Prof. dr. Jan van Tartwijk

Martinus J. Langeveldgebouw
Heidelberglaan 1
Kamer E3.11
3584 CS Utrecht

Prof. dr. Jan van Tartwijk

Hoogleraar
Educatie
Sociale Wetenschappen
030 253 3910
j.vantartwijk@uu.nl

Focus onderwijs en onderzoek

In zijn onderzoek en onderwijs richt Jan van Tartwijk zich onder meer op communicatieprocessen tussen leraar en leerlingen in de klas (in het bijzonder in multiculturele klassen), op de ontwikkeling van expertise van leraren en andere professionals, en op de bijdrage die opleidingen zoals de lerarenopleiding daaraan kunnen leveren. Recent is hij onderzoek gestart naar verschillen tussen de binnen- en buitenschoolse leefwereld van leerlingen en de effecten van die verschillen op onder meer onderwijskansen.

Functies

Jan van Tartwijk is hoogleraar Onderwijswetenschappen en vice-decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen. Hij is tevens directeur van zowel de graduate school van de faculteit, waarin de masteropleidingen van de faculteit worden georganiseerd, als van de interfacultaire Graduate School of Teaching (GST) van de Universiteit Utrecht, van waaruit de universitaire lerarenopleidingen worden verzorgd.

 


Jan van Tartwijk
Leeropdracht
Onderwijswetenschappen
Oratiedatum
06-06-2011