Profiel

Dr. Leonie Heres is als universitair docent Bestuurs- en Organisatiewetenschap verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Daarnaast zit ze in de executive board van het internationale Public and Political Leadership (PUPOL) netwerk en is ze co-chair van de EGPA Study Group on Quality and Integrity of Governance. 

Dr. Heres onderzoekt organisatie- en managementvraagstukken, hoofdzakelijk in de publieke en semi-publieke sector en in publiek-privaat vergelijkend perspectief. Ze richt zich daarbij in het bijzonder op de rol van leiderschap in verantwoordelijk, moreel gedrag van en binnen organisaties. Zo onderzoekt zij onder meer hoe managers hun medewerkers kunnen aansporen tot integer gedrag, welke verwachtingen medewerkers hebben van hun managers als het gaat om integriteit en leiderschap, en hoe managers zich op succesvolle wijze kunnen ontwikkelen tot ethisch leiders. In 2015 won ze de prestigieuze G.A. van Poeljeprijs voor beste proefschrift in de Bestuurskunde in Nederland en Vlaanderen.

Ze verzorgt onderwijs in de Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap en de masteropleidingen Publiek Management en Strategisch Human Resource Management. Daarnaast is ze ook actief in het executive masterprogramma Management van Publieke Vraagstukken en vanuit haar specialisatie in leiderschap en integriteit geeft ze ook geregeld lezingen en trainingen. 

Dr. Leonie Heres is lid van het Netherlands Institute of Government (NIG). 

Strategische thema's / focusgebieden
Wetenschappelijke expertises
integriteit
organisational citizenship behaviour
(semi-) publieke organisaties
Gegenereerd op 2018-07-23 19:38:57
Curriculum vitae Download PDF

 

Dr. Leonie Heres heeft een bachelor in Bestuurs- en Organisatiewetenschappen en een master in Social Research, met een specialisatie in Organization Sciences (beide cum laude). In 2014 promoveerde ze in de Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam met het proefschrift One style fits all? The content, origins and effect of follower expectations of ethical leadership. In 2015 won ze de prestigieuze G.A. van Poeljeprijs voor beste proefschrift in de Bestuurskunde in Nederland en Vlaanderen.

Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest aan de afdeling Bedrijfskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen is zij sinds maart 2016 als universitair docent Bestuurs- en Organisatiewetenschap verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Daarnaast is zij sinds 2014 lid van de excutive board van het internationale Public and Political Leadership netwerk en is ze co-chair van de EGPA Study Group on Quality and Integrity of Governance. 

Het onderzoek van Leonie Heres richt zich in het bijzonder op thema's rondom leiderschap, ethiek en integriteit en de publiek-private context van organisaties. Binnen de USBO verzorgt dr. Heres onderwijs over de gehele breedte van de Bestuurs- en Organisatiewetenschappen, met thema's als (moreel) leiderschap, publiek management, organisatietheorie en beleidsvorming. Ze begeleidt daarnaast theses en geeft cursussen in onderzoeksmethodologie. Ook geeft ze geregeld lezingen en workshops voor organisaties.

Gegenereerd op 2018-07-23 19:38:57
Sleutelpublicaties

Heres, L. (2016). Van blauwdruk naar maatwerk: Een onderzoek naar de rol van impliciete verwachtingen bij ethisch leiderschap. Gedrag en Organisatie, 29 (2), (pp. 138-161).

Heres, L. (17-06-2016). Tonen van de Top. De Rol van Topambtenaren in het Integriteitsbeleid. (90 p.). The Hague, the Netherlands: BIOS/CAOP.

Heres, L. (2015). Van amoreel naar ethisch leiderschap. In J. Talsma & E. Karssing (Eds.), Jaarboek Integriteit 2015 (pp. 22-29). Den Haag: BIOS/CAOP.

Heres, L. (2015). Ethical leadership research: Looking beyond the leader. In Z. Van der Wal, A. Lawton & L.W.J.C. Huberts (Eds.), Ethics in Public Policy and Management (pp. 165-180). Oxfordshire: Routledge.

Heres, L. & Lasthuizen, K. (2012). What's the difference? Ethical leadership in public, hybrid, and private organisations. Journal of Change Management, 12 (4), (pp. 441-466) (26 p.).

Alle publicaties
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
Claringbould, I.E.C., Heres, L., Loyens, K.M., Müller, E., van Romondt Vis, P.J.C. & Vorstenbosch, J.M.G. (2017). 'Zo is het voor niemand leuk' - Een vergelijkend casusonderzoek naar de sociale constructie van integriteit in het Nederlands voetbal. (87 p.). Universiteit Utrecht.
  2017 - Vakpublicaties
Heres, L., Huberts, Leo & Lasthuizen, Karin (2017). Ethical leadership. A Complex and Messy Phenomenon. In Carole Jurkiewicz & Robert Giacalone (Eds.), Radical thoughts on ethical leadership (pp. 135-150) (16 p.). Information Age Publishing.
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
Hoekstra, A. & Heres, L. (18-06-2016). Ethical probity in the public service. In Ali Farazmand (Eds.), Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance New York: Springer International Publishing.
Heres, L. (2016). Van blauwdruk naar maatwerk: Een onderzoek naar de rol van impliciete verwachtingen bij ethisch leiderschap. Gedrag en Organisatie, 29 (2), (pp. 138-161).
  2016 - Vakpublicaties
Heres, L. (2016). Moreel leiderschap en het belang van impliciete verwachtingen. De Psycholoog, 5 (3), (pp. 10-20) (11 p.).
Heres, L. & Westbeek, Eline (15-08-2016). QuickScan Integriteit - Schalen voor het meten van de integriteitsbeleving in organisaties. (39 p.). Utrecht University, Intern adviesrapport voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties t.b.v. het meten van de integriteitsbeleving in organisaties..
Heres, L. (17-06-2016). Tonen van de Top. De Rol van Topambtenaren in het Integriteitsbeleid. (90 p.). The Hague, the Netherlands: BIOS/CAOP.
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
Heres, L. (2015). Ethical leadership research: Looking beyond the leader. In Z. Van der Wal, A. Lawton & L.W.J.C. Huberts (Eds.), Ethics in Public Policy and Management (pp. 165-180). Oxfordshire: Routledge.
Paanakker, H.L. & Heres, L. (2015). Ethics management. Encyclopedia of Public Administration and Public Policy (pp. 1-4) (4 p.). New York: Taylor & Francis.
  2015 - Vakpublicaties
Heres, L. (2015). Van amoreel naar ethisch leiderschap. In J. Talsma & E. Karssing (Eds.), Jaarboek Integriteit 2015 (pp. 22-29). Den Haag: BIOS/CAOP.
  2015 - Overige resultaten
Heres, L. 12-11-2015 Recipient 2014 G.A. van Poelje award for the best Dutch-Flemish dissertation in Public Administration de Vereniging Bestuurskunde
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
  2014 - Vakpublicaties
Heres, L., Huberts, L.W.J.C., Van Montfort, A.J.G.M., Peters, K. & Ranzijn, D. (2014). Evaluatie van het Integriteitssysteem van de Gemeente Eindhoven. (38 p.). VU University Amsterdam.
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
Heres, L. & Lasthuizen, K. (2013). From ethical competence to ethical leadership. In T. Cooper & D. Menzel (Eds.), Achieving Ethical Competence for Public Service Leadership (pp. 51-70) (20 p.). Armonk, NY: M.E. Sharpe.
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
Den Hond, F., Boersma, F.K., Heres, L., Kroes, E.H.J. & Oirschot, E. van (2012). Giddens à la carte? Appraising empirical applications of structuration theory in management and organization studies. Journal of Power Sources, 5 (2), (pp. 239-264) (26 p.).
Heres, L. (2012). Leiderschap en integriteit. In J.H.J. van den Heuvel, L.W.J.C. Huberts & E.R. Muller (Eds.), Integriteit. Integriteit en Integriteitsbeleid in Nederland (pp. 265-281) (17 p.). Deventer, the Netherlands: Kluwer.
Heres, L. & Lasthuizen, K. (2012). What's the difference? Ethical leadership in public, hybrid, and private organisations. Journal of Change Management, 12 (4), (pp. 441-466) (26 p.).
Heres, L. & Van der Wal, Z. (2012). Wil de ethische toezichthouder nu opstaan?. In G.D. Minderman (Eds.), Waar Is de Raad van Toezicht? Het Interne Toezicht in Nederlandse Non-Profitorganisaties. Deel II (pp. 221-235) (15 p.). The Hague, the Netherlands: Boom Lemma Publishers.
  2012 - Vakpublicaties
Heres, L. (2012). Vanuit een Ander Perspectief. Vijf Visies op Ethisch Leiderschap. Amsterdam: VU University Amsterdam.
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
Lasthuizen, K., Huberts, L.W.J.C. & Heres, L. (2011). How to measure integrity violations. Towards a validated typology of unethical behavior. Public Management Review, 13 (3), (pp. 383-408) (26 p.).
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
Heres, L. & Benschop, Y.W.M. (2010). Diversity management in the Netherlands. An exploratory study of company websites. Equality, Diversity and Inclusion, 29 (5), (pp. 436-457) (22 p.).
Heres, L. (2010). What Makes the Difference? Ethical Leadership Across the Public-Private Continuum. Amsterdam, The Netherlands: VU University Amsterdam.
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
Van den Akker, L., Heres, L., Lasthuizen, K. & Six, F.E. (2009). Ethical leadership and trust: It's all about meeting expectations. International Journal of Leadership Studies, 5 (2), (pp. 102-122) (21 p.).
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-07-23 19:38:57
Project:
Tonen van de Top. De Rol van Topambtenaren in het Integriteitsbeleid
20-03-2015 tot
Algemene projectbeschrijving 
Rol: Onderzoeksleider & uitvoerder & contactpersoon Financiering
3e geldstroom - overig: Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS)
Projectleden

Afgesloten projecten

Project:
Negotiating Integrity in Sport and Sports Organisations 01-09-2016 tot 01-11-2017
Algemene projectbeschrijving

De faculteiten Geesteswetenschappen en Recht, Economie en Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht zijn per 1 september 2016 een onderzoek gestart naar Sport en Integriteit. Meer specifiek gaat het onderzoek in op de vraag welke integriteitsvragen er spelen binnen het betaald en amateur voetbal, en hoe door sportbesturen, sportbonden, media, maar ook individuele sporters en betrokkenen wordt gereageerd op concrete voorvallen. De interactie tussen media-aandacht en het handelen van betrokkenen krijgt hierbij specifieke aandacht.


Het doel van het onderzoek is te komen tot een beter inzicht in de manier waarop het thema integriteit in voetbalorganisaties op amateur- en professioneel niveau vorm krijgt. Dit leidt tot aanbevelingen voor bestuurders en beleidsmakers, over hoe integriteitsvragen beter bespreekbaar en hanteerbaar worden in sportorganisaties.


Het eenjarige onderzoek analyseert een aantal casestudies en zal eind 2017 klaar zijn.

 
Rol: Uitvoerder Financiering
1e geldstroom: Gefinancierd vanuit het focusgebied Sport & Society
Projectleden
Project:
Evaluatie Integriteitssysteem Gemeente Eindhoven tot 29-09-2014
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig: Gemeente Eindhoven
Projectleden
Overige projectleden:
  • prof.dr. L.W.J.C. Huberts
  • dr. A.J.G.M. van Montfort
  • prof.dr. K. Peters
  • D. Ranzijn
Gegenereerd op 2018-07-23 19:38:57

Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap

Executive Master Management van Publieke Vraagstukken

  • Organiseren om te Presteren
Gegenereerd op 2018-07-23 19:38:57
Nevenfuncties

Geen nevenfuncties

Gegenereerd op 2018-07-23 19:38:57
Volledige naam
Dr. L. Heres Contactgegevens
Bijlhouwerstraat

Bijlhouwerstraat 6
Kamer 0.12
3511 ZC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 7117
Telefoonnummer afdeling 030 253 8101
E-mail
l.heres@uu.nl
Mobiel 06 41 767 363
Postadres
Bijlhouwerstraat 6
3511 ZC    UTRECHT
Gegenereerd op 2018-07-23 19:38:57
Laatst bijgewerkt op 22-05-2018