Onderwijsvisie

 

Relevantie en Diepgang

In mijn onderwijs streef ik maatschappelijke relevantie en diepgang na. Maatschappelijke relevantie door colleges bijvoorbeeld te beginnen met onderwerpen die thans actueel zijn in de maatschappij (zoals radicalisering en terrorisme) en diepgang door in te zoomen op psychologische processen die ten grondslag liggen aan deze maatschappelijke verschijnselen (zoals waargenomen onrechtvaardigheid). En door aan te geven hoe deze verschijnselen en processen in nauwkeurig empirisch onderzoek kunnen worden onderzocht (in lab- en veldexperimenteel, survey- en interviewonderzoek bijvoorbeeld) en hoe de inzichten uit dat onderzoek kunnen worden vertaald naar concreet beleid en andere maatschappelijke implicaties.

 

T-shaped Scientist

In mijn onderwijs ambieer ik studenten te ontwikkelen tot wat wel wordt aangeduid als een 'T-shaped scientist.' Dat wil zeggen, ik probeer studenten de essentie en de basis van hun vak te leren (de stam of verticale lijn in een spreekwoordelijke 'T'). Tegelijkertijd geef ik aan hoe ze hun vleugels uit kunnen slaan naar andere vakgebieden en maatschappijvelden (de horizontale lijn in de 'T'). Ik geef hierbij hopelijk het goede voorbeeld door mijn expertise in de sociale psychologie te combineren met het toepassen van empirisch onderzoek in de rechtswetenschappen. Ik leer daarbij studenten Psychologie te kijken naar onderwerpen die te maken hebben met sociale en maatschappelijke conflicten en hoe het recht die conflicten benadert. Omgekeerd, leer ik studenten en stafleden van Rechtsgeleerdheid over empirisch onderzoek uit de gedrags- en sociale wetenschappen en hoe dit normatieve inzichten uit het recht kan aanvullen.

 

Niveau

In mijn onderwijs streef ik een hoogwaardig niveau na. Hierbij probeer ik ervoor te zorgen dat elke student ontdekt wat hem of haar drijft en wat hij of zij fascinerend vindt. Als dit lukt worden studenten vaak zo enthousiast over dat aspect van hun vakgebied dat zij meer uit zichzelf halen dan zij in eerste instantie voor mogelijk hadden gehouden. Zo leert de ervaring dat op die manier ook 'gemiddelde' studenten vaak pittige tentamenvragen goed aankunnen. Studenten die door mij gecoacht worden zijn op weg naar een bevredigende en succesvolle loopbaan die bij hun past bij de universiteit of daarbuiten.

 

Zichtbaarheid

Ik probeer ervoor te zorgen dat ik als hoogleraar zichtbaar ben in het onderwijs, en in het bijzonder in het begin (grote eerstejaarscolleges) en aan het einde van de studie (coachen van onderzoeksprojecten). Hierbij combineer ik aandacht voor serieuze zaken met humorvolle terzijdes en neem ik de tijd om dingen echt goed met diverse aansprekende voorbeelden uit te leggen zodat ze echt blijven hangen. Ook verwerk ik studietips in m'n colleges en heb ik in de stof methodologische kritiek op psychologisch onderzoek geïntegreerd.

 

Diversiteit

Zelf ben ik een 'first-generation student' en heb het nodige moeten overwinnen voor, tijdens en na mijn studie. Ik probeer daarop te anticiperen door een open sfeer tijdens colleges en andere bijeenkomsten met studenten te realiseren. Studenten durven daardoor gewoonlijk vragen te stellen, ook over persoonlijke en heikele inhoudelijke kwesties. Studenten met een zogenaamde 'non-WEIRD' (non-Western Educated Industralized Rich Democratic) achtergrond weten zich daardoor hopelijk veilig bij mij en leren veel zodat ze hun studie goed kunnen doen en zo volledig mogelijk ontplooid de arbeidsmarkt betreden. Ook na hun afstuderen heb ik nog geregeld contact met studenten over concrete arbeidsmogelijkheden. Dit heeft reeds tot diverse banen geleid die echt bij de afgestudeerden passen.

 

Onderwijsonderdelen

Onderwijs waarbij ik thans onder meer betrokken ben:

 

Betrokken bij de volgende cursus(sen)