Prof. dr. Jan van Tartwijk

Martinus J. Langeveldgebouw
Heidelberglaan 1
Kamer E3.11
3584 CS Utrecht

Prof. dr. Jan van Tartwijk

Hoogleraar
Educatie
030 253 3910
j.vantartwijk@uu.nl

Focus onderwijs en onderzoek

In zijn onderzoek en onderwijs richt Jan van Tartwijk zich onder meer op communicatieprocessen tussen leraar en leerlingen in de klas (in het bijzonder in multiculturele klassen), op de ontwikkeling van expertise van leraren en andere professionals, en op de bijdrage die opleidingen zoals de lerarenopleiding daaraan kunnen leveren. Recent is hij onderzoek gestart naar verschillen tussen de binnen- en buitenschoolse leefwereld van leerlingen en de effecten van die verschillen op onder meer onderwijskansen.

 

Functies

Jan van Tartwijk is directeur van de Graduate School of Teaching (GST), waarbinnen de lerarenopleidingen van de Universiteit Utrecht worden uitgevoerd. In die rol zet hij zich onder meer in voor het versterken van de samenwerking tussen scholen, hogescholen en universiteiten bij het opleiden van leraren. Daarnaast is hij lid van de Curriculumcommissie die de minister van OCW adviseert over aanpassingen in het landelijke curriculum voor primair en voorgezet onderwijs.

 


Jan van Tartwijk
Leeropdracht
Onderwijswetenschappen
Oratiedatum
06-06-2011