren of volg ons voor updates!