Contact

Media kunnen contact met Kees van den Bos opnemen over de volgende onderwerpen:

  • Rechtvaardigheid 
  • Gedrag in de maatschappij
  • Radicalisering, extremisme, terrorisme
  • Maatschappelijk conflict en polarisatie
  • Vertrouwen in de democratische rechtsstaat
  • Seksueel misbruik Jehova's getuigen

Contact via e-mail werkt gewoonlijk sneller dan bellen: k.vandenbos@uu.nl.


Boeken

In 2019 verscheen Kees' boek Waarom mensen radicaliseren. Dit boek vat zijn onderzoek van de laatste 25 jaar samen. Beatrice de Graaf merkt over het boek op: 'Ik heb van dit boek genoten! Wat een helder en overtuigend betoog.'

In 2023 verscheen Elkaar eerlijk behandelen. Rob Folger merkt hierover op: 'As one of the world’s most important scientific contributors to the study of fair processes throughout his career, Kees van den Bos covers the literature comprehensively. In this book, he uses his encyclopedic knowledge to define and operationalize the research on perceived procedural justice as applied to societal discontent, polarization, conspiracy thinking, and the prevention of unwarranted distrust. It is an extraordinary accomplishment.'

 

Rapporten

Samen met collega's heb ik aan diverse rapporten mogen werken. Onder meer over sociale veiligheid bij Defensie (2018) en in de Tweede Kamer (2023).

In 2020 werd ons rapport over seksueel misbruik en aangiftebereidheid binnen de gemeenschap van Jehova's getuigen gepubliceerd. Het onafhankelijke en wetenschappelijke onderzoek naar de omgang met (vermeend) seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehova’s getuigen maakt duidelijk dat (vermeende) slachtoffers zich onvoldoende erkend en ondersteund voelen. Dat heeft te maken met de manier waarop met meldingen van misbruik wordt omgegaan binnen de gemeenschap. De voorzieningenrechter heeft in zijn uitspraak op 23 januari 2020 alle door het bestuur van de Jehova's getuigen ingebrachte bezwaren tegen het rapport verworpen. Deze uitspraak is in hoger beroep op 4 augustus 2020 bekrachtigd. De uitspraak is in een bodemprocedure op 13 december 2023 bevestigd. De Minister voor Rechtsbescherming heeft het rapport met een begeleidende brief naar de Tweede Kamer gestuurd. In een vervolgbrief kondigde hij diverse maatregelen aan, waaronder de uitbreiding van Slachtofferhulp Nederland met specifieke expertise over seksueel misbruik binnen gesloten gemeenschappen. Het rapport is te vinden op de website van het WODC en is in gedrukte vorm beschikbaar bij Boom juridische uitgevers.

 

Uitgelichte interviews

Recent in de media

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie

Download mijn CV voor een volledig overzicht van kranten-, radio- en televisie-interviews en andere publieke optredens.